Yıl:40  Sayı: 394 Ekim 2019 Mükellef 

23. TURMOB SECİMLİ GN KURULUNA SUNULACAK SMMM LERDEN OLUŞAN DMP LİSTESİ