Google    Facebook    Twitter   MSN

Bu alana reklam alınacaktır bilgi için 0216-481 32 24..... GSM ..: 0552 211 48 11
 

Mükellef TVYayınları arşivi  izlemek için tık.

Güncel Yayınlar İçin tık

TC MEVZUAT'larının
 tümü için..tık

-----------------
Mevzuatta 
Son Yenilikler
için  tık..
-----------------
  YMM'ler  için ..
.
AYMMO..tık ..İYMMO...tik
 (İSMMMO).....(TÜRMOB)

(SPK)..............
KGK
Vergi Dent. Üst Kurulu 

6102 sayılı YTTK
ve 6335 sayılı  YTTK  Değişiklik Yapan Kanunla getirilen Sermaye Şirketlerinin Sorumlulukları ile İlgili Karşılaştırmalı Tablo Çalışması
 için tıklayınız

6455 Torba kanun, yapılan TTK değişiklikler ve açıklamalar için
 tık...

YOĞUN İLGİ GÖREN İYMMO'NIN ' KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ  (TEBLİĞ İİÇİN TIK) BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDA;
YMM Nihat UZUNOĞLU 'Yüklenilen KDV Yalan Beyan'

at İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasının (İYMMO) KDV uygulamalarını tek tebliğde toplayan bilgilendirme toplantısının Oturumunu yöneten Oda Bşk. Yard.  Vehbi KARABIYIK ( Sağdaki Foto soldan  3 ncü) toplantının kapanış değerlendirmesinde tebliğin takipçisi olacağız. Her maddesi ayrı bir seminer konusu 2. Toplantımızı bakanlık yetkilileri ile yapacağız dedi. 08/05/2014 tarihinde yapılan toplantı çoğu kişi ayakta izledi.

 KARABIYIK ın İlk olarak söz verdiği konuşmacılardan YMM Nihat UZUNOĞLU tebliğin hazırlanış süreci hakkında Gn. bilgiler vererek. Mali idarenin Yalan beyan neden oluyor diye 84 nolu KDV tebliği ile kaldırılan Raporlarda yüklenilen KDV belirtme zorunluluğu tekrar getiriliyor Yüklenilen KDV yalan beyan. Özel esas ve geçiş hükümlerinin hiç biri tebliğde dikkate alınmamış dedi.

Özel husular hakkında sunum yapan  YMM Hüseyin F. SALTIK ise tereddütlere neden olacak uygulamaları tek tek anlattı.   Öncelik olarak KDV iade işlemlerinde  Maliye Bakanlığı   mahsubu düşünüyor açıklamasını yaparak dinleyicilerin soruların tüm ayrıntıları ile cevapladı.

İYMMO Başkanı Sezai ONARALodaya katkılarından dolayı seçtiği ATATÜRK posterini hediye ettiği Vergi Uygulamaları konusunda uzman YMM Ahmet KAVAK (sol foto Sağda ) 3065 sayılı KDV 11. Md. ihracat, 14. Md. araçlar, taşıtlar, 14 md. taşımacılık 15. md. diplomatik mutlak  istisnaları açıkladığına vurgu yaparak  bu muafiyetlerden yararlanmak için tebliğde istenilen belgeleri tek tek anlattı.anlattı. KDV uygulama Gn. Tebliğinin 123 adet KDV tebliğini uygulamadan kaldırıp tek tebliğde toplaması büyük avantaj dedi. DEVAMI VE SUNUMLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Toplantının  tamamını Mükellef TV  nin EĞİTİM  bölümünden 3 bölüm seçip izleyebilirsiniz tık
 


ULUSAL MUHASEBECİLER
ETİK EĞİTİMİ VE SÖZLEŞME İLE  İLGİLİ TEBLİĞ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLADILAR

27 Mart 2014 tarihinde 28954 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmış olan muhasebe meslek mensuplarının etik eğitimi ve etik sözleşme yapılması ile ilgili tebliğ hakkında şu görüşlerimiz bulunmaktadır.

Meslek mensuplarının gittikçe karmaşıklaşan meslek yapısının içinde, meslektaşın müşterisine, meslektaşına, muhatap olduğu devlet otoritelerine karşı iletişimlerinini davranışlarını, duruşlarını daha net, anlaşılır ve etik yapıya dönük bir hale getirmesini sağlayacak eğitimlerin yapılmasının gerekliliğinde şüphe yoktur. Bu zamana kadar benzeri eğitimleri alan meslektaşlarımız mutlaka vardır. Bunun tüm meslek mensuplarına yayılması şarttır. Ancak ilgili tebliğ’ de şu hususlara dikkati çekmek isteriz;

 ..DEVAMI

 İTO 2.EIS  KONGRESİN'de Tereddütler ele alındı !

İstanbul Ticaret Odasının Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan 'Elektronik İletiler Sözleşmesi' (EİS) 2. Konferasın'da,  EİS 'in 20 yakın ülkenin Ukrayna Rusya dahil kabul ettiğine dikkat çeken; EİS hazırlama komitesinde görev yapmış İtalya'dan  Jose Angelo Esteralla FARIA, AB yönergelerime ters düşüyor savı ile  çekinceler ortaya koyuyor bir anlamda korkuyor dedi.  

Oturum başkanlığını  UNCITRAL çalışma grubunun Elektronik E-Ticaret Türk Delegesi Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY' (sol başta)  oturum başkanlığı yaptığı toplantıya ABD'den Hukukçu Prof. Dr. Almelia BOSS (soldan 2.) ,  Almanya ' dan Prof. Dr. Wolfgang KILIAN (sağ başta )  ve Mr. Faria ( soldan 3.)  konuşmacı olarak EIS ile ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunu anlattılar.

