Mükellef TV
Yayınlarını  izlemek için tık.

TC MEVZUAT'larının
 tümü için..tık

-----------------
Mevzuatta 
Son Yenilikler
için  tık..
-----------------
  YMM'ler  için ..
.AYMMO..tık ..İYMMO...tik
 
(İSMMMO).....(TÜRMOB)

(SPK)..............
KGK

6102 sayılı YTTK
ve 6335 sayılı  YTTK  Değişiklik Yapan Kanunla getirilen Sermaye Şirketlerinin Sorumlulukları ile İlgili Karşılaştırmalı Tablo Çalışması
 için tıklayınız

KGK' KURULMASININ SEBEPLERİNE,  YMM MESLEĞİNİN ÖNEMİNİN DAHA İYİ ANLAŞILMASINA
IŞIK TUTACAK DÜNYADAKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ ' (MÜKELLEF ARŞİVİNDEN) 2 ÖNEMLİ HABER

İstanbul YMM.odası İki Yabancı Konuğu Ağırladı
( 23/ 09 / 2005
)
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın aylık toplantılarının eylül ayı konukları Amerika Birleşik devletleri Ohio Eyaleti CPA Odası Başkanı Clarke PRICE ile Fransa   haberin devamı ve konuşmacıların konuşmalarının çevirisi için tıklayınız....
'Önemli olan görev sorumluluk ve yetkiler ile işin nasıl yapıldığıdır.   (08/06/2007)
CONSULTA AŞ. Bağımsız Dış Denetim ve YMM AŞ. Yönt.Kur.Bşk.  Prof Dr.YMM Emre BURÇKİN Mükellef TV ye,kavramlar,  KYG kurulması le ilgili fikirlerini , YMM mesleğinin İngiltere'de, ABD karşılığının ne olduğunu anlattı. BURÇKİN isim farklılıkları ve ünvanlar önemli değil önemli olan görev sorumluluk ve yetkiler ile işin nasıl yapıldığıdır. dedi. ...
Mükellef TV diğer bölümü seçeneklerinden den izlemek için tık..
GÖRÜŞ
Şükrü Adil MÜRTEZAOĞL
U
Yeminli Mali Müşavir

 YTTK YAZBOZ TAHTASINA DÖNDÜRÜLDÜ.
TTK nun yürürlüğe gireceği tarih 01.07.2012 tarihine kadar yapılamayan işler yangından mal kaçırırcasına son bir ay içine sığdırılmaya çalışıldı, çuvallamalar sonunda kanun yürürlüğe girdi... Devamı

DEĞERLENDİRME
Ahmet AKIN
Yeminli Mali Müşavi

B. DENETÇİLİK YARINLARA KALD
 18 Haziran 2011 tarihinde yayımlanan “YENİ TÜRK TİCARET YASASINI BEKLEYEN TEHLİKE” başlıklı makalemde aynen şu görüşlere yer vermiştim: 

“Yeni Türk Ticaret Yasası’nın en  devamı

ÖZGÜN

Galip SARIMEŞELİ
Yeminli Mali Müşavir

BU GEÇİŞ DÖNEMİNDE….

Mesleki açıdan tartışmaların belki de en yoğun olduğu dönemleri yaşıyoruz.1989 yılında meslek yasası yayımlandığında ki kadar olmasa da o dönemi aratmayacak kadar ..devamı
 

Vehbi KARABIYIK UYARDI !

6102 sayılı YTTK'nın  mecliste yazboz tahtasına çevrilerek 6335 ile  devamı

Ulusal Muhasebeciler Birliği G.
İSYANLARDA !!!
EY  TÜRMOB ! 
EY ODALAR
!

23 yıldır meslek mensuplarına rüya sattınız. Büyük devamı

İLK KEZ  YMMO KATILMADIĞI TÜRMOB  67 NCİ BŞK. TOPLANTISI   24/07/2012  TARİHİNDE  YAPILDI (Ankara, İstanbul, İzmir, YMM, SMMM odaları ortak bir karara varmak için  
01/08/2012
 tarihinde görüşecek
 
23 /07/2012 tarihinde KGK' bağımsız denetim yönetmelik  taslağını (bdyt) www.kgk.gov.tr sitesinde kamu oyununu görüşlerine sundu. Edindiğimiz bilgiler bu tebliğ taslağı konusunda TÜRMOB - KGK  görüşmeler olumsuz neticelenmiş KGK taslağı kamuoyunun GÖRÜŞLERİNE SUNMUŞTUR.  Tatmin olmayan TÜRMOB Başkanlar kurulunu 67 nci kez 24 TEMMUZ 2012 tarihinde toplantıya çağırmıştır. YMM odaların
ın katılmadığı toplantıda  Genel Başkan Nail SANLI “TÜRMOB’un iki evladı vardır. Biri YMM, birisi SMMM’dir. Biz meslektaşlarımızın elde ettikleri haklara karşı çıkmayız. Elde edemeyenlerin hak elde etmesi için mücadele ederiz.  dedi

Bursa SMMMO BŞK Mesut TOPÇU (sağ alt foto) 'KGKNun  görüşlerimizi dikkate almaması  halinde, yönetmelik mutlaka yargıya götürülmelidir.

ASMMMO Bşk. Mehmet KOÇ (soldaki foto.)YMM odaları katılmayarak TÜRMOB'u protesto etmiştir. Hiç kimse kendisini meslek örgütünün üstünde görmemelidir... devamı için ve gazeteniz mükellefin açıklaması için tıklayınız

Azmi YILANCIOĞLU  BOZUK ZEMİN ÜZERİNE
GÖKDELEN İNŞA EDİYORUZ

    Muhasbe ve Denetim Mesleği ile ilgili gündemdeki gelişmeler üzerine   Gazetemizin sorularını cevaplayan
Uşak SMMM Odası Başkanı Azmi YILANCIOĞLU Maliye Bakanlığına  TÜRMOB ve ilgili tüm kesimlere...devamı
SMMM Gökhan DEDE 660 SAYILI KHK VE MESLEK ÖRGÜTLERİMİZ!

Bu KHK; SPK, BDDK, EPDK gibi kurumlar ile TÜRMOB ve Maliye Bakanlığı arasında muhasebe ve denetim yönünden yaşanan uygulama farklılıklarının ve kimi bozuklukların giderilmeye çalışılması, bu alandaki çok başlılığın ortadan kaldırılmak, yeniden düzenlemek istenmesinin hedeflenmesi anlamında olumludur. Biz denetçiler de devamı 

1nci sütunda 1980 den itibaren muhasebe ve denetim mesleğini yakından ilgilendiren Türkiye'deki yasal düzenlemelere dikkat çekiyoruz !!!

2 ncü sütunda  6102 sayılı YTTK 2005 te kamuoyuna açıklanması ile alevlenen , TBMM önergeler savaşına neden olan  6335 ile ayyuka çıkan Muhasebe ve Denetim pastasından pay alma çekişmesi daha öncesinde de SPK, TÜRMOB muarazası ile basına yansıyan Bağımsız Dış Denetim de denetçiyi lisanslama, yetkilendirme çekişmesine neşter vurmaya çalışan AKP iktidarının uluslar arası bağımsız dış denetim sermayesinin etkisi altında kalmadan ve oy kaygısı ile harekat etmeden daha adilane davranması için uyarıcı haberlere yer veriyoruz. 23/07/2012

3 ncü sütunda da nacizane önerilerimizi açıklıyoruz yarında geçmişte  kim nede di ne önerdi bü gün ne öneriyorlar açıklayacağız..

1-Yasal Düzenlemeler
1) 24 Ocak Kararları ile çıkarılan  1981 TARİHLİ 2499 TARİHLİ   SPK ve İMKB OLUŞUMU 1989 tarihinde  Bağımsız Denetim Derneği (BDD) kuruluşu...  1989 Tarihli  3568 Sayılı SM,SMMM, ve YMM'lik meslek yasası ile kurulan meslek odalarının üst birliği ( tasfiye haline sokulduğu konuşulan ) TÜRMOB'  bugün gelinen durum

2 ) 2499 sayılı  SPK değiştiren 1999 tarihli  4487 sayılı (SP. Kurulunun SMMM ve YMM sadece denetçi kabul eden yasal değişiklik)

3) 1999 tarihli Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

4) 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu..

5) 2011
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu  için tık.....

6) 2011 tarihli 6009 sayılı kanun ile yetki alan Maliye Bakanlığı'nın Vergi İnceleme Üst Kurulunu Kurması

6) 2011 Tarihli
 660 Sayılı KHK için için tıklayın

7)
Yeni TTK değiştiren 44 Md. tasarı 26.06.2012 Tarihli TBMM görüşüldü ve kabul edildi...Tasarı değişikliği hakkında TBMM tutanakları için ...tık


8)
6102 sayılı YTTK Değişiklik tasarısı ve KYGMDSK  yetkilerinin ticari hukuksal zeminini oluşturan  6102 sayılı TTK değiştiren  Haziran 2012  tarihli 6335 sayılı kanun  için tık

9) 6337  Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İÇİN TIK

------------------------

BSMMMO Başkanı Mesut TOPÇU
Aday olmadığını deklere etti

TÜRMOB bağlı  odalarının ç
oğunda yaklaşan 2013 yılı seçimleri için hazırlanan gruplarda seçim kulisler başladı. Türkiye Meslekte Birlik Platformuna (TMBP)bağlı gurupların olduğu  32 ilde ki bazılarında 2013 yılı başkan adaylarını belirlediler. 

MDBG 'nun  Bursa SMMMO Bşk. adayı Ali Nazım TEKELİOĞLU olarak açıklandı. Bizde Bursa SMMMO BAŞKANI Mesut TOPÇU' ya  ADAY OLACAKMISINIZ ? sorusunu yönelttik

Bursa SMMMO'nın  2013 yılında yapılacak seçimlerinde Bursa ÇDMB gurubundan 2008 yılında başkan seçilmiş 2 dönemdir odanın başkanlığını yapan  Mesut TOPÇU 2 dönem yeter diyerek 2013 yılında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını gazeteniz Mükellef' e deklere etti. Mesleki Mücadele ihtiyaç duyulduğu anda devamı

TÖSYÖV İstanbul  Bşk.'nı KARADAĞ
YA SORULARINIZIN CEVABINI
YADA KİMİN BİLDİĞİNİ BİLİYORUZ !

