Yıl:40  Sayı: 394 Ekim 2019 Mükellef 

Dijital hizmet vergisi geliyor

Finansal teknolojinin hızlı gelişimi beraberinde dijital vergileme sistemini getiriyor.
 

Yeminli Mali Müşavir (YMM)
talha.apak@paradergi.com.tr

 
Finansal teknolojinin hızlı gelişimi beraberinde dijital vergileme sistemini getiriyor.Bu amaçla hazırlanan kanun teklifi ile bazı yeni vergiler getirilirken bazı vergi uygulamalarında ise güncellemeler yapılıyor...

 
TBMM’YE sunulan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” teklifi ile birçok konuda yeni düzenlemeler söz konusu. 45 maddeden oluşan yeni düzenlemeye göre…
 
 Yüzde 7.5 oranında Dijital Hizmet Vergisi, yüzde 2 oranında Konaklama Vergisi geliyor.

 
 Yüzde 15’lik Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi üzerinden alınan Kambiyo Muamele Vergisi'nin nispeti binde 1’den binde 2’ye çıkarılıyor.

 
 Gelir vergisinde gelir dilimleri ve vergi oranları artırılıyor, buna karşılık kurumlar vergisinde ise indirime gidiliyor.

 
 Kiralık binek otomobillerin kiralarının gider yazılması ile satın alınanlarda ise KDV ve ÖTV'sinin gider yazılmasında kısıtlama getiriliyor.

 
 Ücret geliri elde edenlerin belli koşullarda her yıl gelir vergisi beyannamesi vermesi öngörülüyor.

 
 Davası devam eden vergi ihtilaflarından belli oranlarda indirim hakkı tanınarak “kanun yolundan
vazgeçme” uygulaması getiriliyor.

 
 Emlak alım/satım işlemlerinde asgari satış değeri olarak, Emlak Vergisi Değeri’nin yanı sıra
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılan veya yaptırılan değerleme uygulaması getiriliyor.

 
 Asgari bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılan veya yaptırılan değerleme sonucu belirlenen ve değeri 5 milyon TL’yi aşan mesken nitelikli taşınmazlar için Değerli Konut Vergisi getiriliyor.

 
 * Yukarıda özetle belirtilen konulardan ‘Dijital Hizmet Vergisi’ sistemi bu hafta konumuz olacak olup, diğer konuları gelecek haftalarda yazacağız.

 
DİJİTAL VERGİ SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK

 
Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi faaliyetin gerçekleştirildiği her türlü dijital ortamı sağlayan aşağıda sayılan Türkiye’de sunulmasını, hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını, hizmetin Türkiye’de bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilmesini veya hizmetin Türkiye’de değerlendirilmesini sağlayan mükelleflerin kesinlik kazanmış hasılatlarının vergilendirilmesi esasına dayalı yeni bir dijital vergileme sistemi getiriliyor.

 
Verginin Konusu: Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisine tabi olacak.

 
 Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri.

 
 Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı.

 
 Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebileceği dijital ortamların sağlanması.

 
Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri dijital hizmet vergisine tabi olacak. 
 
Muafiyet ve İstisnalar: İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, yukarıda sayılan hizmetlere ilişkin, Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon TL’den veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon euro’dan veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf olacak. Verginin Matrahı: Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat olacak. Hasılatın döviz ile hesaplanması halinde döviz, hasılatın elde edildiği tarihte geçerli olan Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilecek.

 
Verginin Oranı: Dijital hizmet vergisi oranı yüzde 7.5 olacak. Dijital hizmet vergisi, matraha
oranın uygulanması suretiyle hesaplanacak. Bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim
yapılmayacak.
 
Vergilendirme Dönemi: Takvim yılının birer aylık dönemleri olacak. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre birer aylık vergilendirme
dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkili olacak. Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi beyannamelerini, vergilendirme
dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü olacaklar. Dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler tarafından gelir
ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilecek.

 
Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almayı amaçlayan yeni düzenlemede, çok kazanandan çok vergi alınması yerinde bir uygulama. TBMM’ye sunulan kanun teklifinde Kurumlar
Vergisi’ne ilişkin değişiklik önerilerinin teklife girmediği görülüyor. Ancak Meclis görüşmelerinde tekrar teklife ekleneceği belirtiliyor. Kurumlar vergisinin düşürülmesine karşılık gelir vergisinin artırılması dikkate alındığında az kazanandan az vergi alınması konusu ise tartışmalı.TALHA APAK KİMDİR ?

1960 yılında Muş’ta doğdu. İlk öğrenimini Malatya’da, orta öğrenimini İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi’nde tamamladı. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1986-87 yıllarında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Denetim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1986-1999 yılları arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalıştı. Serbest meslek faaliyetinin dışında, özel eğitim kurumlarında Muhasebe ve Denetim dersleri verdi. Ayrıca çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak Finansal Yönetim, Dış Ticaret ve Vergi dersleri verdi.

1999 yılında Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatını sınavla alarak, 01.01.2000 tarihinden itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak serbest meslek faaliyetini sürdürmekte olup, 2013 yılında Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) ndan almış olduğu belge ile Bağımsız Denetçi yetkisine sahip olmuştur.

Ulusal basında, çeşitli gazete ve hakemli dergilerde vergi, muhasebe ve dış ticaret konularında yayımlanmış makaleleri bulunmakta olan APAK, ayrıca ulusal radyo ve televizyonlarda vergi ve sosyal güvenlik konularında programlara konuşmacı ve yorumcu olarak katılmaktadır.

 Talha Apak, evli ve bir çocuk babasıdır.