Yıl:35  Sayı: 352 Nisan  2017 Mükellef 

Mükellef diyor ki;
YAZIK !!!

TÜRMOB 1989 3568 sayılı Meslek yasası ile gereği sonucu kurularak üye sayısı 100 bini aşan TÜRKİYE nin Ekonomik ve Mali hayatında önemli rol oynayan Akademik güzide bir mesleki üst birliktir.Dev asa bir bütçeye sahiptir. Bu bütçe SMMM ve YMM lerin gerektiğinde tabiri caizse kursaklarından bütçelerinden rızıklarından kısarak ödedikleri maktu ve nisbi aidatlarla oluşmuştur.

Bu kurumda yönetici olmak çoğu meslektaşın hayallerindendir. Adeta bir sıçrama tahtasıdır. Örnek TÜRMOB başkan yardımcısı iken   Milletvekili  seçilen YMM Dr kendi deyimi ile muhasebeci Masum TÜRKER  kürsülerden .' Ben DSP başkan, Ekonomiden sorumlu devlet bakanı sizlerin TÜRMOB un sayesinde oldum.'

AKEZA TÜRMOB onursal başkanı iken Milletvekili seçilen Mustafa ÖZYÜREK   Kurumun birçok üyesi GEÇMİŞTE VE BU GÜN  Maliye Bakanlığı , Ticaret, Bakalığı yapmıştır.  Ekonomik kurumlarımızın önemli idareci konumunda  bürokratlarıdır. CHP Gn. başkanı KILIÇTAROĞLU da YMM ve TÜRMOB üyesidir.

Bu güzide topluluğu ve TÜRMOB u kişisel hırs ve ihtirasları uğruna kamu nazarında nahoş duruma düşüren 2010-13- en son 2016 seçimlerinde mahkemelerde süründüren başta nisbi sitemli seçimi 5786 sayılı yasa ile  ile dayatan (özünde karşı değiliz ancak özümsenmedi) AKP yi  Gurup yöneticilerini mesleki siyaseti yapanları kınıyor durumu üzüntü ile izliyoruz. Mükellef Gazetesi de dahil (yeterli olamadık) hepimiz şapkamızı önümüze koyup düşünelim..yakışıyor mu ? TÜRMOB u bu duruma düşürmeye hakkımız var mı. ? Onca birlikte çözülmesi gereken sorun varken ispanyol iç savaşı  benzeri kardeş kavgası geçimsizliği neden ?
Şık değil arkadaşlar YAZIK !!!

TÜRMOB GENEL BAŞKAN YARD. MASİS YONTAN
İHTİYACA CEVAP VERMEYEN YÖNETMELİKLERDE TADİL VE DEĞİŞİKLİKLER YAPIYORUZ

Yasa çıkmadan öncede tanıştığımız Basın Konseyimizin Mali Müşaviri 10 Nisan 2017 tarihinde bürosunda ziyaret ettiğimiz TÜRMOB Gn. Byk. Yard. Masis YONTAN TÜRMOB ile ilgili sosyal medyada tatışılan Gn. Bşk. YÜKSELEN 'nin durumunu Yönetmelik tadillerini  20 Mayıs 2017 Tarihinde yapılacak 2. olağan üstü genel kurul değerlendirdik...Nisbi aitdatları devamı için tık

Mükellef
Sayın YONTAN Cenazesinde bulunduğum muhterem annenizi vefatı için için tekrar başınız sağ olsun..Allah Rahmet eylesin..

YONTAN
 kolay değilmiş yokken değerini daha iyi anlıyoruz. Babam Mardin de belediye bşk. yardımcısı id. Sorunları olan herkes akşam evimize gelirdi. Annem birgün dahi of demeden insanlara hizmet eder babamsa gelenlerle sorunlar üzerinde konuşur tarafları uzlaştırmaya çalışırdı.. Herkesin annesi mutlaka kıymetlidir. Ancak annem gerçekten çok sabırlı ve insana hizmet etmeyi zevk edinmiş bir anne idi..

