Mazars Denge, UBD ve YMM AŞ Gn.Md. İzel Levi  COŞKUN
'Fransa'nın aynı anda çift denetçi sistemi AB  Parlamento'sunca da  uygulayalım diye tartışılıyor '
    Mükellef TV Çat Kapı Muhasebe ve Bağımsız Denetim mesleğinin dünü bugünü yarını  programının Temmuz  2013 konuğu dünya çapında 14. olan 13500 kişiye istihdam yaratan Fransız Mazars'ın 350 istihdam kapasiteli  Türkiye ortağı Denge BD. ve YMM'AŞ nin CEO su genç dinamik kendine olan güvenini her hali ile hissettiren, , öğretim görevlisi, Sürdürülebilirlik konulu Dr. tezinde son aşamaya gelmiş, kariyeri hayranlık uyandıracak derecede muazzam bir o kadar da mütevazi CPA. ve SMMM İzel COŞKUN (kariyeri için tık.) ;  Fransa'da SP kuruluna bağlı firmaların Bağımsız Denetim raporlarını birbirinden bağımsız çift denetçi aynı anda  örneğin biri giderleri denetlerken diğeri gelir kalemleri ve işlemlerini denetler aynı anda hazırlanan rapor  birlikte imza altına alır.  Fransız ekonomisinin bu denetim anlayışı sayesinde ekonomik krizlerden en az etkilenir olması gerçeği AB parlamentosunca da  kabul görmüş tüm AB ülkelerinde uygulayalım tartışmaları gündeme gelmiştir dedi...  COŞKUN ;  Mükellef  TV, ye KGK, 5786 ile getirilen Zorunlu Meslek içi eğitim ve rotasyon  konularında da çarpıcı saptamalarını da anlattı...

    Kamu da ses getiren TÜSİAD, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) işbirliği ile, Demokratik açılım çözüm sürecinin,  iktisadi ayağının güçlendirilmesi amacıyla 25 Haziran 2013 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde “Doğu ve Güneydoğu Ekonomi ve Kalkınma Zirvesi: Cizre Buluşması” isimli  çıkarmasına katılan TÜSİAD genç üyelerinden İzel L.COŞKUN  O yöreyi ilk ziyaretim 2001 de oldu hayranlık duydum .  Göbekli Tepe medeniyetin doğduğu yer olarak dünyaca kabul ediliyor..Mazars Denge nin 7 nci ofisini TÜSİAD ın gezisinden önce geçen ocak ayında Gaziantep'e  açmıştık olumlu yönde çok önemli izlenimlerim var dedi... Son derece faydalandığımız bu söyleşiyi izleyicilerimize aktarmak ta ayrı bir haz...

Söyleşinin tamamını Mükellef TV diğer bölümü seçeneklerinden izlemek için tıklayınız....  Özet haber hazırlanıyor...

GÖRÜŞ

Ş.Adil MÜRTEZAOĞL
U
Yeminli Mali Müşavir

DAĞ FARE DOĞURDU
Bizim gibi 3568 sayılı kanun çıkmadan önce de  
Devamı

DEĞERLENDİRME

Ahmet AKIN
Yeminli Mali Müşavir

“TÜRKİYELİ BAŞBAKAN” PANİK ODASINDA...Devamı...
           

GENCİM ÖZGÜRLÜKÇÜYÜM BAŞBAKANA KIZGINIM    devamı

ÖZGÜN

Galip SARIMEŞELİ
Yeminli Mali Müşavir

BU GEÇİŞ DÖNEMİNDE….
Mesleki açıdan tartışmaların belki de en yoğun .
devamı

GÜNCELİM
H.Atilla ÖZBANK
S.M. M. Müşavir

SPOR MU KANSIZLIK MI ?
Spor; gençlerin fiziki ve fikri gelişimini,

devamı

AYDABİR

T.Cihan ÇELİK
S.M. Mali Müşavir

KORKU PERDESİ YIRTILDI
  Gezi Parkı eylemleri Gençlerin ve ....
devamı

Mükellef TV
Yayınları arşivi  izlemek için tık.
Güncel Yayınlar İçin tık

TC MEVZUAT'larının
 tümü için..tık

-----------------
Mevzuatta 
Son Yenilikler
için  tık..
-----------------
  YMM'ler  için ..
.
AYMMO..tık ..İYMMO...tik
 (İSMMMO).....(TÜRMOB)

(SPK)..............
KGK
Vergi Dent. Üst Kurulu 

6102 sayılı YTTK
ve 6335 sayılı  YTTK  Değişiklik Yapan Kanunla getirilen Sermaye Şirketlerinin Sorumlulukları ile İlgili Karşılaştırmalı Tablo Çalışması
 için tıklayınız

6455 Torba kanun, yapılan TTK değişiklikler ve açıklamalar için
 tık...

 AKIN CHP ' Belediye Başkanlığına  adayım ...

Akın CHP' 'den Mersin Belediye başkan aday adayı... Temayül yoklamalarında birinci ..Mersinde Beld. Bşk. Macit ÖZCAN, Serdar KAYACIOĞLU NUN YANI SIRA  Fikri SAĞLAR, İstemihan TALAY 'ında aday adayı olacağı bilgileri var .Rakipler AKIN'ı zorlasa da 2000 e yakın Mersinli TÜRMOB mensuplarının desteğini alacak tır.

AKIN Kimdir...tik

Bursa SMMO Panelinde
Yeni Gelir Vergisi Yasa Tasarısı Tartışıldı


    TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanan
'Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı nın konuşulmadan, tartışılmadan, farklı görüşler alınmadan hazırlanarak TBMM ye sunulduğunu söyleyen Uludağ Ü.Dekan Yard.Prof. Dr. Mehmet YÜCE, Vergi kanunları, iktisadi hayatın yanı sıra sosyal hayatımızı da etkiliyor.Bu kadar kapsamlı bir yasanın tıpkı anayasa çalışması gibi katılımcı bir anlayışla hazırlanması gerekirdi”dedi.

     Bursa SMMMO Bşk.
 
Ahmet Hikmet SÖNMEZ, “Uzun yıllardır yapılacağı söylenilen gelir vergisi reformu, ‘Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’ olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. Meclis’e sunulan tasarı ile yatırım, üretim, istihdam ve tasarrufların teşvik edilmesi, vergiye gönüllü uyumun artırılması ve kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması, vergi tabanının genişletilerek vergi adaletinin pekiştirilmesinin hedeflendiği belirtiliyor” Umarız hedefine ulaşır. ....devamı için tık

Tasarı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu yürürlükten kaldırılarak, gerçek kişilerin gelirleri ile kurumların kazançları üzerinden alınan gelir vergisine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Tasarının Tamamı ve Gerekçeler için.................... tıklayınız

MÜFİTAD'nin Başarısı
MUHASEBE VE FİNANS TARİHİ
 ARAŞTIRMACILARI  DERNEĞİ (MUFİTAD)

ev sahipliğinde İTÜ fakültesinde 19-22 haziran tarihlerinde düzenlenen
Uluslara arası Muhasebe Tarihi Konferansı ve III Balkanlar ve Muhasebe ve Muhasebe Tarihi, Orta Doğu Konferansı"  130 ülke den 300temsilcilerinin katılımı ile zirve yaptı.

Son gün , Kapanış konuşması yapan MÜFİTAD ve Organizasyon Komitesi Bşk Prof. dr. Oktay GüVEMLİ (sol üstteki fot)  'Kongreye katkı sunan herkese teşekkür etti ve 4 ncü sünün İtalya'nı ev sahipliğinde yapılacağını açıkladı.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Sudi APAK (sol alttaki foto) yaptığı son toplantıda  Emanuale Felice, Haluk KANCA, Koray R.YILMAZ Türkiye ve İta
lya'nın Ekonomisinde önemli ekonomik gelişimleri  yakın tarihleri ile analiz edip gelecek için önemli öneri ve açıklamalar yapttılar...

Son bölümde ise Konferans düzenleme komitesinin
AB, İngiltere , ABD
, Balkanlar, Doğu Avrupa Afrika ve Japonya temsilcileri ;
Muhasebe ve denetim Mesleğinin geçmişini, siyasilerini, ekonomi çevrelerinin mesleğe bakış açılarını,  meslekten beklentilerini, Muhasebecilerin ve Muhasebe tarihciler inin  meslekten daha fazla verim alınabilmesi için yapması gerekenleri  en ince detaylarına kadar anlattılar...

Bu konuşmacılardan sonra kürsüye gelen Maliye Bakanı yardımcısı, Müsteşar  Abdullah erdem CANTİMUR
 33 yıllık MUHASEBECİYİM ve MUHASEBECİ BİR AİLEDEN GELİYORUM..konferanstan çok faydalandım dedi..

CANTEMUR Muhasebe mesleği ve yeni kurulan Bağımsız denetimin Gözetiminin yapacak KGK

Son günün Tamamının
Mükellef TV ' Eğitim seçeneklerinden  izlemek için tıklayınız....
CANTİMUR hariç diğerlerinin konuşmaları İngilizcedir...
                    
www.mufitad.org
 

Bursa SMMO Konuğu Gökhan DEDE‘Mali krizler haksız rekabeti körüklüyor'

Küresel mali krizlerin muhasebe mesleğinde haksız rekabeti körüklediğini söyleyen SMMM ve CPA. Gökhan DEDE, “Meslek mensubu sayısı, her geçen gün artarken, küresel krizlerde azalan mükellef sayısı da haksız rekabete zemin oluşturuyor” dedi.

3568 sayılı meslek yasasının 24’üncü yıldönümü çerçevesinde, BSMMMO’nun BAOB Yerleşkesi’ndeki hizmet binasında, ‘101 Soruda Haksız Rekabet Olgusu’ kitabının yazarı Smmm. Gökhan Dede’nin sunumunda ‘Haksız Rekabette Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konulu seminer düzenlendi. Meslek mensuplarının katılımıyla gerçekleşen seminer öncesinde etkinlik hakkında bilgi veren BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, 1-2 Haziran tarihlerinde yapılan genel kurul ve seçim sürecinin ardından ilk etkinliklerini haksız rekabet konusunda gerçekleştirdiklerini kaydetti. Haksız rekabetin, meslek mensupları için önemli bir sorun olduğunu dile getiren BSMMMO Başkanı Sönmez, semineri gerçekleştirmek üzere sözü Smmm. Gökhan Dede’ye bıraktı.  DEVAMI

AÇDMG 2. sra adayı Nurali KELEŞ
'ASMMO seçimlerinde Demokratlar Harakiri yaptı MBG Koltukları kaptı'

KELEŞ
Ankara SMMO nın 21 olağan seçimli genel kurulunda Ortanın solu yoğun demokrat kesimin bölünerek 4,5 grupla seçimlere girip bölünmeyen Bşk. 6 ay önceden ön seçimle adaylarını da ön seçimle belireyen MBG karşısında maalesef harakiri yaptık tabiri caizse meslekte birlik aradan fırladı ve koltukları kaptı dedi.
Mükellef TV sorularını cevaplayan Nurali KELEŞ , Ortanın solu yoğun demokratların neden seçimlere doğru birlikte hareket etmediğini, İç çekişmeleri, ve önümüzdeki süreçte yapılan hataların telafisi hakkında görüşlerini Mükellef TV anlattı...

