Yıl:40  Sayı: 400  Mayıs  2020 Mükellef 


MESLEK ODALARI VE BİRLİKLERİ TEYAKKUZDA !


PEŞPEŞE KAMUOYU DUYURUSU PAYLAŞIYORLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ın talimatıyla gündeme getirilen 5362 sayılı Meslek Odalarına ilişkin yasal değişiklik düzenleme girişimleri, BAROLAR BİRLİĞİ Nİ  + TÜRMOB + İSTESOB  Başta olmak üzere infiallere yol açarak teyakkuza geçirdi. TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya ARIKAN düzenlemeler iyileştirici değil seçim maddellerine yönelik TÜRMOB ve odalarımızda uygulanan nisbi temsili şimdi diğer Akedemik odalar dada uygulamak isteyen Kanun taslağı maalesef her türlü baskılamayı içeriyor diyerek 19 Mayıs 2020 tarihinde  İMOK kamu açıklamasının yanında olduğumuzu  TÜRMOB olarak ta duyuracağız açıklamasını yaptı.
Devamı için tıklayınız..

T.C. BB Genel Başkanı Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU,
 
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN EKMEĞİNE YAĞ  SÜRER ...!!!


Barolar birliğinin önermelerde bulunarak yaptığı kamu açıklamasında Gn. Bşk. FEYZİOĞLU 'Bir ilde birden çok baro kurulmasının terör örgütlerine ve onları kullanan emperyal güçlere fayda sağlayacağını, bu örgütlerin sempatizanı olan marjinal yapıların büyük maddi fonlarla kendi barolarını kurabileceklerini, yabancı baro birlikleri ile uluslararası meslek örgütlerinin Türkiye’de yalnızca bu yapıları muhatap alarak, iç ve dış kamuoylarını istedikleri gibi manipüle edebileceklerini ifade ederek Aynı gerekçeyle baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılmasının da doğru olmayacağını açıklamıştır.
Devamı için tıklayınız

 

TÜRMOB BASIN BİLDİRİSİ

Cumhurbaşkanı talimatıyla gündeme getirilen Meslek Odalarına ilişkin yasal düzenleme
girişimleri, ülkemizin her geçen gün bozulmakta olan demokratik yapısını olumsuz yönde
etkilemektedir. Taslak metin, Akademik Meslek Mensuplarının ülkemize özgürce değer
yaratmaları ve toplumsal yarar sağlamaları bakımından sakıncalı hükümler içermektedir.
Meslek Odalarının örgütlenme özgürlüğüne müdahale edilmesi, demokratik haklarının
kısıtlanması, mali ve idari anlamda baskı uygulanması kabul edilemez.

İSTESOB Başkanı Faik YILMAZ ise

Deneme-yanılma metoduyla kanun hazırlamak telafisi imkansız zararlara neden olabilir. TESK komisyon üyesi olarak taslak aşamasında hizmet verdiğim 5362 sayılı Kanun’un daha yürürlüğe girdiği tarihte önemli eksik ve yanlışları olduğunu ifade etmiştik. Nitekim, iki dönem başkanlık yapanların aradan bir dönem geçmeden yeniden seçilemeyeceği hükmü, Anayasa Mahkemesi’nce önce yürütmenin durdurulması, bilahare iptaline karar verilmek ....
.devamı için tıklayınız


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TAMAMI

Cumhurbaşkanı talimatıyla gündeme getirilen Meslek Odalarına ilişkin yasal düzenleme
girişimleri, ülkemizin her geçen gün bozulmakta olan demokratik yapısını olumsuz yönde
etkilemektedir. Taslak metin, Akademik Meslek Mensuplarının ülkemize özgürce değer
yaratmaları ve toplumsal yarar sağlamaları bakımından sakıncalı hükümler içermektedir.
Meslek Odalarının örgütlenme özgürlüğüne müdahale edilmesi, demokratik haklarının
kısıtlanması, mali ve idari anlamda baskı uygulanması kabul edilemez.

Tüm akademik Meslek Odalarında kayıtlı Doktor, Avukat, Eczacılar, Tabipler, Diş Hekimleri,
Mimar Mühendisler gibi Mali Müşavirler Odalarında kayıtlı meslek mensuplarımızın da çok
büyük çoğunluğu, ülkesini seven çağdaş ve demokrat insanlardır.

