Yıl:30  Sayı: 322 Haziran  2012 Mükellef 

Mükellef Gazetesinin kamu adına, TÜRMOB camiası adına,

yaptıklarını bilelim geleceğimizi ona göre şekillendirelim !

Enron Olayları, ROSC raporu,  sonucu ABD Sarbanes Oxly  yasasını çıkarmış denetim mesleğine çeki düzen vermek için Kamu Yararını Gözetleme Kurumu ihdas etmiş.  Bu düzenlemeyi tüm dünyaya ihraç etmesi   AB'nin kabul etmesi sonucu  KYGMDSK kurulma zorunluluğu Türkiye için de doğmuştur. 2005 te Türkiye'de  KYGMSK taslağı hazırlanmış ve sadece Mükellef Gazetesinde yayınlanmıştır.  Yeni TTK tasarısı da aynı dönemde Kamuoyunun görüşlerine sunulmuş  TÜRMOB camiası yeni TTK umut bağlamış tartışmaları bu yönde yoğunlaştırmıştır. 

Okurlarımız bilir Mükellef Gazetesi yeni TTK benimsememiş  Ne amaca hizmet ettiği anlaşılmaz bir çok mdd olduğunu daha sade ve anlaşılır  olması gerekliliğinin öneminin altını çizip defalarca uyarısını yapmıştır.  İş alemini aptal sananlar gale almadı.  1525 madde ile her şeye limon olmanın da aşırı olduğun her fırsatta vurguladık.. Çağdaş hukuk anlayışında olduğu gibi örneğin E-Ticaret yasasını çıkarırsın ona atıf yaparsın  2002 çıkan Medeni kanuna atıf yaparsın 1989 çıkan 3568 atıf yaparsın Adli ve idari yargılamaya atıf yapan VUK 'a atıf yapan 150 ila 300 md.çatı kanun  yaparsın herkes anlar. Çünkü her ticari faaliyetin Türkiye de de diğer ülkelerde de ayrı ayrı kanunu var demiştik. Bazı muğlak ifadeleri muhasebe denetim mesleği ile ilişkilendiren YTTK  mesleğe pek faydası olmayacağını 2006 nisan DENGE yazımızda belirtik.  Çünkü dünya daki gelişmelere paralel olarak yasanız ayrı hukukunuz ayrı oluşturulmuş oluşturulmaya da devam ediyordu. Yeni TTK bir şeyi çözmeyecekti.  ABD menşeli  Sarbanes OXLY yasasın 2002 yılında yürürlüğe girmesi ile dünyada Muhasebe ve denetim mesleği nin muhasebeci ve denetçiyi belirlemenin uluslar arası hukuku sil baştan yeniden oluşturuluyordu.

Kısacası  YTTK çok büyük umut bağlar  girişimlerinin de yanlışlığı anlaşılmıştır. Biz gazete olarak bunu hep vurgulamıştık...YTTK ışığında TÜRMOB camiasında  neler yaşandığını Tüm SMMM bağımsız denetçilik hakkının neden verilmediğini bir kez daha şapkamızı önümüze koyarak yanlış mezralarda çözüm aramanın geleceği şekillendirmedeki zaman kaybını hep birlikte gidermeye çalışalım..

Önce kendimizden başladık (sırası ile )  Mükellef Gazetesinin ve İnteraktif TV sinin biyografisini ve yaptıklarımızı ortaya koyuyoruz.........Sonra muhasebe ve denetim mesleği ile ilgili dünyadaki  gelişmelerin çok iyi anlaşılmasını sağlayacak  2 önemli haber  ile birlikte TÜRMOB'un  bu günkü  gündeminin  geçmişi ile ilgili Türkiye'den haberleri içeren nostalji bölümümüzü, Son olarak ta gündemdeki gazetemizi...

BİYOGRAFİMİZ , YAPTIKLARIMIZ  ve YAPACAKLARIMIZ......