KELEŞ 'ile söyleşiyi Mükellef TV ' DİĞER seçeneklerinden  izlemek için tıklayınız...
 

11 bini aşkın üyeli ASMMO SEÇİMLERİNİ 322 OY FARKLA MB Grb.na karşı  5/4 kaybeden ÇDMG dan ASMMO Yönt. Kur. seçilen Mehmet KOÇ
Demokratların Birlikteliğini Maalesef , Sağlayamadık. Bana yar olmayan başkasına yar olmasın zihniyeti bizi böldü ! dedi

KOÇ, Seçimleri kazanarak ASMMO Yönetimi erkini oluşturan MBG 'NUN Mesleğimizin ve meslektaşımızın çıkarlarına atacakları her adımda yanlarında olacağımızı görev dağılımında belirterek ,Her hangi bir oda personelini işten çıkarmaya yönelik bir durum karşısında tavrımızı koyarız  uyarısında bulundum dedi.

17/06/2013 tarihinde  Mehmet KOÇ ile ASMMO'nın 2013 seçimlerine ortanın solu yoğun demokratların 4,5 grp. a bölünüp girerek  MBG. karşısında 5/4 kaybetmelerinin öncesini,sonrasını ve demokrat grupların birlikteliği önerilerinii anlattı,

17/06/2013 SOBD.Mehmet KOÇ dünyada KGK'ın kuruluş nedenlerini,Türkiye'de 660 SAYILI KHK ile kurulan KGK dünyadaki örneklerini benzerlik ve aykırılıklarını konuştu
Mükellef TV diğer bölümü seçeneklerinden seçip izleyebilirsiniz...

Ankara SMMO Seçimlerini demokratlar neden 17 oyla kaybetti, İtirazdan sonuç çıkarmı,
Mahir YALÇINKAYA ANLATTI, Mükellef TV diğer bölümünde...tık

MBG ASMO Yönetimini 5/4 kazanan MBG görev devrinde neler yaşandı .... Mükellef Tv diğer bölümünde ..tık

MBG ayrılan ASMM Derneğini Kurup ASMMO seçimlerinde liste çıkaran Kemal KAYAOĞLU  SEÇİMLERİN ÖNCESİNİ SONRASINI VE Ank. MB Derneğinden ayrılışını detayları ile anlattı, MükellefTV diğer bölümünde


BURSA SMMO GN. KUR SEÇİMLERİNİ,nin  MÜKELLEF TV VİDEO BARINDIRMA MERKEZİ YOUTUBE'de izlemek için tık

TOPÇU VE ADAYLAR NE DEDİ (ÖZET  ) TIK

ASMMO Gn. Tamamını  TV izleyebilirsiniz..KOÇ, TÜRMOB-SANLI,, AKP. MV.SMM F.ÜSTÜN,İSMO'dan-M.İhsan YALÇIN İZSMMO-Bşk. Feyzullah TOPÇU,BALK.SMMO,Metin YALÇIN,....KON SMMO-Bşk. İ.TURAN ve üyeler ve gurup Bşk. neler söylediler neler yaşandı  tamamı ..
.MükellefTV'de... tıklayınız.
..

ASMMO seçimlerinde MBG 5/4 galip...AÇMG itiraz etti..
MBG Bşk. adayı OKKALI iddialı 'DURUM değişmez' !
09/06/2013 tarihinde 10.900 üyeli  ASMMO seçimerin'de 5985 oy kullanıldı 5925 oy geçerli sayıldı.

Ortanın solu yoğun dağınık hareket eden demokratlar  tekrar aday olan Başkan Mehmet KOÇ ÇDMG grubundan ayrı 4,5 gurupla seçimlere girince resmi olmayan sonuçlara göre nispi sitemde kendileri de kaybettiler.

Odanın yönetimini birlikte hareket eden gurup kültürünü içine sindirmiş oda kuruluşundan beri (1990) var olan 2000-2002 döneminde de (nispi olmayan ) seçim kazanıp oda yönetme tecrübesi edinmiş,  nispi sistmeli ilk 2010 da en fazla oyu almasına rağmen 4 sandalyede kalan ortanın sağı yoğun iktidara yakın MBG 2013 seçimlerinde oylarını 1800 ler'den  2423 yükselterek   9 KİŞİLİK YÖNETİM KURULUNDA 4 olan sandalye sayısını 5 e çıkarmıştır, Denetim kurulunu 3/1 Disiplin Kurulunu da 5/3 almıştır. 60 TÜRMOB delegesi kazanmıştır.

KOÇ başkanlığında Erki elinde bulunduran ÇDMG ise 2102 oyda kalarak Yönetimde 4 Disiplin 2 veya 3 olma ihtimalli , Denetimde bir sandalye 51 delegelik almıştır.

SONUÇLARA itiraz eden Hıdır KÖSE Bşk. ACMG 3. oldu. Grubunu üçüncü sıradan adayı ulaşabildiğimiz Selahattin ÖZER (solda 2. fotğ) 60 469 oy da kaldık.  GEÇERSİZ  60 OY VAR   MBG beşinci sıradan ..devamı

İstanbul YMMO Bşk.Sezai ONARAL güven tazeledi.

8- 9haziran 92013 tarihnide yapılan İYMMO seçimlerinde Başkan Sezai ONARAL (sağ fot) başkanlığında oluşturulan listeye girmek için alt bileşenler kendi aralarında adaylarını belirledi.

Yönetim Kurulu adaylarında hiçbir değişiklik  yapmayan ONARAL Disiplin Kuruluna VD.kökenli ön seçimlerinden çıkan YMM Emsal ÖZCAN'ı Denetim Kuruluna da SMMM kökenli ön seçimlerinden çıkan Arif AYTOLUN'u alarak oluşturduğu liste 9 haziranda 2013 tarihinde 511 oyun tamamını alarak güven tazeledi.

Divan Bşk. Engin BERKER YAPTIĞI  Gn. Kurula DSP. Gn. BŞK.,YMM., Dr. Masum TÜRKER'in AYMMO Bşk.Halil BAŞAĞAÇ'IN  (sol başta fot)İSMMO Bşk. Yard. Cemile KUZU'da katılıp önemli açıklamalar yaptılar..
.
Mükellef TV'den diğer bölümünden seçip tamamını izleyebilirsiniz Tık


ASMMO seçimlerinde MBG 5/4 galip...AÇMG itiraz etti..
DURUM değişmez Mehmet OKKALI ASMMO yeni başkanı
ASMMO seçimerin'de ortanın solu yoğun dağınık hareket eden demokratlar  tekrar aday olan Başkan Mehmet KOÇ ÇDMG grubundan ayrı 4,5 gurupla seçimlere girince resmi olmayan sonuçlara göre nispi sitemde kendileri de kaybettiler.

Odanın yönetimini birlikte hareket eden gurup kültürünü içine sindirmiş oda kuruluşundan beri (1990) var olan 2000-2002 döneminde de (nispi olmayan ) seçim kazanıp oda yönetme edinmiş,  nispi sistmeli ilk 2010 da en fazla oyu almasına rağmen 4 sandalyede kalan ortanın sağı yoğun iktidara yakın MBG 2013 seçimlerinde oylarını 1800 ler'den  2423 yükselterek   9 KİŞİLİK YÖNETİM KURULUNDA 4 olan sandalye sayısını 5 e çıkarmış Denetim kurulunun 3/1 Disiplin Kurulunu da 5/3 almıştır. 60 TÜRMOB delegesi kazanmıştır. KOÇ başkanlığında Erki elinde bulunduran ÇDMG ise 2102 oyda kalarak Yönetimde 4 Disiplin 2 veya 3 olma ihtimalli , Denetimde bir sandalye 51 delegelik almıştır.

Hıdır KÖSE Bşk. ACMG 469 oy almış MBG beşinci sıradan kazananı ile aralarında 17 oy farkın sayım hatasından oy pusulaları kıstaslarının sandık yetkililerince yeterince dikkate alınmadığından dolayı  itiraz ettiklerini açıkladılar...

ASMMO SEÇİM YARIŞI için Bşk. KOÇ 6000 geçkin oy kullanılır 3000-3500 arası oy bizim MBG..OKKAL'NIN TAHMİNİ ve beklentisi aynı ..hedef 4 ü 6 yapmak dedi
Konuşmaları
ASMO seçimlerin ortanın solu yoğunlar 4 Gurup ve bölünmelere tepkili olanlar listelerden memnun olmayanlar  DMB bağımsız adayları  var, ayrıca son gün grüştüğümüz MMMB Derneklerde, TKD Bşk. yapmış Görev yapan, TÜRMOB Ank. Camiasının yakından tanıdığı Ali ÇETİN solun bölünmelerine tepki için Yönt. Kuruluna Bağımsız adayı olduğunu açıkladı. Genel Kur. Birinci Günü ASMMO Bsk. ÇDMG Bsk.adayı KOÇ 6000 bini geçkin oy kullanılır 3000geçkin biz alırız dedi. MBG Bşk. Okkalı aynı tahminde bulunurken, MBG ayrılan KAYAOĞLU 700-800 arası oy alacağız dedi.

AÇDMG Bşk. Adayı Tamer DAĞKIRAN bini geçmemezi gerekir... POLAT  destekli AÇMGnin, Hıdır KÖSE ekibinin 1000 rahat geçmesi beklenlentisi çoğunlukta ..ÖBMG da iddialı hazırlardan suprizle 1000 geçecek beklentiside var...bıçak sırtı birseçim Ortanın solu yoğunlar 5/4 Koruyabililermi ? MBG beş yaparmı belirsiz... 09/06/2013 saat 16.00
Grup Bşk.larının Gn. Kur.  Konuşmalarını mükellef Tv diğer bölümü seçeneklerinden seçip izleyebilirsiniz....tik

ASMMO SEÇİM YARIŞINA GİRECEKLER SON DÜZLÜKTE ....
Ankara da Türkiye'nin kalbi atar ruhu yaşar  onun havasını solumadan hissetmeden  ülkemizde ve dünyada olanları doğru anlayamaz doğru yorumlayamazsınız. Bu nedenledir ki  ASMMMO seçimleri çok önemlidir ve önemsenmelidir... 12 bine yakın üyesi bulunan  ASMMO mensupları 8 Haziran 2013 tarihinde inde genel kurul salonlarını dolduracak gelecekleri ve ülkemiz için için çalışacak Oda kurullarına aday olanları dinleyip 9 unda oy verecekler.
Bizde bu minvalde üzerimize düşeni yapıp Mükellef arşivinden ASMMO tarihçesini hatırlatarak üyelerin adayları tanıyıp kendileri ve ülkemiz için en doğru kararı vermelerine katkı sağlamaya çalıştık..
Ankara'da seçimlere gelene kadar neler yaşandı tıklayın okuyun sonrada , sonrada 6 grubun yarışa girme nedenleri ve listeleri kimlerden oluşuyor bakınız... Son olarak  yönetime denetime ve disipline (DMB) birer bağımsız aday çıkardı....04/06/2013

MBG Bşk Adayı, Mehmet OKKALI
Ortanın sağı  yoğunların oluşturduğu Meslekte Birlik Grubu Rahmetli  Mehmet ÇELİK'in Bşk.lık döneminde ÇDMG dan   5786 'dan öncede (nispi olmayan blok) 1 dönem A.TEKİN başkanlığında seçim kazanmışlardı.. Sonra KOÇ ve POLAT önderliğinde  birleşen AÇDMBG  tekrar ASMMMO'nı MBG.dan KOÇ Bşk.lığında teslim aldılar.  İlk nispi 2010 seçimlerin de, İbrahim ULUSOY  Bşk. lığında Yönt. Kur.'nun 9 sandalyesinin 4 nü kazandılar..OKKALI ,Ulusoyun listesinde 2. sıradaidi.  Adaylarını ön seçimle ilk belirleyen  ve odanın kurulduğundan beri var olan bir grup....