24 Nisan 2014 tarihli EIS bilgilendirme  toplantısının açılış konuşmasını yapan İTO Yönt. Kur sayman üyesi Av. Hasan ERKESİM (sol tek fotğ.)  devamı  ve sunum metinleri  için tıklayınız..
 


TMUD Konuğu Vergi Müfettişi Akın AKBULUT

ASIL VERİ TABANI  VUK'na GÖRE TUTULAN DEFTERLERDİR !


Türkiye Muhasebe Uzmanları derneğinin (TMUD) geleneksel aylık bilgilendirme toplantısının konuğu Vergi B. Müfettişi Akın AKBULUT (sağ tek foto) AKBULUT Vergi Kanunlarına göre düzenlenen Finansal tabloların TMS/TFRS uyarlanma sürecini ve dikkat edilmesi gereken nüansları ayrıntıları ile , karşılaştırmalı anlattı. AKBULUT  6102 sayılı  yeni TTK  ile bağımsız denetim TMS -TFRS yapılır amir hükümleri ile hukuksal alt yapısına kavuştu. 6102 Mali tabloların uluslararası TMS ve TFRS göre hazırlanmasını öngördü. 6335 sayılı  yeni TTK değişiklik yapan kanun 64/ 5 maddesi Ticari Defterler VUK a göre tutulur amir hükmü getirildi. Denetimde asıl veri tabanı  asıl veri tabanı VUK göre tutulan defterler kabul edildi. dedi.

Oturumu yöneten ve İYMMO  Bşk. Yard. ve TMUD başkanı Sabri TÜMER  (grup foto ortada) 30 mayısta düzenlenecek KGK t temsilcilerinin de de katılacağı  5. Muhasebe Kongresinde Bağımsız Denetim şekillenmesi ile ilgili Maliye Bakanlığının Bilişim Teknolojileri uzmanları konuşacak açıklamasını yaparak Uygulama birlikteliği oluşturma çabalarımız TMUD olarak sürecek ancak bağımsız denetim ekip işi KGK SPK  haricinde ki şirketleride kurumsal kimliği olan denetim firmalarınınn yapması için çalışıyor. Önerimiz şirketleşin yada Uluslar arası bir ekibe entegre olun dedi.

Soru cevap ve katkı bölümünde söz alan Prof Dr. Fikret ÖCAL Muhasebe kuralsız değildir. 1950 GV. kanununa geçtik 56 yılında 1926 daki  fransız ekollü TTK 1956 değişti  1970 yıllarında TMS ve TFRS uygulan maya başlandı.  Bu tartışmalar hep vardı . Muhasebe mai gibidir. konulduğu kabın şeklini alır bu demektir ki muhasebenin kuralı vardır. 1994 uygulanmaya başlanan Tekdüzen Muhasebe sistemi gn. tebliği kural  TMS böyledir. Vergi Bilançosu ticari kar mali kar söylemleri yanlıştır denetlenebilirlilik ve şefaflık ve kamu yararıdır. YMM muhasebe denetim  bilmez bunlar vergicidir  gibi ayırımlarda yanlıştır dedi.

Toplantının  tamamını Mükellef TV  nin diğer  bölümünden 3 bölüm seçip izleyebilirsiniz tık


Flaş, Flaş, Flaş.3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu Tebliğlerini Maliye Bakanlığı Tek tebliğde topluyor Örijinal Taslak için tık...


AKDEMİR MESLEKİ TEK TEBLİĞ DE YÜRÜRLÜK
TARİHİ 01.01.2015
OLSUN

2014 başlarından itibaren SMMM ve YMMM odaları harıl harıl harıl  3568 sayılı yasa ile ilgili  çıkmış SMMM, YMM leri ve bağımsız denetçileri yakından ilgilendirecek  Maliye Bakanlığının hazıradığı Tek Tebliğ taslağı üzerinde çalışıtılar. ...Birincil gündemleri Bakanlığın TÜRMOB istedikleri görüşleri oluşturmak.

Çalışmaların seyri hakkında bilgi aldığımız TÜRMOB Gn. Sekreteri Yücel AKDEMİR şubatın iilk haftası Maliye Bakanlığı Bürokratları ile SMMM ve YMM odalarından oluşturduğumuz çalışma gurubu ile Afyon da bir araya geldik görüşlerimizi kendilerine sunduk. Büyük ölçüde mutabık kalındı bir 2 husus konusunda bizden talepleri oldu onlarıda . Devamı için tık ve teblig tasla gı orjinali için tık

 

Ulusal  Muhasebeciler Gurubu nun Tek tebilg taslağı ve TÜRMOB tutumu üzerine görüşleri !

3568 sayılı SMMM’ lik ve YMM’ lik Kanunu Uygulama Genel Tebliği Taslağı ile ilgili değerlendirmelerimiz aşağıdaki gibidir.

1-Söz konusu tebliğ taslağı hakkında Mükellef gazetesine açıklamalar yapan TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir:
* Maliye Bakanlığı bürokratları ile SMMM ve YMM Odalarının temsilcilerinden oluşturdukları çalışma grubu ile Şubat 2014’ün ilk haftasında Afyon’da bir araya geldiklerini,
* Görüşlerini sunduklarını,
Devamı için tık ve teblig tasla gı orjinali için tık

İFAC Kobi Komite Üyesi  Prof. Dr. Cemal İBİŞ KOBİ'ler  'One Stop Shop' hizmet  ve Güvenilir İşletme Danışmanlığı talep ediyor.

Yüksek Ticaretliler derneğinin 2 yılda bir düzenlediği 12 ncisi  yapılan Türkiye Vergi Kongresinde Geleceğin Türkiye'sinde Ekonomi ve Vergi İlişkileri ele alındı.

