Yıl:35  Sayı: 354 Mayıs  2017 Mükellef 

MELEKLERİN CİNSİYETİ İLE UĞRAŞMAYIN !!!
Değerli Meslektaşlar;
 
Gelir İdaresi Başkanlığının verilerine göre Nisan 2017 ayı itibarıyla Türkiye Genelinde gelir vergisi sayısı 1.839.696’dır.Bunların 489.562’si İstanbul’da,132.098’i Ankara’da,126.903’ü İzmir’de,53.303’ü Konya’da,45.493’ü Kocaeli’de,41.092’si Gaziantep’de,31.334’ü Kayseri’de,23.470’i Denizli’de,26.111’i Samsun’da,11.201’i Ordu’da,5.444’ü Batman’da,4.678’i Şırnak’ta halen faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
Bu gruptaki mükelleflerin önemli bir bölümü (özellikle Anadolu’dakiler) İşletme hesabına göre defter tutan 2.sınıf tacirlerdir. Bu mükelleflerin muhasebe işleri bizim meslektaşlarımız tarafından yapılmaktadır.
 
Maliye Bakanlığı geçmiş yıllarda aldığı ancak uygulamadığı bir kararı şimdilerde yürürlüğe koyarak İşletme defteri mükelleflerinin muhasebe ve beyanname gönderme işlemlerinin bu tacirlerin bağlı bulunduğu MESLEK ODALARI tarafından yapılabileceğini ilan etmiştir.
 
Maliye Bakanlığı’nın bu tasarrufu hiçbir şekilde kabul edilemez. Zaten büyük ekonomik zorluklar içinde bulunan meslek mensuplarına ağır bir darbe niteliği taşıyan söz konusu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.
 
Bu gelişme bir kere daha göstermiştir ki; Maliye Bakanlığı nezdinde görüşmeler yapmak suretiyle meslektaşlarımız lehine hiçbir sonuç alınamamaktadır. TÜRMOB ve Odalar “görüştük” “görüşeceğiz” “dilekçe yazdık” vb. soyut söylemlerden vazgeçerek meslektaşlara meşru temelde önderlik etmeli ve hak kayıplarımıza karşı aktif mücadeleler örgütlemelidir. Kurumlarımız bizleri boş gelecek vaatleri ile oyalamaktan vazgeçmelidir. Ortalık yangın yerine dönmüşken bu kurumlar deyim yerinde ise hala “MELEKLERİN CİNSİYETİNİ” tartışmaktadır.Meleklerin cinsiyetini tartışarak varılacak bir menzil yoktur.
 
                  SOMUT ÖNERİMİZ
 
TÜRMOB’un 10/06/2017 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesinde veya sonrasında katılan delegelerle birlikte Maliye Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yapılarak bu kararın geri alınması talep edilmelidir. Bunun izinlerini almak için yeterli zaman vardır. TÜRMOB ve Odaları gereğini yapmak üzere harekete geçmeye çağırıyoruz. 15/05/2017
 
                        

 Saygılarımızla
TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ
                           ( T M B )
Yürütme Kurulu adına
Oktay Yeşilyurt                             Belma Sabuncu