Seçim Broşürleri..ve adayların tanımak için tıklayınız...

ÖBMMG Bşk. Ad. Haydar AFŞİN
Özgür ve Bağımsız Mali Müşavirler Grubunu 2010 seçimlerinde tanıdığımız Metin TÜRMEN ile ihdas eden AFŞİN  gençlerden kurulu ekibi ile ÇDMBG ön seçimsizliğine itiraz edip 2010 da da seçimlere girmiş, 2013 aynı sebepler ile olmuyorsa ben başkan adayım diyen ortanın solu yoğun ilk adaylarını açıklayan grubu isimleri'de güzel siyasetten de bağımsız ( STK larda becerilebilinse, iyi olmaz mı?) Ankara İzmir'in ilk  Çağdaş Muhasebecileri gibi
Seçim Broşürleri..ve adaylarını tanımak için tıklayınız...

AÇDMG Bşk.Ad.Tamer DAĞKIRAN
MMMB Ankara Şube başkanlığı yapmış mesleki örgütlenmelerde yer almış tanınan grup içi klikleşmelere  ön seçimsizliğe her zaman karşı durmuş gazetemiz okurlarının yakından tanıdığı birisi  ÇELİK'ten sonra birleşen grubun tüzüğünü uygulamayı amaçlıyor...
Tamer DAĞKIRAN önemli bir özelliği de emeğe saygılıdır. seçimden seçime değil Son 15 yıldır Ankara'da aralıksız abon
e olan 27 kişiden biridir.
Seçim Broşürleri..ve adaylarını tanımak için tıklayınız

ÇDMG Bşk. Adayı, ASMMO Bşk.Mehmet KOÇ
Ankara DMG kurucusu tutarlı örgütçü gerektiğinde tavır koyabilen birisi. Mehmet KOÇ, Ali Metin POLAT uyuşmazlığı ve zaman zamanda uyuşuyorlar izlenimleri Ahmet TEKİN başkanlığı sonrası oluşturulan AÇDMBG tabanında sorun yaratmayabilir dinin haklı gerekçesi AÇDMBG tüzüğüne uyulsa idi. Bunlar bizim yorumumuz değil tüm Ankaralı duyarlı demokrat muhasebecilerin söylediği malum Mükellefin'de geçmişte yazdığı   bilinen gerçekler. Keşke ön seçimsizliğe evet denilmese idi diyenlerden yanadır bizimde kanaatimiz.. sonuçta ÇDMG MBG 'un en güçlü rakibi..

Broşürleri..ve adayların tanımak için tıklayınız...

ASMMG Bşk.Adayı  Kemal KAYAOĞLU
ANMBG dan ASMMMO 2010 seçimlerinde Yönetim Kur Ü. seçilen Kemal KAYAOĞLU (MBG sözcülerinin açıklamasına göre ön seçimlerde sıralamasını beyenmediği için kendi deyimine göre de ön seçimler de hakkının yenildiği için  MESLEKTE BİRLİKTEN ayrılarak  35 arkadaşımla ASMMO seçimleri için liste hazırlıklarına başladık  fakat arkadaşlarım ve ben seçime girmeyelim diye baskı görüyoruz  demişti.

Şimdi geçmişte MBG'dan GEÇMİŞTE ASMMO Bşk. seçilen Ahmet TEKİN arkadaşımız grup içi haksızlığa uğramıştır bende kendisini destekleme kararı aldım dedi...seçim Broşürleri..ve adaylarını tanımak için tıklayınız

AÇMG Bşk. adayı Hıdır KÖSE
TÜRMOB camiasının yakından tanıdığı geçmiş dönem ASMMMO Yönt. kur sekreterliği başkanlığı yapmış Ali Metin POLAT ÇMG'nun başında iken (ÇELİK sonrası ),  KOÇ, Bşk DMG ile birleşerek  AÇDMBG oluşturup girdikleri ilk seçimde MBG ASMMO yönetimini aldılar.  Grup tüzüğüne uyulmama rekabeti başladı. POLAT , KOÇ ve H.YILDIRIM  kendi gruplarında adaylarını belirleyecekler. Ancak müşterek ön seçimsiz güçlü tek liste ile 1. 3. 4. sıra koç ta  2-5-6 TÜRMOB  POLAT'ın  bunda 3 lü koalisyon anlaştı.  POLAT derki ÇMG tüzüğünde 2 dönemden fazla seçilen arkadaşımız herhangi bir yerde görev 3. kez alamaz seçime girmeli Hasan BİRDOĞAN seçimde tek aday kalmıştır karşı taraf bizim tüzüğümüze saygı göstermeyip ön seçimlerimize gelmemiştir. Neticede ÇMG başkan adayı Hıdır KÖSE  2. sradaki adayı, H. BİRDOĞAN 3. sıra adayı S.ÖZER seçimlere girilmektedir...ortanın solu yoğunlarda tablo ve oluşturan gerekçeleri 2010 örtüşüyor......

Seçim Broşürleri..ve Adaylarını tanımak için tıklayınız...

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası nın yeni başkanı (YMMO) Başkan’ı Şadi ÇETİN, AYDIN yönetime girmesine rağmen istifa etti
 İzmir YMMO seçimlerinde 2010 olduğu gibi Başkan Ünal AYDIN (soldaki foto) tekrar aday gösterildiği Güven Gurubu listesi ile Şadi ÇETİN'i (sağdaki foto)Başkan olarak seçen Değişim Gurubu  listesi yarıştı. ÇETİN başkanlığındaki  Değişim Grubu 150 oy, AYDIN başkanlığındaki Güven Grubu 116 oy aldı. ÇETİN listesi Yönetim kurulunda 3 sandalye AYDIN listesi ise 2 sandalye kazandı.

Ünal AYDIN seçilmesine rağmen istifa etti......devamı

 

Mükellef Gazetesi ;
Hayatı boyunca hiç bir guruba ve görüşe biat etmemiş, parayı tek güç görmeyen dünyanın en pahalı,
 Cumhuriyet'çi tek gazetesidir. !
Baskı ve etkilenme altında olduğumuz söylemleri geçmişte olduğu gibi seçim arifelerinde ve sinir harbi içerisinde bize atfedilerek, üzerimizde yarattıklarını sandıkları lehlerine  psikolojik sinerji ile adaletimizi gözden ve süzgeçten geçirmemiz istemleri de bizi etkilemez.
Çünkü;
Biz ne yaptığımızdan ve ne yapmamız gerektiğinden 33 yıl önceki kadar emin andımızın arkasındayız,
Kısaca Mükellef 'in amblemi:
 
'Vergilendirilmiş Kazanç Kutsaldır'
Bilen bilir o bilenler bizdendir
Gerisi bizim için teferruattır,
Ülkemiz için bir damla tuz ekene canımız feda, yarasını kaşıyanlar bilsinler ki  tuz  oluruz şuheda...

Sağlıcakla hoşçakalın

 

ASMMMO'..Yöntimine talip  POLAT destekli ÇM PLATFORMU..AÇMG olarak .Listesini açıkladı .. .yeni listeler....AYMMO S kökenliler kurullarda

İZMİR ve İSTANBUL SMMM Odalarının Gn.K urullarnın tamamını ı Mükellef TV'den izleyebilrisiniz tik

Divan Başkanı ÖKTEN önerisi ile Adana  YMM odası üyeleri gibi Ankaralı YMM 'lerde vakıf kuracak

AYMMO 22 NCİ Seçimli Gn. Kurulunda Bşk. Halil BAŞAĞAÇ '
' En önemli sorun ekonomik krizin atlatılamayışıdır...!

01 mayıs 2013 tarihli  AYMMO nun 22. gn. Kurulu Oda yont. Kur. sek Serpil ÖZER'İN (sol ilk fot.)izleyicilere hoş geldiniz diyerek  divan başkanlığına Mehmet Feridun ÖKTEN , Üyelikler F.Hikmet KÖKER, Necmi ÖZKAN ve Hakan KOCAnın önerildiğini  açıkladı.

Tek öneri ile Divan başkanı olan ÖKTEN'NİN açılış konuşmaları için kürsüye davet ettiği  Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı .Halil BAŞAĞAÇ ;(sağdaki 2. fotoğ.) Global ekonomik krizin hala atlatılamadığının altını çizerek . SMMM ve YMM Mesleğini çok etkileyen, 2008 başlangıçlı global krizin dip yapma söylentileri iyi yaşamayı hakkeden bizler ve ülkemiz insanlarını endişelendiriyor, korku ve gerginlik yaratıyor dedi.BAŞAĞAÇ  Arap baharı, Suriye olayları ve yeni anayasa hazırlıklarındaki belirsizlikler, Yargı sitemimizle oynanması akabinde taksim gezi parkı olayları ile toplumdaki gerginliğin patlak verdiğine dikkat çekerek AKP iktidarı çözüm önerilerini açıklaması gereği üzerinde durdu. Ekonomik sorunların son on yılda aslında çözülemediğini vurgulayan BAŞAĞAÇ 10 yılda Türkiye'nin iç borç  stoğu 54 Milyar ulaşarak büyümüştür dedi.

TÜRMOB Gn. bşk. Yard. Ülkü SÖNMEZ ' (SOL ALTBAŞAĞAÇIN söylediklerini tamamına imzamı atarım. Ancak SMMM ve YMM çıkar çatışmaları yaratıp çıkar sağlayanlar  var...

Divan Bşk. ÖKTEN TÜRMOB'nin asli görevi birliği sağlamak Odaları şubeleri gibi görmemeli. Odaların görevi üyelerinin haklarını  gerektiğinde TÜRMOB a karşıda korumaktır. TÜRMOB ayrımcılık yapmamalı. Gazetelere ilan vermeden önce konsensüs sağlamalı dedi.

