Yıl:30  Sayı: 319 OCAK 2012 Mükellef 

 
İTO Konuğu Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK
İSTİHDAMDAKİ VERGİ YÜKÜNÜ İNDİRİRİZ


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şubat ayı Meclis toplantısı Meclis Başkanı İbrahim Çağlar başkanlığında yapıldı. Toplantıya konuk olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı konuşmada 2002 yılında şirketlerin kazançlarından alınan toplam verginin yüzde 65 iken, şu anda yüzde 34’e indirildiğini, gelir vergisinde önemli indirimler sağladıklarını anlattı. İstihdamdaki vergi yükünün fazla olduğu görüşüne katıldığını. İler ki yıllarda bütçe elverirse  İstihdam üzerindeki vergi yükünü indiririz dedi. Bakan ŞİMŞEK Yeni TTK Uygulaması hakkında da bilgi verdi ve soruları cevapladı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı yeni teşvik sistemiyle ilgili ipuçlarını İTO Meclisi’nde verdi. Şimşek, “Yeni teşvik sisteminde, stratejik ve yüksek teknolojili sektörlerde yatırımı bölge ayrımı gözetmeksizin destekleyecek ama bölgeler arası kalkınmışlık farkını da azaltmaya yönelik çok güçlü bir çabanın yansımasını göreceksiniz. Orta ve uzun vadede Türkiye’nin geleceği parlak” dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yeni yükümlülüklerin,
doğru bir ticari ortam için gerekli olduğunu belirterek, “Bu yüklerin bir kısmını belki bizim paylaşmamız gerekecek. Doğru şeylere yük getiriyor diye karşı çıkmamak lazım. Doğru şeyleri nasıl beraber yaparız, nasıl iyileştiririz, o şekilde bakmak lazım” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şubat ayı Meclis toplantısı Meclis Başkanı İbrahim Çağlar başkanlığında yapıldı. Toplantıya konuk olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı konuşmada 2002 yılında şirketlerin kazançlarından alınan toplam verginin yüzde 65 iken, şu anda yüzde 34’e indirildiğini, gelir vergisinde önemli indirimler sağladıklarını anlattı.

İSTİHDAMDAKİ VERGİ YÜKÜNÜ İNDİRME SÖZÜ
İstihdam üzerindeki vergi yükünün bir miktar daha aşağı çekilmesi talebini doğru bulduğunu ifade eden Şimşek, “Aslında bizim bütçe imkânlarımız buna elverse, yapılması gereken öncelikli konulardan bir tanesinin bu olması gerektiğine biz canı gönülden inanıyoruz. Yalnız, bizim maliye olarak şöyle bir yaklaşımımız var; eğer bizim imkânlarımız yoksa, ciddi şekilde vergi indirimlerine gidersek, bu, açıkları artırabiliyor” diye konuştu.
Şimşek, yüzde 42.5 olan istihdam üzerindeki vergi yükünün yüzde 35.9’a indiğini, ancak bu oranın OECD ortalamalarına göre yüksek olduğunu kaydederek, “Önümüzdeki yıllarda bütçe imkanlarımız elverirse buna öncelik vermek gerektiği ortadadır” dedi.
YENİ TEŞVİKLERİ BAŞBAKAN AÇIKLAYACAK
Yeni teşvik sisteminin önümüzdeki haftalarda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafında kamuoyuyla paylaşılacağını hatırlatan Şimşek, şöyle devam etti: “Yeni teşvik sistemi, çok önemli, çok ciddi düzenlemeler getiriyor. Özellikle cari açığın orta, uzun vadede kontrol altına alınmasına yönelik olarak, yeni teşvik sisteminde, stratejik ve yüksek teknolojili sektörlerde yatırımı bölge ayrımı gözetmeksizin destekleyecek ama bölgeler arası kalkınmışlık farkını da azaltmaya yönelik çok güçlü bir çabanın yansımasını göreceksiniz.”

