Yıl:30  Sayı: 318 ARALIK 2011 Mükellef 

Sayın Osman ERTEM

Millet İradesini Etkisizleştirmeye  ve
Meclis’i İtibarsızlaştırmaya Kimsenin Hakkı Yoktur!


Tüm demokratik hukuk devletlerinde olduğu üzere, ülkemizde de sorunların çözüm adresi milli iradesinin tecelligahı olan TBMM’dir. Siyasi iktidarın muktedir olmaya başladığı bir döneme doğru müsbet bir değişim ve dönüşümün yaşandığı şu zamanda, diğer taraftan Meclis’i itibarsızlaştırma çabaları da milletimizin dikkatini çekmektedir. Millet adına egemenliği kullanan Meclis’in itibarını zedelemeye milletvekilleri de dâhil olmak üzere kimsenin hakkı yoktur.

İGİAD yönetim kurulu adına açıklamalarda bulunan Başkan Şükrü Alkan, Millet iradesinin üstünlüğüne işaret ederek herkesin millet iradesinin tecelligahı olan Meclis’i itibarsız hale getirebilecek tutum, davranış ve açıklamalardan kaçınması gerektiğini dile getirdi. 12 Haziran seçimleri sonrasında toplumun her kesiminde köklü bir anayasa değişikliği beklentisi oluştuğuna dikkat çeken Alkan; meclisin son zamanlarda yaptığı yeni düzenlemelerin halk nezdinde kendi itibarını ve siyasete duyulan güveni azalttığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılına hazırlanıldığı ve 2023 vizyonu’ nun hedef olarak alındığı bu dönemde; bu hedeflerin gerçekleşmesinde Anayasa değişikliği çok önemli bir yer tutmaktadır. Fakat bir süredir anayasa değişikliğinin gerçekleşmesini engellemek için ipe un serildiğini de esefle gözlemlemekteyiz.

Anayasa değişikliğinin yapılabilmesi için halkın meclisteki vekillerine baskısı ve desteği elzemdir. Bu sebeple, meclise, parlamenter rejime, siyasete ve siyasetçiye olan güveni sarsacak düzenlemelerden titizlikle uzak durulmalıdır. Aksi takdirde Meclis anayasa değişikliği sürecinde ihtiyaç duyduğu itibar ve destekten mahrum kalma ve dolayısıyla tarihi önemi haiz bu süreci akamete uğratma tehlikesiyle başbaşa kalabilir.

Halen yargılaması devam eden ve sanıkları tutuklu olan şike davasında ceza indirimine imkân tanıyan yasa değişikliğinin yapılması, bununla beraber memur, işçi, ve emekliler maaşlarına zam beklerken, milletvekillerinin bir gece yarısı operasyonuyla kendi emekli maaşlarına zam yapma kararı alması, meclisi itibarsızlaştırmaya matuf yürütülen kampanyanın birer malzemesi olarak kullanılmaya zemin hazırlamaktadır.

Her ne kadar bu düzenlemelerin ihtiyaçtan kaynaklandığı ifade edilmekte ise de, açık olan bu yasama çalışmalarının zamanlamasının ve üslubunun isabetli olmadığıdır. Bu isabetsizliğin, siyasetçilerimizin yeni anayasa çalışmaları sürecinde toplumla olan iletişimini de zedelediğini esefle müşahede etmekteyiz.

Bu itibarla Meclisimizi, kendi itibarını sorgulatacak, siyaset kurumu ile toplum arasında güven kaybına sebep olabilecek davranış ve düzenlemelerden uzak durmaya, mesailerini ve dikkatlerini halkımızın en büyük beklentisi olan yeni ve demokratik bir anayasa hazırlanması çabalarına teksif etmeye davet etmekteyiz.


İGİAD =  İktisadi Girişim ve  İş ahlakı Derneği

29/12/2011  Tarihli Basın Bülteni