İstanbul YMMO bşk. Yard. H.İbrahim AKTAN sanıldığı gibi uluslar arası mesleki örgütlerinin denetim standartlarımızı ülkemiz ihtiyaç ve iç dinamiklerine göre yapmamıza koyduğu veya koyacağı herhangi bir kıstas yoktur. SPK tabi ve dünya borsalarında işlem gören  şirketlerin denetim standartlarında uluslar arası uyum çalışmalarında uzlaşı aranıyor dedi

ASMMO MBG'dan 2010 seçimlerinde yönetim kurulu üyesi seçilen, bu dönem aday olmayan İbrahim ULUSOY 'tama sorunları birlikte çözelim de YMM bizi de adam yerine koysun. Alt incelemelerinizdeki emeğimizin karşılıksız kalıyor. Örneğin 2010 isteniyor. Mükellef'e teslim etmişim. Tam tastikten dolayı defter kaybediyoruz. bu sorunları yıllardır birlikte çözemedik dedi...

Konukların konuşmasından sonra aday olmayan Denetim Kur. bşk. Yaşar CAN raporunu sunması sonucu  Konya Temsilcisi Yıldırım BEYAZIT AKHAN, Konya 'da yaşanan sorunlar ile ilgili somut bir öneri sunmuyoruz genel kurul havasında akamete uğrar dedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Kayseri Temsilcisi İmdat ŞİMŞEK bilgilendirme konferanslarımız cuma günleri işgünü Cumartesi yapılsın. önerisinde bulunarak diğer bağlı  illerde de bu konferanslar dönüşümlü yapılabilinir dedii.

AYMMO dönüşümlü eş başkanı ve YMM Odaları dönem sözcüsü Sami KAZICI Suriye gerginliği, Reyhanlı olayları ve son gezi parkı tepkilerinin kırılgan ekonomiyi etkilediğine dikkat çekerek tüm bu olumsuz ortamda Anayasa Uzlaşma Komisyonunda 30-35 maddede uzlaşıldığını vurguladı. ABD, AB ve doğu bloku ekonomik veri lerini rakamlarla açıklayarak, Ekonomimizi olumsuz yönde etkileyecek ekonomik krizin özellikle AB de sürdüğünü  dikkat edilmesi gerekli hususları anlatıp öneriler sundu.

AKP İstanbul Taksim Gezi parkına cami yaptırma AVM yaptırma inadından dolayı Ankara'da  yoğun gerginliklerin yaşanması genel kurula katılımın az olmasına neden olduğu bilgisini aldık. 100 geçkin izleyicinin Sayman Fikret BAŞIN blançoları açıklamasından sonra oda kurularına seçilenlerin huzur haklarının aylık Brüt 3800 Tl olması kararlaştırıldı. oda üyelik borçlarına yönetimin faiz işletmemesi ise  düzenli ödeyenlerce ağır eleştirildi. Bu eleştirilerde dozu kaçıran DEĞİRMENCİ uyarıldı.

Önergeler görüşüldü. Divan Bşk. Mehmet F. ÖKTEN adana YMMO Ankara merkezli bir vakıf kurduğunu belirtip Bu olumlu gelişmeye bizde katılalım. Türkiye çapında 3700 faal YMM var herbiri 1000 Tl  ödeyerek vakıf üyesi olsa 4 milyona yakın dev bütçeli her sorunumuzun üstesinden gelecek  bir vakfımız olur önerisi kabul edildi...

Aday başvuruları yapıldı. TÜRMOB ANTALYA'daki  Muhasebe konferansına da çağrılmayan 2004-2008 TÜRMOB Gn.Bşk. Mehmet TİMUR söz alarak.; Benim dönemimde sağlanan bir çok başarıdan biride 5786 çıkmadan önce kurullardan üç kişinin kontenjan dan delege olmasıdır. İyi kötü yıllarca hizmet vermiş bir genel başkanınıza nezaketen de olsa bir delegelik teklif edilmeliydi. Bunu yapmadınız bende bağımsız delege adayıyım dedi. Dilekçesini verdi ve gitti

2 gün seçimlerde  1242 üyeden 227 sinin oyları ile mevcut yönetim,tüm değişik kökenlerin yer aldığı, denetim ve disiplin kurularında yaptığı birer değişiklikle  oluşturduğu liste neticesinde güven tazeledi..Bağımsız Delege adayı Mehmet TİMUR 57 OY ALARAK DELEGE SEÇİLDİ.. devamıiçin tik

Genel Kurulun tamamını Mükellef TV den (diger bölümünden ) izleyebilirsiniz ... tıklayın

İSMMMO 'SEÇİMLERİNDE  ÇDMBG Yahya ARIKAN BAŞKANLIĞINDA  3 GURUBA KARŞI MEVCUDU KORUDU !

5786 gereği 2010 tarihli SMMM odaları seçimlerde ilk kez uygulanan nispi sistem sayesinde;  ERKİ 20 yıldır elinde bulunduran ÇDMBG (Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği ),  gurubundan  Meslekte Birlik Gurubu (MBG) Yönetimde 9 sandalyenin 3 nü denetim ve disiplinde de birer sandalye alabilmişti.

25 Mayıs 2013 tarihinde Lütfü Kırdar'ı dolduran İSMMM lerin oluşturduğu  Mustafa ÇAYA (sağ üst fot) başkanlığındaki MBG başta olmak  üzre;  Hamdi BALCI (sağ tek 2. foto) başkanlığındaki Demokratik Değişim (DDG) ve Oktay YEŞİLYURT (sol tek foto) Başkanlığındaki Ulusal Muhasebeciler Grubu (UMG)  mevcut durumu memnun olmadıklarını 32 bini aşkın   üyeli dev bütçeli İSMMO yönetiminin kaynakları har vurup harman savurduğunu dillendirdiler.  Yönetime ortak olan MBG denetim kurulu raporlarının çoğuna şerh koyduğunu açıkladılar...!!

Gn. Kurulun 1 nci günü oda saymanı Erol DEMİREL (sağ alttaki fot.
)harcamaların usulüne uygun olmayan Rapor ve bilançolarla açıklanması iddialarını ,tek tek meslektaşlarına TMS ve Tek düzene, yönetmeliklere ,kurallar uygun olduğunu anlattı...

Sonucu 26 Mayıs 2013 tarihi oy kullanmanın çağdaş devlet anlayışının temel unsuru varlığının sigortası görme bilincinde olan 15 800 'e yakın SMMM tayin etti. 

ÇDMBG haklıdır diyen 9845 oy, MBG haklıdır daha iyi yönetir diyen 4672 oy,  DD haklıdır diyen 570 oy UMG haklıdır diyen 255 oy sahibi adına başkanlar ilk açıklamalarını yaptılar.

İSMMO ve ÇDMBG Bşk. Yahya ARIKAN her türlü karalama, baskı siyasi girişimlere rağmen ortaya yüreğini koyan arkadaşlarıma özellikle 101 kadın üyemize  teşekkür ediyorum. Nispi temsil huzuru bozmuştur...

MBG Başkan adayı yönetime seçilen Mustafa ÇAYA biz oyumuzu 2010 göre artırdık 200 civarında oyla bir sandalye kaybettik..

DDG Hamdi BALCI  Maalesef  arkanızda ekonomik gücünüz yoksa seçimler kazanılamıyor...

UMBG Bşk. adayı Oktay YEŞİLYURT  TÜRMOB'un anti demokratik seçim yönetmelikleri ile seçimlere katılmamız engellenmeye çalışıldı ancak başaramadılar...

Resmi olmayan sonuçlara göre İSMMO Yönetim Kuruluna ÇDMBG dan
1-Yahya ARIKAN,  2-Cemile kuzu,   3-Turgay Kanarya,  4-Erol Demirel, 5-M. İhsan Yalçın,  6-Orhan Sarıgene,  MBG Mustafa ÇAYA, Yard. Doç,Dr.Zekeriya DEMİR, Dr.Abdulkadir ŞAHİN seçildiler... (haber hazırlanıyor...)

Genel Kurulun tamamını Mükellef TV den izleyebilirsiniz ...

YTTK VE B.DENETİMİN MASAYA YATIRILDIĞI TOPLANTIDA
BD.TÜRKİYE  GERÇEKLERİ 'DE GÜN YÜZÜNE ÇIKT
 HUD dun düzenlediği YTTK ve B.DENETİMİN önemi sorunlar ve çözüm önerileri isimli panelde B.Denetimin niçin gerekli olduğunun sosyo kültürel yapımızdan dolayı  kavranmasının zorlukları üzerinde duruldu.Panelin açılış Konuşmasını yapan HUV Bşk. Ahmet H. EREN (sağdaki foto)'uluslar arası standartlarda Bağımsız Denetim yapabilecek eleman sayımız yeterli değildir.' CHP milletvekili Bülent KUŞOĞLU (soldaki fot.)gittikçedevlet olmanın gereklerinden  uzaklaşıldığının altını çizerek son çıkarılan KHK 'ler ile devlet çalışamaz hale getiriliyor dedİ

 Prof.Dr Nevzat SAYGILI OĞLU oturum Bşk.lığını yaptığı panelde SAYGILIOĞLU Sosyo kültürel farklılıklarımız var göz ardı edilmemeli, öğretmenden denetçi olmamalı...

BD. Derneği başkanı Fatih DURAL 23 yıldır  bağımsız denetim asgari ücret tarifesini yayınlatamadık,

SPK temsilcisi Ömer ERGENÇ denetimin gerekliliğinin kültürü oluşmamıştır,

KGK temsilen,  Mehmet KAYA güneye (afrika) Türkiye nin pazarlayacağı yeterince muhasebe ve denetim bilgi birikimi var,

 TÜRMOB Gn. Bşk Nail SANLI KGK tamam biz bağımsız denetimin neresindeyiz ?

TOBB Gn. Bşk. Yardımcısı Halim METE YTTK nın bize lüks gelen girişimcilik ruhunu köreltecek kısımlarına itiraz ettik ,

G.Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Zafer ALTUNYALDIZ, Yeni dünya düzenine ayak uydurmalıyız. Statik yapının olmadığı düzenler yeni düzenlemeler gerektirir, 


Panelin Tamamını Mükellef TV Eğitim Bölümünden seçip izlemek için.. tık
 

KAYAOĞLU SEÇİME GİRMEYELİM DİYE BASKI YAPILIYOR
ANMBG dan ASMMMO 2010 seçimlerinde Yönetim Kur Ü. seçilen Kemal KAYAOĞLU
MESLEKTE BİRLİKTEN ayrılarak ANKSMMMD  arkadaşı ile birlikte kurdu.