Kongrenin  11 Nisan 2014  birinci gününde Oturum Bşk.  İSMMO Başkanı Yahya ARIKAN yaptığı Muhasebe ve Vergi Uygulamalarında bilgi teknolojilerinden  yararlanma faydaları ortaya konuldu.

Konuşmacı Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu   (İFAC) Kobi uygulamaları (SMP) Komite Üyesi  Prof. Dr. Cemal İBİŞ Dünyada ve Türkiye'de muhasebe ve vergileme ile ilgili gelişmeleri karşılaştırdı 'One Stop Shop' hizmet (her sorununu çözen hizmet) ve Güvenilir İşletme danışmanlığı  önerdi.İBİŞ  İFAC 'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve muhasebe ofislerinin gelişmesinin ekonomiye ivme kazandıracağı tartışılıyor. Büyüklerin küçükleri ezmesi önlenmeye çalışılıyor. 17 ülkeden birer Kanada'dan 2 üyesi bulunan komite anket düzenledi 170 i Türkiye den 3709 kişi anketi cevapladı açıklamasını yaparak  bu anket ışığında Türkiye ile Dünya da Kobilerin Muhasebecilerden beklentilerinin iz düşümlerini anlattı..

 İst. VDB. Grup Md. Eyüp İNCE (soldan 3.) E- Devlet Uygulamaları çerçevesinde  Amme alacaklarının tahsilinde 7201 sayılı tebligat kanunu ve esas aldığımız 213 sayılı VUK ilgili tebligat hükümleri gereği   E-Haciz uygulanıyor.Banka hesaplarında para E-haciz bankada para = ise E-Haciz yoktur bankalar yazı istememelidir. $9 Banka var 39 banka ile protokol yaptık  açıklamalarını yapıp işleyişi anlattı. Oturum başkanı Yahya  ARIKAN gerekli ancak vergi mükellefinin müşterilerine yazı gönderilmesi gibi uygulamalarla tüccar sık boğaz edilmemeli dedi.

Vergi Müfettişi Fatih KOTAY (sol foto sağ başta) Vergi İnceleme Üst kurulunun çalışmalarını vergi ve denetim yöntemlerini anlatarak. VDK 5000 kişi ile '% 5-7 arası denetim ortalaması tutturduk. 5000 kişi daha alındı eğitimler ağustosta bitecek. Risk analiz şube müdürlüğü kuruldu. E- Defter ve E -Fatura uygulaması ile  yoklama, inceleme ve bilgilenme de hızılı sonuçlar alınacak  açıklamalarını yaptı.

TÜRMOB Muhasebe programı LUCAile  Edefter ve fatura uygulamalının nasıl yapılacağı Cenk İÇER (solbaşta) tarafından anlatıldı.

 Kongre oturumunun tamamını Mükellef TV  nin diğer  bölümünden 2 bölüm seçip izleyebilirsiniz tık

TÜRMOB 9 NCU MUHASEBE  FORUMU ETKİNLİKLERİNDEN

 5. ETİK KONGRESİNİN TAMAMI MÜKELLEF TV eğitim bölümünden 4 bölüm seçip izleyebilirsiniz


5.
Etik kongresinin açılış konuşmalarını  İZSMMMO ve TÜRMOB Etik Kurulu Başkanı Feyzullah TOPÇU (soldaki Fot) ve TÜRMOB Gn. Başkanı Nail SANLI (sağdaki Fot.)  yaptı. 5 Nisan 2014 tarihli Muhasebe etiğinde temel ilkeler ana temalı kongrenin açılış oturumunda Prof.Dr. Dilek CİNDOĞLU 'İyi İnsanlar Neden Etik Dışı Davranışta Bulunabilirler? sorusunun cevabını anlattı. Çnakkale SMMMO Başkanı Hakkı ALACAOĞLU'nun Moderatörlüğünü yaptığı  1 oturumda ise Prof Dr. Banu Durakan SALI Mesleki Etik İlkelerine Gn. Bakışı anlattı (Gazeteniz Mükellef inde sorularını cevapladı)  Doç. Dr. Muammer BEZİRCİ ise Muhasebe Etiğinde temel ilkeleri global bazda anlattı.

TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Osman ARIOĞLU nun oturum başkanlığında Meslek Mensupları ve İş Dünyası Gözüyle Temel Etik İlkeler,Potansiyel Etik Sorunlar, ve Gözlemler;  SMMM Burcu Dişi SAĞLAM, Ercüment ÇİFTÇİ ile  YMM İbrahim GÖÇMEN ve Kuşadası Tic. Odası Başkanı Serdar AKDOĞAN tarafında ele alınınp irdelendi...

3 Oturumda ise Yard. Doç. Dr. Seçil VARAN ve Boro ŞENYİĞİT, Eymen GÜREL, Gürol DURAK idaresinde   Temel Etik ilkelere yönelik İFAC 'ta da tartışılan 2 Vaka dinleyicilere dağıtıldı  SMMM Fatih Bey ve SMMM  Murat bey ne yapar diye dinleyicilerden vaka analizi yapmaları istendi . ilginç görüş , değerlendirme ve analiz  YMM Nazım ANIL, Masis YONTAN, Ülkü SÖNMEZ ile 2 tane ismini bayan muhasebeciden geldi...

3 Oturumun başkanlığını DSP başkanı  YMM Dr. Masum TÜRKER yaptı. Ülkemizde yeni Muhasebe Düzeninde Muhasebe etiğinin Yeri ve önemi  Prof Dr. Can ŞIMGA MUGAN, YMM TÜRMOB Etik Komitesi Başkan Yardımcısı Yeşim ERTUĞRUL,  YMM Burak Ali Han TECİM tarafından ele alındı.  Kongrenin değerlendirmesi ni ise Prof. Dr. Serdar ÖZKAN yaptı.