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı, (TOSYÖV) Mütevelli heyetinden İstanbul Destekleme Derneği, Bşk Yusuf Süleyman KARADAĞ ile söyleştik. KOSGEB'te de  görevli olan KARADAĞ KOSGEB'in  TÖSYÖV, DESTEKLEME DERNEKLERİNİN Kredi Garanti Fonu kuruluşunun amaçlarını KOBİLERE  faydalarını anlatarak 'Ya sorularınızın cevabını  yada kimin bildiğini biliyoruz.

Takipçilerimizden, KOBİ'in Girişimcilerin, İş kuracak ve geliştirmek isteyenlerin izlemesi öneririz.  Söylesinin tamamını TV den  diğer bölümünden izleyebilirsiniz tık)

Maliye Bakanlığı Çark etti

Maliye Bakanlığı TÜRMOB Camiasından gelen yoğun baskı sonucu çark ederek  VUK 413 nolu Tebliğine göre 31.05.2012 tarihine kadar verilmesi gereken Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresini  29 Haziran 2012 tarihi saat 24. 00 kadar uzatılmasına dair  sirküleri yayınladı devamı

VUK 413 nolu Genel
Tebliği
Yargı'da

20/01/2012 tarihli 28179 nolu RG yayımlanan  Vergi Usul Kanunu  413 nolu Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığı Yükümlülerden 31 Mayıs 2012 tarihine kadar 'Mükellef Bilgileri Bildirimi' (413 VUK tebliği için tık)  formu talep etmesi Muhasebe Camiasında angarya olarak nitelendirilip tartışmalar neden oldu.

TÜRMOB Gn. Sekr. Yücel AKDEMİR'e sorduk, VUK'nun 413 nolu tebliğine odalar tepkili taban, tepkili ne düşünüyorsunuz ? AKDEMİR  Maliye Bakanlığı 413 ü yayımlamadan 31/12/2012 tarihinde ücret tarifelerimizi yayımladı. (tarifeler için tık) Bakanlık Ücret tarifelerimizin 2 nolu tablosunda diğer gelir unsurları bildirimleri bedeli belirlemiştir.... devamı

Tebliği angarya olarak niteleyip gösterilerle Protesto eden Mersin SMMM Odası Başkanı Dursun GÖKTAŞ Maliye Bakanlığı bildirimler için 100 Tl bedel biçiliyor ancak bildirimleri süresinde vermeyenden eksik veya hatalı bildirenden VUK Mükerrer 355 nci Md.ye göre  Bin 170 TL ceza salıyor. VUK 352 nci Md. göre ceza salınmalı...devamı

SMMM Yalçın ÖNDER Danıştay 4 ncü Daire Başkanlığına 2012/2327 dava açtığını belirtip isteyen meslektaşlarım  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 67nci. md.sine istinaden fer'i müdahil olabilirler. Maliye bakanlığının yasal dayanağı olan VUK 148 nci ve 149 ncu Md.12 eylül 2012 tarihinde yapılan anayasa değişikliklerine aykırıdır   devamı

 

 

Ankara'da OBMMG Secimleri yapıldı.

2013 SMM Odaları seçimleri öncesi gruplar yapılandırma çalışmaları çerçevesinde seçimlerini ve tüzüklerini yeniden gözden geçiriyorlar. bu çerçevede Ankara!da 2010 seçimlerinde Özgür Grup ile Bağımsız Grup ayrı liste çıkarmıştı. 2012'de birleşme devamı

 

2- Uyarıcı haberler
SMMM Mali Müşavir Özcan DEMİRKESEN

Ümitlerimizle oynuyorlar
 

 
10/12/2012 tarihinde bürosunda görüştüğümüz DEMİRKESEN KGK eğitimleirimizi  kabul edecek diyen yöneticilerimiz şimdide ağız değiştirdi  ettireceğiz şeklinde açıklamalar yaptılar.

 

Odamız yöneticilerinin ve TÜRMOB'un çağrısı üzerine kurumumuza güvenerek denetçilik eğitimlerine başladık açıklamalar ile sözlerine başlayan DEMİRKESEN Bu güne  kadar TÜRMOB eğitimlerinin veya odalarımızın verdiği eğitimlerin kabul edileceğine dair KYK hiç bir açıklaması  olmadığı gibi SM, likten SMMM sınavla geçen lise mezunları da eğitim kurslarına kaydetmişler Bu ne samimiyetsizlik  yöneticilik anlayışına sığar mı ? halbuki 3568 değiştiren 5786 sayılı kanunda da var 660 sayılı KHK dede asgari lisans mezunu olmayanlar denetçi olamazlar.İnsanların Ümitleri ile oynanıyor yazıktır ayıptır.dedi

 DEMİRKESEN 6335 SAYILI YASA SONRASI VERİLEN torba kanunlarda yaşanan önerge savaşlarına vurgu yaparak eğer 10 yılı dolduranlar Denetçi olabilir kabul edilse idi adaletsizlik olur kıyamet kopardı. 10 yıllık SMMM niye denetçi oluyorda 8 yıllıklar neden olmuyor kimlere kıyak geçiliyor çok konuşulur  aTÜRMOB bu önerge ile ne yapmak istedi. 2 nci önerge ile 10 yıllık SMMM ve YMM farkı kaldırıldı. SMMM ve YMM denetçidir dendi. Bu sorun çözümü için KYK acilen açıklama yapmalıdır.Kapalı kapılar ardından pazarlıklarla insanların ümitleri ile beklentileri ile daha fazla oynanmalıdır. Bana eğitim sonunda sertifika vereceğiz diyerek aman devamsızlık yapmayın hasta olsanız bile gelin yada rapor getirin gibi ciddi görünerek üye aidat borçlarını azaltma yollarına başvurdular gibi geliyor bana dedi. Benim katıldığım bu eğitimler ne olacak...KYGK kabul etmeyecek  Sakarya Üniversitesi ile anlaşma yaptılar. Yer bile kiraladılar kandırılıyoruz ümitlerimizle oynanıyor açıklamaları ile sözlerini tamamladı.

YMM' ler DİKKAT (09/07/2012
YMM Odaları Başkanlar Kurulu Toplantısında alınan karar doğrultusunda YMM Odaları dönem sekreteri Sami KAZICI yaptığı yazılı açıklamada 6102 sayılı YTTK  ile YTTK yürürlülük ve uygulama şeklini değiştiren  6335 sayılı kanunun Geçici 6 md kazanılan hakka sahip çıkılması doğrultusunda Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları (KGK) ilerde değerlendirilmek üzere dilekçe gönderilmesi konusunda  devamı,  tık..

MMMMB Zeytinburnu Şubesi  Bilgilendirme toplantısının konuğu  İSMMMO Saymanı Erol DEMİREL'di

 
DEMİREL (sağ resim sağ başta)  6102 sayılı YTTK.nu yürürlüğe girmeden değiştiren 6335 sayılı kanun sonrasında  diğer torba kanunlar görüşülürken TBMM verilen önergelerle artan SMMM ve YMM muarazasına   açıklık getirerek 6335 ile nelerin değiştiğini  tek tek anlattı. DEMİREL Bağımsız Denetimde YMM SMMM lerin daha yeterli olduğuna vurgu yaparak. SMMM denetçi yetkisi istiyoruz.  85 bin tane Bağımsız denetçimi olur ! Pazar yeterli değil şeklinde tartışmalar sosyal medyada her saniye yapılıyor. Yetki istemek başka bağımsız denetim yapmak başka . Bağımsız denetim yapmak isteyenler KYK belirleyeceği  kriterleri yerine getirirse belirlenen Bağımsız  denetime tabi  tahminen 6000 civarında   85 BİN civarında denetçi olduğunu kabul edersek pazarın yetmeyeceğini görürüz. dedi 11/07/2012 TARİHİNDE Bağımsız Dış Denetimin bugünü ve geleceğinin de tartışıldığı, rahmetli Avni Sait BAŞARAN eğitim salonunda yapılan toplantı, zaman zaman tartışmalı geçti. ZEYTİNBURNU MMMB ŞB.BŞK Erkan ERAYABAKAN  (SAĞ RESİM SOLDA) VE DEMİREL YETKİ İSTEME KONUSUNDA GÜÇ BİRLİĞİMİZİ SAĞLAM TUTALIM ÇAĞRISI YAPTI....
DEMİREL yeni getirilen düzenlemeler ile artık Ticari defterler TMS göre değil  VUK göre  tutulacak  sonrasında TMS uyarlanacak hatırlatmasını yaptı. Dinleyicilerin sorularını cevapladı. Katkı sunanlar Ertuğrul ÇEKEN,  Dernek eski başkanlarından Aziz KOÇAL, Hasan bey isimlerini duyamadığımız diğer katkı ve soru yöneltenler YMM lerin tutumunu ve TÜRMOB' sorunu çözemeyişini eleştirdiler TOPLANTININ tamamı MÜKELLEF TV DİĞER SEÇENEKLERİNDE TIK..

03/07/2012 SAAT 21.45
SANLI'nın açıklamaları

09,30 TÜRMOB GN. BŞK Nail SANLI yi 2 NCİ önerge kimin hazırladığını sorduk bizim dışımızda biz sadece YMM verilen denetim yetkisinin 10 yıllık SMMM lerede VERİLMESİ önergesinin verilmesini talep etmiştik. 2 NCİ önerge YMM ve SMMM eşit konuma getirmiştir. Bir bakıma doğruda oldu 10 yıllık SMMM verilse idi SMMM 'arasında da tartışma yaşanacaktı. Biz SMMM ve YMM eşittiri zaten savunuyorduk Yeni TTK değişiklikleri sırasında Gümrük Müfettişlerine ve YMM ayrıcalık tanınması bizim talebimiz değildi dedi. Bundan sonra kararları 660 sayılı KHK ile kurulan KYG verecek AKP iktidarı  taraftarlarınca baskı altında kalarak SMMM ve YMM eşit statüde sayılmasını kabul etmiştir  dedi.
 