Mükellef

Elhemdürillah islamda insana hizmet hakka hizmet olarak kabul görmüştür diğer dinlerde de rahmetli imam dedem böyle derdi.  Rahmetli Anneniz  ölümü ve cenazesi birbirine geçicide olsa kırgınları aynı tabut altında bir araya getirdi bu bakımdan da Allah ın sevgili kullarındanmış diyebilirim.. 

Masis Abi sizi yasa çıkmadan öncede tanışırız. Ben basın konseyi üyesiyim sizde Mali işler ve muhasebesinden sorumluydunuz bu tanışıklığımızı şimdi kamu ile paylaşacağım. Sizde işinizi ehli ve her daim işiniz gereği insanların sorunlarını çözmeye çalışıyorsunuz. Ve seviliyorsunuz ki.. Gurup başkanınız  Dr. Yahya ARIKAN ve yürütme  sizi tekrar TÜRMOB seçim listesine aldı....5 TÜRMOB Gn. Başkanı Masum Beyde hemşeriniz,  Mardinli 6. genel başkan Nail SANLI da.. Bunu ben 78-1980 arası 3 kere 10 gün bulunduğum Mardin insanının özellikle midyat ın çalışkanlığına kürdü ile arabı türkü ile bir arada yaşamayı her dinden insanın komşuluğu olumlu yönde genlerine sirayet etmesine bağlıyorum...

YONTAN
Evet mütevazi olmak gerekir sağ olsunlar seviyorlar seviliyorum..TÜM Mardinliler dernekleri birlik başkanlığına zamanım olmasa da seçtiler. Genel Başkanımız Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN de HATAY lıdır Mardin ve Hatay söylediğiniz manada benzerlikleri çoktur. Başkanımız YÜKSELEN'de çok sevilen çalışkan liyakat sahibi bir insandır.

Mükellef
Madem konu açıldı sorayım. Fiilen Çalışma süresi 5 yılı doldurmuyor diye TÜRKER ekibinden itirazlar oldu. YÜKSELEN nin başkanlığı Yargıya taşındı. Bu durum İzmir YMMO başkanı Şadi ÇETİN direk sormuş bizim yanımızda YÜKSELEN e YÜKSELEN de ARIKAN da sorun olmadığını belirtmişler ve Ağustos ayında Mükellefte haber olmuştu..

Tanıdığım kadarı ile YÜKSELEN gerçekten çok beyfendi mütevazi bir insan 8 Mart 2017 tarihinde BURSA SMMMO etkinliğinde karşılaştık. Kendisine sordum ne olur başkan..Biz kısır çekişmelerle oyalanmıyoruz işimize bakıyoruz..Israr ettik Yargı ne karar verir. ne düşünüyorsunuz.Ne olur..
Karar aleyhimize olursa Adaletin kestiği parmak acımaz. Boynumu kıldan ince dedi.

Size sorum tamam konu yargıda da sosyal medyada herkes  konuyu ele alıyor özellikle muhalif kanat..Sizin görüşünüz nedir..

YONTAN

Benim kanaatim sanmıyorum ama en kötüsü karar aleyhte olsa bile YÜKSELEN hocamızın sadece başkanlığı düşer..Öyle muhaliflerin  beklediği gibi  gibi üyeliği de düşmez  geçmiş yargı kararı örnekleri var. Keşke hiç bu durumlar yaşanmasaydı. Bazı arkadaşların çok titizlenmesi ve inatçılığı seçimlerden öncede yaşadık bu sorunları başımıza açıyor. Nisbi sittem hiç olmasa yönetim kurullarında kalkması lazım. Bunun için 3568 değiştirme girişimlerini de başlattık MB gurubu olsun diğer guruptan yılardır meslek mücadelesinde olanlar Yönetimlerde uyumlu çalışma olması için Nisbi sitemden vaz geçilmeli noktasına geldiler. Bu sadece TÜRMOB ta değil odalarımızda da sorun oldu...50-100 üyeli herkesin birbirini tanıdığı odalarda eskiden seçimle kaybeden durumu kabullenir birbirine selam verirdi. Nisbi sitemde küçük odalarda bile küslükler uzun süre devam ediyor herkes benim dediğim olsun benim önerim doğru inatlaşmasına tabanını diri tutmak için giriyor. Siz Erzurumluydunuz Erz. odasında yaşananlar sizde haber oldu. Van da sorunlar yaşandı aşıldı ancak hoş olmuyor. Hiçbir akademik odada olmayan nisbi sitem AKP baskı yaptırılarak kabul ettirildi. TÜRMOB nisbi sitem zarar vermiştir ..

