Yıl:30  Sayı: 321 MART 2012 Mükellef 


MUHASEBECİLER GÜNÜ ÇOŞKU İLE KUTLANDI


Kar kış kıyamet dinlemeyen 100 ler ce muhasebeci ve denetçi ile mesleki kitle örgütlerinin örgüt temsilcileri  taksim Atatürk anıtı önünde toplanarak 1 Mart Muhasebeciler  Gününde sorunlar karşısında yek vücut olduklarını gösterdiler.

Atatürk Anıtına çelenk koyan Muhasebe ve Denetim Camiasının örgüt temsilcileri muhasebeninin önemini ve mesleğin içindeki sorunları anlattılar....


1 Mart Muhasebe Günü nedeniyle açıklama yapan İSMMMO Başkanı Yahya ARIKAN Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ertelenmesini isteyenleri eleştirerek liderlere çağrıda bulundu: “Başta Sayın Başbakan olmak üzere, tüm liderler tarihi uzlaşı sağladıkları bu yasada kararlı duruşlarını sürdürmeli.” 

İSMMM Odası Yönetim kurulu ve üyeleri her yıl geleneksel hale getirdiği  1 Mart 2012 Perşembe günü Taksim anıtında karlı ve soğuk bir havada biraraya gelerek Muhasebe gününü kutladılar.

Saat 11.00 de başlayana törenin açış konuşmasını ve sunumlarını İstanbul SMMM Odası Sekreteri Sayın M.İhsan Yalçın yaparak,

İlk sözü MMMB Derneği Genel Başkanı Sayın Serdar ÖZKAN'a verdi

ÖZKAN: "Tüm meslek mensuplarının 1 Mart Muhasebe gününü kutlarken, şartlar ne olursa osun mesleğimize ve meslek mensuplarımıza sahip çıkarak tek vücut olalım." dedi.

Daha sonra İktisat Fakültesi mezunları Cemiyeti Başkanı sayın Vahap ADIYAMAN' a konuşmasını yapması için mikrofon verildi. ADIYAMAN, tüm camianın muhasebeciler gününü kutlayarak saygı ile selamladıktan sonra 1 Martın Muhasebeciler Günün kendisinin de doğum günü olduğunu vurgulayarak  İktisatçılar Haftası nedeni bu akşam balomuz var hepiniz davetlisiniz dedi. baloya
Yüksek Ticaretliler Genel Başkanı Sayın Saffet Açıkgöz konuşmasını yapması için davet edildi.

Açıkgöz; Açıkgöz Camiamızın 1 Mart Muhasebe gününü kutluyor, birlik ve beraber olmanın tam zamınıdır diyerek sözlerini noktaladı.

Daha sonra TMUD Genel Başkanı sayın Cemal İBİŞ' e söz verildi.

İBİŞ; Muhasebe olmazsa olmazlarımızdan dır. Sadece 1 Martlarda değil her zaman böyle günlerimizi kutlamak için birada olmalıyız dedikten sonra,

İstanbul YMMM Odası Başkan Yardımcısı sayın Sabri Tümer' e söz verildi.

TÜMER 1.3.2012 3568 sayılı yasamızın çıkması ve meslek mensuplarımızın bugünü Muhasebe Günü ilan etmelerinden dolayı onlara huzurlarınızda teşekkürü borç bilirim. Yeni TTK ve 660 sayılı kanun hükmünde kararnameden sonra Mesleki mücadele devri yeniden başlamıştır birlikte hareket etmeliyiz
 

TÜRMOB Denetleme Kurulu Üyesi sayın Mehmet EREN' e söz verildi. EREN: TÜRMOB Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulu üyelerimiz adına meslek mensuplarımızın 1Mart muhasebe gününü diğer yıllara göre ekonomik sıkıntılardan ve mesleğimiz üzerinde oynanan oyunlardan dolayı buruk kutluyoruz. Mesleki mücadelemiz de  hareket etmeliyiz dedi

İstanbul SMMM odası Başkanı sayın Yahya ARIKAN'a yaptığı konuşmada  6102 sayılı Yeni TTK kanununun mesleğin dönüm noktası olduğuna vurgu Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ertelenmesini isteyenleri eleştirerek liderlere çağrıda bulundu: “Başta Sayın Başbakan olmak üzere, tüm liderler tarihi uzlaşı sağladıkları bu yasada kararlı duruşlarını sürdürmeli.”

ARIKAN 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu’nun verdiği yetkiyle kutlanan 1 Mart’ın, aileleri ve yakın çalışanlarıyla birlikte sayıları 500 bini bulan onurlu meslektaşları için önemli bir gün olduğuna dikkat çeken ARIKAN, “Bugün haksızca eleştirilen ve ertelenmeye çalışılan TTK’ya sahip çıkmak meslek camiamızın da görevlerinden biri” diye konuştu.