* * *
Bakan Şimşek, İTO Meclis Üyeleri’nin sorularını yanıtladı
“Sizin önerileriniz, değerlendirmeleriniz bizim için yol gösterici olacaktır. İstanbul Türkiye’nin aynasıdır” diyen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, peyderpey, imkanlar oldukça vergide adalet boyutunu göz önüne alarak temel gıda ihtiyaçlarının çok düşük oranlarda vergiyle karşılanmasını istediklerini kaydetti. Şimşek, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Meclis Toplantısı’nda üyelerin sorularını yanıtladı.
Kayıt dışılıkla mücadeleye çok yönlü olarak baktıklarını ifade eden Şimşek, kayıt dışılığa iten unsurları ortadan kaldırırken, bunun sadece vergiyle olamayacağını, vergi yükünün aşağı çekilmesinin yanı sıra diğer adımların da atılması gerektiğini vurguladı.
Taşımacılıkta kaçak yakıt konusuna dair de Şimşek, önümüzdeki dönemlerde bir sistemin oluşturulması halinde ticaret erbabına da bir miktar destek vermek istediklerini söyledi.
MANEVRA ALANIMIZDA BÖYLE BİR ŞEY YOK
Dünyadaki uygulamaların önemli olduğunun altını çizen Şimşek, “İhracat taşımacılığında kullanılan akaryakıtın vergilerini indirdik. Ama bütün sektörler içinde, özellikle taşımacılıkta ÖTV, KDV’yi kaldırmakla çok ciddi külfetlerle karşılaşırız. Şu anda manevra alanımızda böyle bir şey yok” diye konuştu.
Tarımsal ürünlerde KDV indirimine ilişkin ise Şimşek, “Biz peyderpey, imkanlar oldukça vergide adalet boyutunu göz önüne alarak temel gıda ihtiyaçlarının çok düşük oranlarda vergiyle karşılanmasını isteriz” dedi.
Maliye Bakanı Şimşek, bankaların havale ücretlerinin yüksekliği konusundaki eleştiriler üzerine de şunları kaydetti:
“Tabii ki bir tek banka olsa biz müdahale ederiz, ‘ücretler fahiştir’ deriz. Birçok banka var. Bu ücretleri uygulamayan bankalar da vardır. Sektörün kendi kendini disipline etmesi lazım. Nasıl biz hükümet olarak sizin sattığınız malların fiyatını belirleyemiyorsak, diğer alanlarda da fiyat belirleyemeyiz. Tabii ki bir tekel durumu söz konusuysa, burada Rekabet Kurumu devreye girer.”
Kod sistemine dair de Şimşek, söz konusu sistemi kaldırıp risk analiz sistemini getirdiklerini, sistemde ufak tefek sıkıntılar varsa da bunları çözeceklerini ifade etti.
“Yat ve teknelerde vergi yüksekliği nedeniyle Türk bayrağı asılmaması”na ilişkin ise Şimşek, “Biz vergileri sıfırladık. ‘Gelin Türk bayrağı asın’ dedik. Ama bunu çok azı yaptı” diye konuştu.

