Yıl: 32  Sayı: 332 MART 2013 Mükellef 

İstanbul SMMMO seçimlerine 4 ncü listeyi çıkarmaya hazırlanana Ulusal Muhasebeciler Birliği Gurubunun (UMBG) sır gibi sakladıkları listelerine almak istedikleri..meslek kamu oyununun yakından tanıdığı ismi araştırmalarımız neticesinde öğrendik... Doç. Dr. İ.Melih BAŞ, Özellikle Kadıköylü muhasebecilerin yakından tanıdığı ismi listelerine dahil ettiklerinin duyumunu aldık ayın 14 listelerini açıklamayı düşünüyorlar .

 UMG daha önce açıklayacaktı... MBG, peşinen Erki Elinde bulunduran ÇDMBG ve DDG nun peşe seçimlere yoğunlaşıp meslektaşları meşgul etmeleri UMG liste çalışmalarını ağır ve derinden  yürütmelerinin gerekliliğini doğurduğunu  yetkililer Bşk. Yar. Abdullah KINALI Grup sekreter yasından Belma SABUNCU açıklayarak iş yüklerinin de yoğun olduğuna dikkati çektiler...

YEŞİLYURT ile 9 Mayıs günü  yaptığımız görüşmede Sayın ARIKAN bizi çağırdı frekanslarımız aynı şu hassas dönemde birlikte hareket edelim dediler...Biz kendilerine 2010 seçimlerinde lehlerine liste çıkarmadığımızı belirttik 22 yıllıdr bir sürü çözülemeyen sorunlar var önerilerimiz hafife alınıyor...Birlikte hareketin altını da doldurmuyorlar şeklinde konuştu...Biz Çağdaş Atatükçü Laik Cumhuriyete  seçimden seçime değil  gerçekten sahip çıkanlarla varız onlara kapımız açık dedi...Bizim yıllardır bu konudaki net duruşumuz grubumuzu her geçen gün güçlendiriyor...Gurubumuza yoğun talep var...dedi...13 mayıs 2013 saat 09...

UMBG sözcüsü Belma SABUNCU Ticaret hane mantığına son vereceğiz;

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın 25/26 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak 22.seçimli olağan genel kurulunda aşağıdaki hedeflerimizi gerçekleştirmek için katılıyoruz açıklamasını yapan  Ulusal Muhasebeciler Birliği Gurubu sözcüsü Belma SABUNCU. İSMMMO Ticaret hane mantığı ille yönetmeye son vereceğiz dedi hedeflerini ve adaylarını açıkladı..
 

Hedefler

1-Bu güne kadar gerçekleştirilemeyen mesleki saygınlığımızı kazanmak için,

2-Angaryalara son vermek ve yeni angaryaları önlemek için,

3-Tahsilat sorununu çözmek ve haksız rekabete son vermek için,

4-Oda Yöneticiliğini meslek haline getirenlerin saltanatına son vermek için,

5-Odamızda meslek mensuplarımızın gerçekten söz ve karar sahibi olacağı şartları
oluşturmak için,

6-Yabancı denetim tekellerinin hakimiyetine son vermek için,

7-Odamızın başta eğitim olmak üzere tüm faaliyetlerinin parasız ve eşit olarak sunulması için,

8-Yüksek üye ödentilerini makul seviyelere indirmek için,

9-Odamızın Ticarethane mantığı ile yönetilmesine son vermek için,

10-Mücadeleci ve müdahaleci bir oda için,

11-Odayı yönetenlerin huzur hakkı ile geçinmesine fırsat vermemek için,

12-Odamızda , Ülkemizin Birliğinin ve Atatürk Cumhuriyetinin savunulmasında aktif tavır alan bir anlayışı hakim kılmak için,

13-Hiçbir meslek mensubunu diğerinden ayırmadan hangi görüşte olursa olsun tüm üyelere gerçekten eşit ve adil şekilde hizmet vermek için, adayız.

Grubumuzun adaylarını meslek kamuoyunun bilgilerine sunarız.