Bu nedenle;  Biz İstanbul Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu (İÇDMB) olarak Meslek
Odalarının yasalarında, Meslek Odalarının görüşlerinin dikkate alınmadan yapılacak her türlü
düzenleme girişimini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz.

Meslek odaları ve meslek mensupları Mali ve idari özerkliklerini ellerinden alan, örgütsel
yapılarını parçalayan tepeden inme kararlarla değil; bugün Dünyada olduğu gibi ancak kendi
mesleki standartlarını kamu çıkarı doğrultusunda kendileri geliştirerek toplumun hizmetine
sunabildikleri zaman daha çok saygınlık elde edebilir ve meslekleri sayesinde onurlu bir
yaşam standardına kavuşabilirler.

Meslek odalarımızın vergi, ekonomi, sağlık, hukuk, çevre ve mühendislik alanlarında topluma
daha çok katkı verebilmelerinin önünü açmaya çalışmak varken, bütün bu odalara kayıtlı
meslek mensuplarının büyük bir çoğunluğunun karşı çıktığı, yalnızca seçim ve yönetim
sistemlerini değiştirmeyi hedefleyen bir yasa demokratik olamaz, kabul edilemez.
İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bütün meslek mensupları büyük özveriyle üzerlerine
düşeni yapmaya çalışırken ve sağlık toplum için en temel konu halindeyken asıl siyaset
yapmak; mesleklerine ve meslek örgütüne sahip çıkmaya çalışanları hedef göstermek ve bu
değişikliklerden çıkar ummaktır.

Bu vesile ile Genel Kurulun seçtiği ve temsili yetkisini verdiği İstanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası‘ ( İSMMMO) nın temsil edildiği İstanbul Meslek
Odaları Koordinasyonu ( İMOK ) tarafından hazırlanmış olan basın bildirisini
tamamen destekliyoruz. Odamızın ve yöneticilerimizin sonuna kadar yanındayız.

Bununla birlikte; yasal bir hak ve ödev olarak ifade edilen ve yapılacak olası bir yanlıştan
dönülmesi için ilgililere demokratik bir çağrı niteliğinde olan bu bildiriyi; ötekileştirme, nefret
ve iftira dolu açıklamalarla karalamak ve tehdit etmek ancak bir bağnazlıkla açıklanabilir.

Esasen böylesi saldırgan bir üslup ile en temel demokratik taleplere karşı gösterilen
tahammülsüzlüklerin toplumda, meslek örgütümüzde ve meslek camiasında karşılığı yoktur.
Ne olursa olsun iktidarda olmaktan başka hedefi olmayan saldırı dilini bir prensip edinen
anlayışların; mesleki konularda olduğu gibi, kamu yararı ve ülkemizin aydınlık geleceği
içinde özgün ve yararlı bir düşünce oluşturamadığı ortadadır.

Meslek mensubunun sırtına bindirilen her türlü iş yüküne, düşük ücretlerle bu kadar çok işi
yapmak zorunda bırakılmasına ve yasal düzenleme bekleyen pek çok soruna rağmen, bunlara
karşı tek bir söz söylememiş olmaları 20 yıla yakın zamandır bu anlayışın en tipik
özelliklerinden bir başkası olmuştur.

Bizler nefret söylemleri ve bu ötekileştirme oyunlarına gelmeyeceğiz. Her türlü provaktif
söylemlere rağmen Demokrasiye olan sarsılmaz inancımız ve Hukuk Devletine olan
bağlılığımızla bize yakışan bir tarzda doğruları ve yanlışları söylemeye devam edeceğiz.

Meslek Odaları Kamu Yararı Esasında kurulmuş Anayasal kurumlardır. Toplumun kılcal
damarları olan meslek odalarını,  işlevsiz kılacak, onları üyelerinden ve toplumdan koparacak
hiçbir düzenlemenin ülkemize yararı olamaz.

Bu çerçevede içinden geçtiğimiz bu zor günlerde oldu bitti şeklinde yasa değiştirmeye yönelik
hiçbir antidemokratik tavrı doğru bulmadığımızı kamuoyuna duyururuz

Kamu Yararı Esasında;
Ülkemizde Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi,Meslek Odalarının İş Birliği ve Dayanışması ile sağlanabilecektir.

İSTANBUL ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUHASEBECİLER BİRLİĞİ GRUBU (İÇDMB)
19 Mayıs 2020

AKP İKTİDARININ SON DÖNEM KANUN TEKLİFLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

 

Ana safaya dön