* * *

Yeni TTK’ya, yük getiriyor diye karşı çıkmamak lazım
Bakan Mehmet Şimşek, KDV iade işlemlerinin daha hızlı, güvenli yapılması için çaba içinde olduklarını dile getirerek, 2012 yılında elektronik defter, elektronik arşiv uygulamasına başlamayı umduklarını söyledi. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na değinen Şimşek, bunun genel olarak kurumsal yönetim ilkeleri açısından bir “devrim niteliğinde” olduğunu söyledi. Uluslararası standartlarda en iyi standartların erken kabul edilmesi, ilişkilerin kurumsal altyapısının güçlendirilmesiyle şirketlerin ömrünün uzun olacağını dile getiren Şimşek,
“Bugün Türkiye’de 300-500 yıllık şirket bulmak kolay değil. Ama bugün İngiltere’de gömlekçi bile 1600’lü yıllardan kalma… Restoranı da öyle, gömlekçisi de öyle, diğer firmalar da öyle. İşte bu nedenle Türk Ticaret Kanunu’nun önemli olduğu kanısındayım. Ama şunu da kabul etmek lazım; yeni kanun yeni yükler demek. Bu yüklerin bir kısmını belki bizim paylaşmamız gerekecek. Her şirketin web sitesi olacak, her şirket şunu yapacak vesaire… Bunlar yükler olarak görülebilir. Ama çağımızın gerektirdiği şeyler. Yapılması gerekiyor. Doğru şeylere yük getiriyor diye karşı çıkmamak lazım. Doğru şeyleri nasıl beraber yaparız, nasıl iyileştiririz, o şekilde bakmak lazım.”
Uluslararası standartlar
Bağımsız denetim, kamu gözetimi ve denetiminin olacağını da kaydeden Şimşek, “Burada belki yetki alırız kurula. Kurul, bunu peyderpey uygulamaya koyar. Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler için… Sonuçta bu yük getiriyorsa o çerçevede bakılabilir” dedi. Yük getiriyor diye uluslararası standartlardan kaçınmanın doğru olmadığına dikkati çeken Şimşek, “Uluslararası standartları, en iyi uygulamaları savunalım. Burada varsa bir yük paylaşalım. KOSGEB’in veya başka kurumların devreye girmesini sağlayalım. Yani biz destek olalım, yükü paylaşalım, ama önemli bir reform. O reform devam etsin. Reformu uygulamaya koyalım” şeklinde konuştu.

* * *

Belli bir istihdama prim indirimi, işsizliği azaltır
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, belli sayının üzerinde istihdamı bulunan işletmelere belli bir prim indirimi getirilmesinin, işsizlik üzerinde olumlu etkisi olacağını belirtti.
Dr. Yalçıntaş, Bakan Şimşek’in çok parlak bir eğitime ve çalışma tecrübesine sahip olduğunu dile getirerek, “Bu topraklardan çıkarak dünyanın sayılı kredi kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapmış bir devlet adamı. Bu yönüyle geçmiş maliye bakanlarımızdan ayrılıyor. Kendisi özel sektörün içinden geliyor. Özel sektörün sıkıntılarına, içimizden çıkan birinin gözüyle bakabiliyor” dedi.
Dr. Yalçıntaş, zaman zaman dünyanın yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle mükellefler ile devlet arasında barış imzalandığına değinerek, özellikle bu tür yaklaşımlara gidilmesi gerektiğini söyledi.
Diğer tarafta, vergisini zamanında veren, devletine bağlı mükellefler bulunduğunu ve bunların küçük de olsa teşekkür, vergi indirimi, teşvik beklediğini kaydeden Dr. Yalçıntaş, böyle bir uygulamanın faydalı olacağını dile getirdi.
Dr. Yalçıntaş, bu konuyu Maliye Bakanı Şimşek ile daha önce konuştuklarını ifade ederek, “Kendisi çok sıcak yaklaştı ama o zamanki bütçe imkânları müsaade etmiyordu. Belki bundan sonraki bütçe imkânları -bütçemiz de fazla verirken- buna müsaade eder” dedi.
Meclis üyelerinin aktardığı konulardan bir diğerinin, ‘işgücü üzerindeki vergi ve sigorta prim yükünün biraz daha azaltılması’ olduğunu kaydeden Dr. Yalçıntaş, şöyle devam etti:
“Bu konuda çeşitli adımlar atıldı. Ama bizim aklımızda olan, bundan sonra atılabilecek adım, daha fazla istihdama daha fazla teşvik. Bir işletme ne kadar fazla eleman çalıştırıyorsa, ödediği sigorta primi o kadar düşük olabilir. Böylece her işletme, daha fazla eleman çalıştırmaya teşvik edilebilir. Eğer biz belli sayının üzerinde istihdamı bulunan işletmelere belli bir prim indirimi getirebilirsek, bunun işsizlik üzerinde olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz.”
Dr. Yalçıntaş, katma değer vergisi ile ilgili iade işlemlerinin biraz daha hızlanmasının da faydalı olacağına işaret etti.
Kayıt dışıyla mücadelede en önemli noktanın, çalıştırılan işçilerin sigorta ve primlerinin tam olarak gösterilmesi olduğunun altını çizen Dr. Yalçıntaş, “Bu bağlamda belki teşvik olarak gelir vergisi primlerinin bir miktar düşürülmesi de son derece faydalı olacaktır” diye konuştu.