ULUSAL MUHASEBECİLER BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU ADAYLARI(ASIL)

1-OKTAY YEŞİLYURT
2-DOÇENT DR.İSMAİL MELİH BAŞ
3-YALÇIN MOROYDÖR
4-BELMA SABUNCU
5-ABDULLAH KINALI
6-GÜLDOĞAN YILDIRIM
7-İLHAMİ TUĞRUL
8-MUSTAFA BAL
9-MUHAMMED YOLCU

YÖNETİM KURULU ADAYLARI (YEDEK)

1-MEHMET SAYIN
2-MELİK KASAPÇOPUR
3-MUHAMMET EKİZ
4-NURETTİN SAĞLAM
5-MUHİTTİN KAYA
6-ARMAĞAN ÜRETEN
7-CAFER GÖRGÜN
8-SELÇUK BOZKURT
9-MÜGE SUSUR

DENETLEME KURULU (ASIL)

1-METİN GÜREL
2-GÜLTEN YAMAN
3-ÖZLEM AVCU

DENETLEME KURULU(YEDEK)

1-İLKER IŞIK
2-EMİNE ÖZTAŞ

DİSİPLİN KURULU (ASIL)

1-ÜNAL BOZKURT
2-NİHAL YEŞİLYURT
3-FAZLI ARSLAN
4-SERDAR MAŞA
5-SAVAŞ SÖYLEMEZ

DİSİPLİN KURULU (YEDEK)

1-SALİH BÜYÜK
2-NİMET BAŞAR
3-BÜLENT TOPÇİ

Belma SABUNCU
Ulusal Muhasebeciler Birliği
Yürütme Kurulu Sekreteri     13 Hazn. Saat 19

Mükellef TV sorularını cevaplayan UMG  Y.Kur.Bşk. Oktay YEŞİLYURT '

Atatürkçü laik Cumhuriyet çizgisinde olan tüm
İSMMMO üyesi arkadaşlarımızı
liste çalışmalarımıza destek vermeye çağırıyoruz.'


25-26 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak İSMMO Seçimli Genel kurulu için liste çıkarma çalışmaları başlatan Ulusal Muhasebeciler Gurubu  (
UMG) Y.Kur.Bşk. Oktay YEŞİLYURT MükellefTV konuştu.

Mükellef : Nispi temsil sistemi ile yapılacak siz nispi temsilden yana mıydınız ?

Çıkarılış nedeni bakımından; 5786 sayılı, kanun ile 3568 sayılı meslek yasasına monte edilen nispi temsil sistemine karşı oldukları vurgusunu yapan YEŞİLYURT Ancak UMG' her zaman nispi  temsilden yana olmuştur dedi.

Mükellef : Sizi ÇDMBG ve Demokratik Değişim Gurubu ve Meslekte Birlik Gurubundan ayıran farklılıklarınız nedir  ? Daha önce ÇDMG ' ndaydınız,  sonra değişim gurubu ile hareket ettiniz, neden UMG kurdunuz?  

Bugün İSMMO erkini elinde bulunduran Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Gurubunun (İÇDMG) 1994 bileşiminde ki çalışmalarda yürütme kurulu başkan yardımcılığı yaptım. 2007 yılında dar gurupçu klikleşmiş zihniyete karşı duran ön seçimden yana arkadaşlarla ayrıldık değişim gurubunu kurduk. Değişim Gurubu ile ülke sorunlarının ve mesleki sorunların çözümünde ince çizgilerle ayrıldık. Atatürk'ü seçimden seçime hatırlayan ve hatırlatan değil Atatürkçü Laik bağımsız Cumhuriyet çizgisinde olan arkadaşlarımızla UMG kurduk.

Mükellef : Gurubun kaç üyesi var ?

YEŞİLYURT İSMMO tüm üyeleri gurubumuzun üyesidir. Ülke sorunlarına yaklaşım  çizgimizi ve mesleki sorunlara çözüm önerilerimizi benimseyen tüm arkadaşlarımızı gurubumuza davet ediyor liste hazırlıklarımız için yapacağımız ön seçimlerimize katılmak isteyenlerin taleplerini bekliyoruz.

Mükellef  gazetemize daha önce yaptığınız açıklama ile İstanbul ÇDMG ve MB gurubunu işbirliği yaparak birlikte yönetme anlayışı ile rant bölüşümü içerisinde olduklarını söylediniz. Bu iddianızı açıklarmısınız.?