AYMMO Başkanı Halil BAŞAĞAÇ
KYGMDSK özel hukukla kurulmuştur.

6102 sayılı  TTK değişikliği ile ilgili sorularımızı yanıtlayan AYMMO dönem Bşk. Halil BAŞAĞAÇ değişiklikleri genel olarak olumlu bulduğunu Kamu Yararını Gözetleme Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu KYGMDSK hukuksal yetkilenmesinin Yeni 6102 sayılı TTK da değişikliği tasarısının 9 md  ile tamamlandığını vurguladı.

Sayın BAŞKAN özellikle SMMM ler tarafından sizlerin ayrı lobi yaparak YTTK 400 ncü md. YMM ler lehinize çevirdiğiniz kamu oyunda tartışılıyor ?  devamı

Gn. Başkanlığa tekrar seçilen Saffet AÇIKGÖZ
'ÖNERMEK, ELEŞTİRMEK YETMEZ'
İstanbul Yüksek Ticaretliler ve MÜ.İİBF Mezunları Derneği Genel Merkezinin 23 Haziran 2012 tarihinde yapılan 39 ncu Genel Kurulunda Gn. Bşk. Saffet AÇIKGÖZ başkanlığındaki tek liste oylandı. Ahmet ŞATIROĞLU'nun listesini haberin devamı........
.
( genel kurulun tamamını  Mükellef TV den diğer bölümü seçeneklerinden 3 bölüm seçip izleyebilirsiniz  tik )

 

 

3-Önerilerimiz

Mükellef  Diyor ki....


6102 sayılı yeni TTK yürürlüğe girmeden değiştirilen ilk temel kanun olma özelliğini kazandı.

Mükellef Gazetesi olarak biz diyoruz ki ;
660 sayılı KHK ile kurulan kurul gerçekten süper yetkilere haiz TTK ile de yetkilendirilen tüm kanunların üstünde Denetçiyi, Denetimin standartlarını ve denetlenecek sahaları belirmede tek otorite. (KYGMDSK ) dur.

TTK değişikliği olmasaydı da (KYGMDSK ) kurulacaktı.

TÜRMOB kuruldu kurulalı bu konuda 3 görüş hakimdi. 1 nci görüş Muhasebeciyi- Denetçiyi yetkilendiren eğiten kurum 3568 e göre TÜRMOB tur. Bu mesleği ilgilendiren standartları da TÜRMOB yapmalıdır

2 Görüş Muhasebeci ve Denetçi 3568 e göre belirlenmeli ve ruhsatlandırılmalı.  Ancak standartları işveren kurumlar örneğin piyasa düzenleyici kurumlar yapmalı  Maliye  Bakanlığı, SPK, BDDK, EPDK gibi

6009 sayılı kanunla yetki alan Maliye bakanlığı 2 görüşe uydu ve vergi inceleme standartları üst kurulunu kurdu...

3 görüşse dünyada olduğu gibi muhasebe standartları ve denetim standartlarını muhasebeciyi ve denetçiyi belirleyen kurumların çokluğu ve her kurumun SPK, BDDK, EPDK gibi kendi standardını koyup kendi belirlediği  denetçiye denetim yaptırdığı ve bu durumunda özellikle denetim standartlarında ve denetçilerin belirlenmesinde otorite boşluğu ve otoriter kurumlar arasında güç çekişmesi yaşattığı, haksız rekabetlere neden olduğu, (Ülkemizde yaşanan TÜRMOB-SPK çekişmeleri gibi) bundan dolayı mesleki kalitenin düştüğü, bu durumun önüne geçilmesi için tek bir otoriter kurumun olması gerektiği yönündeydi. biz Gazete olarak 3 ncü görüşün ağır bastığını ve  uluslar arası genel geçer görüş olduğunu tesbit ettik. 3568 sayılı meslek yasasının bu doğrultuda gelişen dünya koşullarında yeniden düzenlenmesini de önerdik te.

TÜRMOB idare edenler uygun siyasi konjüktür aramakla meşguldüler. Ne demekse bu mesleğin siyasetle ne ilgisi vardı ki !? veya siyasetçilerin bu meslekle ilgileri ne boyuttaydı ki..!? burası ayrı bir yazı konusu olur...

Mükellef gazetesi olarak
2000 yıllarda yaşanan Enron olaylarının 3 ncü görüşte belirtilen karmaşa ile ilgili bağıntılarını , 2000 den itibaren TÜRMOB bşk ve bağlı oda başkanları SPK ve BDDK yetkiileri ile BDD gibi kurum ve Denetim firmaları yetkilileri ile yaptığımız söyleşilerde ortaya koyduk. Rocsk raporun Sorbones OXly yasası ile bağıntılarını ve Türkiye gerçeğini de kamuoyuna duyurduk. Ancak karmaşadan nemalanan durumun böyle devam etmesini isteyen kesimler maalesef KYGMSÜK varlığına evet ama yetkileri fazla nihayet demeye başladılar

2005 hazırlanan (KYGMDSK ) tasarısını Mükellef web stesin de yayınlarken siz neden görüşlerinizi açıkça söylemiyor dunuz da  tabiri caizse  saman altından su yürütüyordunuz.

2010 temmuzunda Maliye Bakanı ŞİMŞEK e sorduk 3  görüş ile ilgili fikrini ve Manşetten kamuoyuna duyurduk bakanın dediğini . Bakan Farkındayız  6009 ile yetki aldık otorite boşluğunu dolduracağız dedi. TÜRKER de akabinde  TÜRMOB başkanı iken  gider ayak TÜRMOB Denetim Standartları kurlunu kurduk bu yetki bizimdir. TÜRKER'in taslağı  TÜRMOB içinde tartışıldı ve geri çekildi. 1994 TÜRMOB Muhasebe ve Dent. Standartları Kurulunu kurmuş ama sahiplenememişti..

Bizim görüşümüz TÜRMOB YETERİNCE ETKİN VE YETKİN OLAMAMIŞTIR. Sonsuz md. kaynaklara etkin bürokrat kesiminden üyelere sahipken  Koskoca 22 YILDA  ELLE TUTULUR Tek BAŞARI LARI  SPK na 1999 da 3568 e göre ruhsat almış SMMM ve YMM denetçi sayılır md. ekletmeleridir.  Bunun haricinde Lüzumsuz SMMM ve YMM çekişmeleri ile zaman öldürmüşler , TÜRMOB lisanslama konusunda yetkilerini koruyabilecek mi merak konusu. Koruyamayacaklar görüşü ağır basmakta Hatta TÜRKER ben ne yapayım benim dediklerim 10 yıla yakın TÜRMOB yöneticiliğinde dinlenmedi ...diye söylemleri de..Mükellefte yayınlandı..

Bazıları da şimdiki dersimiz  pazarımız TÜRMOB bitti iç denetçiler odası kuralım o ayrı bir dal  odası yok nasılsa veya gerek yok  Mehmet TİMUR TÜRMOB gn. başkanı iken Meslek edindirme kanununa meslek edindirme eğitimi verecek kurumlar arasında TÜRMOB soktu AKADEMİLER kuralım İç denetçi denetçi hatta Alkapon muhasebeci canım piyasanın ihtiyacı yetiştiririz olur biter idare ederiz havalarında  ...ve 3568 i yok veya yetersiz sayan tutumlarla yanlış mezralarda yüzdü..

Sonrada çıkıp kürsülerden yahu AKP akademik meslek odalarını bölüp parçalayıp ele geçirecek odalarımıza sahip çıkalım. Sen sebep yaratıyorsun. Muhasebecilik ve YMM liğin haricinde  bağımsız denetimmiş iç denetimmiş gibi tabirleri  daha da önemsiyorsun . Muhasebeciliğin temel alınması gerektiğinde yeterince diretmiyor...Muhasebecilik bitti  ..YMM bitti  dünyada ymm yok denetçilik var yalanlarına kanıyor  veya zora düştün mü bu yalanlardan medet umuyorsun .- Mesleğine 3568 'e elde ettiklerine sahip çıkmıyor çıkamıyorsun ...

Denetim Mal ve para hareketlerinin  denetimidir bunun adı da mali denetimdir. Yeminli Murakıplar özel şirketlerde denetim kurumlarında görev alır bu işlerin kurallara uygun yapıldığına dair 2. ve 3 . taraflar için kamu yararına imza atarlar. Demekki Yeminlilik denetimde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok eski bir müesse ancak bizde kuraları iyi işletilmemiş.

 Patatesin çapı armudun sapı etin danası eşeği  ayrı bir denetim işidir. Arthur Anderson isimli devasa ulular arası işlem gören güvenilir denetim firması ENRON her girdisinin çapını denetlemeye kalkmış .....ve Enron 3000 çalışanının yıllık ücreti 3 milyar ABD doları iken Arthur And.  'un 5 kişi ile ayda ayda 30 saat denetim  için yıllık aldıkları ücret  12 milyar dolar . Enron kamuoyunu yanılttı diye tüm kurucları ceza giymiş ARTHUR AND. nerde ise aklanmış. ABD verg kaybı yaşadığının farkına varmış. Halkın galeyanını örtbas etmek için denetim firması aklanmış , ...Bu durumda  denetimin denetçinin bağımsızlığından söz edilebilinir mi. ? Bağımsız denetçilerin üzerinde yeterince kamu gözetimi varmı?tartışılır olmuş

Sonuçta Enron olayı göstermiştir ki denetimin üzerinde yeterince kamu otoritesi yok.. Denetimin bir kamu otoritesine bağlı yapılması gerekliliği doğmuş  ABD 2002 yılında eyaletler üstü  Sorbanes OXLY yasası ile (KYGMDSK ) kurulmasını zorunlu kılmış.  Bazılarının bahsettiği gibi AB bilmem kaçıncı yönergesi sonucu  falan değil , (KYGMDSK ) kurulması. Dünyadaki Bağımsız Denetimin kamu gözetiminde yapılması ihtiyacı sonucu doğmuştur ve doğrudur. Oysa Prof Ekrem PAKDEMRLİ 'nin maliye bakanlığında çıkan 3568 sayılı yasa YMM aracılığı ile denetimin kamu gözetiminde yapılması sağlanmıştı.

  ve önerilerimiz
YMM  denetçiliğin en üst baremi sayılmalı.  1 YMM ve 2 SMMM ile   A sınıfı bağımsız denetim firmalarının kurulabileceğini     KYGMDSK kamuoyuna duyurmasını

(KYGMDSK ) Başkanı Seyit Ahmet BAŞ ve ekibinin TÜRMOB yetikilerinin artık bu doğrultuda karar almalarını  ve SMMM , YMM ortaklığının önündeki engelleri kaldırmalarını ,

SPK işlem gören firmaların hazırlanan denetim raporlarının bağımsız bireysel çalışan YMM tam tastikin den geçirilme kuralı ve düzenlemesi getirilmeli. Rotasyon için bu daha doğru olur kanaatindeyiz.

