YAZIŞMA ADRESİMİZ
:

Mükellef Gazetesi ve Mükellef İnteraktif TV
  Adres
: Marmara Caddesi Erciyes Sokak 39/7 Ümraniye /İST. TELEFAX : 0216 / 481 32 24


Mükellef Gazetesi
 

mukellef@mukellefgazetesi.com.tr


Mükellef Gazetesi İmtiyaz Sahibi
Osman ERTEM
 

osmanertem@mukellefgazetesi.com.tr

Mükellef Gazetesi ve Mükellef İnteraktif TV
İMTİYAZ SAHİBİ ve YAZ. İŞL. MD.
Osman ERTEM

Genel Yayın Yönetmeni
Alaattin ÇİFTÇİ

İnteraktif Yayın Yönetmeni
Ece ERTEM

İdari Kordinatör
Uğur ERTEM

 
MALİ DANIŞMANLAR ARAŞTIRMA KURULU
Turgut ELİK, Osman ERTEM, Menşure ŞEKER, Erdoğan BÜYÜKMENEKŞE
ve Türkiye'nin En büyük Bağımsız Dent.ve YMM lik AŞ.

HUKUK DANIŞMANI
Av. Efdal ERTEM

ABONE REKLAM YETKİLİLERİ
Osman ERTEM, 

GENEL DAĞITIM

MÜKELLEF YAYINCILIK İLETİŞİM

Gazete ve Yazışma Adresimiz:
Marmara Cadde Erciyes Sokak Vildan Apt.39/7 Ümraniye - İSTANBUL
TELEFAKS:   (0216) - 481 32 24 

E-Posta adresi   mukellef@mukellefgazetesi.com.tr

İnternet - İnteraktif Adresler :
www.mukellefgazetesi.com.tr

www.mukellefgazetesi.com.tr