Yıl:30  Sayı: 393  Ekim 2019 Mükellef 

İSTANBUL YMM ODASI  BAŞKANI  AYLIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDA ;

VEHBİ KARABIYIK  'BEPS ÖĞRENME AŞAMASINDAYIZ '

MasisYONTAN 'RAPORLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ STANDARTLAR AÇISINDAN ZOR..'

Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA  'STANDARTLARDA NİHAYİ HEDEF YMM Yİ RAHATLATMAK OLMALI'

24 EKİM 2019 tarihinde her türlü mesleki sorunları karşılıklı konuşalım açıklaması  ile  oturumu da yöneten İstanbul YMM Odası  Başkanı Vehbi KARABIYIK ' Dünyada Vergi erezyonu yaşanıyor. Maalesef uzağındayız. BEPS öğrenme aşamasındayız ...Kasım, Aralık, Ocak aylarında yapacakları  etkinlikler ve önemi  hakkında detaylı bilgiler verdi. TOPLANTIDA Yönt. Kur.Sekr.   Sabri TÜMER BÜTÇE hakkında...Başkan yardımcısı H. İbrahim  AKTAN da Mesleki teknik, gündemi anlattı.. üyelerin görüşleri alındı..


Yeminli Mali Müşavirler aylık toplantısının açılış konuşmasını Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Vehbi KARABIYIK yaptı. Konuşmasında 2019-2020 toplantı konularına değindi. Ocak-Şubat 2020 Ekonomi Paneli ve Akademisyenlerin nasıl değerlendirileceği ile ilgili konferans düzenleneceğini bildirdi. Daha önce Bursa’da yapılması planlanan Sempozyumun mali sorunlardan dolayı 2020 yılı nisan ayında yapabileceklerini belirtti. Standartlar konusunda çalışma Yapılacağını söyledi. Ekonomiyi Türmob üyelerinin yönlendirdiğini ama kurumların ve işverenlerin hiçbiri bizden çekinmiyorlar, bu camianın hak ettiği yere gelmesini isteriz dedi. Nisbi aidat konusunda kritik nokta olduğunu geçmişte hem İTO’ya hem YMM Odası’na aidat ödendiğini , bir şirketin “ Acaba size ödesek te İTO’ya ödemesek”dediğini bunu araştırıldığını belirtti. Bugün karşılıklı sohbet yapılacağını belirttikten sonra sözü Sabri Tümer’e verdi.

SABRİ TÜMER
İYMMO SEKRETERİ

Sabri TÜMER asgari ücretin altında sözleşme yapan Meslek Mensuplarının olduğunu, 2018 yılında 363 kişinin (çalışan sayısının yaklaşık %25’i )Maliye’nin bu meslek mensuplarının disipline sevk edilmesini talep ettiğini anlattı. Yönetim Kurulu’un ise bunu yapmak yerine 2020 yılından itibaren program hazırlattığını, bu programın sözleşme maktu ücretin altında kalıyor ise uyarı vereceğini, uyarıya rağmen sözleşmeyi düzeltmeyenlerin ise disipline gönderileceğinin altını çizdi.

Odanın yaşaması için parasal kaynağın olması gerektiğini, bir meslek mensubunun Nisbi Aidat Yönetmeliğinin yürütmenin durdurulması yönünde mahkeme kararı aldırttığını bu nedenle 2019 yılı tahakkuk eden nisbi aidatlarının toplanmadığını anlattı. Birikmiş 4.800.000 TL maktu aidat olduğunun, odanın giderlerinin 5.500.000 TL olduğunun ,2019 yılı maktu aidatının 800.000 TL olduğunun ve bunun 375.000 TL’sının tahsil edilemediğinin altını çizdi. Bu surumda ortalama yıllık 50.000 adet faaliyet belgesinin verildiğini ve faaliyet belgesi bedellerinin biraz arttırılarak 60 TL yaparak nakit açığının giderilmesinin mümkün olduğuna değindi.Mart ayında 700.000 TL bina için ödeme yapılması gerektiğini bildirdi. Nisan ayında Bursa’da gerçekleşecek sempozyumun konusunun “Ekonomik ve mali yapılanmalarda YMM’nin rolü” olduğunu, bu konuda bize yön verirseniz iyi olur dedi Eylül ayındaki gider açığını kapatabilmek için bazı meslek mensuplarından avans istediklerini 400.000 avans geldiğini ve bununla ödemeleri gerçekleştirebildiklerini anlattı.