 

1981 Temmuzundan beri yayın... Hayatındayız .....Türkiye 'de 24 Ocak kararları yeni  uygulamaya konuluyor...
Gazetelerin bırakın ekonomi sayfasının olmasını ....Vergi sayfaları hiç yok,,,, Sadece...Maliye Esnaf Gazetesi,,,,Maliye Postası,,, Ticarette Mükellef  var ..ve vergi dünyası var Lebib Yalkın var ..aynı yaşlardayız...gerisi bizlerden türeme ...

Bir avuç Donkişotuz..Vergilendirilmiş Kazanç Kutsaldır amblemi ile yola çıkıyoruz... Değişmeyecek amacımız çağdaş devlet anlayışının temel unsuru olmazsa olmazı vergilemede adalettir........Donkişot 'Ticarette Mükellef 'in  için ' Genç Gazeteciler cemiyetinin kurucularından arkadaşım Merdan YANARDAĞ ne cesaret diyor...150 nci sayımızda butün hükümet ve devlet büyükleri el yazısı ile gazetemize yazı yazıyor..

Çığ gibi büyoruz...Rotatif te basıyoruz...Tesilerimiz de Günlük Gazetelerin butik hazırlayıp veriyoruz... Maliye Bakanı Rahmetli Vural ARIKAN KDV oturmasına katkılarımızdan dolayı teşekkür yazısı gönderiyor  Kurtcebe ALPTEMOÇİN...7 nci yılımızı el yazısı ile kutluyor,  Prof Ekrem PAKDEMİRLİ, Vergi kaçırıyoruz Manşetimizi gale alıyor

ve Gayri Menkülde m2 Birim fiyatları uygulaması, Oto alım satımında noterlerce belirlenen muammen bedel uygulaması kaleme alınıyor manşetimiz üzre ...ve hayata geçiriliyor...Çünkü Mükellef sadece olanları olabilecekleri işaretleyen   kamu yararına olması gerekenleri göstermeye çalışan gazetedir dün olduğu gibi bugünde okurlarımızca bu anlayışımız bilindiği ve doğru kabul edildiği için Mükellef Gazetesi branşında en ehil Marka olmuş bir gazetedir.  

Çünkü karakterimiz ve hayat felsefemiz Mükellef gazetesinin amacını belirledi  ve yansıdı ve kabul gördü ...Bizim kıblemiz paraya tapmanın kamu malına zarar vermenin cehennemi işaret ettiğini gösterir..Çünkü biz atalarımızdan bu terbiyeyi aldık... Soy adımın anlamı acem dilerinde 'Tam Puşatlı hedefe kilitlenmiş asker- sözüne güvenilir erkişi manalarına gelir...Türkçede Mülayim efendi saygılı,,,Yükseldikçe mütevazileşmeyen insandan kendine ve kamuya zarar geldiğine çok şahit olduk mutlu olmayı beceremediklerine de...

 Mevzuat yayıncılığı yapmadık yapmayacaktık da Sadece ve sadece Genelgeler ilavesi verdik okurlarımız genelgelere ulaşamıyor diye  ...Gelirler Gn. md. arşiv den sorumlu sanırım Ayhan YAVRUCU TALİMATLA GENELGELERİ BAKANIN OLURU İLE bize eksiksiz  gönderiyordu.Zaman zaman Lebib Yalkın bizden eksikleri ni istiyor bazı vergi daireleri de olmayanları... ve Maliye Bakanlığı önerilerimizle resmi gazeteyi gazete bayilerinde satışa sunuyor..Genelgeler kitabı yayınlamaya başlıyor ... doğrultusunda...
..iSTANBUL DEFTERDARI KEMAL CİVELEK ZAMANINDA,  İSTİMLAKLARDAN ÇİTE HARÇ ALINMASININ  ÖNÜNE GEÇİYORUZ  Allah uzun sağlıklı ömür versin CİVELEK yahu zamansız yayınladınız Mayısta yayımlasaydınız da kasada para olsaydı iadeler için  !!.gülüşüyoruz.
 