KAYAOĞLU 35 arkadaşımla ASMMO seçimleri için liste hazırlıklarına başladık  fakat arkadaşlarım ve ben seçime girmeyelim diye baskı görüyoruz   Kimden den sorusunu hayretle sorduk ? KAYALIOĞLU  Şuan MBG özellikle  ULUSOY,  Nevzat AKKAYA  hepsinden
(
Mükellef diyor ki ; İddia doğru veya değil bu muhasebe camiasında yakışık almıyor...Nispi sitem ha bunu da duyacakmıydık dedirtiyor biz nispi siteme karşıyız .. dediğimizde bunu anlatıyorduk Tabi yönetimlerde kalıcılığa da..  ASMMMD kuruluş başlangıcının açıklaması

Mehmet OKKALI iddialı
Ankara SMMMO' nın 9 Haziran 2013 tarihinde yapılacak  seçimli genel kurulunda  Meslekte Birlik Gurubunun  Yönetim Kurulu Başkanlığına ön seçimle aday seçilen  Mehmet OKKALI ve Yönetim Kurulu adaylarından Nevzat AKKAYA Ankara'da .
devamı
...

TÜRMOB BAĞLI İTO Meslek Komitesi  2 OYLA  İTO Platformu (MBG yoğun kazandı
ÇDMG 172 de kaldı  (Kimler komiteye seçildi, itiraz var devamı için tık


TÜRMOB BAĞLI İTO Meslek Komitesi ne girmek isteyenler yarışıyor  (22,05.2013)

ÇDMBG adayları YMM Ayfer GÜLSOY(Fotoda Solda), Engin BERKER, Mehmet TÜRKER (fotoda Sağda) ve SMMM Numan SAĞ ile Hacı DEMİR

İTP platformu şeklinde YMM İhsan ÜNLÜSAN, Saadettin ÇAVDA ve SMMM salih ÇAKIR ile Adem Çalışkan ismi geçiyor , İTO gençlik ismi ile bir grubunda liste çıkarma hazırlıkları var  devamı için

----------------------------------------

İstanbul Meslekte Birlik Gurubu Aday dayanışma toplantısı Mükellef TV  diğer bölümünden seçip izleyebilirsiniz   Tık
Toplantıda  Türkiye MBP Bşk. TÜRMOB Yönt. Kur. Ü. Abdulaziz URAL,  TÜRMOB Disp. Kur üyesi YMM Selahattin ŞENLİlER, YMM AKP .Milletvekili Vedat DEMİRÖZ , son olarak ta Mustafa ÇAYA konuştu..

İSMMMO yönetimindeki ARIKAN ve  grrubuna ağır eleştirler vardı...DEMİRÖZ (resimdeki)  inşallah kazanın şeçimde ki tüm haziruna  yemeği ben ısmarlayacağım dedi...
tık
 

25-26 Mayıs 2013 Tarihinde yapılacak İYMMO genel kuruluda müşterek  ONARAL başkanlığındaki listesine girecek SMM kökenli  YMM 'adaylar seçimle belirlendi...
Divan başkanlığı yapan  DSP Gn. Bşk.YMM. Dr. Masum TÜRKER ;

TÜRMOB Başına tekrar Kamu Kökenliler Getirilmeye çalışılıyor dikkatli olalım dedi

20 Mayıs 2013 tarihinde yapılan ön seçimde  divan başkanlığı yapan Dr. Masum TÜRKER Türkiye de 4600 civarında Yeminli Mali Müşavir olduğunu SMMM kökenlilerinde 900 leri aştığını vurgulayarak. İstanbul'da sayımız  450 civarındadır. 

İstanbul YMMO Sezai ONARAL başkanlığında oluşan gelenekle SMMM kökenli YMM yönetimde 2 Denetim ve disiplinde 1 er kontenjan TÜRMOB Delegeliği içinde  5786 ya göre 75 e 1 delege olduğu için 6 delegelik kontenjanı tanınmıştır.

TÜRMOB Gn. Başkanımız  Nail SANLI'nın da ön seçimlere girmesi istendi
 

...devamı için tık      

Mükellef TV diğer seçeneklerinden izlemek için tık
 

 

Akın CHP' 'den Mersin Belediye başkan aday adayı... Temayül yoklamalarında birinci ..Mersinde Beld. Bşk. Macit ÖZCAN, Serdar KAYACIOĞLU NUN YANI SIRA  Fikri SAĞLAR, İstemihan TALAY 'ında aday adayı olacağı bilgileri var .Rakipler AKIN'ı zorlasa da 2000 e yakın Mersinli TÜRMOB mensuplarının desteğini alacak tır. AKIN Kimdir...tik

25-26 Mayıs 2013 Tarihli seçimleri öncesi ağır eleştirilere maruz kalan
İSMMMO Başkanı Yahya ARIKAN Mükellef TV konuştu
Ticaret hane mantığı ile yönetsek kar ederiz...Üye eğitimlerinden ücret dahi almıyoruz..

İSMO Akademi kurs ücretleri nin piyasada saati 500 TL kıyaslasınlar...

Huzur hakları yüksek diyenlere ...yönetim kuruları ile beraber 9 tane komite var gece gündüz bu meslek için çalışıyorlar emek sarf ediyorlar almasınlar mı...?.

3 denetim geçirdik en ufak bir kusur bulunamadı...

Çağdaş Demokrat Muhasebeciler  (ÇDM) olarak Bize siyasi davranıyor diyenlerin kastı Atatürk 'ün kurduğu laik cumhuriyet ve kazanımlarından yana olmaksa evet bu anlamda siyasiyiz. Gurubumuz Meslekte Birlik Gurubu  gibi siyasi bir partinin uzantısı değildir.....Kimlerin siyasi partilerin uzantısı olduğunu genel kurulda açıklayacağız.....23 yıldır da İSMMMO siyasetin arka bahçesi olmaktan koruduk...

KGK ilk taslağında ( Meclise gelmiş ilk Taslak tık.. Mükellef Gazetesinde 2007 den beri yayındadır) eğitim ve sınav yoktu ....Sadece Gözetim Görevi vardı... 3568 sayılı  kanunla  muhasebe ve denetim hakkı .Muhasebeciye ve denetçiyi belirleme hakkı bize verilmiştir bunu değiştirmeye bir mesleği yok etmeye kimsenin gücü yetmez.......KGK sadece gözetmen olmalıdır....

YMM ile bir bir mesleğin bütünüyüz kimse kendini ast üst görmese sorun kalmayacak..muhasebe olmadan muhasebeci olunmadan denetçide olunmaz 

Tamamı 2 bölüm Mükellef diğer bölümünden seçim izleyebilirsiniz...TV izleyebilirsiniz tik   (haber hazırlanıyor..)
 

19 Mayıs Bayramımız Kutlu Olsun ....
Atatürk ve Silah arkadaşlarının aziz şehitlerimizin istiklal savaşımızı başlattığı gün kabul edilen  19 Mayıs gününü, Geleceğin teminatı gençlerimizin  bayramı  olarak 94. kez kutluyoruz. (Gençlik haftası)

ATATÜRK ve şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, canları pahasına bıraktıkları Türkiye'mize, kutsal emanet gibi gençlerin sahip çıkacağına inanıyoruz..
Mükellef
 Medya

Cumhuriyetciyim Demokratım Adaletli kalkınmadan yanayım ididacıları okusun  
 
Mükellef Gazetesi  Cumhuriyetçidir

UMBG'NUN  İSMMMO Bşk. Adayı  Oktay YEŞİLYURT.....
OYLARINIZA TALİBİZ
Adayların basına tanıtıldığı 15/05/2013 tarihli toplantıda  UMBG Liste baş
ı YEŞİLYURT ; 20 yıldır odamızı yöneten  ÇDMBG ve nispi temsilden dolayı da son 3 yıllık ortağı Meslekte Birlik Gurubu,  sorunları çözme başarısı gösterememiş, idare-i maslahatçılık yapmışlardır..... Mesleğimize ve meslektaşımıza gerekli saygınlık kazandırılamamıştır..   Sorunları çözme iradesi ve bilgi birikimine sahip  ekibiz ..  .İSMMM odamızın 25- 26 mayısta yapılacak seçimlerinde meslektaşlarımızın oylarına talibiz dedi... Gurupla ilgili diğer haberler  ve devamı için tık...Açıklamanın tamamını Mükellef TV DİĞER BÖLÜMÜNDE .. izlemek ve adayları  TANIMAK  için tıklayınız....

DDG İSMMMO Bşk. Adayı Mehmet Hamdi BALCI
HUZURSUZLUK  YARATAN,
HUZUR HAKLARINI KALDIRACAĞIZ!

İ
SMMMO  25-26 Mayıs 2013 Tarihli seçimlerinde 
 DDG nunu başkan adayı Mehmet Hamdi BALCI  sorularımızı cevapladı. BALCI Huzur hakları huzursuzluk yaratacak derecede anormal yüksek, Kaldıracağız. ...15 bin civarı katılım bekliyoruz en az 2000 oy alırız seçilirsem huzur hakkımı hayır kurumlarına  (eğitim) vereceğim sözü verdi ...Meslek içi eğitimin zorunluluğunun dünyada örneği olmadığını söyledik. BALCI 5786 zorunlu kılıyor  ben yanayım...dedi En önemli sorun seçilirsek 23 yıldır kazanılamayan saygınlığımızı kazandıracağız...İSMMMO Akademiye gerek yoktu 1  milyon LİRAYA  yakın zararda .. TESMER eğitim sorunu çözülürdü !!!  ... Ankara, İzmir SMMMO akademi kurumadılar niçin biliyor musunuz ?...bilmiyorum...yıllardır mesleki mücadelenin içindesiniz biliyorsunuzdur  !!  tebessümle gerçekten bilmiyorum ,, herhalde onlara vahi gelmemiştir......
Tamamını  Mükellef TV  DİĞER SECENEKLERİNDEN  2 bölüm izleyebilirsiniz..tık

İST.MB Gurubunun Başkan Adayı İst.MBD Bşk. Mustafa ÇAYA
 
Meslekte Birlik Gurub:  İSMMMO seçimler
ine girecek listesindeki  adaylarını 20 Nisan 2013 Tarihinde kahvaltılı basın toplantısın da açıkladı İSMMMO yönetiminde bulunan MB gurubu mensupları  listede yer almadı 
 
Mustafa ÇAYA ile 11/04/2013 tarihinde  görüşmüştük. 
 Adayları görmek ve söyleşi için tıklayınız ... Devamı....için tık


Antalya SMMMO  ÇDMG seçimleri 5/2  kazandı !

