Yıl:30  Sayı: 319 OCAK 2012 Mükellef 

İZSMMO Bşk.  Feyzullah TOPÇU Hesap Bilmiyorlar

iZMİR SERBEST MUHASEBCE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU Başkanı Feyzullah TOPÇU  04/01/2012 tarihinde Odanın üyelerini Yeni TTK ve 660 sayılı KHK ile ilgili eğitim seminerinin açılış konuşmasın da SMMM ve YMM 2012 ücret tarifelerini hazırlayanları hesap bilmezler diyerek topa tutu. TOPÇU Maliye Bakanlığı’nın en son 2009’ da  ÜCRET TARİFELERİNİ YAYIMLADIĞINA  dikkat çekerek  'Tarifede İşletme işçisiz 65 Tl.  Bu Tarihten itibaren İKİ YIL ücret tarifemiz yayımlanmadı. Geçen bu İKİ yılı da  Doların artış oranı ve Tüfe/Tefe Oranlarına göre Yaklaşık işletme işçisiz 100 Tl.üzerinde Olması gerekirken,
31.12.2011 Tarihinde Yayımlanan 2012 Yılı ücret tarifesinde İşletme İşçisiz 72 Tl.dir. Ekonomik Kriterler dikkate alınmamıştır. Bu nedenle, bu tarifeyi kabul etmemiz ve uygulamamız mümkün değildir. Bu tarifeyi onaylayanların hesap bilmediği gibi.Bizim mesleği de hiç bilmediklerinin kanıtıdır.

Milletvekillerine % 50 Civarında artış öneren bu Hükümet bize gelince aynı bonkörlülüğü göstermemiştir. Bunun için tepkimizi koymalıyız

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu 31/05/2006 tarihinde kabul edildi. Sosyal tarafların görüş ve düşünceleri alınmadan yasal düzenleme yapıldığı için, 5 yılda, tamı tamına 14 defa değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler anlaşılan devam edecek…


İşsizliği azaltma adına esnek çalışma teşvik ediliyor, destekleniyor…Kısmi çalışma/part time çalışma bu sebeple de ülkemizde artıyor…

Kısmi çalışma; 1 Temmuz 2008’de başlayacaktı, SEÇİMLER sebebiyle her dönem ertelendi ve nihayet 1 Ocak 2012’de başlayacaktır.

Kısmi süreli çalışan işçiler, her ay için eksik sigorta günlerinin sağlık sigortası primlerini(GSS) her ay 30 güne tamamlayacak şekilde prim ödemek zorunda kalacaklar…

İlk defa işçi kendi cebinden prim ödemek zorunda bırakılıyor…

Eksik günlerin primlerini, her ay 30 güne tamamlamaz ise 60 günden fazla prim borçları olduğunda sağlık hizmeti de alamayacaklar…

Hani bu alanda çalışmaya teşvik ediliyordu?

Hani sağlıkta reform yapılmış herkes sağlık hizmetine kolayca erişecekti?


Ücretsiz izinli işçilerin başı dertte…

Yine, 1 Ocak 2012’den başlamak üzere, bir işçi bir takvim yılında 30 günden fazla işverenle anlaşmak suretiyle ÜCRETSİZ İZİN kullanırsa, 30 günden sonraki ücretsiz izin sürelerinin GSS primlerini yine cebinden ödemek zorunda kalacak…

25.01.2012 Çarşamba günü Dr. Resul KURT’un katılacağı seminer düzenlenecektir.


Değerli meslektaşlar,

Yeni TTK sürecini çok iyi kullanarak yoğun çalışmalı ve yeni sisteme adapte olmayız aksi taktirde sistem bizi yok edebilir.

Artık bazı alışkanlıklarımızı terk edip kendimizi yeni sisteme entegre etmeliyiz.

Diğer bir sorun ise; İşini yaptığımız işverenler bu sürece hazır mı? İşveren temsilcileriyle eğitim ve işbirliğine girip onları da bu sürece hazırlamalıyız.

Bunun için yapılacak işlerle ilgili kendimize bir yol haritası belirlemeliyiz.

TTK AÇISINDAN YAPILACAK İŞLER

• 14 Ağustos 2012 Anonim ve Ltd. şirketler esas sözleşmelerini bu tarihe kadar yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getireceklerdir.

