Yıl:30  Sayı: 319 OCAK 2012 Mükellef 


İSMMO Müşteri İlişkileri Komitesi Üyesi
SMMM Hüseyin TURNA Sorunlarımızın Çoğunluğu Müşteri Odaklı !


Mükellef TV Çat Kapı Muhasebe ve Denetim Mesleğinin sorunları ve çözüm önerileri isimli programının 2012 yılında ki  ilk konuğu olmayı;  Çat kapı bürosuna gittiğimiz,  İstanbul Kadıköy'de 1990 yılından beri eşi Esma hanımla  birlikte SMMM lik yapan  Hüseyin TURNA kabul etti.

  Müşteri İlişkileri Komitesi Üyeliğiiçin  İSMMMO yönetiminin talep edenler arasında seçtiği  Hüseyin TURNA Muhasebe mesleğinin ana sorunlarını 4 guruba ayırdı. Birinci gurubta ki sorunları bir birine domino etkisi yapan birbirini doğuran Haksız Rekabet, Tahsilat Problemi Hizmet Kalitemizin piyasanın olumsuz koşullarından etkilenmesidir başlıkları ile adlandırdı.

TURNA meslek mensubunun Mali İdare SSK ve diğer ilgili olduğu kurumlarla odalarla olan sorunlarının meslektaşlarının problemlerine kaynak teşkil ettiğini vurguladı.

Sorunlarının ana kaynağı olarak 3 sıraya hizmet verdikleri müşteri odaklı sorunları oturtan TURNA Müşterilerimizin kendi sorunlarından kaynaklanan müşteri odaklı sorunlar problemlerimizin çoğunluğunu teşkil ediyor diğer sorunları aşmamızın önünü kesiyor veya geciktiriyor şeklinde değerlendirmede bulunarak Ana sorunlarının 4 ncüsü de  de Vergi ve SSK mevzuatında ki karmaşık zaman zaman içinden içinden çıkılamaz yapı oluşturuyor dedi.

TURNA Müşterilerin Muhasebenin ve denetimin önemini kavraması tutulan muhasebenin kendilerine Katma değer yaratacağı işletmelerini geliştirip büyüteceğini anlaması lazım. Buna müşterilerimizi inandırabilir ve Katma Değer yaratmada başarılı olabilirsek ücretlerimizi zamanında alabiliriz. Bir çok sorunumuzun çözümlenir kanaatindeyim dedi.

TTK kanunu ve 660 sayılı KHK meslek üzerinde genelde olumlu etkilerinin olacağını da belirtip. Odaların ve TÜRMOB unu yeni TTK ya göre başlattığı eğitim sürecinde ve Bağımsız Denetçi olmak isteyenlere verecekleri eğitimlerde gerekli bilgi birikim ve donanıma sahip olduklarına dikkat çekerek. İSMO ve TÜRMOB diğer bütün büyük odalar akademik düzeyde eğitim verebilir seviyelere geldiler. İSMMMO Akade mi  her geçen gün gelişecektir. Bu eğitimler ücretsi olmamalı ancak ücretleri makul ve meslektaşların bütçelerini sarsmayacak katılım payları şeklinde belirlenmesi gerekir dedi. Eğtimler sonrası ruhsatlandırma veya sertifika vermek için sınavdan yana olmadığını vurguladı.

Bağımsız denetim eğitimlerine katılıp  bağımsız denetçi olmak isteyenlerde aranan mesleki tecrübe süresinin 10 olması gerektiğini belirten TURNA Bağımsız denetçi olmak isteyenlerde geçmiş sicili temiz hatta odalardan kınama cezası dahi almamış olması gerektiği üzerinde ısrarla dudu.

Söyleşinin tamamını Mükellef TV den izlemek için ...tıklayın