Müklellef.

Bizim  genelde YMM lerin kanaati ve açıklamaları   ise danışmanlık Muhasebeci ve denetçilerin 3568 göre de asri temel işlerinden biridir.. Danışmanlığı insanlar bağımlı çalışsa da yapar S. Meslek makbuzu ve gider makbuzu ile ücretini tahsil edip vergilendirilirse fiilen çalışmış olur . YÜKSELEN bağlı olduğu Adana YMM odası başkanı Okan ÖZANDAÇ bize  aynı doğrultuda açıklama yaptı. Fakat 3568 sayılı meslek yasasının speküle edilebilecek boşluklarının gözden geçirilip tekrar düzenlenmesi gerekiyor. dedi  

Sayın YONTAN sizi yakalamışken..diyelim ki olmaz ya başkanlık düştü süre ve durum TÜRMOB ta 5-2-2- de kaldı. oklar sizin  genel başkanlığınızı dönüyor kurallarda gerektiriyor siz ne düşünüyorsunuz.

YONTAN

OLMAZ ANCAK OLURSA görevden kaçacak değilim. Bizi seçenlere sorumluluğumuz var.

Mükellef

Başkanlık düştü üyelikte düştü...TÜRKER gurubundan biri gelirse durum 4 siz 3 TÜRKER ler 2. MB olur  bu durumda ...ne olur..

YONTAN

Dünyanın sonu değil hepimiz arkadaş ve aynı mesleği yapan insanlarız.. Olağan üstü Genel kurul sanmam olsun orta yol bulunur itidal hakim olursa. Yok olmazsa seçime gidilir. Tekrar seçime süresinden önce gidilmesi mümkün değil hoşta olmaz ..

Mükellef

Nisbi aidat konusunda açılan dava ve yürütmeyi durdurma var Muhasebeciler Sendikasınca

Devam edecek .....!

ANKARA 14. İdare Mahkemesi;
TÜRMOB GENEL BAŞKANI CEMAL YÜKSELEN' İN YASADA BELİRTİLEN HÜKÜMLERİ TAŞIMADIĞINDAN BAŞKANLIK GÖREVİ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERDİ.


(14. İdare Mahkemesi,Tarih 07.4.2017 Esas No: 2017/881) 

Mahkeme Kararı Cemal Yükselen’in yasada belirtilen hükümleri taşımadığından Başkanlık görevi yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Kararda ayrıca 3 yıl şartından dolayı yönetici dahi olamayacağı da ifade edildiği iddiaları var...

⁠⁠⁠Birlik Yönetim Kurulu (1)
Madde 35 – (Değişik birinci fıkra: 10/7/2008-5786/12 md.) Birlik Yönetim Kurulu, kayıtlı olduğu meslek odasındaen az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanBirlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. Yönetim Kuruluüyelerinden beşinin yeminli mali müşavir olması zorunludur.

Üst üste iki seçim döneminde iki defa Birlik Yönetim Kurulu
başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.Birlik Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Kanunun seçilmeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkına sahiptirler. (1)
 Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir genel sekreter ile bir muhasip seçer.