Denetçi olabilmek için 3568 e göre SMMM olma şartlarının korunmasını

10 yıl fazla ASGARİ 3 YIL FİİLEN SMMM 'llik yapanların YMM'lik sınavlarına girebilmelerinin sağlanmasını, 

ve
SPK işlem gören firmaların hazırlanan denetim raporlarının YMM tastikinden geçirilme zorunluluğunun mutlak kurala bağlanmasını ,
Bireysel çalışan YMM lerin rotasyon kuralları çerçevesinde  (Rotasyon kuralları belirlenerek Yeni TTK tasarısında zaten bu kurallar netlik kazanmış ve yetki size verilmiş) bağımsız denetim firmalarını denetlemelerinin sağlanmasını 

1 yıllıkta YMM olsa da sınava tabi tutulmalarının yanlış olacağını , bu yanlışa düşülmemesini şiddetle öneriyoruz..SMMM geçen 3 yıl dan sonra YMM olmak için verilecek 10 derslik sınav yeterlidir.  kanaatindeyiz

Çünkü ;

TÜRMOB camiası mensupları gergin bekleyişi hak etmedikleri gibi umutları ile bu söylediklerimin haricinde daha katı oynanırsa piyasaya hakim yabancı bağımsız denetim sermayelerinin Türkiye 'deki uzantıları karşısında rekabet edebilecek bağımsız denetim şirketlerimiz çoğalamaz...

 

İM-DER İSTANBUL MUHASEBECİ VE DENETÇİLER DERNEĞİ KURULDU KURULUŞ BİLDİRGESİ nin kahvaltılı TOPLANTISI  MÜKELLEF TV DİĞER SEÇENEKLERİNDE TIK...

İSMMO'nın düzenlediği 1. Uluslararası Entelektüel Sermaye ölçme ve raporlama sempozyumu 30/06/2012 TARİHİNDE yapıldı açılış ve 5 oturum tamamı  Mükellef TV eğitim seçeneklerinde tık

6102 SAYILI YTTK  660 sayılı  KHK, 6335 ve devamında, TBMM verilen önergeler ..TÜRMOB CAMİASI İÇİN  NE GETİRİYOR GERÇEĞİ...!

6102 SAYILI  YTTK BAZI MD VE YÜRÜRLÜK TARİHİNİ DEĞİŞTİREN 
6335 sayılı kanun 30 /06/2012 tarihinde rg. YAYIMLANDI ÜSTÜNDEN GÜN GEÇMEDİ TÜRMOB   6335 YMM verilen denetçi yetkisi SMMM verilmeli gerekçesi ile TBMM 302 sıra nolu torba kanununa önerge verdirdi.  Önerge 302 nin TBMM oylamasında  görüşülmedi  . Bunun Türkçesi geri çekildi (el altından).  2 nci bir önerge YMM ile SMMM eşit statüye tabi olmaları doğrultusunda  mecliste şuan 03/07/2012 saat 20.00 görüşülmekte olan torba kanun la görüşülmek üzre 2.nci bir önerge verildi. Kabul görecek gibi ancak...(pardon HABER GELDİ  KABUL  EDİLDİ) . Pek birşey değişmedi son söz  660 ile ilgili kurulan Kamu Yararını Gözetleme Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun KYGMDSK yetkilerini TBMM den...de almıştır...Bundan sonraki SMMM ve YMM bize göre kardeş kavgasının-muaraza-sının çözüm merci KYGMDSK 'dur...

KISACASI  mecliste verilen uğraşlar güç gösterisidir bu kardeş kavgasından arada amiyane tabirle malı götürmek isteyenlerin ve bu niyetlilere alet  olanlar havanda su dövdürüyorlar olan biten hiç bir şey yok SPK ve TÜRMOB kardeş kardeş uluslar arası denetim firmalarına bağımsız denetçilikte hazır olan zemini güçlendiriyorlar. Muhasebeci hem de denetçi aynı kişi olursa 85 bininin de öyle olması talep ediliyor,  (zor ama biz isteyelim diyorlar)  istenmeyen,  denetçilerin defter tutmasını da yasallaştırıyorlar.

İlerde görülecek ki dünyada  Sarbones  Oxly'den sonra kurulan KYGK uluslar arası denetimlerde ve denetçinin belirlenmesinde uluslar arası hukukun oluşması için uluslar arası KYGK kurumları üst birliği kuracak İFAC vs gibi kurumlardan  farklı kamunun daha etkin olduğu ACCA ve İASS dan öte hukuk ve standartlar belirlemede yetkili  belirleyiciler olacak bizim öngörümüz budur. İşte uluslar arası oluşturulan bu konsirsiyum Eylül veya Ekim ayında Türkiye ye gelecek 660 sayılı KHK kurulan Türkiye KYGMDSK yetki ve işleyişini görüp akredite işlemini tamamlayacaktır. Bu tarihe kadar KYGMDSK 2. ncil mevzuatını uygulamaya koymuş olacak hani A sınıfı bağımsız denetçi tüzel kişiliği kimlerden oluşur . Bu kişilerin nitelikleri  neler olmalıdır a karar verecek kurum KYGMDSK. Herkes denetçi ise muhasebeci kimdir ? sorusunun cevabını KYGMDSK ve TÜRMOB ULUSLAR ARASI İLİŞKİLERDE anlatmak durumunda kalacaktır. Esas düğüm budur TBMM SMMM, YMM eşittir çabaları güç gösterisi idi geldi geçti.

Bizce yanlış yapıldı YMM denetçilik verilse idi SMMM lerin   YMM olma konusunda 10 yıllık tecrübe,  bir fiil çalışma şeklinde düzenlenen süre   3 yıla   indirilse idi. Daha doğru olurdu. Herkes denetçi ise muhasebeci kim ? Sizler denetim firmaları muhasebecilik  yapmasın istemiyormuydunuz ? Muhasebeci olan denetçide sayılsın mı.?  ( bize göre KYG bu tür kararların alınmasını 3568'in  düzenlenmesini talep edecek taraflardan olmuştur. Tatışılan  KYG.Maliye Bakanlığına  BAĞLANMASI DOĞRU BİRİ KARARDIR) SMMM ve YMM eşitmidir ?  değilmidir ?  Bizce fazla kaşınan her iki ünvanlıyada zararı çok olan ilerde bu çok zararların, daha da belirgin hal alacağı boyuta doğru gidiyor. Bunda en büyük zararı SMMM kesimi görür düşüncesindeyiz. Çünkü muhasebecilikle denetçilik aynı iş değildir. Denetçi olmak için muhasebeci olmak mutlaka gerekire bağlı kalınmalı. Denetçilik içinde ayrı bir eğitimin şart olduğu gerçeğini kimse inkar edemez. YMM mesleğin en üst baremi olduğu kabul edilmeli. Bizim önerimiz YMM lerin bağımsız denetim tüzel kişilikleri kurmada tek yetkili olmaları. Bu tüzel kişilerdeki diğer yetkili imzalarında en az SMMM ünvanına haiz olmaları ve 3568 e göre YMM geçiş sürecinin de asgari 3 yıla çekilmesidir.  YMM lik ve Denetçilik ile ilgili hiç bir belgenin sınavsız verilmemesini de şiddetle öneriyoruz. Özetle 3568'e sadık kalınmalı diyoruz.  03/07/2012 SAAT 21.45

SANLI'nın açıklamaları

09,30 TÜRMOB GN. BŞK Nail SANLI yi 2 NCİ önerge kimin hazırladığını sorduk bizim dışımızda biz sadece YMM verilen denetim yetkisinin 10 yıllık SMMM lerede VERİLMESİ önergesinin verilmesini talep etmiştik. 2 NCİ önerge YMM ve SMMM eşit konuma getirmiştir. Bir bakıma doğruda oldu 10 yıllık SMMM verilse idi SMMM 'arasında da tartışma yaşanacaktı. Biz SMMM ve YMM eşittiri zaten savunuyorduk Yeni TTK değişiklikleri sırasında Gümrük Müfettişlerine ve YMM ayrıcalık tanınması bizim talebimiz değildi dedi. Bundan sonra kararları 660 sayılı KHK ile kurulan KYG verecek AKP iktidarı  taraftarlarınca baskı altında kalarak SMMM ve YMM eşit statüde sayılmasını kabul etmiştir  dedi.

Mükellef Gazetesinin kamu adına, TÜRMOB camiası adına, yaptıkları...