2726 üyeli Antalya SMMMO da seçim yarışını Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubunu (ÇDMG) Ant.SMMMO Başkanı Mustafa ERDEM başkanlığındaki   (resimde ki) listesi ile, Güçlü rakipleri   Meslekte Birlik Gurubunun yanı sıra eski Katılımcı Meslek ve Hem Çağdaş ve de yenilikçi gurubu ile yarıştı seçimin galipleri özü belli guruplar oldu. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler, Başkan Mustafa ERDEM ile seçimler de 1044 oy alıp yönetim de 5 denetimde 2 disiplinde 3   sandalye kazanarak,  625 te kalan MBG karşısında kurullarda çoğunluğu elde etti. MBG   Yönetimde 2 ..Denetimde 1 disiplinde 2 sandalye kazandı.  MBG meslek kamuoyunun yakından tanıdığı..devamı

UMBG BOMBASI...
İstanbul SMMMO seçimlerine 4 ncü listeyi çıkarmaya hazırlanana Ulusal Muhasebeciler Birliği Gurubunun (UMBG) sır gibi sakladıkları listelerine almak istedikleri..meslek kamu oyununun yakından tanıdığı ismi araştırmalarımız neticesinde öğrendik... Doç. Dr. devamı...
UMBG sözcüsü Belma SABUNCU
Ticaret hane mantığına son vereceğiz

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın 25/26 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak 22.seçimli olağan genel kurulunda aşağıdaki hedeflerimizi gerçekleştirmek için katılıyoruz      açıklamasını yapan Ulusal Muhasebeciler Gurubu sözcüsü  Belma SABUNCU...hedefleri aday listeleri

İZSMMMO  SEÇİMLERİ
ÇMG' nun  5/4 GALİBİYETİ 
 İLE SONUÇLANDI...

Ortanın solu yoğun guruplar toplam yönetimde 9 sandalyenin 7 sini kazandılar..

6100 aşkın üye sayısı ile TÜRMOB 'nin 3. büyük odası İzmir S.M.Mali Müşavirler odasının 21  nci Gn. Kur. 11-12 Mayıs   2013 tarihinde yapıldı.  Divan Bşk.lığını ASMMMO başkanı Mehmet KOÇ 'un yaptığı Gn. Kur. TÜRMOB Gn. başkanı Nail SANLI  CHP. İzmir Milletvekilleri
Mehmet Ali SUSAM ,(Sağ Fot.Soldan 3.ncü)  Birgül AYMAN GÜLER soldan 4 ncü   İSMO Bşk Y.ARIKAN katılarak önemli açıklamalarda bulundular.

2. gün yapılan seçimlerde  kesinleşmeyen sonuçlara göre 3460 civarında ki oyun 1834 nü alan 
Çağdaş Muhasebeciler Gurubu (ÇMG)'DAN  Feyzullah TOPÇU , Ayten KARADAĞ, Mehmet KUZU, Hüseyin HAMAMCILAR, Erkan YILDIRIM yönetim kurulunun ilk beşini oluştururken Çözüm Gurubu 2010 oylarını artırarak Yönetim Kuruluna tekrar Ali YENİDOĞAN' (soldan 1. fotğ.) ile Mehtap AKGÜN'ü sokmayı başardı. ÇMG'dan ayrılıp yeni gurup kuran seçim yarışının üçüncüsü İlke (İMMG) ile Metin AKSOY (soldan 2.foto) tekrar yönetime seçildi. 2010 seçimlerindeki MB Grubu oy kaybına uğradı. 380  oyda yönetime Nazmi YILMAZ (alt sağ foto)seçtirdi. MBG dan milliyetçi kanada daha yakın İsmail GİDER (sol alttaki foto) ayrılıp İzmir Aktif Grup lideri olarak girdiği yarışta 360 civarlarında bir oyla yönetim kuruluna seçildi

Oldukça seviyeli geçen 2 nci nispi sistemli genel kurul için söylenenle
... devamı

Genel Kurulun tamamını Mükellef TV den izleyebilirsiniz ...

 

İZMİR SMMMO 'NUN 21 NCİ GENEL KURULU 8-9 MAYIS 2013 yapılıyor
İZMİR  SMMMO 21 nci Olağan Genel Kurulun da seçimleri kazanmak için yarışacak 4 gurup listesi hazır MBG ayrılan Aktif Grup İsmail GİDER başkanlığında,  listesi ile seçimlere giriyor..

Odanın Kuruluşundan beri erki elinde bulunduran iZM. Çağdaş Muhasebecilerin Gurubu (ÇMG) İZSMMMO'nun 4 ncü  başkanı  olarak seçtiği Feyzullah TOPÇU'yu  (soldaki foto ) 6 ncı kez başkan adaylığı ile taltif etti. TOPÇU Başkanlığın daki İÇMG  2010 da ilki yapılan nispi sitemli seçimler de  7/2  kazanan tek başkan olmuştu 

ÇMG Feyzullah TOPÇU başkanlığında 2010 başarısını ;  İzmir'de ÇMG  İZSMMO eski sekreteri ortak akıl oluşturamadık diye grup tan ayrılarak İlke Mali  Müşavirler Grubu (İMMG) nu kuran Metin AKSOY başkanlığındaki listeye, Ali YENİDOĞAN  başkanlığındaki Çözüm Gurubu (İÇG) listesine, ve Nazmi YILMAZ başkanlığındaki MBD listesine ve İsmail GİDER'in  Aktif Gurup Listesine karşı  korumaya çalışacak ...devamı ...2010 seçimlerini sonuçlarını...Seçime katılacak 4 grubun listelerini ... .... adaylarının tanıtımını  gurupların çalışmalarını ve beklentilerini izlemek için ..tık

------------------------------------------------------

Ankara SMMO yönetimine talip 3 liste tamamlandı. Erk Çoğunluğunu oluşturan,
 AÇDMBG  ASMMO Mehmet KOÇ başkanlığındaki listesi  hazırlanıyor...!!

2010 ilk Nispi seçimlerde ANKARA SMMMO 6 GRUP SEÇİMLERE Girmişti ....Guruplar  ve secim sonuçları...tık Yaptığımız araştırmalar Ankara'da  3 ü ortanın solu yoğun 2si ortanın sağı yoğun 5 grup kesin ...6 cıda da olabilir

Ankara Meslekte Birlik Gurubu
Mehmet OKKALI  8-9 haziranda 2013 TARİHİNDE yapılacak ASMMMO seçimlerinde MBG Başkan adayı seçildiğini Ağustos 2012 de gazetemize açıkladı. Ankara SMMMO yönetiminde  4 sandalyesi bulunan MB gurubu, (AMBG) 2 nisan tarihinde yaptığı ön seçimlerinde diğer aday adaylarını da belirledi. OKKALI'NIN sorularımıza verdiği cevaplar   ....  Adaylarını tanıma için tıklayınız

Ankara ÖBMMG ASMMO seçimlerinde ki Bşk. Adayı Haydar AFŞİN listesini açıkladı ; Sorularımızı cevapladı.
 5 nisanda  ASMMO seçimlerinde Liste çıkaracaklarını yazdığımız Özgür Bağımsız Mali Müşavirler gurubu (ÖBMMG) Başkan adayı Haydar AFŞİN  Gazetemize yaptığı  açıklamada ; AFŞİN ve ekibinin listesi ve sorularımıza verdiği cevaplar için TIK

Ankara ÇDM'lerin
ön seçimlerinde  liste başı..
Tamer DAĞKIRAN
Ankara SMMMO'nın  8-9 Haziran 2013 tarihinde yapılması planlanan 22 nci  olağan genel kurulunda seçimlere hazırlanan Tamer DAĞKIRAN ve arkadaşları   332 oy kullanılan aday adayları arasındaki ön seçimlerini Yüksek Ticaretliler lokalinde yaptılar.  Ön seçimde yönetim kurulu liste başı seçilen Tamer DAĞKIRAN ..devamı için tık
 

İYMMO'nun konuğu İVD Başkanı. Mustafa DAKIN KDV MAHSUPLAŞMASINDA 49 BİN DOSYAYI NETİCELENDİRDİK !
 
Oturum Başkanlığı Sezai ONARAL'ın yaptığı 02 Mayıs 2013 tarihli, İstanbul YMMO nın KDV
Mahsuplaşmalarında Yeni uygulamalar konulu bilgilendirme toplantısının Konuğu ; İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mustafa DAKIN (sol foto ortada) İstanbul Vergi İdaresinin Yeniden yapılanma sürecinin hakkında bilgi ler vererek . 

. KDV iadelerini  neticelendirme de, Uygulama Gurup Müdürlüklerinin 600 e yakın devamı.... Mükellef TV Eğitim bölümünden toplantıyı seçip tamamını izleyebilirsiniz....

AYMMO Başkanı Halil BAŞAĞAÇ 
421 Nolu VUK tebliği ve 58 NOLU sirküleri  yeniden ele alınmalı


ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI  AYMMO Başkanı Halil BAŞAĞAÇ yaptıkları açıklamada E-Defter ve E-Fatura uygulama zorunluluğunun 01-09- 2013 başlayacak olmasına dikkat çekerek mükellefler ve kamu oyunun yeterince haberdar ve hazır olmadıklarını belirtiler.
BAŞAĞAÇ Özünde bu uygulamayı  savunuyoruz ancak
 AYMMO sının   VUK 421 NOLU TEBLİĞİNİN VE 58 SIRA NOLU SİRKÜLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ NİN tekrar ele alınmasını öneriyoruz dedi.

AYMMO Basın Açıklaması Görüş ve önerileri için ...
..

UŞAK SMMMO'nun yeni Başkanı Uğur ALBAYRAK

Uşak Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO)'nın yeni başkanı Uğur Albayrak oldu. Başkanlığı aralıksız 23 yıldır sürdüren Azmi Yılancıoğlu, koltuğunu meslektaşına kaptırdı.
 

Uşak SMMM oda seçimleri 05/05/2013 tarihinde yapıldı. 21 yıldır başkanlık yapan sayın Azmi Yılancı oğlu ikditarı artık son buldu. Yeni başkan Çözüm grubu adına UĞUR ALBAYRAK ve ekibi üç kişilik yönetim kadrosu ile yönetimi ele aldı. Meslekte birlik grubu adına Ramazan Özkan bir üyelik alırken ...devamı

Bşk Abdullah KORMAZ  yönetimiminin  ba
şarısı HATAY SMMMO TEK LİSTE

Hatay SMMMO  nın 11-12 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimli gn kurula na başkan Abdullah KORKMAZ ve ekibinin hazırladığı tek liste ile gidilmesi  nispi siteme rağmen Bşk. KORKMAZ ve yönetimin büyük başarısı olarak değerlendirildi. Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 21. Olağan Genel Kurulunu Oda Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Tek liste ile gidilen seçimler sonucunda yeni yönetim kurulu üyeleri Abdullah Korkmaz Başkanlığında Ahmet Şenkule, Münir Atıcı, Tahsin Kırık ve Rana Atalay’dan oluştu.

21. Olağan Genel Kurulda kendilerini bu göreve yeniden layık gören üyelere teşekkür konuşması yapan Başkan Abdullah Korkmaz, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve meslektaşlarının sorunlarını bir kez daha dile getirdi.