* * *

İTO meslek komiteleriyle işbirliği başlıyor
İTİCÜ Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, İTİCܒnün tarihsel gelişimi ve çalışmaları ile ilgili bilgi verdiği konuşmasında, “İTO meslek komiteleri ile işbirliğimizi tesis ettireceğiz. İTO ile birlikte sektör koordinasyon kurulu oluşturduk, her bir öğretim üyemizi bir meslek komitesi ile ilişkilendireceğiz. Bu üniversite-iş dünyası işbirliğinde büyük bir adım olacak” dedi.

* * *

Kan bağışı çağrısı

İTO Meclis Başkanı İbrahim Çağlar, vefat eden KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a rahmet dilediği konuşmasında, Meclis Üyelerine kan bağışı çağrısında bulundu. Kış ayları nedeniyle Kızılay’a yapılan kan bağışında yüzde 17 düşüş yaşandığını söyleyen Çağlar, “Sadece İstanbul’da günde 1.200 litre kana ihtiyaç var. Kızılay kan bağışına destek istiyor. Meclis Üyelerimizin ve şirketlerinde görev yapan arkadaşların bu çağrıya kulak vermelerini istiyorum” dedi.

* * *

MECLİS ÜYELERİ KÜRSÜDE

Toptan Gıda İçecek ve Temizlik Ürünleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ahmet Özer: Çek yasası ve TTK Odamız için önemli iki kanun. TTK kanunuyla ilgili özet içeren bir kitapçık yapmanızı ve bizi aydınlatmanızı rica ediyorum.

Konut İnşaatı Meslek Komitesi Meclis Üyesi Gürsel Aycibin: Kasım’da yapılacak Oda seçimlerinde İstanbul’un 2 ya da 3 bölgeye ayrılmasının iyi olacağını düşünüyorum. Üyelerin seçim için sandığa en rahat gidişlerini ve oy kullanmalarını sağlamamız gerektiğini düşünüyorum.

Motorlu Kara Taşıtları ve Ekipmanları Meslek Komitesi Meclis Üyesi Fatih Mehmet Oruç: Kurumsal yönetim eşitlik, şeffaflık, açıklık ve hesap verebilme kaideleri üzerine kurulmalı. Bu kurumsal bir kültürdür. Şeffaflık ve açıklık Meclis Üyelerinin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını artırır. Elimizden geldiği kadar kurumsal ilkelerin uygulanmasının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Lokanta ve Kafeler Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ali Tatlıdil: Sektörlerimizin en önemli sorunu kalifiye eleman. Ancak eleman bulmakta zorlanıyoruz. Güven duyulacak eleman bulunamıyor. Bunun sebebi nedir? Eğitim sistemimizle ilgili olduğunu düşünüyorum. Aynı cadde ya da aynı sokakta iş yapan esnaf birbirini düşman gibi görüyor. Herkes en fazla müşteriyi kapma çabasında. Komşusu siftah yapmamışsa, kendine gelen ikinci müşteriyi komşusuna gönderme düşüncesi yok. Ahlak ve maneviyat iş hayatında sloganımız olmalıdır. Gözümüz arkada kalmayacak şekilde işimizi emanet edebileceğimiz insanları nasıl yetiştirebiliriz? Bu konunun üzerinde durmalıyız. Bir insanı önce ahlaken sonra zihnen eğitmeliyiz.