Yönetim Kurulu Başkanı
en az beş yıl süreyle yeminli mali müşavirlik yapmış olanlar arasından seçilir. BaşkanınBulunmadığı hallerde Başkanıntevkil edeceği kişi Başkanlık yapar. (1)Birliğin hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır.Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasında boşalma olursa yedeklerden sırasıyla en fazla oy alanlar getirilir. Yeni üye ilk
toplantıya çağırılır.

TÜRMOB' un Açıklaması
GENEL BAŞKAN’IN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN
DÜŞÜRÜLDÜĞÜNE DAİR ASILSIZ İDDİALAR HAKKINDA ZORUNLU AÇIKLAMA


Birlik Yönetim Kurulu’nun kendi arasında yaptığı görev dağılımı hakkında açılan bir idari davada verilen yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere, 15-16 Ekim 2016 tarihlerinde Birliğimizin 22. Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı yapılmış, bu kapsamda yapılan seçimler ile Birlik Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarımız teşekkül etmiştir. Birliğimizin en üst karar organı olan Genel Kurulun iradesi ile oluşan Yönetim Kurulu üyelerimiz kendi aralarında görev dağılımı yapmış; İlçe Seçim Kurulu tarafından düzenlenen mazbataya göre seçimlerde en yüksek oyu alan YMM Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN, Genel Başkan olarak seçilmiştir.

Bir meslek mensubu tarafından, 3568 sayılı Yasa’nın 35 inci maddesinde “Yönetim Kurulu Başkanı en az beş yıl süreyle yeminli mali müşavirlik yapmış olanlar arasından seçilir.” hükmünün olduğu, bu hüküm uyarınca başkan olarak seçileceklerin en az 5 yıl fiilen yeminli mali müşavir olarak çalışmalarının gerektiği, oysa YMM Cemal YÜKSELEN’in yeterli çalışmasının bulunmadığı, bu nedenle adı geçenin Genel Başkan olarak seçilemeyeceği iddia edilerek, görev dağılımına ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açılmıştır.

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN 2000 yılında Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatı almış, aynı yıl Odaya kaydolmuştur. Mevzuatta fiilen tasdik yapma, aday olmadan en az beş yıl önce mühür almış olma gibi bir zorunluluk bulunmamasına rağmen, Ankara 14. İdare Mahkemesince Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN’in Genel Başkan seçilme yeterliliğini taşımadığına hükmedilmiş ve dava konusu işlemin yürütmesi durdurulmuştur. Yürütmenin durdurulması kararına Birliğimiz tarafından itiraz edilecek, yasal süresi içerisinde de yargı kararının gereği yerine getirilecektir.

Bahse konu davada verilen karar, Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN’in Birlik Yönetim Kurulu üyeliğine seçilme yeterliliği ile ilgili değildir. Daha önce Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN’in Yönetim Kurulu üyesi seçilme yeterliliğini taşımadığı iddiası ile İlçe Seçim ve Yüksek Seçim Kuruluna başvurulmuş, bu başvurular reddedilmiştir. Aynı iddia ile açılan bir idari dava da incelenmeksizin reddedilmiştir. Dolayısıyla, Ankara 14. İdare Mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararı sadece Yönetim Kurulunun görev dağılımı ile ilgili olup, bu karar sonucu Yönetim Kurulu üyeliğinden düşürülme gibi bir durum söz konusu değildir.

Kamuoyuna duyurulur.

Türkiye Çağdaş Demokratlar Platformu Grubu açıklaması

SAYIN DELEGEMİZ,
 
Bilindiği üzere, 15-16 Ekim 2016 tarihlerinde Birliğimizin 22. Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Seçime katılacak tüm gruplar, Genel Kurul toplantısından aylar önce ülke genelinde çalışmalara başlamış, Genel Başkan adaylarını gerek Odalarımıza gerekse Birlik Temsilcilerine tanıtmışlardır. Genel Kurul toplantısı esnasında da grupların başkan adayları konuşmalarını yapmış, kendilerini tanıtmış, projelerini haziruna anlatmışlardır. Bütün adayların özgeçmişleri bilinmesine karşın hiçbir delege adaylara itiraz etmemiş, kesinleşen aday listeleri doğrultusunda Genel Kurulun ikinci günü seçimler yapılmış ve bu seçim sonuçları ile Birlik Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarımız teşekkül etmiştir.
 