İBRAHİM AKTAN
İYMMO BAŞKAN YARDIMCIS
I

Başkan Yardımcısı İbrahim AKTAN ise TÜRMOB yeni Yönetim Kurulu’na başarılar diledikten sonra İdare-Özel Sektör-YMM olarak mutabakat sağlamadan sorunları çözmek çok zor dedi. 01 Haziran 2019 Tarihli YMM’lerin tasdik raporlarının elektronik ortamda verilmesi ile ilgili tebliğe değindi bununla ilgili olarak defalarca Ankara’ya gidildiğini anlattı. Bu tebliğin uygulamasının 2020 Tarihinden itibaren zorunlu olduğunu fakat çok zor olduğunu belirtti. 30 Yıla yakın KDV raporlarının,25 yıla yakın zamandır da Tam Tasdik raporlarının fiziki ortamda verildiğini fakat bir anda elektronik ortama geçmenin mümkün olmadığını sıkıntılar yaşanacağının altını çizdi. İdareye kendi yazdığı raporları rapor dispozisyonu haline dönüştürüp örnek olarak götürdüğünü idarenin yöntemi ile YMM’lerin yöntemlerinin örtüşmediğini İdareye anlattığına değindi. İdarenin de KDV iadelerinin de ( 11/1-a madde kapsamında) ihtiyari olarak yürürlüğe konacağını söylediğini ayrıca elektronik ortamda verilecek beyanlarla ilgili Oda’nın da çalışmalarının olduğunu belirtti. Ayrıca Denetim Standartlarında da ortak bir çalışma yapmak istediklerini bu konuda Akademisyenlerinin yerinin çok büyük olduğunu, Oktay GÖVEMLİ hocanın “siz standart koyamazsınız , sizin yetkiniz yok ancak üst makam (Maliye Bakanlığı) standart koyar dediğini” hatırlattı. Geçici Kurul döneminde Yönetmeliklerin çok güzel yazılmış olduğuna değindi. 3568 Sayılı Kanun’un YMM’lere denetim yetkisini verdiğini, Bağımsız Denetim Standartlarının Uluslar arası Bağımsız Denetim Standartlarının birebir çevirisi olduğunun altını çizdi. Kamu Gözetim Kurumu Başkan Yardımcısı Murat ÜNLÜ ile yaptığı görüşmede, Sayın ÜNLܒnün 1.300.000 küçük ve mikro işletme ile ilgili çalışma yapıldığını bununla ilgili uygulamanın 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe gireceğine değindiğini anlattı. . Ayrıca Yerel Yönetimler ile görüşüleceğini denetimlerine talip olduklarına değindi.Tek Bilanço’ya geçileceğinin konuşulduğunu TTK 64.Maddeye göre küçük ve orta işletmelerin denetiminin yapılmayacağının altını çizdikten sonra sözü üye YMM’lere verdi.

Asım ÖZGÖZÜKARA;

En büyük işverenimiz Maliye Bakanlığı dedikten sonra Maktu Aidatların toplanamamasını anlayamıyorum seçimle geçim arasında gidip geliyorsunuz galiba dedi. Kendisinin TamTasdik raporlarının dispozisyonu ile ilgili çok detaylı çalışma yapmasını  Sayın ONARAL  İSTEDİĞİNE dikkat çekerek ONARAL döneminde Oda’nın sitesine konmuştu. Yazdığım raporları bir Vergi Müfettişi okursa bana buradan ekmek çıkmaz der bu konuda iddialıyım dedikten sonra Standartlarda amaç YMM’yi rahatlatmak olmalıdır diye altını çizdi.
İrfan Hüseyin YILDIZ
TÜRMOB BAŞKAN YARDIMCISI

3568 Sayılı Kanun’a göre SMMM’ler ile YMM’ler ortak çalışmak durumunda ve TÜRMOB olarak YMM Odası’ndan görüş almak istediklerini söyledi. Meslek mensuplarının Maliye Politikalarında, Ekonomi Politikalarında elbette sözü olacak, tarafsız saygın bir kurum yaratmak gerek, meslek siyasetini elbette yapacağız, mesleğimizin fonksiyonu değişiyor dedi. 375 Sayılı KHK’nın bazı maddelerinde değişiklik teklifi sunulduğunu ve Bakanlığa, Meclise birlikte gidelim deyip sözünü tamamladı.

Önceki dönem TÜRMOB Başkanı Masis YONTAN ( Sağ alt resim) ise kürsüye geldi

ve “ Hayat siyasettir sadece ayrımcı olmayalım, diyalog içinde siyaset yapalım dedikten sonra raporların elektronik ortamda verilmesinin standartlardan ve yasalar arasındaki çelişkilerden dolayı mümkün olmadığının altını çizdi. Ankara Odası Başkanı’ın olur dediğini, İstanbul Odası Başkanı’nın İstanbul’daki işverenlerin çok girift olmasından dolayı olmaz dediğine değindi. Teknoloji ve ek
onominin gelişmesine bağlı olarak hep standartların çıkacağının altını çizdi. Yeşil pasaportun Meclis gündeminde olduğunu fakat bütün ortalama 100.000 kişilik TÜRMOB üyelerinin tamamının faydalanmasının mümkün olmadığını sadece YMM’ler ile 15 Yılı dolduran SMMM’ler için çıkabileceğine değindi. Bizim işimiz tam tasdik fatura bazında yükleme yapmayın Mücbir sebep halinin “zor sebep” haline sokulduğunu inşallah “ mücbir sebep” olacak diyerek sözlerini bitirdi.

YMM Emine Ayla hanım YMM’ler ile SMMM’ler arasında kopukluk olduğunu, ortak seminerlerin düzenlenip düzenlenemeyeceğini sordu. 


Zafer ALTINTAŞ
İYMMO ODA YÖNETİM KUR ÜYESİ

Gördüğüm edindiğim izlenim her nedense mesleki sorunlarımızın tartışıldığı toplantılara ilgi az şeklinde açıklama ile sözlerine başlayan ALTINTAŞ oysa sorunlar çok düşünmeyen dikkatten kaçanlar eleştiri ve öneriler ile dile getirilmesi biz yeni seçilenlere çalışma şevki ve dinamizmi verir eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz...

 

Mükellef TV aşağıdaki linklerden toplantının tamamamın izleyebilirsiniz

Vehbi  KARABIYIK ın açılış konuşması, Sabri TÜMER ve H. İbrahim AKTAN  konuşmalarını Mükellef TV den izlemek için tık 

 Üyeler Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA, İrfan Hüseyin YILDIZ, Mehmet Sipahi, Öcal KURDOĞLU, Adem bey..MükellefTV izlemek için tık
Yüklemeler devam ediyor...

Masis Yontan,konuşması Adem beyin asgari maktu uyarısı, ÖZGÖZÜKARA nin uyarmaları, Talha APAK, Emine Ayla YILMAZ,  yönetimin açıklamaları ve Zafer ALTINTAŞ konuşması .. MükellefTV den izlemek için tıklayınız