Yıl:40  Sayı: 392 Ağufstos  2019 Mükellef 


DÜNYADA ÖRNEĞİ VAR MI  ?

17-07-2019 tarihinde TBMM kabul edilen AKP Manisa Milletvekili Mustafa Savaş önderliğinde hazırlanan 7186 sayılı GV ve bazı  kanunlarda değişiklik yapan torba kanun Resmi Gazetenin Mükerrer 30836 yayınlanmıştır.  (RG19Temmuz 2019cuma7186kanun için tık)  Bu kanunla   Syn. Cumhurbaşkanı R.T. ERDOĞAN'ı yetkilendirmiş..Cumhurbaşkanlığı da  43 sayılı kararname ile ;

(BAZI CUMHURBASKANLIGI KARARNAMELERiNDE DEGiSiKLiK YAPILMASI HAKKINDA  CUMHURBASKANLIGI KARARNAMESİ Kararname Numaras1: 43 ....İÇİN TIK  )

Hazine ve Maliye Bakanlığını (HMB) yurt içi ve yurt dışı bazı şirket ve fonlara ortak olabilmesine olanak tanımıştır. HMB dikkat edilmesi gereken bir sorumluluk yüklenmesi   sosyal medya ve ulusal basında tartışmalara neden oldu oluyor da..

Bakanlık ise yaptığı açıklamada geçmişten beri yürürlülükte olan  233 KHK nin 27 Md. sayılı KİT lerin ve bağlı kuruluşların yurt dışında şirket açması ve ya şirketlere ortak olması uygulamasının 43 nolu  kararnamenin Cumhurbaşkanlığı sistemine uyarlanması olduğunu savunarak olumsuz eleştirilerin zamanı olmadığı yersiz olduğunu  ve Türkiye nin kalkınmasını istemeyenlere hizmet ettiğini açıkladı.

Konunun uzmanları bu konuda 3 ayrılmış durumda

 Lehte 1. guruptakiler globalizm'in hakim olduğu dünyada yeni trentin bu doğrultuda olduğunu vurgulayıp alınan kararların piyasalara moral  aşıladığını ve (Temmuz sonu TÜİK verilerine göre) olumlu yansımasını örnek gösteriyorlar..

2. Guruptakiler ise;

 233 sayılı KHK nın 27 md. G-20 ülkelerinde ve B-20 ülkelerinde ekseriyetle uygulandığını ancak dikkatli davranıldığında sorun olmayabileceğini vurgulayarak...Ancak 43 nolu karaname ile HMB aftfedilen yetkilerin çok aşırı olduğunu bu yetkiler ile istenirse ki ;  maalesef açıklamaları ile yurtdışı özel fonlara ortak olunarak günü kurtarıp uzun vade de ekonomik geleceğimiz hipotek altına sokulabilinir şeklinde açıklamaları muhalif platforlar da var.

3. ılımlı yaklaşan guruptakiler;

Dünya da en güçlü görünen ABD İngiltere Çin Rusya nın dahi kendi içlerinde ekonomik bir barışı ihdas edemediklerine bu ülkelerde de sosyo ekonomik şartların zorlaması ile işsizliğin ve acımasız kapitalizmin diz boyu olduğuna dikkat çeken bu guruptakiler.;

.Kim hızlı ve doğru karar alabilirse kısa ve uzun zamanda kazanacağı uluslar arası sıcak savaşların yanısıra soğuk ticari savaşlarında yaşandığı günümüzün kazananı olur. Henüz böyle bir yaşanmışlık 43 nolu kararla ilgli yok. Bekleyip görmeden hepten olumsuzdur diyemeyiz şeklinde açıklamalarını yaparak;

 Uluslar arası.borçlanmaların G ve  B yirmi ülkelerinin çatısı altında oluşturulan dünya bankası gibi fon kuruluşlarına zaten ortak olunmuş bir bedel ödeniyor..Özel fonlara ortak olunmasında da çokta tedirgin olacak bir durum yok..şeklinde açıklamalar ile ılımlılıklarını savunuyor ve ekliyorlar...önemli olan zarardan da fayda çıkarmasını becererek uzun zamanda karlı çıkmaktır..kısa orta uzun vadeli bütçeler yapılması ve olumsuzlukların bir sonrakinde giderilmesi tekniği  dünyada yaygınlaştıktan sonra bizde de uygulanmaya başlandı... 

Mükellef Gazetesi  ne diyor..