Muhasebeciliğin önemli ve yaygın iş alanına sahip bir meslek olduğunu belirten İSMMMO Başkanı ARIKAN; nitelikli, alanında yetkin meslektaşlarının ticaret, sanayi ve hizmet sektörünün defterlerini tuttuğunu, bilanço, gelir tablosu ve diğer belgelerini düzenlediğini, muhasebe ile ilgili konularda inceleme, tahlil, denetim, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işler yaptıklarını anımsattı.
Ekonominin merkezinde yer alan ve yüksek vasıflara sahip bir meslek grubunun kendi işkollarındaki sorunlarla boğuşurken, Türkiye’nin önünü açacak yeni TTK’da taraf olduğunu da vurgulayan ARIKAN şöyle konuştu:


“50 yılı aşkın bir süredir uygulanan ve bugün için yetersizliği tüm kesimlerce tartışmasız kabul edilen bir kanunun yerine getirilen yeni Türk Ticaret Kanunu, rekabet, şeffaflık, şirketlerde demokrasi, AB’ye uyum ve uluslararası toplumun bir parçası olmaya katkı sağlayacaktır. TBMM’de büyük bir uzlaşıyla kabul edilen bu yasaya başta Sayın Başbakan olmak üzere tüm liderler sahip çıkmalı, ertelenme ya da yasanın özünün bozulmasına izin verilmemelidir.”


2012 yılının meslekte “Haksız Rekabetle Mücadele Yılı” ilan edildiğini de anımsatan ARIKAN TTK’nın bu açıdan da önemli bir zemin yaratacağını, “bütünüyle ve zamanında” yaşama geçmesiyle diğer sektör ve işkolları da dahil olmak üzere ekonominin pozitif etkileneceğini dile getirdi.
Bugün meslekte temel sorun ve taleplere, uzun süredir duyarsızlaşan bir süreç yaşandığına da dikkat çeken ARIKAN gerek hükümetin, gerekse de özellikle Maliye Bakanlığı ve Bürokrasisi’nin çözüm odaklı yaklaşım göstermesinin önemine vurgu yaptı.


Özellikle 660 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile çoğulculuk ve şeffaflıktan uzak, katılımcı olmayan bir süreçte, adeta bir emrivaki ile bir gece “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu”nun kurulduğunu anımsatan ARIKAN, meslek mensuplarını doğrudan ve yakından ilgilendiren bu konuda görüşlerinin alınmamasını eleştirdi
Yeni kurumun, bağımsız denetim sisteminde özellikle KOBİ’lerin denetimini yapacak meslek mensuplarına lisanslama sınavı getirmesi halinde büyük hak kaybı yaşanabileceğini ifade eden ARIKAN; “Sınav yapılmasını kabullenmemiz mümkün değildir. Bizler sınavla uğraşırken birilerinin de pazarda payını artırmak için tekelleşmeye doğru gideceği açıktır” diye konuştu.
Orta ve küçük ölçekli muhasebe kuruluşlarının varlığını sürdürmelerini; “olmazsa olmaz” diye değerlendiren ve meslek mensupları olarak beklentilerinin net, sorunların ise destek verilmesi halinde çok zor olmadığına inandığını aktaran İSMMMO Başkanı Yahya ARIKAN sorun ve taleplerini başlıklar halinde şöyle dile getirdi:

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU İŞBİRLİĞİNE AÇIK OLMALI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, mesleğimizin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile denetim ve gözetim sürecinde mutlaka işbirliği yapmalıdır. Kurum ûnvanlara eşit davranmalı, denetim yapacak meslek mensubu için sınav zorunluluğu getirmemelidir.
BİLGİ AMAÇLI FORMLARDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ALINMAMALI
Başta Ba/Bs olmak üzere, özellikle vergi matrahını ilgilendirmeyen, bilgi odaklı istemlerde özel usulsüzlük cezaları uygulanması, vergi mükelleflerini ve onların işini yapan meslek mensuplarını mağdur etmektedir. Bu nedenle bilgi amaçlı istenen formlarda genel usulsüzlük cezası uygulanmamalıdır.
KESİN MİZAN FORMLARININ AYRICA İSTENMESİ UYGULAMASI BİTMELİ
Kesin mizan bildiriminin süresi içinde verilmemesi durumunda özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.  Bürokrasiyi azaltmak için basitleştirilmiş bir formata geçilerek yıllık beyanname eki olarak alınmalı, ayrıca bu bildirimin verilmemesinden alınan özel usulsüzlük cezası kaldırılmalıdır.
MUHASEBE ÜCRETLERİNİN BANKA ARACILIĞIYLA TAHSİLATI ZORUNLU OLMALI
Meslek mensuplarımızın en temel sorunlarının başında ücretlerini zamanında alamaması gelmektedir. Bu sorunumuzun çözümü için tüm muhasebe ücretlerimizin tahsilatının banka aracılığıyla yapılması zorunluluk haline getirilmelidir.
GELİR VERGİSİ/ KDV ÇELİŞKİSİ ORTADAN KALDIRILMALI

