MÜKELLEF Yıl: 28 SAYI : 301 MAYIS 2010


İZMİR SMMMO 'NUN 21 NCİ GENEL KURULU 8-9

MAYIS 2013 yapılıyor

İZMİR  SMMMO 21 nci Olağan Genel Kurulun da seçimleri kazanmak için yarışacak 4 gurup listesi hazır MBG ayrılan Aktif Grup İsmail GİDER başkanlığında,  listesi ile seçimlere giriyor..

Odanın Kuruluşundan beri erki elinde bulunduran iZM. Çağdaş Muhasebecilerin Gurubu (ÇMG) İZSMMMO'nun 4 ncü  başkanı  olarak seçtiği Feyzullah TOPÇU'yu  (soldaki foto ) 6 ncı kez başkan adaylığı ile taltif etti. TOPÇU Başkanlığın daki İÇMG  2010 da ilki yapılan nispi sitemli seçimler de  7/2  kazanan tek başkan olmuştu 

ÇMG Feyzullah TOPÇU başkanlığında 2010 başarısını ;  İzmir'de ÇMG  İZSMMO eski sekreteri ortak akıl oluşturamadık diye grup tan ayrılarak İlke Mali  Müşavirler Grubu (İMMG) nu kuran Metin AKSOY başkanlığındaki listeye, Aydın ÖZDEMİR başkanlığındaki Çözüm Gurubu (İÇG) listesine, ve  Ali TURAN başkanlığındaki MBG listesine ve İsmail GİDER Aktif Gurup Listesin korumaya çalışacak ..

Çağdaş Muhasebeciler 8 e bir alacağız derken, Metin AKSOY meslektaşlardan umduğumuzdan fazla ilgi görüyoruz. MBD leri platform yetkilileri 3 büyük şehir de ve Bursa'da  asgari 1 er 2-şer artar diyorlar...Aktifin de Türkiye çapında üst örgütlenmesi çalışmalarının sonuna gelindiğini TÜRMOB için liste çalışmaları başlattıklarını söylüyorlar....

devam edecek......

 


ÇMG FEYZULLAH TOPÇU BAŞKANLIĞINDAKİ  LİSTESİ ...İÇİN ...tık

ÇÖZÜM GRUBUNUN Aydın ÖZDEMİR Bşk.lığındaki listesi

İLKE MMG nun Metin AKSOY Bşk. açıkladığı seçim bildirgesi

MBG Ali TURAN Bşk. lığındaki  listesi

Aktif MM ler Grubunun  İsmail GİDER Bşk.lığındaki listesi...

------------------------------------

Mükellef Gazetesi arşiv'2010

İZMİR SMMMO 'da  ZAFER 7/2  ÇMG'nun

İzmir SMMM Odasının  15-16 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen  20.Olağan Genel Kurulunda 3083 geçerli oy kullanıldı Yönetimdeki Feyzullah TOPÇU başkanlığındaki Çağdaş Muhasebeciler Gurubu (ÇMG) 2056 oy alarak yönetimde 7 sandalye kazandı.

Meslekte Birlik gurubu (MBG) 444 oy alıp 1 yönetim 1 de disiplin kurulu üyeliği elde etti. Çözüm Gurubu (ÇG) 423 oy alıp yönetime Ali YENİDOĞAN nın girmesini sağladı.

Delegeliklerde 33 delegelik Çağdaş Muhasebeciler gurubu, 14 Delegelik Meslekte Birlik Gurubu, 13 delegelik çözüm gurubu alırken 5 delegelikte Demokrat Muhasebeciler Birliği gurubu kazandı.

Bu sonuçlardan sonra geçen hafta  İzmir SMMM Odasının  15-16 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen  20.Olağan Genel Kurulu sonucunda, Kurullar  görev dağılımı nı aşağıdaki gibi yaptı.

YÖNETİM KURULU

Başkan                                  Feyzullah  TOPÇU

Başkan Yardımcısı               Metin AKSOY

Başkan Yardımcısı               İlhan BORA

Sekreter                                Hüseyin HAMAMCILAR

Sayman                                 Halil KIRLI

Üye                                        Erkan YILDIRIM

Üye                                        Mehmet KUZU

Üye                                        Mustafa FELEK

Üye                                        Ali YENİDOĞAN

DENETLEME KURULU

Başkan                                  Ömer AKBAŞ

Üye                                        Yunus CANKAL

Üye                                        Metin ERARSLAN

 DİSİPLİN  KURULU

Başkan                                  Şükrü PARMAKLI

Başkan Yardımcısı               Zeki KAPTAN

Sekreter                                Ercan KILINÇCI

Üye                                        Bülent ÇOLAK

Üye                                        Yılmaz SERDAROĞLU