YEŞİLYURT :  5786 sayılı yasa çıkınca seçimlerle ilgili yönetmelikleri TÜRMOB yayınlamayarak savsakladı  2010 TÜRMOB seçimlerinde bunun tartışmaları yapıldı. 5786 nın ilgili seçim maddeleri incelenirse.Seçime girecek guruplar  İSMMMO için söylüyorum Yönetim kurulu için 9 denetim kurulu için 3 disiplin kurulu içinde 5 asıl üye adayı göstermeliler. Delegelik listesi  içinde oda üye sayısının 60 ta 1 kadar aday gösterebilirler . Ancak ÇDMG ile iktidarına 2010 seçimlerinde nispi temsilin sayesinde ortak olan Meslekte Birlik Gurubu TÜRMOB çatısı altında uzlaşıp yönetmelikleri 25 Aralık  2012 tarihli 25508 sayılı resmi gazetede yayınladılar. SMMMO yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğin 11 nci md.si  (Yönetmeliği incelemek için tıklayınız)   incelendiğinde görülecek ki  seçim sitemi ile oynayarak küçük grupların kurullarda üyelik kazanması engellenmeye çalışılıyor. Nispi sistemi de yönetmeliklerle kendilerine göre yorumluyorlar.   Yönetmelikler incelendiğinde görülecek ki üyeye ye hizmet eden anlayıştan uzaklaşıp tacir gibi eğitimleri paralı yaparak üye kimlik belgelerinden para toplayarak maktu nispi aidat oranları ile huzur haklarını yüksek tutma ile uğraşıp esas mesleki sorunumuz olan angaryalar ücretlerimizi tahsil edememe, sorunlarımızı örtbas ediyorlar AÇIKLAMALIRINI YAPTI

Mükellef : Tespit ettiğiniz 3 ana sorun ve çözüm önerileriniz nedir. ?

3 ana sorun değil her gün sorunla karşılaşıyoruz. Odalarımızın, Mali İdarenin, Müşterilerimizin sorunlarından abandone olmuş boksörler gibi dolanıyoruz.

Mükellef: Sorunları 3-4 ana başlıkta nasıl toplarsınız. ?

YEŞİLYURT : Haksız rekabet, Angaryalar, Mali İdarenin vesayeti. Ücretlerimizi tahsil edememek. 660 sayılı KHK ile dayatılan KGK yeniden paralı eğitim ve lisanslama sorunları.

Mükellef : Haksız rekabeti açar mısınız ?

Meslek içi haksız rekabet ücret kırma. Ruhsatsız kaçak muhasebecilik, ruhsatları kiraya verme Maliye Memurlarının defter tutmaları 20 yılı aşkındır engellenemedi. Meslek içi örgün ve yaygın eğitimin paralı hale getirilmesi

Mükellef : Siz söylediğiniz  sorunları nasıl çözeceksiniz ?

 YEŞİLYURT : Sorunları çözmek için iktidardakiler gibi savsaklamayıp kesin irade koyacağız Ücret tarifelerine uyum ve  4369 sayılı kanunla getirilen nerden buldun yasasının uygulanması sağlanırsa haksız rekabet kaçak muhasebecilik ruhsat kiraya verme  sorunlar asgariye iner.

Mali İdarenin vesayeti ve angaryalarına karşı net irade ile örneğin BA, BS formlarının lüzumsuzluğunu anlatacağız.Mükellef bildirimlerin deki taleplerinin aşırıya kaçtığını bizi tamamen maliyenin memuru konumuna düşürdüğünü vesayete soktuğunu idarecilerimiz görmezden geliyor. Bu zihniyeti ortadan kaldıracağız.

Eğitimden para almayacağız diyorlardı İSMO Akademiyi kurdular denetim dersi UFRS,  TFRS raporlama eğitimlerinin ücretlerine bakın beğenmedikleri KGK zorunlu kıldığı üniversitelerdeki eğitimin nerde ise 2 katı. KGK bu hali ile hepten karşıyız ancak bu çarpıklığın giderilmesi  ÇDMBG köşeli konuşmayacağız net çözüm irademizi koyacağız. 