Gelir Vergisi Kanunu’nda tahsilat sistemi esastır. Meslek mensupları tahsilat yapmamasına rağmen serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlemek zorunda olduğu için tahsil etmediği “geliri” ve KDV’sini beyan ederek mağdur olmaktadır. Bu adaletsizliğin giderilmesi için; meslek mensuplarının ücretlerini tahsil ettiği zaman  serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlenmesi sağlanmalıdır.
ZAMANA ENDEKSLİ ÜCRET MODELİ UYGULANMALI

Şu anda yürürlükte olan Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan meslek mensuplarının işlerinin karşılığı göstEREN “asgari ücret tarifesi” hem meslek mensuplarının emeğinin karşılığını, hem de müşterinin yükümlülüğünü adil olarak ifade etmemektedir. Özellikle yeni TTK’nın getireceği yük ve sorumluluklar da göz önüne alındığında asgari bir tarife yerine, “ayrılan zaman”, “müşterinin cirosu” ve “işlem hacmi” gibi kriterlere yer vEREN “zamana endeksli ücret tarifesi” uygulamasına geçilmelidir.
MALİYE BAKANLIĞI TÜRMOB YÖNETMELİKLERİNİ YAYINLAMALI

TÜRMOB genel kurulunda demokratik iradeyle kabul edilmiş meslek mensubunu yakından ilgilendiren ve Maliye Bakanlığı’na gönderilen yönetmelikler hemen yayınlanmalıdır.
İTHAL MUHASEBECİ GİRİŞİMLERİ ÖNLENMELİ

Türk şirketlerinin değerli evrakları, vergi kayıtları ve önemli finansal verilerinin güvenliği tartışmalı ellere bırakılmamalıdır.
Bu nedenle; Türkiye’de faaliyet gösteren ucuz işçilik peşindeki yerli-yabancı bazı dev firmaların “daha çok kâr” amacıyla muhasebe kayıtlarını yurtdışında tutturmaya başlamalarının önüne geçilmelidir.

KURUMSALLAŞACAK MESLEK MENSUBUNA HİBE VE KREDİ DESTEĞİ VERİLMELİ
Meslek mensuplarının gündeminde kurumsal yapıları oluşturmak vardır. Bu nedenle; geleceğini güvence altına almak için kurumsal bir yapıda hizmet vermek isteyen meslek mensubuna, teknoloji, eğitim vb. gereksinimlerini karşılamak için hibe ve uzun vadeli ucuz kredi desteği verilmelidir.
 
YÜKSEK KDV ORANLARI İNDİRİLMELİ
Bir anlamda kamu görevi yapan muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinde yüzde 18 gibi yüksek bir Katma Değer Vergisi oranı uygulanmaktadır. Bu nedenle; KDV oranları bir çok sektörde yapıldığı gibi yüzde 8’e indirilmelidir.

MESLEKTAŞIN GİDERLERİ MATRAHTAN DÜŞÜLMELİ
Yasada meslek mensuplarının gider kalemleri tek tek belirtilmediği için birçok gider kalemleri indirim konusu yapılamamaktadır. Meslek mensubunun yaptığı işle ilgili olarak düzenlenmiş olduğu sorumluk sigortası poliçe bedelleri bunun örneğidir. Bu nedenle; meslek mensubunun işiyle ilgili yaptığı her türlü giderleri vergi matrahından indirme hakkı tanınmalıdır
.
VERGİ DAİRELERİNDE UYGULAMA BİRLİĞİ SAĞLANMALI
Meslek mensuplarımızın vergi dairelerinde yaşadıkları sorunlar ortadadır. “Mahsup – iade sorunları”, “açılış/kapanış ve adres değişikliği sorunları”, “internet vergi dairesi uygulamaları”, “kod uygulamaları” ve “vergi levhaları” konusunda vergi daireleri arasında ve vergi dairesinin kendi içinde uygulama birliği sağlanmalıdır.diyerek sözlerini noktaladktan sonra
 mutlu günlerini mutluluk havası içinde kutlamanın sevincini yaşadılar.

Muhasebeciler Gününün Mükellef TV den izlemek için tıklayınız....