Yıl:40  Sayı: 394 Eylül 2019 Mükellef 


Le Conseil Supérieur De l'Ordre Des Experts-Comptables (CSOEC) Kongresinde

Muhasebeciler Ekonominin Orkestra şefidir

Fransa Muhasebe Meslek Örgütü (CSOEC) tarafından 74. CSOEC Kongresi Paris’te düzenlendi. “İş Dünyasında Muhasebeciler” ana temasıyla düzenlenen Kongreye; TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan, İstanbul SMMM Oda Başkanı Yücel Akdemir ve Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir katıldı.

TÜRMOB Toplantı ile ilgili gazetemiz aracılığı ile kamu yu bilgilendiren TÜRMOB Genel Başkanı Masis YONTAN Fransa Muhasebeciler Federasyonun evsahipliği yaptığı Kongrede 6500 kişinin katıldığı işdünyasında muhasebecileerin önemi ve ekonomilerde oynadığı rolun DEĞERLENDİRİLİP  tartışıldığı toplantıda ijital dönüşümün getirdiği yeni ürün ve çözümler tanıtılmıştır İŞLETMELER İÇİN MUHASEBECİLEERİN  DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE Orkestra şefi gibi yol gösterici olduklarına sık sık dikkat çekilmiştir dedi.

25- 27 Eylül 2019 tarihleri arasında 74’üncüsü Paris’te gerçekleştirilen Le Conseil Supérieur De l'Ordre Des Experts-Comptables (CSOEC), 6.500 katılımcıyla Fransa’nın profesyonellerin buluştuğu en büyük etkinliği olmuştur. İş dünyasında nakit ve insan akışının git gide daha karmaşık hale geldiğinin altını çizmek amacıyla toplanan kongrede konuşmacılar, bu akış yönetiminde esas rolün “orkestra şefi” ne benzetilen muhasebecilerin oynadığını belirtmiştir.

Etkinlikte öncelikle güncel vergi ve yasal haberlerden bahsedilmiş, muhasebe mesleğinin bugünkü durumu irdelenmiş; ardından dijital dönüşümün getirdiği yeni ürün ve çözümler tanıtılmıştır. İşletmelerin gelecekte performanslarını artırmak ve katma değere dönüştürebilmek üzere 3 farklı atölye çalışmaları yapılmış ve dijital etikten Big Data’ya; siber güvenlikten işletme devrine; UFRS’den elektronik faturaya uzanan birçok konuda uzmanlar tarafından çalıştaylar yürütülmüştür.

Teknoloji sayesinde muhasebe uzmanlarının yarının işletmelerindeki iş tanımının elektronik veri üretimi ve depolama olacağının altı çizilmiş ve bu konuda metodolojiler sunulmuş; ayrıca müşteri odaklı anlayışta nakit yönetiminin optimize edilmesindeki dijital dönüşüm araçları tanıtılmıştır. Bu bağlamda CSOEC, katılımcılara kilit ipuçları vererek şirketlerin gelecek koşullarına şimdiden uyum sağlamasına yol göstermiştir.