Birliğimizin en üst karar organı olan Genel Kurulun iradesi ile oluşan Yönetim Kurulu üyelerimiz kendi aralarında görev dağılımı yapmış; seçimlerde en yüksek oyu alan Çağdaş Demokrat Odalar Platformu Grubu başkan adayı Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN, Genel Başkan olarak seçilmiştir. Çağdaş Demokrat Odalar Platformu Grubu katılımcı demokrasi anlayışına uygun bir yönetim sergileyeceği konusunda prensip kararı almış, bu kapsamda Birliğimiz bünyesindeki tüm kurul, komite ve komisyonlara muhalefette kalan gruplardan da temsilci alarak çalışmalarına başlamıştır.
 
Ne var ki, demokrat olduklarını ifade ederek seçimlere katılan, ancak Genel Kurulun iradesini içine sindiremeyen bir grup tarafından Birliğimiz aleyhine Genel Başkanımız Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN’in seçilme yeterliliğini taşımadığı iddiası ile davalar açılmıştır. Tüm görevi meslek mensuplarının müşterek sorunlarını çözmek olan, bütün emek ve mesaisini de bu amaca özgülemesi gereken Yönetim Kurulunun gündemi, seçilme yeterlilikleri ile ilgili tartışmalara kurban edilmiş, muhalefette kalan bir grup Kurul üyesi, yapıcı bir muhalefet yerine “çalıştırmama” odaklı bir muhalefet anlayışı sergilemişlerdir. Aynı gruba mensup kişilere aynı iddialarla birçok dava açtırılmış; netice olarak Ankara 14. İdare Mahkemesi tarafından Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN’in  5 yıl fiilen Yeminli Mali Müşavirlik yapmadığı gerekçesiyle Genel Başkan seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararının yürütmesi durdurulmuştur.

Bugüne kadar hukuka bağlı ve saygılı olma ilkesinden ayrılmayan Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu, bu yargı kararının gereğini de şüphesiz derhal yerine getirecek ve hukuki süreci sonuna kadar takip edecektir.
 
Ancak; her konuşmalarında, her yazılarında “kendi hukukumuzu” yaratmanın öneminden dem vuranların, en üst hukukun tarafımızca yaratılma alanı olan Genel Kurul İradesini görmezden gelmeleri, Genel Kurul İradesini yok saymaları ve açtıkları davalar ile ruhsatlandırılmış meslek mensuplarının yeterliliklerini tartışmaya açan, bağımlı bağımsız ayrımını körükleyen, bu mücadeleye yeni bir cephe ekleyen, Genel Kurulun iradesini siyasi hesaplarla ortadan kaldırmaya teşebbüs eden bu kişilerin ortaya çıkardığı demokrasi ayıbı tablo hiçbir zaman unutulmayacaktır. Öte yandan, bu şekilde Grubumuzun çalışmalarını aksatabileceklerini düşünenler, en büyük zararı kendilerine vermiş olacaklar ve Genel Kurulun iradesine kastetmenin sonuçlarına katlanacaklardır.
 
Grubumuzdan aday olup Yönetim Kuruluna giren tüm arkadaşlarımız, Genel Başkanlık yapabilecek niteliktedir. Bu nedenle, yargı kararı gereği yapılacak yeni görev dağılımı üzerine Genel Başkan olacak arkadaşımız da camiamıza büyük hizmetler verecektir. Ancak, Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN, çok büyük ısrarlar üzerine büyük bir fedakârlık göstererek örgütümüze hizmet etmek için aday olmuştur. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN, yapılacak yeni görev dağılımından sonra hangi makama gelirse gelsin ve unvanı ne olursa olsun; 16 Ekim 2016 tarihinde yapılan Genel Kurulun iradesinden aldığı yetkiyle Genel Başkanımız olarak çalışmalarına devam edecektir.
           
