Yıl:35  Sayı: 352 Nisan  2017 Mükellef 

Yoğun ilgi gören İzmir YMM Odası KV seminerinde Başkan Şadi ÇETİN
'


KV oranı % 20'ye  indi'


"Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" semineri İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası ve Vergi Denetim Kurulu Örtülü Sermaye Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar İzmir Grup Başkanlığı işbirliğiyle 20 Nisan Perşembe günü İzmir YMM Odası Konferans Salonu'nda yapıldı.  Vergi Başmüfettişi Altar Ömer ARPACI ve Vergi Müfettişi Mahmut AYDOĞMUŞ'un konuşmacı olduğu seminere yeminli mali müşavirler ve denetçilerden ilgi büyüktü.
 

Sol Foto soldan
 
·         VDK İzmir  Vergi Başmüfettişi
 Altar Ömer ARPACI VDK

İzmir Örtülü Sermaye Transfer Fiyatlandırması ve  Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı / Grup Başkanı 
Murat OLGUN

·         VDK İzmir Örtülü Sermaye Transfer Fiyatlandırması ve  Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı / Vergi Müfettişi 
Mahmut AYDOĞMUŞ


·         İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası / Başkanı 
Şadi ÇETİN


·         İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası / Eğitim Org. Komisyonu Başkanı 
Süreyya SAKINÇ

İzmir 'de Yeminli Mali Müşavirler “Kurumlar Vergisi Beyannamesi” Seminerine Katıldı
 
"Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" semineri İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası ve Vergi Denetim Kurulu Örtülü Sermaye Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar İzmir Grup Başkanlığı işbirliğiyle 20 Nisan Perşembe günü İzmir YMM Odası Konferans Salonu'nda yapıldı.
 
Vergi Başmüfettişi Altar Ömer ARPACI ve Vergi Müfettişi Mahmut AYDOĞMUŞ'un konuşmacı olduğu seminere yeminli mali müşavirler ve denetçilerden ilgi büyüktü.
 
İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Şadi Çetin açılış konuşmasında: “1980’li yıllarının ortalarından itibaren İngiltere ve Amerika’da başlayan vergiyi tabana yaymak ve kurumlar vergisi oranını düşürmek anlayışına dayalı bir reform hareketi başladı. Bununla beraber bütün dünyada kurumlar vergisi oranları düşmeye başladı. OECD ülkelerinde 2000-2011 yılları arasında ortalama %32 olan kurumlar vergisi oranı %25’e doğru geriledi. Türkiye’de 2006 yılında yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, fon payı dahil %33 olan kurumlar vergisi oranı %20’ye indirildi. Ancak kar payı dağıtımından dolayı %15’lik bir stopaj söz konusudur. İkisi birlikte hesaplandığında Türkiye’de kurumlar vergisi yükü %34 - %35’ler seviyesindedir.
 
Uygulanan vergi oranları bakımından, kurumlar vergisi ile gelir vergisi arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Gelir Vergisi’nde artan oranlılık söz konusudur. Her bir vergi dilimi için %15 olarak başlayan gelir vergisi oranı %20, %27 ve %35 olarak devam ediyor. Netice itibariyle en üst dilime %35’lik oran uygulanıyor. Diğer taraftan da kurumlar vergisi yükü yaklaşık %35 olduğundan, ikisi birbirini dengeliyor. Bizim bu dengeye herhangi bir itirazımız yok. Ancak gelir vergisi oranları uygulanırken seçilen dilimlerin arası çok dar tutulmuştur.  Gelir vergisinde 70.000-TL’yi aşan gelirler,  en üst oran olan %35’den vergilendirilmiş oluyor.
Kurumlar Vergisinin toplam bütçe gelirleri içindeki payı %6,84, bütçe içindeki toplam vergi gelirleri içindeki payı da %7,87’dir. 2016 yılı Nisan ayında 672.579 mükellef tarafından Kurumlar Vergisi Beyannamesi verildi. Bu beyannameler ile 205.884.788-TL matrah beyan edilmiş, beyan edilen bu tutar üzerinden 38.983.279-TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi. Geçen yılın verilerine göre her bir kurumlar vergisi mükellefi başına düşen ortalama matrah 306.112-TL ve her bir mükellef başına düşen kurumlar vergisi 57.961-TL olarak gerçekleşti. Geçen yıl kurumlar vergisi mükellefleri içinden en çok vergi ödeyen ilk 10 mükellefin 7 tanesi banka, 1 tanesi iletişim firması, 1 tanesi Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve 1 tanesi de Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. oldu.
 
Yaklaşık 2 ay kadar önce dördüncü geçici vergi beyannameleri verildi. Her yıl Nisan ayında kurumlar vergisi beyannameleri veriliyor. (Bu yıl 2 Mayıs’a uzatıldı). Diğer taraftan TTK’na göre sermaye şirketlerinin, Mart ayı içinde hem genel kurullarını, (zorunluluk kapsamında olanların) hem de bağımsız denetimlerini yapmaları gerekiyor. Mart ayında henüz kurumlar vergisi beyannameleri verilmediği halde, şirketler bir önceki yıl mali tablolarını ve faaliyetleri görüşmek zorunda kalıyorlar. Bu durum hukuki açıdan bir tezattır. Bu nedenle kurumlar vergisi beyannamelerinin bir ay öne (Mart ayına) çekilmesi ve 4. geçici vergi beyanının kaldırılması gerekiyor.” dedi.
 

TC Maliye Bakanlığı Vergi Denetleme Üst Kurulu Grup Başkanlığından 
Vergi Müfettişi  Mahmut AYDOĞMUŞ (üst foto soldan 3.) sunumu için tık