Hatay Vergi Dairesi Başkanı Kazım Karaca, MHP Merkez İlçe Başkanı Fedai Yücedal’ın.....devamı

UMBG. Bşk. Yard. Abdullah KINALI
09 Mayıs 2013 tarihinde   LİSTEMİZİ açıklayacağız
25-26 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak İstanbul SMMMO seçimlerine hazırlanan Ulusal Muhasebeciler Birliği Gurubu UMBG Başkan yardımcısı Abdullah KINALI LİSTE ÇALIŞMALARIMIZDA son aşamaya geldik 09 Mayıs 2013 tarihinde   LİSTEMİZİ KAMUYA açıklayacağız dedi

UMB Gurup Bşk. Oktay YEŞİLYURT Gazetemize verdiği demeci okumak için....tıklayınız

İst. DDG liste başı Haberi şöyle yaz diyen Hamdi BALCI oldu.

25-26 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak İstanbul SMMMO seçimlerine hazırlanan Demokratik Değişim Gurubu Erki elinde bulunduran ÇDMB ve MB gurubuna karşı yarışacak adaylarını ön seçimle belirledi.  73 oy kullanılan seçimde 59 oyla liste başı seçilen Mehmet Hamdi BALCI 54 oyla Erol ÇELEN zorladı.

2010 seçimlerinde de Gurubun Başkan adayı,  M.Hamdi BALCI  Demokratik Değişim ve Demokratik Platform geçmiş seçimlerde 11800  lere yakın oy aldık. Yıllardır seçimlere katılıyoruz  Oda üye adreslerini ıs.....devamı için tık
 

DİKKAT !!!
Muhasebe Camiasını yakından ilgilendirecek,  Mali sicil affı, SSK,SG,İskan, Tanık Koruma kanunlarında köklü değişiklikler yapan AKP'nin torba kanun tasarısı 24/04/2013 te  TBMM sine sunuldu
Kanun ve Gerekçeleri için ....tıklayınız

TÜRKENT Başkanı , Muammer NİKSARLI;
1163 sayılı kanun değişmelidir !

TÜRKİYE KENT KOOPERATİFLERİ  MERKEZ BİRLİĞİ NİN Antalya da  yapılan 25 nci' ilkbahar eğitim seminerinde Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Başkanı  Muammer NİKSARLI (sağdaki foto) 1163 sayılı kanun değişikliği için gerekli çalışma yapılmadır…!T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn: Erdoğan BAYRAKTAR Konuşmasında: 6,5 milyon ..devamı için tık
 

TÜRMOB'un Oda Seçimlerine  Katılacak Gurupların, üyelerin 
uyması gerektiği hususlar hakkında  odalara gönderdiği   2 adet bilgilendirme yazısı için tık
....

Ankara'da ilkeli SMMM Gurup Yürütmesi adına Nesimi CUMA
Ankara SMMMO Seçimlerinde MBG Karşısında KOÇ Listesini destekleyeceğiz !

Ankara ÇDMB gurubunun bölünmelerinin bu dönem MBG karşısında Çağdaş Demokratların Muhasebecilerin birlikteliğine zarar vereceği düşüncesi ile Mevcut oda yönetimindeki KOÇ Bşk. lığında oluşacak listeye destek vereceğiz. Diğer AÇDMG bileşenlerini de bu konuda itidale davet ediyoruz. Ankara ÇDMG yeniden inşa edilmeli...dedi. Latif TAŞ, Bildirilerinden öncede gazetemize yaptığı açıklamada 2010 nispi sitemli seçimlerde de aynı düşüncelerle davranmıştık açıklamalarını araştırmalarımız sonucunda açıklamıştı.
Latif TAŞ, Turgut BAHADIR, Erdinç ÖZDİL, Ayşe GÖKÇE ATASOY, Nesimi CUMA  yayınladıkları bildiri konusunda sorularımızı .......

devamı....için tık  Ankarada ki diğer gelişmeleri için tık         Mehemet KOÇ, .....Hasan BİRDOĞAN, ... , Yahya TUYAN ve Ahmet AKBABA ile Ankara da yaptığımız söyleşileri Mükellef TV den izleye bilirsiniz (isimlerin üstüne tiklayınız..)

Ankara SMMM Derneği Kuruldu
ANMBG dan ASMMMO 2010 seçimlerinde Yönetim Kur Ü. seçilen Kemal KAYAOĞLU Ankara SMMM Derneğini 35 arkadaşı ile birlikte Kurdu. Daha önce gazetemize yaptığı açıklamalar ile KAYAOĞLU BU DERNEĞİ KURAMA AŞAMASINDA OLDUKLARINI açıklayan KAYAOĞLU 30 NİSAN 2013 TARİHİ 06-409-186 sicilli Ank.SMMMD kurduk dedi.

Sorularımızı cevaplayan KAYAOĞLU, Türkiye'de mesleki bir çok dernek var ancak  biz Ankara lı SMMM derneğiyiz açıklamasını yaptı. Gazetenizde haberimiz çıkınca çok arandık dernekler masası da aranmış  ilgi çektik devamı ...ve kuruluş başlangıcının açıklaması


TÜRMOB'ne Bağlı... Ankara SMMMO....Bursa SMMMO....İstanbul SMMMO...ve izmir SMMMMO seçimleri öncesi ..Gurupların liste çalışmalarında son durum...

ARIKAN 'BİRLİKTELİK İÇİN HALA ZAMAN VAR'
AKDEMİR,  'Biz ATATÜRK'çü Laik, Cumhuriyet Yanlısı Demokratlarız.

Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği (ÇDMB), 25-26 Mayıs tarihinde yapılacak İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası seçimine, Yahya ARIKAN’ın başkanlığındaki listeyle katılacak.
Tüm kurullarda Kadın adaylar 2. sıraya kondu.  1994 yılında Serpil ZORBOZAN, dan sonra 2. kez İst. ÇDMG yönetim Kur adayları  arasında Cemile KUZU ı.(sağdaki resim sağda
n)  ve Saadet GÜLSOY yer aldı.

27 nisan 2013 tarihinde Harbiye Askeri Müze Toplantı salonunda yapılan İÇDMG nun aday tanıtım toplantısında;  İSMMO Başkanı Yahya ARIKAN yaptığı konuşmada Demokratların birlikteliğinin önemine dikkat çekerek Gelin küçük hesaplar yüzünden mesleğimizin geleceği için yanlış adımlar atmayalım....

Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği (ÇDMB), İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) 25-26 Mayıs’ta yapılacak seçimli genel kurul için yönetim kurulu adaylarını açıkladı. devamı için tık    ...Mükellef TV den izlemek için tık.

ÖBMMG ASMMO seçimlerinde ki Bşk. Adayı Haydar AFŞİN listesini açıkladı ; Sorularımızı cevapladı.
2013 seçim çalışmaları guruplar  bazında sürüyor.
5 nisanda  Liste çıkaracaklarını yazdığımız Özgür Bağımsız Mali Müşavirler gurubu (ÖBMMG) Başkan adayı Haydar AFŞİN 
Gazetemize yaptığı  açıklamada ;

2010 seçimlerimde ayrı listelerde yarıştığımız  Metin TÜRKMEN ile birlikte  Özgür Bağımsız Mali Müşavirler ismi ile çalışmalarımız 23/04/2013 tamamlanacak. TÜRKMEN ....

AFŞİN ve ekibinin listesi ve sorularımıza verdiği cevaplar için TIK
 
 

Gazeteniz Mükellef  diyor ki ;

Mükellef Gazetesi,
 5786 ile getirilen nispi siteminde pek nispi olmayacağına dikkat çekmiş,
sadece başkanların,  2 dönem başkanlığını engelleme girişimleri ile katılımcılığın sağlanamayacağının altını çizmişti...
5786 Yapılmak istenen;
Alıştıra alıştıra ... sindirterek sözde nispi...leştirmek ...Bunun adı ve bu şekli elit tabaka yaratmaktır...OLİGARŞİ-ZM 'dir... 

TÜRMOB'un Oda Seçimlerine  Katılacak Gurupların  uyması gerektiği hususlar hakkında  odalara gönderdiği   2 adet bilgilendirme yazısı için tıklayınız...

Ankara MBG Ön seçimlerini kazanamayan 
Kemal KAYAOĞL
U (sağda ki) ayrı liste çıkaracağım dedi sorularımızı cevapladı. Haberi  Mahir YALÇINKAYA (soldaki) LİSTE ÇALIŞMALARIMIZ SON AŞAMADA 
YALÇINKAYA Gazetemize 5 nisan 2013 ten beri alt bileşenleri birleşme çalışmalarında yer aldığını belirterek 2010 Nispi sitemli seçimlerde bölünmelerin yanlışlığını ve çıkardığı sorunları hep birlikte yaşadık.  ...tık

Mükellef TV konuşan UMG  Y.Kur.Bşk. Oktay YEŞİLYURT 
Atatürkçü laik Cumhuriyet çizgisinde olan tüm İSMMMO üyesi arkadaşlarımızı liste çalışmalarımıza destek vermeye çağırıyoruz.' dedi

25-26 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak İSMMO Seçimli Genel kurulu için liste çıkarma çalışmaları başlatan
UMG  Y.Kur.Bşk. Oktay YEŞİLYURT Atatürkçü laik Cumhuriyet çizgisinde olan tüm İSMMMO üyesi arkadaşlarımızı liste çalışmalarımıza destek vermeye çağırıyoruz. dedi....söyleşinin özeti için tık
 (Mükellef TV diğer bölümünden seçip söyleşinin tamamını izleyebilirsiniz...)
İST.MB Gurubunun Başkan Adayı İst.MBD Bşk. Mustafa ÇAYA
 
Meslekte Birlik Gurub:  İSMMMO seçimler
ine girecek listesindeki  adaylarını 20 Nisan 2013 Tarihinde kahvaltılı basın toplantısın da açıkladı açıkladı. İSMMMO yönetiminde bulunan MB gurubu mensupları  listede yer almadı 
 
Mustafa ÇAYA ile 11/04/2013 tarihinde  görüşmüştük. 
 Adayları görmek ve söyleşi için tıklayınız ... Devamı....için tık

IMDDER Bsk.  Hasan AKDEMİR
Somut öneri olmadı !

25-26 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak İSMMO Seçimli Genel kurulu için liste çıkarma çalışmaları sürdüren IMDDER Bşk. ve Demokratik Değişim Gurubu Yönt. Kur. Ü. Hasan AKDEMİR ÇDMG nun birlikte hareket edelim çağrısı üzerine 09/04/2013 tarihli görüşmeler de tarafların Liste sıralamasında somut önerilerinin olmadığını vurgulayarak basın bildirileri ile ilgili sorularımızı 21 / 04/ 2013 tarihinde  cevapladı ..devamı için...

İYMMO'nda KV Makro-Mikro düzeyde ele alındı !
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasının (İYMMO) KV bilgilendirme toplantısının konuğu B.Mükellefler VD. Başkanı Bülent SARIGÜL (sol resim solda) B.Mükellefler VD. ABD, Hollanda, Macaristan olduğunu 2007 tarihi itibarı ile uygulamanın Türkiye'de başlatıldığına dikkat çekerek 850 civarında mükelleflerinin olduğunu belirti.