Enron Olayları, ROSC raporu,  sonucu ABD Sarbanes Oxly  yasasını çıkarmış denetim mesleğine çeki düzen vermek için Kamu Yararını Gözetleme Kurumu ihdas etmiş.  Bu düzenlemeyi tüm dünyaya ihraç etmesi   AB'nin kabul etmesi sonucu  KYGMDSK kurulma zorunluluğu Türkiye için de doğmuştur. 2005 te Türkiye'de  KYGMSK taslağı hazırlanmış ve sadece Mükellef Gazetesinde yayınlanmıştır.  Yeni TTK tasarısı da aynı dönemde Kamuoyunun görüşlerine sunulmuş  TÜRMOB camiası yeni TTK umut bağlamış tartışmaları bu yönde yoğunlaştırmıştır.  devamı


660 DEĞİŞTİ

02/05/ 2012 ....15,38

660 Sayılı KHK Değiştiren 6300 sayılı kanun 10/05/2012 Tarihli
28288 sayılı RG Yayımlandı..
 tık

Katılımcı Muhasebeciler Demokratik Değişim Hareketi İSMMMO delegesi..M. ÇOŞKUN
Sorunlarımız siyasi olmakla birlikte esas olarak insanidir.

İlk Baharın yüzünü iyice gösterdiği,  sıcaklıkların yazı aratmayacak oranda artmaya başladığı bu günlerde içimiz kararıyor,  işyerlerimizden, bürolarımızdan kafamızı dışarıya uzatamıyoruz. İşyerlerimizde sabahın 8.30’undan akşamın 8’ine kadar ...... devamı

Yüksek Ticaretliler seçimlerine liste hazırlayın Ahmet ŞATIROĞLU "TEPKİ ADAYIYIM"
76 yıllık köklü bir maziye sahip Yüksek Ticaretliler Marmara Üniversitesi İİBF Mezunları Dernekleri Gn. Merkezinin 23 Haziran 2012 tarihinde yapılacak olan 39. Olağan Genel Kurulunda  Gn. Bşk. Saffet AÇIKGÖZ  listesine karşı, liste hazırlıkları yapan YMM  Ahmet ŞATIROĞLU ' Statükocu yönetişim ve kalıcı kurul üyeliklerine karşı  tepki adayıyım diyerek 13 haziran 2012 tarihide sorularımızı ...devamı

Gn. Bşk.Tekrar aday olan Saffet AÇIKGÖZ

Temsilciliklerimizi çoğaltacağız..
76 yıllık köklü bir maziye sahip Yüksek Ticaretliller Marmara Üniversitesi İİBF Mezunları Derneği Gn. Merkezinin  39. Olağan Genel Kurulu 23 Haziran 2012 tarihinde yapılacak.  Genel Başkanlığına 4 ncü kez aday olan Saffet AÇIKGÖZ, sorduk listeniz de kimler var yeni dönemde neler yapacaksınız. Derneğin 76 yıllık köklü mazisine dikkat çeken AÇIKGÖZ Gn.  Merkeze bağlı İstanbul, Ankara,  devamı

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Türkiye  3 ncü Muhasebe Uzmanlığı Kongresi Düzenledi
   15 Mart 2012 Tarihinde 2 Oturum halinde düzenlenen kongrenin sunuş konuşmalarını TMUD yönetim kurulu üyesi Arif AYTOLUN yaptı. TMUD  Bşk. Yard. Sabri TÜMER  Eski başkanlardan Prof, Dr. Mustafa AYSAN, Porf. A.Hayri DURMUŞ, YMM Muhlis SELÇİK, Dr. Masum TÜRKER ve TÜRMOB Gn. Bşk. Nail SANLI  Yeni TTK ve 660 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Kamu Gözetim Kurulu  (KGK) sonrasında gelişen olaylar hakkında önemli açıklamalar yaptılar. SANLI  KGK 'nun TÜRMOB eğitimlerine referans vermesini istiyoruz ve vereceklerdir dedi.
Kongrenin tamamını Mükellef TV Eğitim bölümünden seçip 4 bölüm izleyebilirsiniz

DERNEKLER VE YASAL
SORUMLULUKLARI
KİTABI ÇIKTI
   Mali Müşavirler Birliği (MMMB) Büyükçekmece Şubesinin Kurucu Başkanı SMMM Tuncer DAĞ’ın “DERNEKLER VE YASAL...SORUMLULUKLARI” isimli 432 sayfalık kitabı yayımlandı ve dağıtıma ..devamı

 

İSMMMO KV Seminerinde İVD. Başkanı M. DAKIN 'ÖNCE VERGİ SONRA AİDAT'
 
 
Sunuş Konuşmalarını  İSMMMO Sekreteri İhsan YALÇIN Yaptığı İSMMMO'nın KV Semineri 03/04/2012 tarihinde yapıldı. Seminerin açılış konuşmalarını  İSMMMO Bşk.  Yahya ARIKAN (sağda)  ve İVD. Başkanı Mustafa DAKIN ( solda)  yaptılar.
Oturum başkanlığını TÜRMOB Disiplin Kur. Bşk Alper KUŞ'un (soldan 2.) yaptığı
seminerde
 sırasıyla  (sağdan ) YMM Mustafa ÇAMLICA,  Doç. A. Bumin DOĞRUSÖZ  ve GİB. D. Bşk'larında Fatih KAYA yaptı. KAYA Kurumlar Vergisi istisnalarını ince ayrıntılarına kadar açıkladı . DOĞRUSÖZ Örtülü Kazanç , Transfer Fiyatlandırmalarını detaylı analizini  yaptı. YMM Mustafa ÇAMLICA'da   'nın borçlarını ödeyemeyen Yunanistan'da  YMM  ihdas edildiğine dikkat çektiler ve  soruları cevapladılar. Seminerin Tamamını  Mükellef TV Diğer Bölümünden izleyebilirsin..tık

Kadınlar gününde kadınlar İSMMMO Başkanın ARIKAN'ı ağlattılar...
İSMMM Odası  8 Mart Dünya kadınlar gününde ÇYD Derneği Başkanı Av. Saliha ESEN , Ayçin Denizer DEVRAN, Fatma ŞUBAŞI, Ayten ŞAHİN, ve SMMM Serpil ZORBOZAN'ın konuşmacı olduğu bir söyleşi ve kokteyl düzenledi. Açılış konuşmalarını  Sosyal Etkinlikler Komitesi Başkanı  Sezer Asiye KARAN'ın 
ve İSMMMO Başkanı Yahya ARIKAN'ın   yaptığı yoğun ilgi gören toplantı saat 18.30 başladı.. Toplantıda Serpil  ZORBOZAN  nişanlısı 12 eylül darbesinde tutuklandıktan sonra öldürülen Birgül KAYA'nın Hollanda dan içleri burkan, bir çok kişinin gözlerinin dolmasına neden olan mesajını okudu. 
Kadınlar gününde kadınlar mesajı dinleyen  İSMMMO Başkanın ARIKAN'ı ağlattılar...
Mükellef TV diğer bölümünden seçip 2 bölüm toplantının tamamını izleyebilirsiniz

 

İstanbul SMMM ODASINDAN
130 SORUDA YENİ TTK


İTİMAT Bağımsız Dent. ve YMM'lik AŞ Seminerinde Av.Z.DEMİR "Sözleşme  Ticaret hayatının Anayasasıdır "
(Zeki DEMİR  Anlatımın yazılı Kitabı  yüklendi )

Bağımsız Dent. ve YMM'lik AŞ  Yeni TTK 'nu  İş ve Ticaret hayatını düzenleyen yasalar çerçevesinde tarafların hukuki sorumlulukları ile ilgili yeni düzenlemeler başlıklı 16 Kasım 2011 tarihli seminerin'de çalışma hayatı ele alındı. İtimat AŞ Yönt. Kur. Başkanı CPI ve YMM Burhan SARIOĞLU'nun açılış konuşmasının ardından seminerde sunumda bulunan Av. Zeki DEMİR İşçi ve .
..haberin .devamı

Semineri tamamını Mükellef TV Eğitim bölümünde 2 bölüm  seçip izleyebilirsiniz..tık

 

 

TARAFLAR MEMNUN DEĞİL ŞİKEMİ VAR ?
Yüksek Ticaretliler Derneği,Klasiği ; Türkiye 11 nci Vergi Kongresinde : 6102 Sayılı Yeni TTK ve Vergi'leme masaya yatırıldı. KYGÜK'nun 660 sayılı KHK ile kurulması ile  Muhasebe,  Özellikle Denetim mesleğinde iş alanları TTK ile netleşiyor mu ?...

Akademisyenler uygulansın istiyor. İş alemi tereddütlerinin giderilmesini talep ediyor. Ticaret ve Ceza hukukçuları biraz bol gömlek  uyarılarında bulunup dikkat edelim diyor.  TÜRMOB camiası bizim eğitimlerimize ve yetişkin ehil üyelerimize güvenilsin. Sorumluluklarımız düzeyinde yetkilerimiz de olduktan sonra muhasebe ve denetim mesleğinde çığır açar dünya liglerinde top koşturacak markalar çıkarırız iddiasında.  Maliye Bakanlığı TTK girsin yürürlüğe işimize gelir biz hazırız. Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı gerekli düzenlemeler yapılır köşk yolda düzelir mantığında

6-7 Nisn. 2012 Tarihlerinde düzenlenen  Yüksek Ticaretliler ve Marmara Ü. İ.İ.B.F Mezunları Derneği, Konferansının açılış konuşmasında; Genel Başkan Saffet AÇIKGÖZ,  6102 Sayılı  Yeni TTK 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM de kabul edildiğini, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe gireceğini vurgulayarak.  6102 Uluslar arası eşitlik, şeffaflık, sorumluluk, hesap verebilirlilik  ilkelerini kabul eden kanun olmak zorundadır dedi devamı için tık

2 GÜN SÜREN Vergi KONGRESİ'ni   Mükellef TV Eğitim Bölümü Seçeneklerinden  seçerek tamamını izlemek için tıklayı

AYMMO Toplantısında Yeni TTK ve 660
tartışıldı


Ankara YMMO'nın (AYMMO) toplantısında YMM Erdoğan ARSLAN, Doç.Dr.Korkut ÖZKORKUT ve YMM Özcal KORKMAZ
  Yeni TTK kanunun  ve 660 Sayılı KHK Kamu Gözetim ve Denetim s
tandartları kurulunun oluşması sonrası  ile ilgili muhasebe ve denetim mesleğinin dününü ve geleceğini tartıştılar.