5. Etik Kongresinin   tamamını Mükellef TV  nin EĞİTİM bölümünden 4 bölüm seçip izleyebilirsiniz tık

30 Mart 2014 Yerel seçimleri...
Her girdiği seçimde mazlum durumunu yaratıp oylarını artıran 14 yıllık AKP iktidarı şemsiyesinde yerel yöneticilerimizi seçeceğiz.  AKP iktidarı Cumhuriyetimizin  yürütmesi ve yargısı her seçim dönemi kavgalı görüntü sergiledi.  Buna bu seçimlerde kendi var oluş türevi paralel yapısı ilede sözüm ona 'Güç Kirliliği ' Bana görede Parasal Mahsuplaşamama Rezaleti' eklendi..

Bizde yerel seçimlerde genel seçim gibi algılandırıldığı için Bu durum da da oylar artarsa teferruatların bittiği yerdeyiz demektir.

Cumhuriyetin temel taşları ile oynanmış  GAP gaptırılmıştır. ". Dış destekli, 2.Cumhuriyetciler  Mistik Güçler  ile uzantıları siyasiler  ve teröristleri  bayram havasında.

Bizde yerel seçimlerde genel seçim gibi algılandırıldığı için bu durum da da AKP oyları artarsa da azalsa da teferruatların bittiği  somut adımların atılması gereken ivedilikle atılması yerdeyiz ......!!!
Ne mutlu Türkiyeliyim TÜRK'üm  diyebilen ATATÜRK  Cumhuriyetçilerine seçimler hayırlı olsun..

2009 ve 2004 yerel seçim sonuçları için tık

Yüksek Ticaretliler Ankara Şb. ve Ankara Barosunun
 Türkiye'nin İdari Yapısı ve Seçim Kanunu ana temalı müşterek panelinde
CHP Milletvekili Prof. Dr. Birgül  AYMAN GÜLER GAP'ı kaptırdık mı ? sorumuza
 MAALESEF sadece  GAP değil memleketin çoğunu kaptırdık
GAP çok önemli bir konu bu ayrıca tartışılmalı dedi...
.

28/02/2014 tarihinde Ank. Barosunun ev sahipliğinde düzenlenen panelin açılış konuşmasını YT. ler Ank.Şb. Bşk. Davut ÖZDEMiR  TÜRMOB BARO ile tüm diğer sivil toplum kuruluşlarına destek için teşekkür etti.  YT. Dernekleri Genel Başkanı Saffet AÇIKGÖZ  Cumhuriyet tarihinin en çok tartışılan anti demokratik hükümlerle dolu Seçim Kanunumuzu ele alacağız....TURMOB Gn. Sekreteri Yücel AKDEMİR yerelde belediye başkan adayları tanınmıyor dışardan atama ile başkan belirleniyor bunların tatışılması gerekir...

Marmara Üniversitesi Mezunları Dern. ve İYMMO Başkan Yardımcısı Sabri TÜMER yönettiği yoğun ilgi gören paneline konuşmacılar TBB Bşk. ve Ank. Baro Bşk yoğun gündem ndeni il  katılamadılar.

Konuşmacılardın ADD.Danışma Kur. undan  Prof Dr. Ali ERCAN
Seçim kanunumuz bilinçli şekilde anti demokratikleştirilmiştir Seçim Kanunu Anayasa'dan dahi önemlidir....

 Ziraat Mühendisleri Odası Y. K. Üyesi Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
 Yerel yönetimler kanunun da yapılan düzenlemeler ile iktidara köylünün arazisi üzerinde tasarruf hakkı tanımsı yanlıştır..

.
Panel'in  tamamını Mükellef TV  nin diğer bölümünden 2 bölüm seçip izleyebilirsiniz tık

İzmir SMMM Odasından

Sayın Üyemiz,

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ VERİLME DÖNEMİ BAŞLAMADAN ÖNCE;

-KARA PARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ,

-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI,

-VERGİ İNCELEME RAPORLARINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Konularının örnek uygulamalar ve soru-cevap yoluyla ele alınacağı seminer 01.04.2014 Salı günü Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde saat 14.00’de yapılacaktır.

Sunum;
Vergi Müfettişi, Mahmut AYDOĞMUŞ

Vergi Müfettişi, Kurban Nadir GÜLHAN

Vergi Müfettişi, Orkun ŞAHİN
Seminerin  tamamını Mükellef TV  nin diğer bölümünden 2 bölüm seçip izleyebilirsiniz tık
 

İSMMMO Başkanı Yahya ARIKAN Fahri Doktor
 Azerbaycan Beynelhalg İlim Merkezi (Vektör Üniversitesi ) İSMMO Başkanı yahya ARIKAN'ı  Fahri doktoralıkla taltif etti. 21 MART 2014  tarihinde İSMMO yapılan törene TÜRMOB temsilcileri  çok sayıda meslektaş katıldığı törende    Vektör Üniversitesinden  Prof. Dr. Elçin İSKENDERZADE  ARIKAN plaketini verdi. törenin açılış konuşmasını yapan İSMMMO Y. Kur.Sekrt. Erol DEMİREL
 "Bazı kişilerin, Edison gibi, Einstein gibi formal eğitimin içine sığmayacak bir kişiliği vardır. Ya da hayat başka bir şekilde yönlendirir onları. Ve onlar hayatın içerisindeki çaba ve gayretleriyle bir yere gelir.Formal yollardan alınan doktora eğitimi sonrası, birinin hayatta kayda.. DEVAMI TIK
Stajyer adayları muhatap buldular.
SMMM 'lik  Staja Griş  Sınavı şekli ve şarlarından şikayeçi olan  stajyerler İSMMO önünde pankartlarla durumu protesto ettiler.