Önce vatan önce vatandaşımızın çıkarı diyoruz ekliyoruz. Vatandaşlık haklarının Türkiyem için değil tüm dünya için ülkeleri için paraya endeklenmesini ver şu kadar para al oturma izni yadırgıyoruz Para gücü ile muteber sayılmanın insan onuruna yakışmadığını belirtip bu aşırı ve kuralsızlıktan vaz geçilmelidir hatırlatmasını vicdani bir borç kabul ettiğimiz için bu satırlarla ödüyoruz.

Her ne kadar da dünya küresel bir köy gibi kapitalizmin etkisi ile dönüştürülmüşdüyse de.. Bu gün gelinen noktada ulus devlet olmanın kendi halkının çıkarlarını korumanın globalizmden glokalizme tekrar dönmenin moda olduğu kimine göre mililiyetçi akımların örneğin Bretix ile İngilterede Fransa Almanya ve Rusya Çin de belirginleştiği genel geçer kabul ve makul görüşlerin bizde tastikçisiyiz.

Ancak diyorüz ki..siyaset ilmi ve siyasetçinin ulvi  ve 1 rincil görevi insan güvenliğini huzuru ve mutluluğunu ihdas edip ülke insanına  iş aş sağlamaktır.  Bu bağlamda önce iç ve dış barışı sağlayıcı ülkemizde oluşan derin bloklaşma ve kutuplaşmayı giderici tedbirleri alabilmeyi ve bu konuda kesin irade taahüdünde bulunmayı ulusca top yekün kabullenmeliyiz...Bunu kabulettirmede siyasetçilerin görevidir. Artık ben daha iyi bilirim benim bildiğim çok daha doğru bilgiden yoksun karizmatik ve popilist kurnazlıklarından herkes vazgeçmeli. Özetle karşındakinden kendini akıllı zannetme hata ve gafleti ile ürettiğim politika doğrudur adım hıdır bildiğim budur inadı  kamplaşmalara neden olmakta dır. diyoruz. Her kesin fikrini özgürce söyleyebileceği inançlarını özgürce yaşayabileceği bir ortamda barışın filizlenebileceğini artık kabul etmeliyiz. ATATÜRK'ÜN yurta ve cihanda sulh ilkesinin ne kadar önemli olduğu son 10 yılda  daha iyi anlaşılmıştır kanaatindeyiz.

Konu ile ilgisine gelince barışın olmadığı ortamlarda bize göre ortaklık değil hülle olur. Ortaklıklarla veya tüm dünyada hakim hüllelerle zarar edebilecek bir lüksümüz  ve adaletsizlik hakkımız yok. Örnek vermek gerekirse belki konu farklı diyeceksiniz ama benzeşik.ne ABD  YPG den vede ortadoğuda göbeğimizde terör devleti oluşturma isteğinden vazgeçiyor ....;

nede onu kabul etmeyen biz ABD ile ortaklık kurmaya çalışmaktan vaz geçiyoruz. Önerimiz daha şeffaf ve hesap verebilir olmak. Kamu ziyadesi ile direkt  KİT ler, hazine sadece bize ve mevcut gidişata göre  kar ortaklığı antlaşmaları yapmalıdır. Yurt içinde zarar edenlere kayyum ataması ile kar ettirilip kar edilmelidir.. Çark dönderilmelidir. Başarmak için denetim zaafiyetleri  acilen giderilmelidir.TÜRMOB un denetimde ehil gücü yeni bir yasal düzenleme ile daha etkin kullanılmalıdır. Amaçlananda bu da bunu söylem farkıkları ile çağın trendi imiş gibi göstermek yeni birşeymiş gibi suni gündem oluşturmakta yanlış.  Sonuç altını çizmek için tekrarlıyoruz. kısa orta ve uzun vadede Türkiyeyi zarar ettirecek altından kalkamayacak girişimlere ortak etmek hakkı ve lüksü hiç bir kurumun ve kişinin yoktur. Kimsede kötü niyet olduğun sanmıyoruz aramıyoruz. Risk almadan kazançta sağlamak zor bir dünyada yaşıyoruz. uyarısı ile dikkatli olalım DİYORUZ...

SON SÖZ
İNSANIN DA ULUSLARINDA KENDİNDEN BİRİNCİL DÜŞMANI VE DOSTUDA YOKTUR

Bu irdeleme haberimiz katkılarınızla devam ettirmeye çalışacağız...

İSTEYEN KENDİ GÖRÜŞÜNÜDE GÖNDEREBİLİR...
osmanertem@hotmail.com.tr

osmanertem@mukellefgazetesi.com.tr