Yıl:30  Sayı: 392 EYLÜL 2019 Mükellef 


Sakıp ŞEKER
Ankara YMM odası Başkan Yard.
RAPORLARI KİM DENETLEYECEK BELİRSİZ..!

İzmir SMMM odasının Ege odaları platformu ile birilikte düzenledikleri geleneksel 17 Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumun da Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) taslak olarak yayınladığı standartlar konusunda eğitimler verildi.  640 bin küçük ve mikro işletmeyi ilgilendiren Küçük İşletmelerde Finansal Raporlama Standartlarını ulusal global  bazda Prof Dr. Volkan DEMİR anlattı..

Soru Cevap Katkı Bölümünde ise sempozmu zamanlama açısından da çok yararlı bulduğunu belirten Ankara YMM odası Bşk. Yard. Sakıp ŞEKER DEMİR açıklamalarına katıldığını Ancak üretilen blançoların denetime uygun kalitede olmadığına katılmadığını vurgulayarak..Biz Yaptığımız blançolarla bugüne kadar geldik. Yıllardır uygulamada olan Türkiye Muhasebe standartları Uygulama gn tebliğini gerektiği gibi uygulayabilseydik yeterince yol almış olurduk.Kabahat denetlemeyenlerde ve bizlerde.

2. bir konu hadlerin ben AB ölçülerinde kalması gerektiğini düşünüyorum. Micro işletmeler için finansal raporlar hazırlamanın çok da yayarlı olacağını düşünmüyorum. İlerde olabilir Birdenbire 350 bin civarında bir firmaya bunu zorunlu kılmanın çokta rantabıl olacağı görüşünde değilim. AB ölçülerinin baz alınması daha uygundur.

Sakıp ŞEKER En önemli sorun finansal raporları kimin denetleyeceğinin belli olmamasıdır. Denetlenmeyecekse hazırlamanın da gereği yoktur.dedi. ŞEKER KOLAYLAŞTIRILMIŞ DENEN BORÇLANMA MALİYETLERİNİN DOĞRUDAN GİDER YAZILMASI zaten özvarlık açısında küçük olan işletmelerin borca batık hale gelmesine neden olur. TTK 376 görmeden işi kolaylaştırıyoruz diyerek maliyet unsurlarının gider yazılması hiç kimseye yarar sağlamaz. Başta da söyledim denetlenmeyecekse rapor hazırlama maliyettir külfettir. AB sınırları 4 milyon Avro nun bizde de uygulanması doğru olur  diyerek sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Volkan DEMİR  Küçük ve Micro ölçekli işletmelerde Finansal Raporlama Standarları sunumu ve ŞEKER vedinleyicilerin sorularına verdiği cevapları Mükellef TV den izlemek için tık