Ankara YMMO  2011 dönem Bşk. Sami KAZICI (sol üst resim) 660 ile 3568 sayılı yasamız karşılığını bulmuştur....dedi. 

AYMMO 2012 dönem başkanı Bşk.  Halil BAŞAĞAÇ (sağ üst resim) 660 ın denetim ile ilgili diğer kanunlara atıf yaparak diğer kanunlar 660'a aykırı olamaz diyor. Dikattli olmalıyız. 660 sayılı KHK ile ilgili yeni bir lisanslama yapılacaksa biz  Eğitime evet  Sınava hayır demeliyiz....dedi

M.Feridun ÖKTEN (sol alt resim) aldığım duyumlar Kurul Yeni lisanslamalarda YMM'leri sınava tabi tutmayacak. 660 ile SMM ve YMM ortaklığı mümkün dedi...

Yıldırım Beyazıt AKHAN  660 olumludur.  bundan sonra çıkacak yönetmelik vs. gibi 2 ncil mevzuatta dikkatli olmalıyız. Önerim çalışma gurubu oluşturmak....  

19 /11/2011 Tarihli Semineri tamamını Mükellef TV Eğitim bölümünde 2 bölüm  seçip izleyebilirsiniz..tıkAbonelerimizin dikkatine
Sitemizde yenileme
ve
bakım çalışmaları yapılmaktadır. 
Geçici olarak yayınlarımızı şifresiz izleyeceksiniz...

Sorunlar  için....
0216-481 32 24
 

Okurlarımızın dikkatine
Sitemizde alt yapı düzenlemeleri yapılmaktadır.
Eksplorer' Tarayıcı da sorun çıkmaz... şifresiz izleyebilirsiniz..

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu  için tık.....

6102 sayılı YTTK Değişiklik tasarısı ve KYGMDSK  yetkilerini artırıcı nitelikte
(tasarı için tık)


( 660 Sayılı KHK için için tıklayın)

Yeni TTK değiştiren 44 Md. tasarı 26.06.2012 Tarihli TBMM görüşüldü ve kabul edildi...Tasarı değişikliği hakkında TBMM tutanakları için ...tık

Mükellef  Diyor ki....

6102 sayılı yeni TTK yürürlüğe girmeden değiştirilen ilk temel kanun olma özelliğini kazandı.

 Değiştirilmesi yönünde gelen yoğun baskılar sonucu AKP iktidarı 6102 sayılı TTK 'nun yürürlülük tarihi olan 1 Temmuz 2012 tarihinden önce 15 Haziran 2012 tarihinde  baskıcıların bize göre haklı talepleri doğrultusunda hazırladığı 44 md. tasarı ile değiştirmek istiyor. 1 temmuz'a yetişmeyeceği ihtimali olduğu mutlak. Aldığımız bilgiler asgari 6 ay öteleneceği  doğrultusunda.

Mükellef Gazetesi olarak YTTK hiç bir zaman her hangi bir şekilde savunucu olmadık.En fazla 300 md. geçmeyecek bir çatı kanun şeklinde düzenlenmesini ilgili kanunlara çağdaş hukuk anlayışında olduğu gibi atıflar yapan bir kanun yazılması gerektiğini  Gelişmiş tüm ülkelerde TK  bu anlayışla kaleme alınıp 150 ila 300 md.tamamlandığın 1525 md işleri çorbaya çevireceğini ve kimseyi memnun etmeyeceğini anlatıp durduk. Maalesef haklılığımız anlaşıldı ancak ok yaydan çıkmış birkere  önümüze bakalım.

TÜRMOB camiasının yakından ilgilendiren  değişiklikler içeren 44 md. tasarının 9 md si 6102 nin 88 md yaptığı değişiklikle 660 sayılı KHK ile  kurulan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Üst Kurumunun (KYGMDSK ) görev ve yetkilerini belirliyor. Tasarının 8, 17 ve 18 md de  TÜRMOB üyesi  SMMM ve YMM meslek mensuplarını yakından ilgilendirdiği gibi denetim ve denetçi yi  belirleyen 6102 sayılı  TTK nın 400 ncü md.sini değiştiren 19 md. (KYGMDSK ) na Denetçiyi ve denetimin alanlarını ve standartlarını belirleme (daraltma artırma gibi ) 398 md içeriği hariç yetki veriyor. 21 ve 22 nci md.dikkatle incelenmeli.

Mükellef Gazetesi olarak biz diyoruz ki ;
660 sayılı KHK ile kurulan kurul gerçekten süper yetkilere haiz TTK ile de yetkilendirilen tüm kanunların üstünde Denetçiyi, Denetimin standartlarını ve
denetlenecek sahaları belirmede tek otorite. (KYGMDSK ) dur.

TTK değişikliği olmasaydı da (KYGMDSK ) kurulacaktı.

TÜRMOB kuruldu kurulalı bu konuda 3 görüş hakimdi. 1 nci görüş Muhasebeciyi- Denetçiyi yetkilendiren eğiten kurum 3568 e göre TÜRMOB tur. Bu mesleği ilgilendiren standartları da TÜRMOB yapmalıdır

2 Görüş Muhasebeci ve Denetçi 3568 e göre belirlenmeli ve ruhsatlandırılmalı.  Ancak standartları işveren kurumlar örneğin piyasa düzenleyici kurumlar yapmalı  Maliye  Bakanlığı, SPK, BDDK, EPDK gibi

6009 sayılı kanunla yetki alan Maliye bakanlığı 2 görüşe uydu ve vergi inceleme standartları üst kurulunu kurdu...

3 görüşse dünyada olduğu gibi muhasebe standartları ve denetim standartlarını muhasebeciyi ve denetçiyi belirleyen kurumların çokluğu ve her kurumun SPK, BDDK, EPDK gibi kendi standardını koyup kendi belirlediği  denetçiye denetim yaptırdığı ve bu durumunda özellikle denetim standartlarında ve denetçilerin belirlenmesinde otorite boşluğu ve otoriter kurumlar arasında güç çekişmesi yaşattığı, haksız rekabetlere neden olduğu, (Ülkemizde yaşanan TÜRMOB-SPK çekişmeleri gibi) bundan dolayı mesleki kalitenin düştüğü, bu durumun önüne geçilmesi için tek bir otoriter kurumun olması gerektiği yönündeydi. biz Gazete olarak 3 görüşün ağır bastığını ve  uluslar arası genel geçer görüş olduğunu tesbit ettik. 3568 sayılı meslek yasasının bu doğrultuda gelişen dünya koşullarında yeniden düzenlenmesini de önerdik te.

TÜRMOB idare edenler uygun siyasi konjüktür aramakla meşguldüler. Ne demekse bu mesleğin siyasetle ne ilgisi vardı ki !? veya siyasetçilerin bu meslekle ilgileri ne boyuttaydı ki..!? burası ayrı bir yazı konusu olur...

Mükellef gazetesi olarak
2000 yıllarda yaşanan Enron olaylarının 3 ncü görüşte belirtilen karmaşa ile ilgili bağıntılarını , 2000 den itibaren TÜRMOB bşk ve bağlı oda başkanları SPK ve BDDK yetkiileri ile BDD gibi kurum ve Denetim firmaları yetkilileri ile yaptığımız söyleşilerde ortaya koyduk. Rocsk raporun Sorbones OXly yasası ile bağıntılarını ve Türkiye gerçeğini de kamuoyuna duyurduk. Ancak karmaşadan nemalanan durumun böyle devam etmesini isteyen kesimler maalesef KYGMSÜK varlığına evet ama yetkileri fazla nihayet demeye başladılar

2005 hazırlanan (KYGMDSK ) tasarısını Mükellef web stesin de yayınlarken siz neden görüşlerinizi açıkça söylemiyor dunuz da  tabiri caizse  saman altından su yürütüyordunuz.

2010 temmuzunda Maliye Bakanı ŞİMŞEK e sorduk 3  görüş ile ilgili fikrini ve Manşetten kamuoyuna duyurduk bakanın dediğini . Bakan Farkındayız  6009 ile yetki aldık otorite boşluğunu dolduracağız dedi. TÜRKER de akabinde  TÜRMOB başkanı iken  gider ayak TÜRMOB Denetim Standartları kurlunu kurduk bu yetki bizimdir. TÜRKER'in taslağı  TÜRMOB içinde tartışıldı ve geri çekildi. 1994 TÜRMOB Muhasebe ve Dent. Standartları Kurulunu kurmuş ama sahiplenememişti..

Bizim görüşümüz TÜRMOB YETERİNCE ETKİN VE YETKİN OLAMAMIŞTIR. Sonsuz md. kaynaklara etkin bürokrat kesiminden üyelere sahipken  Koskoca 22 YILDA  ELLE TUTULUR Tek BAŞARI LARI  SPK na 1999 da 3568 e göre ruhsat almış SMMM ve YMM denetçi sayılır md. ekletmeleridir.  Bunun haricinde Lüzumsuz SMMM ve YMM çekişmeleri ile zaman öldürmüşler , TÜRMOB lisanslama konusunda yetkilerini koruyabilecek mi merak konusu. Koruyamayacaklar görüşü ağır basmakta Hatta TÜRKER ben ne yapayım benim dediklerim 10 yıla yakın TÜRMOB yöneticiliğinde dinlenmedi ...diye söylemleri de..Mükellefte yayınlandı..

Bazıları da şimdiki dersimiz  pazarımız TÜRMOB bitti iç denetçiler odası kuralım o ayrı bir dal  odası yok nasılsa veya gerek yok  Mehmet TİMUR TÜRMOB gn. başkanı iken Meslek edindirme kanununa meslek edindirme eğitimi verecek kurumlar arasında TÜRMOB soktu AKADEMİLER kuralım İç denetçi denetçi hatta Alkapon muhasebeci canım piyasanın ihtiyacı yetiştiririz olur biter idare ederiz havalarında  ...ve 3568 i yok veya yetersiz sayan tutumlarla yanlış mezralarda yüzdü..