• 1 Temmuz 2013 Sermaye şirketleri için internet sayfalarının hazırlanması ve yayınlanması için son tarihtir. Bu sorumluluğu yerine getirmeyenler için çeşitli hapis ve para cezaları öngörülmektedir.

• Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu’nun yayımlandığı tarihinden itibaren 3 yıl içinde yani 14 Şubat 2014 Tarihine kadar 332 ve 580 md.lere göre sermayelerini yeni TTK miktarlarına uyarlamaları gerekmektedir.

• Bunun için tüm meslek mensuplarımız yeni TTK.nun mesleğimizle ilgili maddelerini inceleyerek kendilerine iş ve görev takvimi hazırlamalıdırlar.

KTFRS AÇISINDAN YAPILACAK İŞLER

• Meslektaş ve işverenlerin yeni sisteme uyumu için Eğitim şart,

• TMS göre hemen tek düzen hesap planı yayınlanmalıdır.

• Meslektaşlar açısından;
Öncelikle 2011 tarihli Bilançolar da revize edilmelidir.

• 1 Ocak 2012 Bu tarihten itibaren tüm şirketler artık finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartları’na geçişe hazırlamalıdırlar.

• Çünkü 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanacak mali tablolar 31 Aralık 2012 tarihli mali tablolar ile karşılaştırmalı olarak sunulacaktır.

• Ayrıca 2013 yılı muhasebe açılış kaydının TMS’ye uygun yapılması da diğer bir zorunluluk.


DENETİM AÇISINDAN YAPILACAK İŞLER

• Sermaye şirketlerinin 1 Mart 2013 Bağımsız denetçi seçilmesi için son tarihtir. Atama yapmayan şirketlere mahkemece atama yapılacaktır.


• Kamu Gözetim Kurumunun ve Ticaret Bakanlığının çıkaracakları yönetmelikler bizler için önemlidir Dikkatle takip edilmelidir,bazı kesimlere ayrıcalık veya imtiyaz tanınmasına engel olunmalıdır.

• Uluslararası Denetim Standartlarını tüm kurallarıyla uygulamaya sokmalıyız.

• Meslektaşların ve İşverenlerin eğitimi çok önemli,

• Meslektaşların ve işverenlerin teknik alt yapıları donanımları personel yapıları yeni sisteme göre oluşturmalıdırlar.

• Muhasebe sistemleri denetime uygun hale getirilmelidir.

Meslektaşlar Açısından ;

• Denetim mesleği gelişmiş Ülkelerde yapıldığı gibi;

• Meslektaşları Kurumsallaşmaya yani Şirketleşmeye yönlendirmeliyiz ve teşvik etmeliyiz

• Hatta birbirinden hizmet almalarını sağlamayız.

• Daha ileri giderek Şirket evliliklerini yani birleşmelerini gündeme taşımalıyız.

• Ortaklık ve şirketleşmedeki yanlış olan YMM SMMM tartışmasına son vermeliyiz.

İZMİR MERKEZ VE İLÇELERİN EĞİTİM PROĞRAMI


I NCİ PROGRAM (ilçelerde)


13-14-15 Ocak Cuma-C.tesi-Pazar Saat; 09.30 ila 18.00

20-21-22 Ocak Cuma-C.tesi-Pazar Saat; 09.30 ila 18.00

Eğitimler 14 ayrı yerde yapılacak ve 48 saat sürelidir.

II NCİ PROGRAM (Merkezde)

27-28-29 Ocak Cuma-C.tesi-Pazar Saat; 09.30 ila 18.00

03-04-05 Şubat Cuma-C.tesi-Pazar Saat; 09.30 ila 18.00

Eğitimler 13 Ayrı yerde yapılacak ve 48 Saat sürelidir.

Bu Programın ardından ŞUBAT Ayında Merkezde 78 Saat süreli Denetim Eğitimleri Başlayacaktır.

Bu Eğitimlerin Odamıza Maliyeti Yaklaşık 350 Milyondur.

Eğitimlerin ücretsiz olacağını hatırlatan Başkan Feyzullah TOPÇU Tüm üyelerimizin odaya borçlarını ödemeleri ve Aidatlarını zamanında ödemeleri halinde ancak bu eğitimlerin finansmanı mümkün olacaktır. diyerek sözlerinin tamamladı.

..05 OCAK 2012

2012 Yılı SMMM'lik  ve YMM'lik ücret tarifesi. için tık ..