Yıl:35  Sayı: 354 Mayıs  2017 Mükellef 


TÜRK EKONOMİSİ MAKRO MİKRO DÜZEYDE ELE ALINDIĞI HUD VE HUV  72. YIL ETKİNLİKLERİ PANELİNDE Ahmet H.EREN (sol tek foto)

AB İLE OLAN İLİŞKİLERİMİZİ İYİLEŞTİRMEK VE SÜRDÜRMEK ZORUNDAYIZ !

HU. Kurulunun kaldırılmasının yanlışlığına vurgu HUV başkanı Ahmet EREN..VDK na yeni alınan elemanlarının eğitiminden sorumlu bir üst kurul önerisinde bulunarak  övünmek gibi olsun bende eski bir hesap uzmanı ve hatırı sayılır katkı sunan bir holdingin (EREN) başkanı iş adamı ve sanayiciyim..AB ile olan ilişkilerimiz  zaman zaman olumsuzlaşsa da BATI ile olan ilişkilerimizden genelde karlıyız  sürdürmeliyiz kanatindeyim şeklinde açıklamalar yaptı.
EREN AB ile olan ilişkilerimizi sürdürmek zorundayız dedi.

Açılış konuşmacılarından  TÜSİAD Bşk. Erol BİRECİK ' (sağda ) AB ile olan güven bunalımının aşılması bir an önce  gerektiği doğrultusunda açıklamalar yaparak 2010 kadar finas krizi yüzünden ucuz kredi bulabiliyorduk. Hatırı sayılır ekonomik büyüme hızlarına ulaştık. Şu anda da %4-5 civarında olan ekonomik büyüme yanıltmasın kaliteli büyümeye önem vermeliyiz dedi.

 Yeni Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi nin dünden bugüne  ele alındığı OTURUM BAŞKANLIĞINI Rahmetli Prof. dr. Cumhur FERMAN oğlu Işık Ü.Rektör V. Prof. Dr. Murat FERMAN yaptığı 27-05-2017 tarihli MALİYE HESAP UZMANLARI VAKFI (HUV) nın  Panelinde sırası ile TÜRKİYE'nin uluslar arası övünç kaynağı Alarko Holding CEO Ayhan YAVRUCU, Koç Holding en genç CEO ünvanlı Levent ÇAKIROĞLU, ve Maliye Kökenli olmayan tek İTÜ mezunlarından Sabancı Holding CEO Mehmet GÖÇMEN Türkiye ve dünyada yeni gelişmeler ışığında Türkiye Ekonomisini değerlendirdiler.. dikkatle izlenmesini her yatırımcıya tavsiye edebileceğimiz açıklamalar yaptılar.

Soru cevap bölümünde ise TÜRMOB  Gn. Başkanı Masis YONTAN Ekonomide eksen kayması olacağına dikkat çekti. İnsanlar doğduğu yerde yaşayabilmeli.Doyabilmeli doğduğu evde ölebilme imkanına kavuşturulmalı. dedi. Keşke işçi temsilcileri de olsa idi açıklamasına YAVRUCU biz patron değiliz bizde çalışanız dedi gülüşüldü..YONTAN  mikrofona el koyması ve konuşması ile dikkatleri üzerine çekti...

HUV başkanı Ahmet EREN nin açılış konuşması......

TÜSİAD Başkanı EROL BİRECİK KONUŞMALARI 

Panel açılışı Muraf Ferman ve Ayhan Yavrucu' nun konuşmalarını Mükelef TV izlemek için Tıklayınız..

Oturum Bşk. Murat FERMAN Yavrucu sonrası açıklamalarını izlemek için tıklayınız
 

Levent ÇAKIROĞLU (KOÇ HOLDİNG CEO) Sunumlarını MükellefTV izlemek için tıklayınız...

Oturum Başkanı Prof. M. FERMAN'nın ÇAKIROĞLU sonrası değerlendirmeleri ve önemli açıklamaları için tık

SABANCI CEO Mehmet GÖÇMEN in konuşmalarını MükellefTV den izlemek için tıklayınız...