Depolama ve Kurye Meslek Komitesi Meclis Üyesi Mehmet Metin Korkmaz: İhracatçıların fire oranlarıyla, yan sanayicilerle ilgili sorunları var. Dış ticaret açığı en büyük sorun. Dahilde işleme izin belgesi konusunda ciddi sıkıntılar var. İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri nezdindeki girişimlerimiz olumlu bulundu. Bu konuyla ilgili bir komisyon kuruldu. İTO da müdahil olursa ihracatçılarımız sorunlarını çözmüş olacak. Şimdiye kadar İTO her sorunumuzda yanımızda oldu, teşekkür ederiz.

Perakende Ticaret Mağazaları Meslek Komitesi Meclis Üyesi Sait Kılıç: Ocak ayında sanayi üretimindeki artış bizi memnun etmiştir. 2011 yılında TTK ile ilgili üyelerimizi bilgilendirmek için kitapçık hazırlanmasını talep etmiştim. Özet halinde yapılması olumlu sonuç verecektir. Sözde Ermeni Soykırımı Yasası’nın Fransız Parlamentosu’ndan geçmesi büyük tepki gördü. Vicdanlarını dinleyen tüm aklıselim çevreler buna karşı çıktı. Fransız aydınları, Fransa devletini ekonomik gücünün yanı sıra eşitlik, özgürlük ve kardeşliğin temsilcisi olarak tanımlıyorlar. Ayrıca çıkarılan yasanın ne kadar haksız olduğunu dile getiriyorlar. Söz konusu yasanın iptali için öncü olan ülkenin menfaati için birlik ve bütünlük gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz. Olumsuz başlayan bu konunun düzeltilmesini ve iki ülke ilişkilerinin ileriki dönemlerde daha da gelişmesini ümit ediyorum.

Optisyenler ve Optometrik Ürünler Meslek Komitesi Meclis Üyesi Numan Hocaoğlu: Yeryüzü Doktorları Derneği’nin gönüllüsüyüm. Gözlük ve ilaç desteği yapıyoruz. Lübnan ve Filistin’de çalışmak üzere program yapmıştık. Mültecilerle ilgili çalışma yaptık. Değişik insan hikayeleri gördük. Filistin mülteci kampında da çalışmalarda bulunduk. Göz ile ilgili çalışmalar yaptık. Bu konuda İTO da bazı destekler yapabilir.

Hobi Spor ve Bujiteri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Mehmet Turhan: Çok uluslu bir şirket geçen sene bir rapor yayınladı. Bu rapora göre, dünyada 1 milyon varil petrol rezervi var. En fazla petrol üretimini artıran ülke de Rusya. Rusya, Suudi Arabistan, ABD, İran ve Çin en büyük petrol üreticileri. ABD, Çin, Japonya, Rusya ve Suudi Arabistan da en fazla petrol kullanan ülkeler. Türkiye’nin tüketimi 2000’de 31.1 milyon tonken 2010’da 28.7 milyon tona düştü. Aynı zamanda rafineri kapasitemizde de düşüş var. Doğalgazda da son 20 yılda rezervler yüzde 50, üretim yüzde 32 artmış durumda. Nükleer ve yenilenebilir enerjide de üretimde artış olmuş. Türkiye’nin enerjiye olan ihtiyacı günden güne artıyor. Yenilenebilir ve güneş enerjisi gibi konulara ilgi duyan girişimcilere yönlendirme konusunda devlet çalışma yapabilir.

Tıbbi Aletler Meslek Komitesi Meclis Üyesi Cengiz Balçık: TTK ile ilgili İTO’nun yaptığı çalışmalar konusunda daha fazla bilgilendirme yapılmalı.