Yıl: 32  Sayı: 332 MART 2013 Mükellef 


Ankara'da ilkeli Gurup Yürütmesi adına Nesimi CUMA
Ankara SMMMO Seçimlerinde MBG Karşısında KOÇ Listesini destekleyeceğiz

Ankara ÇDMB gurubunun bölünmelerinin bu dönem MBG karşısında Çağdaş Demokratların Muhasebecilerin birlikteliğine zarar vereceği düşüncesi ile Mevcut oda yönetimindeki KOÇ Bşk. lığında oluşacak listeye destek vereceğiz. Diğer AÇDMG bileşenlerini de bu konuda itidale davet ediyoruz. Ankara ÇDMG yeniden inşa edilmeli...dedi. Latif TAŞ, Bildirilerinden öncede gazetemize yaptığı açıklamada 2010 nispi sitemli seçimlerde de aynı düşüncelerle davranmıştık açıklamalarını araştırmalarımız sonucunda açıklamıştı.
Turgut BAHADIR, Erdinç ÖZDİL, Ayşe GÖKÇE ATASOY, Nesimi CUMA  yayınladıkları bildiri konusunda sorularımızı cevaplayarak,....

STK üzerinde ki baskının ASMMO odasında da yaşandığını hakim sınıfın bu tutumunun yanlış olduğunu düşündükleri için Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmalıyız dediler....

İLKELİ MUHASEBECİLERDEN MESLEK KAMUOYUNA

Ülke genelinde işsizlik ve yoksulluk hızla yayılırken Anadolu’nun her yanında tarikat ve cemaatçi akımlar tabanda hızla örgütlenmekte, Cumhuriyet kurumlarının her kademesine bu ve benzeri demokrasi düşmanları yerleşmektedir.

Hakim sınıflar; Demokrasinin kaleleri olan Sendikaları, Dernekleri, Üniversiteleri, Meslek Odalarını birer birer susturmaya çalışırken, kendilerine hizmete zorlamaktadır.

Böylesi olumsuz şartların geliştiği bu ortamda birlik ve beraberliğimizi yeniden sağlamak  için tek hedefimizin ÇDMG’nu yeniden inşa etmek olduğunu düşünmekteyiz.

Meslek camiamızın içinde bulunduğu parçalı yapının mesleğimize zarar vereceğini düşünüyor, bu parçalanmışlık içinde ayrı liste ile seçime girmenin mesleğe ve demokrasi mücadelemize zarar vereceğine inanıyoruz.

İktidarda olan Oda yöneticisi arkadaşlarımızın, herkesi kucaklaması, küskün ve kırgın olan arkadaşlarımızın gönüllerini alması gerekmektedir.

Oda yönetimine aday olan arkadaşların geçmiş hatalarından ders çıkarmaya başladığını görüyor ve aynı hatalara düşmemelerini umuyoruz.

Bu anlamda; ülkemizin, Odamızın ve mesleğimizin geleceği için yıllarca verilen mesleki mücadelemizin heba olmaması ve herhangi bir koltuk sevdamız olmadığının bilinmesi adına,  bu dönemde de sorumlu davranıp  liste çıkartmayarak, Mevcut oda yönetim kurulunun oluşturacağı Çağdaş Demokrat listeye destek vereceğiz.

Kamuoyuna duyurulur. 29.04.2013

                    İLKELİ MALİ MÜŞAVİRLER ADINA YÜRÜTME KURULU


LATİF TAŞ,
TURGUT BAHADIR,     
ERDİNÇ ÖZDİL,     AYŞE GÖKSU ATASOY  
NESİMİ CUMA Yürütme Kur Sözcüsü