 22 Mart 2014 cumartesi günü yapılan protesto eyleminde 'sorular nasa'dan geldi', Tesmer Şaşırdı sabrımızı taşırdı' 'oda uyuma stajyerine sahip çık 'posterleri sloganları neticesinde İSMMO Bşk. Yahya ARIKAN'a topluca görüşmeyi kabul ettirdiler. Basına kapalı görüşmenin sonunda  Mükellef  açıklamalarda bulunan Stajyerlerin sözcüsü Gamze ATEŞ muhatap alınmıyorduk muhatap alınmaktan mutluyuz. Sorunlarımız  sadece stajyer sınavını kazanmakla da bitmiyor. Sizinle daha önce daha önce yaptığımız Mükellef  TV söyleşisinde belirttiğimiz gibi (SGS ) kazananların iş bulma şansları çok az. Stajyerlere muhasebe ofisleri düşük ücret öneriyor mecburen ya kabul ediyoruz yada  İlgisiz işlerde stajyermiş gibi çalışmak zorunda bırakılıyoruz.  Daha önce 2 yıl olan staj süresi 3 e çıkarıldı.  3 yıl staj süresi çok uzun. Sorunlarımız dinlendi ancak somut cevaplar alamadık.  Keşke gösteri yapmasaydınız basına yansımasa idi önce konuşaydık dendi. Mücadelemiz devam edecek.

Stajyer Adayları, TÜRMOB' birbirinden Şikayetçi !

Stajyer Adayları  22 MART CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 15 DE İSMMMO (İstanbul serbest muhasebeciler mali müşavirler oda) önünde basın açıklaması yapacağız. İzni aldık...Lisan mezunuysak okuduğumuzu anlayarak mezun olduk...Mufredat dışı sorular kabul etmiyoruz..Stajyer adaylarını finans kaynağı görmediğini söyleyen SANLI 1200 TL staj başlangıç parası sınavda başarısız olursan 150 TL sınav masraf parası istenmesini izah edebilir mi ? Staj süreleri 2 yıldan 3 yıla çıktı tekrar 2 yıla inmeli...Yargıya başvurulacaksa bizde vururuz..Anadolu üniversitesinden Ankara Üniversitesine geçiş neden bizlere duyurulmadı...
 

TÜRMOB Gn. Bşk.SANLI 
Muhasebe mesleğinin araştırmaya, öğrenmeye, bilgiye ve deneyim edinmeye ihtiyaç duyulan, kariyer bir meslek olması nedeniyle; TÜRMOB olarak, stajyer adaylarımız da mensubu olmayı istedikleri bu meslek için araştırma, öğrenme, bilgi ve deneyim edinme özelliklerini aramak meslek ve ülke ekonomisi için yapacağı olumlu katkı nedeniyle gerekliliktir.Bu çerçevede, sınav sorularının; tamamen okumaya, anlamaya ve sağlıklı değerlendirme yapabilmeye yönelik olmasının temel eleştiri konusu yapılmasını anlamakta zorluk çekmekteyiz  ...
.
Her iki açıklamanın tam metni için tıklayınız...
SMMM STAJ    
SINAVI MAĞDURLARI  MÜKELLEF TV SORUNLARINI ANLATTILAR


Foto soldan Stajyer adayları sözcüleri Kadir ÇAKIR MÜ. İşl. Mezunu, AÜ. işletme mezunu Deniz ÇAKIR ve AÜ Mezunu  Grup sözcüsü Gamze ATEŞ sorularımızı özetle Staj sınavına karşı değiliz. Gerekli. Bizler  müfredat dışı sorulara karşıyız..TÜRMOB bu eğitimleri vermeye yetkili dershaneler arasındaki kopukluktan bizler mağdur oluyoruz. SANLI'nın açıklamalarından incindik. Yarın bu soru kitapçığını İSMMO önüne koyacağız..
Mükellef TV  nin Diğer  bölümünden  seçip izleyebilirsiniz tık
 


Çanakkale Destanımızı yazan ecdadımızı,

Minnetle ve Rahmetle anıyor,

GAP'ı kaptırmayacak

Cumhuriyet emanetlerine sahip çıkacakları selamlıyoruz.

Mükellef Gazetesi

İYMMO bilgilendirme toplantısında
Prof Dr. Mustafa AYSAN Enflasyon en büyük beladır.
Prof Dr. Sudi APAK Enflasyon malda değil parada var.
İYMMO Bşk. Sezai ONARAL Her şeye rağmen bilgilendirme toplantımız demokratik !


İstanbul Yeminli Mali Müşavirler  Odasının (İYMMO) 13/03/2014 tarihinde düzenlediği,Oturum Başkanlığını Bşk. Yard. H. İbrahim AKTAN'nın  yaptığı 'Ekonomideki son gelişmeler' başlıklı bilgilendirme toplantısında Prof. Dr. Mustafa AYSAN (sol fato solda) Makro düzeyde 1948 den bu yana  ekonomik seyrimizi ortaya koyarken 'Özel sektör Kamu borcu diye borç ayrılmaz borç borçtur DÇM (Dövize çevrilebilinir mevduat. Devletin bankalar aracılığı ile fnansörlerin kur riskini üstlenmesi de denebilir ) enflasyonist ortamlarda bankaların kur  risk teminatlandırmayı  hatırlayın ......
devamı için