Bundan sonraki süreçte de Genel Kurulumuzun verdiği görev en iyi şekilde yerine getirilecek, sizlerin desteği ve katkısıyla mesleki mücadele daha büyük bir şevk ve hırsla devam ettirilecektir.
 
Bilgilerinize sunulur.
 
Saygılarımızla,
 
Türkiye Çağdaş Demokratlar Platformu Grubu

BURSA SMMMO BAŞKANI . HİKMET SÖNMEZ  20 MAYIS 2017 TARİHİNDE TÜRMOB 2. OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULUNDA HAZIRLANAN YÖNETMELİKLER GÖRÜŞÜLECEK.....
9 Mart 2017 Tarihinde Türkiye ÇDM Odalar platformu yürütmesinde görevli Bursa SMMMO Başkanı A. Hikmet SÖNMEZ ile yaptığımız görüşmede kendisine  TÜRMOB Gn Kurulu tekrarlanacak deniyor genel kurulu seçimlimi seçimsiz mi olacak diye sormuştuk. SÖNMEZ . Hayır yok öyle bir şey sadece ihtiyaçlara cevap vermeyen yönetmelikler de tadil çalışmaları yapıyoruz. Genel Kurulda delegenin oylarına sunacağız demiş. ANTALYA DA TOPLANIP kararını alacağız açıklamasını yapmıştı.Toplanıldı görüşmeler bitti ve Genel Kurul 20 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak kararı çıktı.    devamı için tık

İST. ÖNCÜ MMB KURUCU BAŞKANI SERDAR ÖZKAN
TÜRMOB YÖNETMELİKLER GENEL KURULU ÇOKTA GEREKLİ DEĞİLDİ ..!

TÜRMOB delegesiyim..Gündemi ve yönetmelikleri göndermişler çokta elzem değildi..Yönetmelikleri inceledim çok ta Olağan üstü Genel Kurul yapacak kadar gerekli değişiklikler içermiyor Masrafa yazık dedi...!

 

 SERDAR ÖZKAN ÇDMBG nicin ayrıldıklarını en ince detayına kadar Mükellef TV anlattı.....

Özkan  ile Mesleki sorunlarla ilgili Gündemi de TÜRMOB gN. Kurulunu da tartıştık..Mükellef TV 'tık..

ÖZKAN MükellefTV ANAYASA Referandumda niçin hayır  diyeceğini de açıkladı tık...
------------------------------------------------------------------------------TÜRMOB Yönt. Kur. Üyesi YMM Dr. Masum TÜRKER

Türkiye Muhasebeciler Gurubu ile TÜRMOB tarihinde ilk 3. gurup olarak Yönetim kurulunda 2 sandalye kazanan  YMM Dr. Masum TÜRKER Telefonda sorularımızı cevaplayarak. Hayır seçim olmaz Sayın Bşk. YÜKSELEN hocamızın durumu maalesef istemesekte yargıya intikal etmiştir.  .3568 ilgili md.de  Gn. Başkan seçilmek için  Fiili 5 yıllık çalışma süresi şartı ile ilgili değişik yorumlar vardı en azından bu şaibeleri yargı kararı ortadan kaldırır. Kanaatindeyim. Ben  yargıya intikal etmiş bir konuda  yorum yapamam..demiş. 20 Mayıs2017 tarihindeki olağan üstü genel kurulda diğer guruplarla birlikte çalışıp sorunlarımızı çözmek için TÜRMOB yönetmeliklerinde tadil ve yenilikler yapıyoruz. dedi...Hazırlanan yönetmeliklerin TÜRMOB delegelerinin görüşlerine genel kurulda sunup oylatacağız. Yani Yönetmelikler genel kurulu yapıyoruz açıklamasını yaptı

Bu haber TÜRMOB 20 mayıstaki genel kuruluna kadar devam edecek...Gurupların  görüşlerini almaya devam edeceğz.

 

İLGİLİ HABERLER .....