Sonrada çıkıp kürsülerden yahu AKP akademik meslek odalarını bölüp parçalayıp ele geçirecek odalarımıza sahip çıkalım. Sen sebep yaratıyorsun. Muhasebecilik ve YMM liğin haricinde  bağımsız denetimmiş iç denetimmiş gibi tabirleri  daha da önemsiyorsun . Muhasebeciliğin temel alınması gerektiğinde yeterince diretmiyor...Muhasebecilik bitti  ..YMM bitti  dünyada ymm yok denetçilik var yalanlarına kanıyor  veya zora düştün mü bu yalanlardan medet umuyorsun .- Mesleğine 3568 'e elde ettiklerine sahip çıkmıyor çıkamıyorsun ...

Denetim Mal ve para hareketlerinin  denetimidir bunun adı da mali denetimdir. Yeminli Murakıplar özel şirketlerde denetim kurumlarında görev alır bu işlerin kurallara uygun yapıldığına dair 2. ve 3 . taraflar için kamu yararına imza atarlar. Demekki Yeminlilik denetimde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok eski bir müesse ancak bizde kuraları iyi işletilmemiş.

 Patatesin çapı armudun sapı etin danası eşeği  ayrı bir denetim işidir. Arthur Anderson isimli devasa ulular arası işlem gören güvenilir denetim firması ENRON her girdisinin çapını denetlemeye kalkmış .....ve Enron 3000 çalışanının yıllık ücreti 3 milyar ABD doları iken Arthur And.  'un 5 kişi ile ayda ayda 30 saat denetim  için yıllık aldıkları ücret  12 milyar dolar . Enron kamuoyunu yanılttı diye tüm kurucları ceza giymiş ARTHUR AND. nerde ise aklanmış. ABD verg kaybı yaşadığının farkına varmış. Halkın galeyanını örtbas etmek için denetim firması aklanmış , ...Bu durumda  denetimin denetçinin bağımsızlığından söz edilebilinir mi. ? Bağımsız denetçilerin üzerinde yeterince kamu gözetimi varmı?tartışılır olmuş

Sonuçta Enron olayı göstermiştir ki denetimin üzerinde yeterince kamu otoritesi yok.. Denetimin bir kamu otoritesine bağlı yapılması gerekliliği doğmuş  ABD 2002 yılında eyaletler üstü  Sorbanes OXLY yasası ile (KYGMDSK ) kurulmasını zorunlu kılmış.  Bazılarının bahsettiği gibi AB bilmem kaçıncı yönergesi sonucu  falan değil , (KYGMDSK ) kurulması. Dünyadaki Bağımsız Denetimin kamu gözetiminde yapılması ihtiyacı sonucu doğmuştur ve doğrudur. Oysa Prof Ekrem PAKDEMRLİ 'nin maliye bakanlığında çıkan 3568 sayılı yasa YMM aracılığı ile denetimin kamu gözetiminde yapılması sağlanmıştı.

Kıssadan hisse  ve önerilerimiz
YMM  denetçiliğin en üst baremi sayılmalıydı. SPK bunu kabullenmeliydi...Bu hatayı 
KYGMDSK )  nun düzeltmesini,

(KYGMDSK ) Başkanı Seyit Ahmet BAŞ ve ekibinin TÜRMOB yetikilerinin artık bu doğrultuda karar almalarını  ve SMMM YMM ortaklığının önündeki engeller kaldırmalarını ,

SPK işlem gören firmaların hazırlanan denetim raporlarının YMM tastikinden geçirilme zorunluluğunun  kurala bağlanmasını

(Rotasyon kuralları belirlenerek Yeni TTK tasarısında zaten bu kurallar netlik kazanmış ve yetki size verilmiş )

3568 e göre SMMM olma şartlarının korunmasını

10 yıl fazla ASGARİ 3 YIL FİİLEN SMMM 'llik yapanların sınav ile   YMM olma hakları devam ettirilmesini

Bağımsız denetim atüzel kişilikleri mutlak bir YMM kurucu baş ortakla ve diğer ortakları da SMMM olacak şekilde (KYGMDSK ) tarafından karara bağlanarak bir an önce kamu ya açıklanmasını

ve
SPK işlem gören firmaların hazırlanan denetim raporlarının YMM tastikinden geçirilme zorunluluğunun mutlak kurala bağlanmasını ,
Bireysel çalışan YMM lerin rotasyon kuralları çerçevesinde  (Rotasyon kuralları belirlenerek Yeni TTK tasarısında zaten bu kurallar netlik kazanmış ve yetki size verilmiş) bağımsız denetim firmalarını denetlemelerinin sağlanmasını 

1 yıllıkta YMM olsa da sınava tabi tutulmalarının yanlış olacağını , bu yanlışa düşülmemesini şiddetle öneriyoruz..SMMM geçen 3 yıl dan sonra YMM olmak için verilecek 10 derslik sınav yeterlidir.  kanaatindeyiz

Çünkü ;

TÜRMOB camiası mensupları gergin bekleyişi hak etmedikleri gibi umutları ile bu söylediklerimin haricinde daha katı oynanırsa piyasaya hakim yabancı bağımsız denetim sermayelerinin Türkiye 'deki uzantıları karşısında rekabet edebilecek bağımsız denetim şirketlerimiz çoğalamaz...

Türkiye 'de fiilen çalışan çok iyi yetişmiş en az iyi yetişmişten bahsediyorum..2000 YMM vardır 40 bini aşkın SMMM ile kuracakları tüzel kişilikler sizden önceki yetkili kurum SPK istedikleri özellikleri taşıyabilecek nitelikte olur. Zaten bizde mevcut BD kurumlarının büyük  çoğunluğunun sorumlu ortak kurucu baş denetçisi YMM dir. Çalışanı da SMMM dir  TTK ile ilgili fikirlerimizi okurlarımız biliyor.  Ne amaca hizmet ettiği anlaşılmaz bir çok mdd olduğunu daha sade ve anlaşılır  olması gerektiğin söylüyorduk. 1525 madde ile herşeye limon olmanın da aşırı olduğun her fırsatta vurguladık.. Sonuçta 11 vergi kongresinin başlığın TTK da taraflar memnun değil şikemi var diye attık..

Değişiklikte tuzumuz oldu ise ..35 yılı aşkındır ticarette vergileme muhasebe ve denetim üzerine ihtisaslaşmış tek gazeteyiz Kimileri nin aba altından sopa göstermelerine ekmeğimizle oynamaya kalkmalarına karşın doğruları söylemekten hiç imtina etmedik etmeyeceğiz de...biz hancıyız onlar yolcu mülayimliği ile kamu sal bir zarar vermedikleri sürece bizim için fasa fisolar diyerek ses  çıkarmayacağız..24.06.2012

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu  için tık.....

6102 sayılı YTTK Değişiklik tasarısı ve KYGMDSK  yetkilerini artırıcı nitelikte
(tasarı için tık)


( 660 Sayılı KHK için için tıklayın)

Yeni TTK değiştiren 44 Md. tasarı 26.06.2012 Tarihli TBMM görüşüldü ve kabul edildi...Tasarı değişikliği hakkında TBMM tutanakları için ...tık


-----------------------------------------------------

Hiç bir yerde bulamayacağınız Kamu Gözetim ve Denetim Kurumu Kanunu
 ( Kamu Gözetimi  ve Türkiye Denetim Standartları Kurulu ) 660 Sayılı KHK den önceki tasarı halini  incelemek için (tıklayınız)
 

( 660 için tıklayın)
----------------------------------------------------

Mükellef Gazetesi
Arşivine ulaşmak için tıklayınız

TÜRKER "KYGDSK İŞVEREN OLMALI"
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğinin (TMUD) Dünya'da Denetçi Olma Kıstasları ve Türkiye'de yapılması gerekenler içerikli 11 Haziran 2012 tarihli aylık toplantısının Konuğu YMM, Ekonomiden Sorumlu Devlet Eski Bakanı ,TÜRMOB eski Bşk. , Geçmişte TMUD'ninde Bşk. lığ yapmış   İFAC Yönt. Kur Üyesi ,DSP, Gn. Bşk. nı  Dr.  Masum TÜRKER' 
660 Sayılı KHK ile kurulan Kamu Yararını Gözetleme  ve Denetim Standartları Kurulu dünyada ki örnekleri incelendiğinde denetçilere işveren kurumlar oldukları görülür....Türkiye'de İşveren imiz olmalı......SPK sınavlarının uluslar arası geçerliliği bana göre bitmez girin.....  Sınavları TÜRMOB yapar... KYGDSK işi olamaz...TÜRMOB son derece başarılı sorun odaların ortak akıl oluşturamaması...
dedi  TÜRKER'in birçok tartışma yaratacak  ve Muhasebe camiasının gündemindeki tartışılan konulularla ilgili ilginç açıklamaları nın tamamı Mükellef TV diğer bölümü seçeneklerinden den izlemek için tık..

Bursa MDBG  2013 'te  Başkan  A
dayını  belirliyor!
Bursa SMMM Odasının ilk nisbi temsilli 2010 yılı seçimlerin de  Erki elinde bulunduran (ÇDMB gurubuna karşı iki ayrı grup halinde Meslekte Birlik (MB) ve Meslekte Dayanışma (MD) olarak girenler birleştiler. Meslekte Dayanışma ve Birliği  (MDB) ismini aldılar. Erken kalkan yol alır misali 2013 yılında yapılacak seçimler için başkan adaylarını iştişare ile belirleyecekler. Mayıs  ayının sonu itibarı ile, Adaylık için Gurup yürütmesine başvuru bitti. 2 aday var Ali Nazım)TEKELİOĞLU (solda) ve Ali ÇEVDİR. (sağda Bu 2 isim 2010 seçimlerinde TEKELİOĞLU başkanlığında tek listede ÇDMB gurubuna yarışıp kurullara seçildiler.