Toplantının tamamını Mükellef TV  nin Eğitim  bölümünden 3 bölüm seçip izleyebilirsiniz tık


Sağdaki Foto Soldan İYMMO Bşk. Yard. Vehbi KARABIYIK  Oturum Bşk. H.İbrahim AKTAN, Prof Dr. ÖCAL,,  İYMMO Bşk. Sezai ONARAL, ve BBP İstanbul Belediye Başkan adayı YMM Ahmet YELİS

AYMMO Başkanı Nurettin ÇEKİCİ TÜRMOB CAMİASININ

BİRLİKTE MÜCADELE ETMESİ GEREKEN SORUNLARI VAR
!
AYMMO  Başkan Nurettin ÇEKİCİ (sağdaki  foto)
En güzel Gün kadınlar günü yarın . Kadınlar gününüzü kutlarım dedi ve salonda bulunan kadın üyelere çiçekler taktim edildi. ÇEKİCİ iş alanlarını genişletici önemli, müjdeli
açıklamalar yaptı...
AYMM Odasının Oturum Bşk.lığını Yönt. Kur. Ü. Alirıza GÖKTEPEnin yaptığı Dönem Sonu KV bilgilendirme konferansının konuğu Vergi Müfettişi H.İbrahim ATAY;( sol foto solda )  KVK'nun dikkat edilmesi gereken  özellik arz eden hususlarını,  5520 ve 5746 göre ARGE harcamalarının muhasebeleştirilmesini  Sponsorluk, konuları,  zarar tesbiti, yurt dışı Faaliyet kar zararının transferini,  Şirket Birleşmelerini,  beyin fırtınası gibi geçen toplantıda tüm ayrıntıları ile anlattı ve soruları cevapladı. ... haberin devamı ve sunum için  için tıklayınız.

Toplantının tamamını Mükellef TV  nin Eğitim  bölümünden 3 bölüm seçip izleyebilirsiniz tık.

Güven Bunalımını Aşmalıyız!
TÜRMOB Camiasının Yakından Tanıdığı AYMMO eski Bşk. YMM Mehmet Feridun ÖKTEN  ;  3568 sayılı yasa sonrası SPK'nun tutmu, KGK öncesi sonrası Muhasebecilik ve Denetçilik,  SMMM - YMM'lerin  sorunları hakkında  ve  STK nın,  Kamu Kurumlarının Kamusal sorumlulukları  ile ilgili Mükellef TV   sorularını cevapladı  Gençlere YMM liği önerdi....
Mükellef TV  nin Diğer  bölümünden 2 bölüm seçip izleyebilirsiniz tık


TüRMOB BAĞLI ODALARDA 8 MART DÜNYA  KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ......

Bursa Akademik odaların kadınlar günü töreninde A.H.SÖNMEZ
"...KADIN CİNAYETLERİ % 1500 ARTTI"

Bursa Akademik Odalar Birliği’nce (BAOB), ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nedeniyle BAOB Oditoryumu’nda ortaklaşa bir tören düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet SÖNMEZ, “ Kadılar gününün ülkemizde yaşanan kadın sorunlarının tartışılıp çözüme kavuşturulacağı, insanların bilinçlendirileceği  gün olarak algılanması gerektiğine vurgu yaparak.  “Son 7 senede yüzde bin 500 oranında artan kadın cinayetlerinin olduğu ve her sene yaklaşık 10 bin kadının tecavüze ve tacize uğradığı bir ülkede yaşamanın utancıyla bugünü kutluyoruz. dedi 

”BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet SÖNMEZ, BAOB Dönem Sözcüsü ve Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı Necla Yörüklü....... devamı

ASMMO Bşk. OKKALI
Kadınlar günümüz bir gün değil her gün kutlu olsun

Her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır.

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 
devamı

 

   
MMMB Ank. Şb Bşk. Ali ŞAHİN sorularımızı  cevapladı..

MMMB  Ankara şubesinin  geçmiş dönemlerde de başkanlığını yapmış . 2013-2015 dönemi tekrar başkan seçilen Ali ŞAHİN Mesleğin gelişimi için çabalıyoruz .dedi .

'ASMMO Başkanı Mehmet OKKALI EĞİTİM 3568 odlara ve TÜRMOB verilmiştir. Karşı gurupların MMMB derneği  kurslar açarak oda faaliyet alanına müdahale ediyor bunu etik bulmuyoruz diyor ' siz ne düşünüyorsunuz ? sorumuza

ŞAHİN Derneğimizin amacı üyelerine ve adaylarına sosyal ekonomik ve kültürel anlamda kazanımlar sağlamak. Stajyerlerden veya adaylarından aldıkları eğitimleri yeterli görmeyenler veya destek isteyenlere kendi imkanlarımızla ücretsiz kurslar açtık.

 Maliye Bakanı Odanın düzenlediği panele geldi ancak ÇDMG oda yönetimlerinde olduğu dönemlerde davetlere rağmen gelmedi  ...KGK aynı etkilenmelerden dolayı TÜRMOB 'u yok saydığını düşünüyorum.. BAKAN ve ilgili Kamu kurumları tarafsız kamu çıkarları doğrultusunda davranmalılar  aksi durumda mesleğimiz zarar görüyor .şeklinde açıklamalar yaptı..

Mükellef TV  nin diğer bölümünden söyleşinin tamamını  seçip izleyebilirsiniz tık
 

ASMMO Bşk, Mehmet OKKALI... MükellefTV açıklamalarda bulundu

Oda faaliyetlerini, SMMM, YMM sorunlarını KGK ile yaşanan Problemleri çözüm yollarını, KGK TÜRMOB eğitimleri kabul etmemesinin nedenlerini  sorularımızı cevaplayarak  Mükellef TV anlattı. OKKALI Stajyerler ihmal edilmiş onların her türlü sorunu ile yakından ilgileniyor eğitimlerine katkı sunuyoruz..

