Yıl:40  Sayı: 392 Ağufstos  2019 Mükellef 

VERGİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİ HIZ KAZANDI!

VERGİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM 2020 DE HIZ KAZANIYOR. E-FATURA, E-ARŞİV, E-İRSALİYE, E-SMM, E-MÜSATAHSİL MAKBUZU VE E-BİLET UYGULAMA VE GEÇİŞ HÜKÜMLERİ 19.10.2019 TARİHLİ 30923 SAYILI RESMİ GAZETE DE VERGİ USUL KANUNU 509 SIRA NUMARALI TEBLİĞ İLE HEMEN HEMEN TÜM VERGİ MÜKELLEFLERİNİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE(KOBİLERİ) YAYIMLANDI. PEKİ YAYIMÖLANAN TEBLİĞE GÖRE HANGİ MÜKELLEF GRUPLARI VE GEÇİŞ SÜRELERİ NASIL GERÇEKLEŞECEK ŞÖYLE BİR BAKALIM;
Uygulama Kapsama Giren Mükellef Grupları Zorunluluk Tarihi
e-Fatura: 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020
e-Fatura: ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler 01.07.2020
e-Fatura: Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler 01.07.2020
e-Fatura: Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık eden bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları 01.01.2020
e-Fatura: Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 01.01.2020 e-Arşiv Fatura Hali hazırda e-Fatura Uygulamasına Dâhil Olan Mükellefler 01.01.2020
e-Arşiv Fatura: Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 01.01.2020
e-Arşiv Fatura: e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar (vergi mükellefleri arası 5.000TL, nihai tüketicilere 30.000TL ve üzeri) 01.01.2020
e-İrsaliye: ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler 01.07.2020
e-İrsaliye: Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler 01.07.2020
e-İrsaliye: Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler 01.07.2020
e-İrsaliye: Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerinimalini gerçekleştiren mükellefler. 01.07.2020
e-İrsaliye: e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler 01.07.2020e-İrsaliye: Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar. 01.07.2020
e-İrsaliye: e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020
e-İrsaliye: Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 01.01.2020 e-SMM Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbapları 01.06.2020
e-MM: e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar 01.07.2020
e-MM: Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 01.01.2020 e-Bilet Kara ve Deniz Yolu ile Yolcu Taşımacılığı Yapan Mükellefler 01.01.2021 e-Bilet Sinema İşletmeleri 01.07.2020
YUKARIDA’ DA BELİRTMİŞ OLDUĞUM GEÇİŞ SÜREÇLERİNDEN DE ANLAŞILACAĞI ÜZERE 01.01.2020 DEN İTİBAREN E-SÜREÇLER HIZLANARAK HAYATIMIZIN HER ALANINDA KARŞIMIZA ÇIKACAĞI GÖRÜNMEKTEDİR. ANCAK GÖRÜNEN O Kİ KÜÇÜK ÖLÇEKTEKİ İŞLETMELER VE İŞLETME SAHİPLERİNİN BU SÜRECE KATILIMDA ZORLU BİR SÜREÇ YAŞAYACAĞINI İZLEMEKTEYİM. MALİ MÜŞAVİRLER OLARAK BİZLERDE HER SÜREÇTE OLDUĞU GİBİ BU SÜREÇTE DE GİRİŞİMCİLERE YÖN VEREN VE YARIMCI OLAN ROLÜ ÜSTLENECEĞİMİZ GÖRÜNÜYOR. ANCAK HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ ÜZERİMİZDEN BU YÜKLERİ ALMASI İÇİN TİCARET ODALARI VE ESNAF ODALARI NEZDİNDE BU UYGULAMALARA GEÇİŞ SÜRECİ İLE İLGİLİ VERGİ MÜKELLEFLERİNE VE TİCARET ERBABLARINA KAPSAMLI EĞİTİMLER VERMESİ GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİM. ÇÜNKÜ E-UYGULAMALARIN YAŞAMI KOLAYLAŞTIRDIĞI GİBİ UYGULAMADA YAŞANACAK SORUNLARIDA VAROLACAKTIR. BUNLAR İÇİN GEREKLİ ALTYAPI OLUŞTURULMALI VE BU ALTYAPIDAN SONRA UYGULAMALAR BAŞLAMASI GEREKMEKTEDİR. NE DİYELİM ANGARYALAR İLE UĞRAŞAN DEĞİL, RAPOR YAZAN, DENETİM YAPAN VE E-MALİ MÜŞAVİR OLMAYAN MESLEKTAŞLAR OLMASI ÜMİDİYLE
.

Erhan YAŞAR

İzmir CMMG. Başkanı