MB Türkiye Platformlarında öteden beri  temayül adaylıklar asgari 2 dönem en fazla 4 ncü dönemden sonra değiştiriyorlar. Bu tezi ileri sürenler  TEKELİOĞLU'nu iştişare konseyi değerlendirmesinde  Ali ÇEVDİR karşısında bir adım .. devamı

MMMB
Gn .Başkanı Serdar ÖZKAN
EĞİTSEL TATİL KAPADOKYA'da..

Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği (MMMB ) Bakırköy Şubesinin 01/06/2012 tarihinde düzenlediği  yat gezisinde MMMB dernekleri Genel Başkanı Serdar ÖZKAN (Fotoğrafta solda)Bakırköy Şb Başkanımız  Sayın İrfan DEMİRCİ (Fotoğrafta ayakta karadenizli  bu dayanışma gecemizde karadeniz ağırlıklı eğleneceğiz,  kendisinden Volkan KONAK lı günlerde bekliyoruz. MMMB'nin Geleneksel  Eğitsel Tatilini Eylül ayı içerisinde Kapadokya ........devamı

TİDE VE MÖDAV İŞBİRLİĞİ İLE  DENETİM MESLEĞİ VE İÇ DENETİMİN ÖNEMİNİN TARTIŞILDIĞI AKADEMİK FORM 2012 seminerinin  tamamı Mükellef Tv

(Önemli not:  'eksplorer' da sorun çıkmaz... şifresiz izleyebilirsiniz...Diğer gezinti programları ile ilgili sorunlar sizin sistemsel sorunlarınızdır)
AKADEMİK FORM 2012
tamamını Mükellef TV Eğitim bölümünde  seçip izleyebilirsiniz..tık
 

Görev Dağılımı Yapıldı

Yüksek Ticaretliler İst. Şb Derneğinin 12 /05/2012 tarihinde yapılan 39 ncu genel Gn. kurulunda kurullara seçilenler  22/05/2012 tarihinde Görev dağılımı yaptılar. Hayrettin ERYILMAZ Yönt. Kur. Bşk. lığını Ceyda TÜFEKÇİ Bşk, Yardımcılığını A,Nurper BOZOK ise Yönt. Kurulu Sekreterliğini aldı.  Denetleme Kurulu Başkanlığına Şükrü YILMAZ devamı


Yüksek Ticaretliler İşt. Şb Seçimlerinde 2 liste mi çıkacak ?
Muhalefetin adayı Arife ÇELİK
Yüksek Ticaretliler ve Marmara Üniversitesi  İktisadi İdari Bilimler Fakultesi (MÜ. İİB Fakultesi 3 e bölündü) Mezunları Derneği  İstanbul Şb.sinin 12 Mayıs 2012 Tarihinde yapılacak seçimlerinde Şb. Başkanı YMM Mehmet ŞAHAN gazetemize 04/05/2012  tarihinde aday olmadığını ..devamı
 

SSK Ümraniye Müdürü Coşkun BİLGİN
İSMMMO üyelerinin sorularını c  evapladı

(1 nci Resim soldan İSMMMO Sekr. İhsan YALÇIN, SSK. Ümr.Md. Coşkun BİLGİN,  İSMMMO Ümr.Tems. Haydar TUNÇ )

SMMM Yeter GÜVEN  (2nci resim soldan 3 ncü) 'İŞÇİ GİRİŞ ÇIKIŞLARI KOLLUK KUVVETLERİNE DE BİLDİRİLECEK' cezası da var İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TÜM İŞ KOLLARINI SAYMIŞ ?  BİLGİN kolluk kuvvetlerine bildirimlerin cezası olup olmadığı tartışılır. Ancak ancak bize bildirimlerde sürelere dikkat edilmeli cezaları ağır dedi.

İSMMMO Ümraniye İlçe Temsilciliğinin 18/06/2012 tarihinde ;  SSK Ümraniye Şb.Md Çoşkun BİLGİN ile Ümraniye;Çekmeköy, Sancaktepe faaliyet gösteren meslektaşları bir araya getirdi ği toplantıya İSMMO Sekreteri M.İhsan YALÇIN VE Yönt. Kur Üyesi T.GÜLER'de katıldılar . İSSMMO Ümraniye Temsilciliği Bşk. Haydar TUNÇ, daveti kabul edişinden dolayı BİLGİN'e teşekkür etti. Sözü önce M.İhsan YALÇIN' sonrada SSK Ümraniye Md. Çoşkun BİLGİN'e verdi Konuşmalardan sonra soru cevap bölümüne geçildi.

İSMMMO sekreteri M.İhsan YALÇIN gündemde ki önemli konularda açıklamalar yaptı. 660 SAYILI KHK  İLE KURULAN  Kamu Yararını Gözetleme  Kurulundan (KYGDSÜK) sonra ... (TV den tamamını diğer bölümünden izleyebilirsiniz ).... devamı

A VE B SINIFI DENETİM ŞİRKETİ İLE TANIŞIYORUZ

HAVANDA SU MU DÖVÜLÜYOR ? !!!

A Sınıfı kamu yararı olan kuruluşları
B Sınıfı diğer kuruluşlar  denetleyebilecek
(merak konusu)
Maliye Bakanlığınca hazırlanıp 26/04/2012 tarihinde TBMM gönderilen 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü kanunu, GV, VUK, KV,  492 Sayılı Harçlar kanunda ve  İş kanunda köklü değişiklik yapan  kanun Plan Bütçe Komisyonunda. Maliye bu kanun tasarısı ile meclisten birçok yetki talep etmektedir. Bu yetki talepleri  dikkatli incelendiğinde 660 sayılı KHK ile kurulan Kamu Yararını Gözetleme ve Denetim Standartları Üst Kurlunun (KYGDSK) görev alanları ile ilgili  hukuki dayanaklarının  da oluşturulmaya....... Haberin devamı ve Ulasal Muhasebeciler Birliği Grb.'nun  Konu ile ilgili tepkilerini okumak için (tık)

Yüksek Tic.Dern. İşt. Şb. Gn.Kur.'da  İSMMMO Bşk Y. ARIKAN
Mesleki örgütlenmemiz yok sayılarak geleceğimiz şekillendirilemez !
Yüksek Ticaretliler ve Marmara Üniversitesi  İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (
İŞLETME, İKTİSAT, SİYASAL BİLGİLER şeklinde 3 ayrıldı) mezunları derneği İst. Şb'nin 12 /05/2012 tarihinde yapılan. 39 ncu  gn. kurulunda  konuşan İSMMMO Bşk. ARIKAN  Kamu Yararını Gözetleme ve Denetim Standartları Kurulunun 10 tane yetkisinin  meslek örgütleri ile  paylaştırılmadığına dikkat çekerek. TÜRMOB ve odaları yok sayarak kapalı kapılar ardında muhasebe ve denetim mesleği .......devamı
 

Gn. Kurulda Üyelerden Hayri GÖRE Muhasebe kültürünü oluşturmada beceriksiz davranıldığına dikkat çekerek. Fakültemiz 3 e bölünmüş neden Muhasebe bölümü yok ? Muhasebe ve denetimin ayrı bir bilim dalı olduğunu hocalarımız artık kabul etmeli. Derneğimiz bu konuda çalışmalı dedi.

 Oktay YEŞİLYURT  üyeyi müşteri gibi görmenin sakıncalarını anlatıp Post modern söylemler lüzumsuz zaman harcanıyor. Uzak duralım dedi.
 

Muhalefet kanatla hareket eden Eski Şb. Bşk Tahsin USTA  Derneğimiz üyeye yönelik insan odaklı çalışmaktan uzaklaştı seklinde eleştirilerle. Ticari olarak ta 33 bin lira basın yayın gideri var üyenin eline geçen bir dergisi bülteni yok. eleştiriler getirdi..devamı


Yüksek Gn.Kur. Tamamını Mükellef TV diğer  bölümünde 6 bölüm  seçip izleyebilirsiniz..tık
---------------------------------------------------------------------
KYGDSK Başkan Yard. Uğur SAÇMACIOĞLU:
BAĞIMSIZ DENETİM YAPACAK FİRMALARIN, KİŞİLERİN AKREDİZASYON İŞLEMLERİNİ  KAMU GÖZETİM KURUMU YAPACAK DEDİ

 

İstanbul YMM Odasının 27 Nisan 2012 Tarihili üyelerini bilgilendirme toplantısının konuğu 660 sayılı kanun Hükmünde Kararname ile kurulan, Kamu Yararını Gözetleme ve Denetim Standartları Üst Kurulu (KYGDSK)  Başkan yardımcısı Uğur SAÇMACIOĞLU'  (resimde solda) kurulun yaptığı çalışmalar ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. 

   

Toplantının 2 nci oturumunda  oturum başkanı İYMMO Bşk. Yard. Sabri TÜMER eğitim çalışmaları konusunda açıklamalar yaptı. TÜMER  TÜRMOB un açtığı Quiz sınavlarına girilmemesi gerektiğinin önemini anlatıp üyelere eğitim çalışmaları hakkında bilgiler vererek sorularını cevapladı  ve önerilerin dinledi .

  

Oturum başkanlığını  İYMMO Bşk. Yard. H.İbrahim AKTAN'nı  yaptığı 1 NCİ toplantıda KYGDSK Bşk. Seyit Ahmet BAŞ'ını yerine katılan Bşk. Yard. SAÇMACIOĞLU   6102 sayılı yeni TTK amir hükümleri çerçevesinde  ve diğer ülkelerde geçiş süreçleri de gözetlenerek Bağımsız denetimde kimlerin nasıl yetkilendirileceklerine karar verme, ...haberin devamı

Toplantının tamamını Mükellef TV Eğitim bölümünde 3 bölüm  seçip izleyebilirsiniz..tık

 

 

KÜNYE !!!!!!!!!   Neden İnternetteyiz ?    TÜRMOB Oda Başkanları ve Oda Telefonları 2010 dönemi  TÜRMOB Oda Başkanları ve Oda Telefonları 1998-2008  dönemleri
www.mukellefgazetesi.com.tr   www.mukellef.com.tr   Sitemizde ki  yazı, resimler ve görseller kaynak belirtilmeden kullanılamaz