Yıl:35  Sayı: 354 Mayıs  2017 Mükellef 

İYMMO KGK nın Bağımsız Denetimin Kalitesinin ve
Güvenirliliğinin Artırılmasına Yönelik KGK Faaliyetleri Konulu Panelinde  de

İYMMO Başkanı  Vehbi KARABIYIK (sağ foto) '35 bin civarında Tam tasdik yapıyoruz Bağımsız denetim 3500 civarında..! ' dedi  Mükellef TV den tamamını  izlemek için tıklayınız

Kamu Gözetim Kurumu (KGK ) Başkanı Dr. Genç Osman YARAŞLI ( soldaki foto)
Başkan (Karabıyık)  dedi ehil ve etik  olunmasını belirtti  bizde ehil ve etik olunmasını  çok önemsiyoruz. Bunun için gerekli sürekli eğitim yönetmelik çalışmasını tamamladık bu yıl içerisinde yürürlüğe sokacağız.
..!Mükellef TV den tamamını  izlemek için tıklayınız

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın tertiplediği “ Bağımsız Denetimin Kalitesinin ve Güvenirliliğinin Artırılmasına Yönelik KGK Faaliyetleri ” konulu panel, 11 Mayıs 2017 tarihinde Taksim The Marmara Hotel / Büyük Balo Salonu’nda yapıldı

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) Başkanı Dr. Genç Osman YARAŞLI ve İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı  Vehbi KARABIYIK’ın açılış konuşmalarından sonra , Oturum Başkanlığını İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Nadi ABBASOĞLU’ nun yaptığı panelde;  KGK Başkan Yardımcısı Rafet DİLMEN (SAĞ FOTO SOLDA), “ BDY Değişiklik Taslağı ve Kurul Kararları ile Yapılan Düzenlemeler ”, Denetim Standartları Daire Başkanı Hasan GÜL, “ Denetim Standartlarında Yenilikler ”, Gözetim Daire Başkanı Derviş ALTINOK ve İnceleme Dairesi Başkanı Mehmet ŞİRİN ise Kurum tarafından gerçekleştirilen Gözetim ve İnceleme faaliyetlerinde tespit edilen,  bulgular ve sonuçları hakkında sunum yaptılar...

Bağımsız denetim yönetmelik taslağından Serbest Denetçi tabirinin çıkarılması talepleri bu toplantıda da dile getirildi.KGK başkan yardımcısı Rafet DİLMEN konu ile ilgili gerekli notları aldıklarını belirtti. Kendi adına bireysel bağımsız denetçilik yapılmasını bizde tasvip etmemekle birlikte bir isim vermek zorunluluğundan kaynaklandı açıklamasını yaptı 

Bu kapsamda, tüm kişi ve kuruluşlar Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağına ilişkin görüş ve önerilerini 02/05/2017 tarihine kadar hukuk@kgk.gov.tr elektronik posta adresine ve Kuruma yazılı olarak bildirdiler.  Son hali sunumlarda anlatıldığı söylendi...

KARŞILAŞTIRMALI BYD TASLAĞI İÇİN TIK

 

foto soldan
KGK dan Mehmet ŞİRİN, Hasan GÜL, KGK Başkan Yardımcısı Rafet DİLMEN

Kurul Ü. M Dönmez, Bursa YMMO başkanı Kemal TIĞOĞULLARI, KGK kurul üyesi Prof. dr. Yusuf BALCI, İYMMO Bşk. Yard. Mehmet Nadi ABBASOĞLU 
Oturum Bşk. M.Nadi ABBASOĞLU'nun yaptığı seminerd 1. oturumunda  BDY Taslağı ve düzenlemeleri KGK Başkan Yard.  Rafet DİLMEN anlattı ..tık


İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ KGK FAALİYETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISININ 2 nci Oturumunda Kamu Gözetim Kurumu'dan Hasan GÜL, Derviş ALTINOK, Mehmet ŞİRİN BDY TASLAKLARI HAKKINDA ANLATIMLARI,... 
MükellefTV den izlemek için tıklayınız..

İSTANBUL YMM ODASININ 11 MAYIS 2017 TARİHLİ KGK FAALİYETLERİ BİLGİLENDİRME
SEMİNERİNDE KGK Başkanı Dr. Genç Osman YARAŞLI nın palaket töreninden sonra yaptığı önemli açıklama ...tık

1. Oturum

 
2. Oturum
 
 
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'na İlişkin KGK nun açıklaması

“02/11/2011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 9 uncu, 25 inci ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 26/12/2012 tarihli ve 28569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin uygulanması sırasında karşılaşılan aksaklıkların giderilmesini ve mevzuata açıklık getirilmesini sağlamak amacıyla birtakım düzenlemeler yapılması, Yönetmelikte yer alan bazı ifadelerin daha anlaşılır kılınması amacıyla ibare değişikliklerinin yapılması ve değişiklikler sonrası oluşan yeni durum ve şartlar dikkate alınarak geçiş dönemi uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Bu kapsamda, tüm kişi ve kuruluşlar Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağına ilişkin görüş ve önerilerini 02/05/2017 tarihine kadar hukuk@kgk.gov.tr elektronik posta adresine veya Kurumumuza yazılı olarak bildirebilirler.

Söz konusu Yönetmelik Taslağı için tıklayınız.