Yıl: 32  Sayı: 332 NİSAN 2013 Mükellef 


TÜRMOB ' tan Yönetmeliklerle ilgili  açıklamaları....

 25 ARALIK 2012 tarihli 25508 sayılı RG TÜRMOB ve bağlı odaların  3568 sayılı Meslek Yasasını değiştiren 5786 sayılı yasa'dan sonra uyulması gerekli mesleki yönetmelikler yayınlanmıştı.

Bu yönetmelikler TÜRMOB, SMMM ve YMM odaları seçimlerinin nispi siteme göre nasıl yapılacağını, SMMM odalarındaki mesleki unvanların  nasıl değiştiğini  ve Staj, Sınav, Mesleki Etik kuralların izahını içeriyordu.

TÜRMOB yaklaşan seçimler arifesinde özellikle 5786 sayılı yasa ile değiştirilen ve oldukça da eleştirilen nispi siteme açıklık getirerek seçimlere katılacak gurupların uyacağı kuralları belirledi...

02 Nisan 2013 tarihli TÜRMOB açıklamaları yazısı için tıklayınız...

11 Nisan 2013 tarihli TÜRMOB yazısı için tıklayınız...

 

25 ARALIK 2012 Tarihli 25508  RG yayınlanan Yönetmelikler ;
 

-Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 

—    Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 

—    Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 

—    Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 

—    Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


 


 

Gazeteniz Mükellef  diyor ki ;

Mükellef Gazetesi 5786 ile getirilen nispi siteminde pek nispi olmayacağına dikkat çekmiş sadece başkanların 2 dönem başkanlığını engelleme girişimleri ile katılımcılığın sağlanamayacağının altını çizmişti...

5786 Yapılmak istenen;

Alıştıra alıştıra ... sindirterek sözde nispi...leştirmek ...Bunun adı ve bu şekli elit tabaka yaratmaktır...OLİGARŞİZM 'dir...