......Rahmetli Lebib YALKIN müsterek çalışma teklif ediyor...Mevzuatı paketleyip satmayı kabul etmiyoruz

Kıssadan hisse 97 yılında ilk internete geçen GİB ten TÜRMOB tan önce ..Mükellef Gazetesi var artık...2001 dede web TV kuran .....TÜRMOB sitesinin ilk hazırlanışında emeğimiz vardır alın terimizde...Oysa 1994 mahşerin 5 atlısı bu karanlık bir gazete bitirelim konuşmaları yapıyor...Bu konuşmaların içinde bulunan birinin söylemesinden önce Allah uzun ömür versin Eminönü'nden Semra GEDİKLİ  bu camia çok dedikoducudur dikkat diyor...Biz dün ne isek bu günde oyuz tasfiye edilecekler için değil bir amaç için uğraş verdik ... vereceğiz 

Gazetemizin adı da Malumunuz.....Hiç bir zaman Maliye Adına sığınmadık ..Kolay ve basit işlerin değil ZORUN GAZETESİYİZ manşetini attık Çok konuşuldu  merak edildi okurlarımızca,,, 

Üstüne basa basa söylüyoruz rakkase demokrat değil katılımcı demokrasiden yana Cumhuriyet ci Kemalist'iz.. 30 yıl önce ne isek  ne yazmış isek bu gün arkasındayız..

Kıble mıble vizyon misyon bizde değişmez ...değişim ..dönüşüm geçirmeyiz ne isek oyuz...vizyonmuş misyonmuş diyerek şartlar zorluyor savları ile çıkar uğruna amaçlarımızdan uzaklaşmayız..........Çünkü Karakterimizden ödün vermemenin en sağlıklı olacağını da öğretmenlerimizden öğrendik...  dün ne yazmışsak bugünde arkasındayız... Bizim geçmişimiz geleceğimizin kefilidir.  Sırtımızda küfe taşımaz libas için değil kamu için destek isteriz..  Maltepe'den sayın Arif bey ... biz kendimizle hiç çelişmeyiz..Sus konuşma diyen sayın E. ÇELEN  ve bir kaç kişi Mülayimlikten o an sesimiz nadiren  çıkmaz biz hem konuşur hem de inkar etmez yazarız...Sayın BALCI  kimseyi irademiz dahilinde dolandırmadık dolandırmayız...Kul hakkını ana baba hakkı gibi kollar korur ve yemekten  korkarız.. Taahhütlerimizi tutmaz değil tutamıyoruzdur.. .

Bu şartlarda bile biz kamu adına bir şeyler yapabilmenin hazzını yaşıyoruz...  Zaman zaman üç kişi birden empoze etmeye çalıştığınız  belli bir zümrenin çıkarının kamu çıkarı ile çakışmadığı için sohbetlerde çanak tutmuyoruz diye basit söylem ve tavırlarınıza  o anda ses çıkarmıyorsak yeri olmadığı içindir.. Mükellef Gazetesini hafife almak yanılgı olur kimseye fayda sağlamaz

 Kamu adına saygılı ve haklı olduğumuz  da  babamızı da tanımayız  yanlış anlaşılmışız diye tedirginlik dahi duymayız..Bur dan bir kez daha sesleniyoruz..artık ne yapabiliyorsanız yapın  ucuz işlere kaçmayın  ... 9,65 yetmez  domdom kurşunu lazım o da ucuz merak etmeyin

Mükellef Gazetesi hancı hepimiz yolcuyuz Osman ERTEM ölünceye kadar garanti veriyorum GOOLE  adını yaz kendini bulursun Mükellefte ...81 den beride Milli Kütüphane de...30 yıldır olduğu gibi Mükellef her zaman her yetkilinin önünde olan ve gerektiğinde de anında olabilecek bir gazetedir.

 

Kamuya sorunlarınızı butik anlatıp çözüm bulmak için bizden ehil  ve daha etkin bir iki medya aracınızın  olmasını inanın bizde sizin kadar isteriz.. Maalesef sosyal medyadaki bilgi karmaşa ve kirliliği insanları uzaklaştırıyor...Tartışma guruplarının oluşması güzel...

