Yıl:30  Sayı: 319 OCAK 2012 Mükellef 

DERNEKLER VE YASAL SORUMLULUKLARI KİTABI ÇIKTI


   Mali Müşavirler Birliği (MMMB) Büyükçekmece Şubesinin Kurucu Başkanı SMMM Tuncer DAĞ’ın “DERNEKLER VE YASAL SORUMLULUKLARI” isimli 432 sayfalık kitabı yayımlandı ve dağıtıma sunuldu

DERNEKLER VE YASAL SORUMLULUKLARI isimli kitapta Dernek, Federasyon, Konfederasyon, Platrform ve Sandık kuruluşları, örgütlenme şekilleri, yasal dayanakları, Dernek, Lokal ve İktisadi İşletmelerin vergisel boyutu örnekleri ile açıklanmıştır.

Tuncer DAĞ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLENMESİNE ÖNEM VEREN ve bu yönü ile Muhasebe Camiasında tanınan, aktif üretken her platformda fikrini beyan edip bilgisini paylaşan sosyal sorumluluk yönü gelişmiş yardım severliliği ile tanınan birisi.

DAĞ tesbih tutkusunu yakınları bilir. Çok zengin bir tesbih koleksiyonuna sahiptir.

Tuncer Dağ’ın “DERNEKLER VE YASAL SORUMLULUKLARI” kitabını  Büyükçekmece Mali Müşavirler ve muhasebeciler Derneğinden temin edilebileceğiniz  gibi 0212 450 20 30 – 0212- 596 73 76 numaralı DAĞ'ın ofis telefonlarından da mesai saatleri içerisinde  isteyebilirsiniz....