Mükellef : 20 yılı aşkın mücadelenin her safhasında MMveMB derneklerinden beri ortanın solunda mücadelenin içerisindesiniz örneğin ortanın solunu toparlamak için 1994 İSMO seçimlerinden önce Çağdaş demokratların birleşmesinde Guruplar arası Yürütme Kurulu Başkan Yard. yaptım dediniz bizde gazete olarak o çabalara meslek odalarını hacı bacı hükümetinin ele geçirme programına MHP destek veriyor o zamanki durumda, siz ne düşünüyorsunuz ? Sorusunu  Birleşik Demokratlar, Demokrat Muhasebeciler, Çağdaş Muhasebeciler gurup başkanlarına sorduk gazetemize verdikleri demeçlerle böyle bir tehlikenin olduğunu söyleyerek birleştiler. SMMM odaları Gn. Kurullarında bunlar söylendi.   MBG yetkilileri de gazetemize siyasi görüşümüzden dolayı bizi farklı görüyor lar açıklamalarını mesleki söylemlerimizde fark yok şeklinde gazetemize yaptı. Birlikteliklerini bozmadan seçimlere girerek bu günlere gelindi. Savunduğunuz nispi sitemde iktidar ortağı oldular. 2010 a kadar TÜRMOB ve İSMO ve diğer odaların hiç mi başarısı yok yasal hiç mi kazanım elde etmediler. ?

YEŞİLYURT : biz nispi temsilden yanayız ancak yanlış tutumlardan dolayı sizinde anlattığınız Mükellef Gazetesinin de yazdığını bildiğimiz nedenlerle getirilip  5786 ile dayatılan nispi siteme karşıyız. Biz oda yöneticiliklerinin en fazla 2 dönem yapılmasını savunduk.  ÇDMB gurubu bu konuda net irade koyamadı sağlayamadı ayrıştık. 2006 seçimlerinde ÇDMB destek olundu. ÇDMB sonra yine ortak yönetişim anlayışında ön seçimden uzaklaşınca ayrılmalar oldu. Yasal bir kazanım elde edilemedi.

Mükellef : SM leri SMMM yapacağız dendi yaptılar....

YEŞİLYURT  : Yaptılar da ne oldu AB diretti yaptılar. AB  lisans  mezunu olmayanlar  muhasebecilik yapmasın nerdeyse bir gecede normal liseden mezun olmuş ilgisiz ön lisanslardan mezun olmuşları basit bir sınavla SMMM yaptılar  seçim yatırımı olarak son anda kararlarını açıkladılar sizler denetçisiniz dediler. İşte KGK  yayınladığı yönetmelik ve sicil tebliğlerinde sicilleri ben tutacağım, denetim yetkisi alanların gerektiğinde sicillerini ben TÜRMOB tan da  isterim diyor.  Lisans Mezunu olmayanların durumu belirsiz. Eğitimlere kabul edip para toplanıyor. Üstelik beğenmedikleri Sakarya Üniversitesinin 2 katı fiyatla. Bu mudur başarı . Şimdide TÜRMOB Gn.Başkanı Nail SANLI  8 nci muhasebe konferansında biz üniversitelerle işbirliğini kabul ettik TÜRMOB un verdiği eğitimlerde kabul edilsin diyor. Kurdurdukları Akademilerde 2 katı fiyatlar alındı. Bu söylem tarzı başarısızlığı saklamak için köşeli söylem tarzıdır.

Mükellef : 1982 de kurulan SPK denetim ve gözetiminden sorumlu olduğu şirketlerde bağımsız denetim yapan kurum elemanlarını kurumun taktiri ile kendi belirliyor. 1989 dan 1999 a kadar 3568 mensuplarını denetçi kabul etmiyordu. 1999 da  ÖZYÜREK Gn. Bşk. iken uzun yıllar uğraş sonucu TÜRMOB, SPK değişikliğine  3568 göre ruhsat almışlar Denetçi Sayılır ibaresini koydurdu. Bu yasal bir kazanım sayılmaz mı ?

YEŞİLYURT : Sayılmaz  KGK  şimdi tekrar Eğitime tabi tutuyor tekrar Lisanslıyor. Elde ettiğin hakkı koruyamıyorsun bu başarımıdır. Biz sorunları çözmek için gerçek irademizi net bir şekilde ortaya koyacağız dedi.

Söyleşinin tamamını    (Mükellef TV diğer bölümünden seçip izleyebilirsiniz...)

25 aralık 25508 sayılı Gazetede yayınlanan yönetmelikler : 

-Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 

—    Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 

—    Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 

—    Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 

—    Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik