Yıl: 32  Sayı: 332 MART 2013 Mükellef 


İstanbul IMDDER Bsk. ve DDG Yönt. Kur. Üyesi Hasan AKDEMİR

Somut öneri olmadı !

25-26 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak İSMMO Seçimli Genel kurulu için liste çıkarma çalışmaları sürdüren Istanbul Muhasebeci ve Denetciler Dernegi (IMDDER) Bsk. ve Demokratik Değişim Grubu Yönt. Kur. Üyesi Hasan AKDEMİR ÇDMG nun çağrısı birlikte hareket edelim çağrısı üzerine 09/04/2013 tarihli görüşmeler de tarafların Liste sıralamasında somut önerilerinin olmadığını vurgulayarak basın bildirileri ile ilgili sorularımızı 21 / 04/ 2013 tarihinde sorularımızı cevapladı ..devamı için...

DDG nuzun basın bildirisi ÇDMB gurubu Bşk. Yahya ARIKAN dan birlikte hareket edelim çağrısı aldığınızı belirttiğiniz basın bildirisinde 'koltuk pazarlığı içerdiği' iddianız var. Özellikle nispi temsilde önem arzeden sıralamadan kaynaklı olduğu bilinen bu sorun niçin aşılamadı ?

Hasan AKDEMİR : Çağrı onlardan geldiği için onlardan bekledik. ?

Peki siz liste sıralaması konusunda bir öneriniz oldu mu ?

Hasan AKDEMİR : Açıkçası somut öneri her iki taraftan da olmadı. Basın bildirisinde belirtilen  bu ve benzeri nedenlerde dolayı da Gurup Yürütmemiz  seçim lerde liste çıkarma kararı almıştır. dedi..

Demokratik Değişim Gurubun Yürütme Kurulu Basın Açıklaması ;

 Sayın meslektaşlarımız;

 Demokratik Değişim grubu yürütme Kurulu 10 Nisan 2013 tarihinde yaptığı yürütme kurulu toplantısı sonuçlarının mesleki kamuoyu ile paylaşılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Demokratik Değişim Grubu

25-26 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası seçiminde, ‘‘Geleceğimiz Mesleğimizdir ‘’  temel şiarı ile ‘Bağımsız Meslek Demokratik Türkiye’ hedefi doğrultusunda seçimlere katılacaktır.

Demokratik tarz ve usulleri benimseyen meslek ve meslektaş üzerinde  gerçek anlamda çağdaş ve demokratik  ilkelerden taviz vermeyen tüm meslektaşlarımızı Demokratik Değişim Grubuna oy vermeye çağırıyoruz. Demokratik Değişim grubu hiçbir güç odağına ve kuruma bağlı değildir.Gücümüzü ve ilkelerimizi demokratik mesleki kamuoyundan aldığımızı belirtmek isteriz.

ÇDMB Grubunun  seçim arifesinde ( 09.04.2012  tarihinde)  yapmış olduğu güç birliği çağrısı samimiyetten uzak olduğunuzu düşünüyoruz. Şöyle ki;

a)       Demokratik  bir öz ve nitelik taşımamaktadır.

b)       Sadece Demokratları oyalamak amaçlıdır.

c)       Meslek ve Meslektaşın sorunlarına ilişkin bir öneri bulunmamaktadır.

d)       Bağımsız Meslek ve Demokratik Türkiye Anlayışından uzaktır.

e)       Seçime endeksli bir yaklaşım taşımaktadır.

f)        Koltuk pazarlığı ihtiyacı içermektedir.

g)       Oda ve Türmob’un Anti-Demokratik seçim  anlayışı devam etmektedir.

h)       Meslektaşı ‘Kırk Katır, Kırk Satır’ ikilemi ile alternatifsiz bırakma amacı taşımaktadır.

i)         Demokratların birliğini amaçlamamakta ,kendileri dışında sözü olanları dışlamaktadır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle bugünkü koşullarda, böyle bir güç birliği çağrısı  samimi değildir.

Samimiyetin ölçüsü bizce;

a)       5786 sayılı yasanın anti-demokratik yönlerini bile aratan, 5786  s.k. yasayı zorlayarak,   ‘Çağdaş Demokrat’ grup ile ‘Meslekte Birliğin’ gizli anlaşması ile   seçime katılma barajı getiren Demokratik Değişim Grubunu seçimlere sokmama amacı taşıyan 25Aralık2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlatılan Anti-Demokratik Türmob Seçim yönetmeliğinin hemen geri çekilmesi;

b)       Odaya kayıtlı meslektaşların iletişim bilgilerinin sadece yönetimde bulunan  gruplardan ‘Meslekte Birlik’  ve ‘Çağdaş Demokrat’ gruba  ‘yasa dışı’ yollardan aktarılmaları değil  tüm grup ve adaylara  seçmen kütükleri kanunu uyarınca açılmasıdır.

 

Bu nedenlerle, Demokratik Değişim Grubu  gerçek anlamda  Çağdaş ve  Demokratların birliğinin Anti-Demokratik ve Statükocu  yönetimlere karşı duruştan  geçtiğinin bilinciyle yoluna devam edecektir.

Meslek kamuoyuna saygıyla duyurulur.


DEMOKRATİK DEĞİŞİM GRUBU
YÜRÜTME KURULU