Yıl:30  Sayı: 319 OCAK 2012 Mükellef 

                           
299 çeşit vergi türünün, 46’sı ceza, 22’si harç, 20’si fon ödemesi

Arıkan: 299 vergi türü var, 2012

yılında bu sayı hızla azaltılmalı

Hükümetin ''Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Yüksek Kurulu” oluşturduğunu belirten İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan bu çabaya TÜRMOB, TOBB gibi kurumların da katkı verebileceğini belirterek, “Öncelikli işlerden biri, vergi mevzuatının kısa ve anlaşılabilir hale getirilmesidir. Oysa 2011 yılında mevzuatta 299 çeşit vergi türü ile karşı karşıya kaldık” diye konuştu.

BASIN AÇIKLAMASI - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan 2011 yılında mevzuatta kişi ve kurumları ilgilendiren 299 çeşit vergi türü ile karşı karşıya kalındığını açıkladı. Arıkan halen 46 çeşit ceza, 22 çeşit harç ve 20 çeşit fonun uygulamada olduğunu belirterek, “Vergi mevzuatı kısa ve anlaşılabilir olmalı” diye konuştu.
Hükümetin “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı” çerçevesinde bir yüksek kurul oluşturduğunu da belirten Arıkan, TÜRMOB ve TOBB gibi kurumların da bu mücadeleye katkı verebileceğini anımsatarak, vergi mevzuatındaki gri alanların temizlenmesinde önemli bir rol üstlenilebileceğini söyledi.

299 VERGİ TÜRÜ NASIL DAĞILIYOR?

Ceza Vergisi

46 Çeşit

Harç Ödemeleri

22 Çeşit

Fon Ödemeleri

20 Çeşit

Diğer Vergiler

211 Çeşit

 

Vergi oranlarının ve tahsilatının kamu hizmetinin görülebilmesi açısından zorunlu olduğuna vurgu yapan İSMMMO Başkanı Arıkan; “Bu kadar çok vergi, üstelik de karışık ve anlaşılmaz olunca, vergiden kaçışı ve kayıt dışı ekonomiyi tetikler. Kayıtdışı ile mücadele herkesin katkısıyla yapılabilirse, ekonomide verimlilik, rekabette eşitlik sağlanır bunun da sonuçları büyümeye yansır” diye konuştu.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı araştırmada mükelleflerin yüzde 45,7’sinin mevzuatın açık ve anlaşılır olmadığını düşündüğü sonucunun çıktığını anımsatan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan şöyle konuştu: “Gerek görülürse Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Yüksek Kurulu’na TÜRMOB ve Oda’lar olarak temsilci verebilir, toplantılarına da meslek kuruluşları olarak katkı sağlayabiliriz.”