TÜRMOB camiası bu uğraşı yeterince desteklese idi sorunlarının çözümü daha da kolaylaşırdı.,, Son on yılda bilinçli veya bilinçsiz basına kapalı kalma gayretleri TÜRMOB a zarar vermiştir. 2006 ya kadar Başkanlar kurulu toplantıları basına açık gidip izleyip camiayı bilgilendiriyorduk. Şimdi SANLI  söz vermesine rağmen davet edilmiyoruz...Kim Zarar görüyor dersiniz ?  TÜRMOB üyelerinin haklarını yeterince koruyamadığı 20 yılda tek başarılarının 1999 SPK 'nuna SMMM ve YMM ler bağımsız denetçi sayılır amir hükmünü ekletmeleri olmuştur. Bunda mükellef gazetesinin yayınlarının çok etkili olduğu kamuoyunca malumdur.2006 dan sonra basına kapalı tutumlarından dolayı elle tutulur bir başarıları da yoktur. TÜRMOB  kapalı kalmaya çalışmasının zararını gördüğü halde bu tutumu devam ettirmesinin gereğini  anlamak ta biz zorlanıyoruz ? ! anlayınca yazacağız !

TÜRMOB zarar görmesin kamu nezdinde emekliyen bir çocuk  telkinlerni zaman zaman haklı bulup kişilerin ufak tefek hatalarına kamu adına ses çıkarmadık..son on yıldır artık TÜRMOB zarar verenleride ifşa ettiğimizin farkındasınızdır sanırım..

Çünkü bu kurum bizim için kamuya mal olmuş kamu yararına vergilemede adalet sağlanmasında önemli işlev görecek bir kurum.. okurlarımızın genel çoğunluğunu oluşturan bu camianın mensuplarının kamu yararına olacağına inandığımız hak ve hukuklarını her zaman söylediğimiz gibi korumaya devam edeceğimize söz veriyoruz.. sürekli iletişim halinde olduğumuz TBMM deki milletvekili okurlarımızla Maliye Bakanlığındaki okurlarımız la sürekli diyalog halinde  yiz , KYGMDSK gerek yazılı gerek sözlü uyarılarımızın bazıların  dikkate aldıklarını görmek uğraşımızda bize mutluluk veriyor..

TÜRMOB bu kurumlardan daha yoğunki başkanı ile iletişim kuramıyoruz...O sanırım zimmen bir kaç kişi ile görüşüyor..Daha medyatik ortamlarda bulunması  temsil için gerekiyor ancak. Birazda basın aracılığı ile fikirlerini duyursun..bizim talebimiz den ziyade oda başkanları toplantısında ne konuşulduğu TÜRMOB tabanının  talebi. TÜRMOB ta işleyiş anlayış şöyle toplantıda konuşuyoruz...Oda başkanlarından önerileri alıp  dinleyip tartışıyoruz karara varınca oda başkanları oda meclislerinde veya gerekli gördüğünde kamuya açıklıyor ...iyide sosyal medyada yeterince fısıltı şeklinde tartışılıyor...Doğrusu bilinse daha iyi değil mi..?

Biz sonra doğrusunu kitap haline getirip TÜRMOB delegelerine bilmem kaçıncı başkanlar toplantısı diye gönderiyoruz...eh ne diyelim devam edin... Toplantıya geldiğimizde umarız kapıda tutulmayız...Umarız TÜRMOB  basını ötekileştirme çabalarına çanak tutmaz bu tutumu ile tutuyor durumunu düşüyor...da ..Sağlıcakla hoşça kalın

Osman ERTEM
İmtiyaz Sahibi

Aşağıda size geçmişten bir demet sunduk sonra bugünü yansıttık  buyrun.... Dünden bugüne dünyadaki gelişmeler doğrultusunda TÜRKİY'de YMM neden daha da önemsendi, 660 sayılı KHK ile kurulan KYG neden kuruldu..  hep beraber hatırlayalım.