KGK ile sürtüşmenin geçmişteki TÜRMOB Bşk. çok uc noktada siyasi söylemlerinin etkisinin olabileceğini  belirten OKKALI Gn. Bşk. SANLI siyasi söylemlerden uzak bunu taktir ediyoruz.. Bizde  Pazar günü diğer gurupların dün TÜRMOB ÇALIŞMIYOR 02/03/2014 tarihindeki yürüyüşüne karşı durduk. Karşı gurubun MMMB dernekleri  aynı duyarlılığı göstermiyor oda faaliyet alanına stajyerlere  eğitim vererek müdahale ediyor...

Mesleğin geçmişini geleceğini birlikte masaya yatırdık..Yapılan yanlış ve doğruları fikir teatisi şeklinde ortaya koyduk..

Bu bağlamda  OKKALI hazırlanan Haksız rekabeti önleme ile ilgili TÜRMOB hazırladığı program olumlu ancak önce yasal dayanağı oluşturulmalı dedi...Meslek yasamızla ilgili tüm tebliğler tek tebliğ çatsı altında toplanacak..YMM ile ilgili sorunlarımız biter dedi...Bizde YMM ilgili 75 TL ücret meselesinin yasal dayanağı olmadığını belirttik ..YMM ile şürtüşmelerin doğru olmadığı teatisinde bulunduk... .Mükellef TV  nin diğer bölümünden söyleşinin tamamını  seçip izleyebilirsiniz tık

GAP' ı Kaptırdık


Yüksek Ticaretliler Ankara Şb. ve Ankara Barosunun Türkiye'nin İdari Yapısı ve Seçim Kanunu ana temalı müşterek panelinde
CHP Milletvekili Prof. Dr. Birgül  AYMAN GÜLER
GAP'ı kaptırdık mı sorumuza
 MALESEF sadece  GAP değil memleketin çoğunu kaptırdık GAP çok önemli bir konu bu ayrıca tartışılmalı dedi....
28/02/2014 tarihinde Ank. Barosunun ev sahipliğinde düzenlenen panelin açılış konuşmasını YT. ler Ank.Şb. Bşk. Davut ÖZDEMiR  TÜRMOB BARO ile tüm diğer sivil toplum kuruluşlarına destek için teşekkür etti.  YT. Dernekleri Genel Başkanı Saffet AÇIKGÖZ  Cumhuriyet tarihinin en çok tartışılan anti demokratik hükümlerle dolu Seçim Kanunumuzu ele alacağız....TURMOB Gn. Sekreteri Yücel AKDEMİR yerelde belediye başkan adayları tanınmıyor dışardan atama ile başkan belirleniyor bunların tatışılması gerekir...

Marmara Üniversitesi Mezunları Dern. ve İYMMO Başkan Yardımcısı Sabri TÜMER yönettiği yoğun ilgi gören paneline konuşmacılar TBB Bşk. ve Ank. Baro Bşk yoğun gündem ndeni il  katılamadılar.

Konuşmacılardın ADD.Danışma Kur. undan  Prof Dr. Ali ERCAN Seçim kanunumuz bilinçli şekilde anti demokratikleştirilmiştir Seçim Kanunu Anayasa'dan dahi önemlidir....

 Ziraat Mühendisleri Odası Y. K. Üyesi Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK Yerel yönetimler kanunun da yapılan düzenlemeler ile iktidara köylünün arazisi üzerinde tasarruf hakkı tanımsı yanlıştır... Panel'in  tamamını Mükellef TV  nin diğer bölümünden 2 bölüm seçip izleyebilirsiniz tık

Mükellef TV de Yeniler ve öne çıkanlar

1- 7 MART muhasebe haftası kutlamaları başladı...
TÜRMOB Gn. Bşk. SANLI
SABRIMIZIN DA BİR SONU VAR DİYEREK KGK UYARDI
..
Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır  bulunduğu  1 mart Muhasebeciler gününde Ankara Sharlton da basına kahvaltıda açıklamalarda bulunan SANLI   Türkiye genelinde sayıları 100 bine yaklaşan meslektaşlarının büyük iş yükü altında, artan gelecek kaygısıyla, sıkıntılı günler geçirdiğini açıkladı. devamı
 

MMMB Gn. Merkez Yönt. ve Bşk. TÜRMOB Anıt kabiri ziyaret etti
MMMB Dernekleri 19. Başkanlar Kurulu toplantısı Ankara Şb. ev sahipliğinde TÜRMOB toplantı salonunda yapıldı
26. 02 .2014 tarihi toplantının tamamı 2. bölüm Mükellef TV diger seçeneklerinde ..
tıklayınız

-----------------------------

 KGK Bşk. S.Ahmet BAŞ, Bşk. Yard. Mehmet  KAYA, KGK. D. BŞK. Mehmet ŞİRİN,Prof Dr. A.Hayri DURMUŞ

 İYMMO'nın, UFRS, TMS BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDA DAVETLİLERİ  AYDINLATTILAR..
.tıklayınız
-----------------------------

İSMMO SGK 06/02/2014 tarihli SGK eğitim semineri  2 bölüm MükellefTV Eğitim seçeneklerinde....tıklayınız
------------------------------------


Turgut ARIĞ ile söyleşi 2 bölüm 1 . bölümü  Mükellef TV diğer seçeneklerinde yayında ....
tıklayınız
---------------------------------------------

İMDDER 2. OLAĞAN SEÇİMLİ GN  KURULU 3 BÖLÜM  MükellefTV diğer seçeneklerinde    ..
.tıklayınız

İST. Vergi D. Başkanı Mustafa DAKİN  İYMMO üyelerini ağırladı

23/01/2014 tarihinde İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Aylık bilgilendirme toplantısını Maliye Bakanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı idari kompleksinde
(İVDB) Başkan DAKİN davetlisi olarak yaptı.