 Başkanlığını İYMMO Sekr.H.Perviz PUR'un  (Sağdaki resim ortada) yaptığı 2 nci oturumda  YMM Dr. Ahmet KAVAK  (Sağdaki resim solda) beyan esnasında dikkat edilecek hususları mikroskobik ele aldı. YMM Recep BIYIK 'ise (Sağ resim sağda)  Yatırım İndirimi İstisnalarını,  5520 sayılı KVK  ve 5746 sayılı ARGE kanunları karşılaştırarak sundu. Konuşmacılar katılımcıların sorularını titizlikle cevapladılar. 

Toplantıyı Mükellef TV Eğtim Bölümü seçeneklerinden izleyebilirsiniz..tık

TMUD AYLIK TOPLANTISININ Konuğu  Maliye Eski Bakanlarından MHP Milletvekili YMM Sümer ORAL
'
Rakamlar AKP nin ekonomik söylemlerini doğrulamıyor'
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğinin (TMUD) Sümer ORAL, AKP iktidarının ve Maliye Bakanı'nın SMMM ve YMM mesleğine yeterince ilgi göstermediğini Ekonomik Gelişim söylemleri ile verdikleri rakamların kendilerinin de imzası olan devletin resmi rakamları ile uyuşmadığını anlatıp. Medyanın kamu'yu doğru aydınlatmadığını vurguladı. Katılımcıların soruların cevapladı.  

İYMMO Bşk. Sezai ONARAL Torba kanuna (6455 için tık) yasallaştığına vurgu yaparak   'mesleğimizi ilgilendiren hükümlerine dikkat etmemiz lazım. Gümrük Kanunu da alınan  yetkiler bizi ilgilendiriyor. dedi. 

 DSP Gn. Bşk. YMM Dr. Masum TÜRKER (ORAL'a plaket verirken sol resim)  Yeminlilerin KGK denetim sınavına girmelerini yadırgadığı vurguladı.

Tamamı Mükellef TV  eğitim bölümünde 2 bölüm  seçip izleyebilirsiniz

özet  haber hazırlanıyor...

AYMMO'NIN  6455 TASARI HALİNDE İKEN  GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ


Dikkat !  "6455 Sayılı Torba Kanun Yayımlandı...!!"

VERGİ USUL KANUNANDA YTTK ve GÜMRÜK KANUNU İLE
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 6455 SAYILI KANUN YAPILAN DEĞİŞİKLİK 
Resmi Gazetede Yayınlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan 6455 Sayılı Kanun  (11/04/2013) Resmi Gazetenin 28615 Sayısı ile yayımlanmıştır.

213 Sayılı VUK ‘a eklenen madde ile SAHTE BELGE düzenleyen mükelleflere VUK 341 ve 359. Maddedeki cezalar dışında yeni para cezaları getirilmektedir. Bu mükellefler ile fiili işlediği Raporla tespit edilen ve Yargıda bu fiili işlediği kesinleşen meslek mensuplarına da ceza uygulanacaktır. 6455 sayılı Torba kanun için   değişiklikler ve açıklamalar için tık....

Ahmet AKIN

CHP'
den
Mersin
Belediye
başkan
 aday,  adayıyım dedi

TÜRMOB CAMİASINA SEÇİM HAVASI HAKİM....!!!!

ASMMM Odası yarışacak listeler  son virajlarda

ASMMMO 2013 seçim çalışmaları guruplar  bazında sürüyor. Ortanın solu görüşlülerin ağırlıkta olduğu Yönetim Erkini elinde bulunduran Ankara ÇDMM gurubu ASMMO Bşk.Mehmet KOÇ , A.Metin POLAT, H.YILDIRIM gibi yönetimdeki isimlerin ittifakı ile Mehmet KOÇ  tekrar başkan adayı oldu  ÇDMG Mehmet KOÇ listesinde yer alacak diğer isimler ön seçimle değil ittifakla belirlenecek.
2008 deki Ankara ÇDMBG içinde Ön Seçimsiz Hareketi hazmedemeyen

BURSA Odası yarışacak listeler  son virajlarda (BÇMG ön seçim...)
BSMMMO  erk'i eline geçirmek isteyen Meslekte Dayanışma ve Birliği Gurubu (BMDBG) Başkan adayı Ali Nazım TEKELİOĞLU  başkan adayı olarak belirledi. 30 Mart 2013 tarihinde diğer kurul üyelerini basına tanıttı. Yönetim erkini elinde bulunduran Çağdaş Muhasebeciler Gurubu (BÇMG) 'nun sekretaryasında Kurul Başkanı olan Ahmet Hikmet SÖNMEZ  ile Yönetim Kurulunda Sekreterlik yapan Servet KURU başkanlığında 6 Nisan 2013 tarihinde ön seçimlerini yapacak.  ....

İSTANBUL SMMM  için yarışacak listeler  son virajlarda
TÜRMOB' bağlı en fazla TÜRMOB delegesi olan İSMMMO Yönt. Kur. Bşk. Yahya ARIKAN  ve ekibi ortanın sağı yoğun en güçlü rakibi   Meslekte Birlik Gurubu (MBG) nun yanı sıra,  İstanbul Demokratik Değişim Gurubu ve Ulusal Muhasebeciler  Gurubu ile yarışacak.

devamları için tıklayı

BÇMG Başkan Adayı Ahmet Hikmet SÖNMEZ
'Sandalye sayımızı  asgari 5 'e  çıkaracağız'

BSMMMO 'nın  seçimlerine hazırlanan Bursa Çağdaş Muhasebeciler Gurubu (BÇMG) 6 nisan 2013 tarihinde ön seçimini tamamladı. Başkan adayının ayrı oylandığı seçimde  AHMET HİKMET SÖNMEZ (Sağdaki Resim) listesi ile SERVET KURU( Soldaki resim) listesi yarıştı. 1462 oyun 764 nü alan AHMET HİKMET SÖNMEZ 684 de kalan SERVET KURU yu geçerek BSMMMO'nın başkan adayı oldu....
devamı için

İSMMM Odasının 1 Mart Muhasebeciler günü Taksim yürüyüşü ve 2 Martta düzenlediği müzik şöleni Yahya ARIKAN ve TÜRMOB Gn. Başkanı SANLI'nın  açıklamaları Mükellef TV'de

KGK Gurup Başkanı Bora TOPALOĞLU 07/ 02 / 2013 tarihinde istanbul YMM odası üyelerinin sorularını cevapladı Mükellef Tv'de

İSMMM Odasının  06/ Şubat / 2013 tarihli İş Güvenliği semineri Mükellef TV'de


MMMB Derneğinin Şubeleşmeden sorumlu eski Yönt.Kur.üyesi Ünal GENÇAY ile 22 / 02 / 2013 tarihli söyleşi Mükellef TV'de

 

Mehmet OKKALI iddialı
Ankara SMMMO' nın 9 Haziran 2013 tarihinde yapılacak  seçimli genel kurulunda  Meslekte Birlik Gurubunun  Yönetim Kurulu Başkanlığına ön seçimle aday seçilen  Mehmet OKKALI ve Yönetim Kurulu adaylarından Nevzat AKKAYA Ankara'da gazetemize hoş geldin  ziyaretinde bulunarak yaptıkları çalışmaları ve seçim hazırlıklarını anlatıp sorularımızı cevapladılar.

 

OKKALI : 2010 seçimlerinde ASMMMO nın 2010 tarihli ilk nisbi sistemli seçimlerinde MBG olarak en fazla oyu alarak yönetim kurulunda 9 sandalyenin  4 sandalyesini kazandıklarını hatırlatıp bu dönem rakiplerimiz çok dağınık bir görüntü veriyor biz derli toplu birlik içerisinde hareket ederek 2013 seçimlerinde en az 6 sandalye kazanacağımıza inanıyoruz. dedi.


Mükellef : 2010 yılı seçimlerinde En çok oyu almanıza rağmen ....devamı
 

18/01/2013 tarihinde
Ankara YMMO'nın 
23 ncü Kuruluş Balosunda;
 Maliye Bakanı Müsteşarları ile  ve KGK Bşk. S.Ahmet BAŞ ile görüştük.

TÜRMOB mensuplarının gündemde ki konularla ilgili merak ettiği çok önemli hususları birincil yetkililerine sorup araştırdık...Doğrulatacağımız bir konu kaldı ..25/01/2013 tarihinde haber yayında

(soldaki resim sağdan Gazeteniz Mükellef'in İmtiyaz Shb. O.ERTEM  KGK Bşk. Seyit Ahmet BAŞ, YMM Dilaver ERGİN ve Soldan AYMMO Başkanı Halil BAŞAĞAÇ, Dr. Masum TÜRKER,)

20/12/2012 İYMMO KONUĞU KGK
BŞK. SEYİT AHMET BAŞ
'DENETİM GÖZETİMİ VE DENETÇİ BELİRLEMEK KGK  SORUMLULUĞUNDADIR.
'
İYMMO'nun konuğu KGK Başkanı Seyit Ahmet BAŞ. Denetimin gözetimi sorumluluğu KGK nın. dedi.  Oturumu yöneten İYMMO Bşk. Sezai ONARAL  Kurumu destekliyoruz açıklamasını yaptı. KGK başkanı S.A.BAŞ YMM ve SMMM nasıl denetçi olacağını, SPK sınavlarını vererek bağımsız denetçi belgesi  alanların durumunun ne olacağını, Kaç şirketin 2013 yılında denetim kapsamına gireceğini, açıklayarak.  Yönetmelik taslağı ile ilgili bilgiler verdi. AB uyum sağlanacak uluslararası güvenilir UFRS göre bağımsız denetim yapılmasını sağlamak amacında olduklarını söyledi. BAŞ dinleyicilerin sorularını tek tek cevapladı. 

Oturum Başkanlığını İYMMO Bşk. Yard. Sabri TÜMER yaptığı aylık bilgilendirme toplantısında YMM Dr. Ahmet KAVAK  Dönem Sonu İşlemlerinde dikkat edilecek hususları anlatarak soruları cevapladı.

Mükellef TV 'de toplantının tamamını diğer bölümünden seçip  izleyebilirsiniz

Abonelerimizin dikkatine
Sitemizde yenileme
ve
bakım çalışmaları yapılmaktadır. 
Geçici olarak yayınlarımızı şifresiz izleyeceksiniz...


Sorunlar  için....

0216-481 32 24

 

 

Mükellef Gazetesi Ağustos 2012 ve 01 ARALIK önemli haberler  arşivine ulaşmak için tıklayınız

008  dönemleri
www.mukellefgazetesi.com.tr   www.mukellef.com.tr   Sitemizde ki  yazı, resimler ve görseller kaynak belirtilmeden kullanılamaz