Sabri TÜMER ve Prof.Dr. veysi SEVİĞ in konuşmacı olduğu toplantının oturum başkanlığını yapan İstanbul YMM odası başkanı Sezai ONARAL tamamlanan binanın son derece memnunluk verici olduğun belirti. DAKİN e emeği geçenlere teşekkür etti.  Sözü DAKİN'e bıraktı.

Mustafa DAKİN YMM odası üyelerine 50 araçlık park yeri tahsis edildiğinin müjdesini verdi. YMM de diğer grup müdürlüklerin de de park yeri tahsis edilmesini  talep ettiler.

Toplantının tamamını Mükellef TV  nin eğitim bölümünden 2 bölüm seçip izleyebilirsiniz tık

SMMM lerden Ahde vefa

Şişli MMMB derneğinin önderliğinde örgütçülüğü ile ve İSMMO eğitmenliği ile ve ŞİİRE  ve edebiyata olan sevgisi ve demokrat kişiliği ile gönüllere taht kuran birçok muhasebecinin hocalığını yapmış namı değer Ayhan BABA ...Ayhan ÇELİK ölümünün beşinci yıldönümünde (23/01/2009) yetiştirdiği birçok SMMM in ve sevenlerinin girişimi ile müzik ve söyleşi eşliğinde anıldı.

İSMMO Koro eğitmenlerinden Türk halk müziği sanatçısı Şiiri çok seven ve iyi yorumlayan  Nevzat KARAKIŞ ile  ekibinin katılımı ile şiirler okundu Rahmetli ÇELİK ile ilgili anılar yad edildi..Talebelerinden SMMM Ö.Şaban KARADEMİR, Hüseyin YILMAZ Rahmetli Ayhan BABA için ADAM GİBİ ADAMDI dediler
24 ocak ölüm yıldönümünde İst. ÇDMG önderlerinden Rahmetli SMMM İlhan GÜVEN İSMMMO üyelerince mezarı başında anıldı.

Toplantının tamamını Mükellef TV  nin diğer bölümünden 2 bölüm seçip izleyebilirsiniz tık

 Rahmetli Ayhan ÇELİK'in  Mükellef TV  verdiği son Röportaj .. için tık...
 

AYMMO  Kasım 2013 - Nisan 2014
Konferans Programlarını açıkladı....
Ankara Yeminli Mali Müşavirler odası Kasım 2013 ve Nisan 2014tarihleri arasında düzenleyeceği  bilgilendirme konferanslarının programını açıkladı.

Açıklanan programda konular ve konuşmacılar belirtilmiştir. 

Konuyla ilgili soruları olanlar  konuşmacılara E-Mail atarak  toplantıda sorularının ele alınmasını sağlayabilirler... 

Açıklama için tıklayınız.....
Program içerikleri için tıklayınız...

 

İYMMO'nın 18/12/2013 TARİHLİ PLATFORM TOPLANTISI MÜKELLEF TV'de...

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler  Odasının (İYMMO) 18 /12/2013 tarihli haftalık  Platform toplantısında:
Tevhid ve İfraz edilen taşınmazların satışında istisna uygulaması ,
Taşınmaz satışlarında indirilemeyen KDV gider kaydının nasıl yapılacağı,
Yap İşlet devret modeli ile başkasının arsasına inşa edilen binanın vergisel boyutu ... ile ilgili Maliye Bakanlığının yayınladığı özelge enine boyuna tartışıldı....Platformun tamamını Mükellef TV  nin eğitim bölümünden 2 bölüm seçip izleyebilirsiniz tık...ÖZELGE için..tıklayınız

 
GÖRÜŞ

Ş.Adil MÜRTEZAOĞL
U
Yeminli Mali Müşavir

DAĞ FARE DOĞURDU
Bizim gibi 3568 sayılı kanun çıkmadan önce de  
Devamı

DEĞERLENDİRME

Ahmet AKIN
Yeminli Mali Müşavir

“TÜRKİYELİ BAŞBAKAN” PANİK ODASINDA...Devamı...
           

GENCİM ÖZGÜRLÜKÇÜYÜM BAŞBAKANA KIZGINIM    devamı

ÖZGÜN

Galip SARIMEŞELİ
Yeminli Mali Müşavir

BU GEÇİŞ DÖNEMİNDE….
Mesleki açıdan tartışmaların belki de en yoğun .
devamı

GÜNCELİM
H.Atilla ÖZBANK
S.M. M. Müşavir

SPOR MU KANSIZLIK MI ?
Spor; gençlerin fiziki ve fikri gelişimini,

devamı

AYDABİR

T.Cihan ÇELİK
S.M. Mali Müşavir

KORKU PERDESİ YIRTILDI
  Gezi Parkı eylemleri Gençlerin ve ....
devamıAbonelerimizin dikkatine

Sitemizde yenileme
ve
bakım çalışmaları yapılmaktadır. 
Geçici olarak yayınlarımızı şifresiz izleyeceksiniz...


Sorunlar  için....

0216-481 32 24


SMMM Odaları seçimleri öncesi yaşananlar, Seçim ve diğer önemli haberler için tıklayınız...

Mükellef Gazetesi.....Ocak.. Nisan-Mayıs-Haziran 2013 önemli haberler  arşivine ulaşmak için tıklayınız