Sorular ve cevapları  (bayan dinleyici, Prof..Nevzat SAYGILIOĞLU ve Masis YONTAN ile diğer izleyicilerin
soruları ve verilen cevap MükellefTV den izlemek için tık


TÜSİAD Başkanı Erol BİRECİK konuşmasından sonra Hesap uzmanları derneği yönetim kurulundan hanımefendinin panel konuşmacılarını devet etti.

Prof. Dr.Murat FERMAN
( Işık Üniversitesi Rektör Vekili ) 


Söze gerçek üstadlar ile olmaktan onur duyduğunu söyleyerek başladı. İhtisasımın büyük çoğunluğunu tahminleme alanında geliştirdim, teorik yaklaşımlar ile pratik yaklaşımların birlikte yürütülmesinin tahminleri  doğru kılar. Ekonomiyi somut verilerle konuşabiliriz. Tüketici güven endeksi 100,5 oldu.  İşin içinde olan önderlerin perspektifine muhtacız. Bu sayıların ötesine geçmemiz gerek.  Sadece sayılara değil; sosyolojiye, politikaya ve dikkate almadığımız unsurlara da bakacağız.  Afro, Avrasya yapısı içinde davranmalıyız. Avrupa’da yer bulmamız için AB’ye ihtiyacımız yok.  
 
Ayhan YAVRUCU
( Alarko Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Genel Koordinatör)


2001 Krizinden sonra Dünya ekonomisinin hızla toparlanacağı varsayıldı.  Gelir politikasına bakılmadı. Sadece para politikası ile kriz aşılmaya çalışıldı. Para politikası ile gelir politikası yürütülmesi ciddi sosyal bölünmelere sebep oldu. Dünyadaki ekonomik, sosyal, siyasal sorunlar bize de yansıdı.ABD’de işsizlik yüzde 4-4,5 oranına düştü. Petrol  fiyatlarının düşmesi daha stabil oldu. Çin iç talebi destekleyerek büyümeye devam etti.  Alt yapı yatırımlarına önem vererek büyük alt yapı yatırımları yaptı. Dünyadaki GSMH’nın yüzde 13,6 sını Çin oluşturuyor.  Suriye, Libya pazarlarında  iş yapan ve yapmak isteyen iş adamlarının politik ve güvenlik problemleri var. Türk ekonomisinde Suriye’nin de etkisi var. Türkiye 2001 krizinden 2010 yılına kadar büyüyerek geldi. Türk ekonomisi 2010 yılından sonra yeni programlar yapılması sonucunu getirdi. Ölçülemeyenin değerlendirilmesi mümkün değil. Devletin ekonomi politikaları beklentiyi karşılamadı.
Yüksek teknolojiye bağlı olarak teknolojik devrim yapmamız gerek. Çin dünyada daha üst teknolojiye geçmiş. Gelişmiş ülkelerden teknoloji transferi yapmamız gerekli. Uzun vadeli organizasyon ve planlama yapılması, Türk sanayi konumunun değişip dönüşmesi gerek. Çin ve Kore devlet planlaması yoluyla teknoloji transfer ettiler ve artık teknolojisi içselleştirdiler. Türkiye’de içerde verilen teşvikler doğru değil.  Teşvikleri teknoloji ile vermesi gerekli . Türkiye mevcut durumda dışarıdan borçlanmak zorunda. Kaynak planlaması yapılması gerek.  ABD kaynak planlaması ile teşvikleri on (10) yıllık yaptı. 
Türkiye 35000 megabayt enerjiyi atıl tutabilecek durumda.  Rasyonalitede müteşebbisler iyi durumda değil.  Türk müteşebbisler kaynak planlaması yapmıyor. Devletin burada yön gösterici düzenleme yapması gerek. Yüzde 11 öz varlıktan sağlanmış, yüzde 14 dışardan borçlanmışız. Borçlandığımız kaynakları çok verimli kullanmak gerek. Türkiye’de gayrimenkul sektörü çok verimli olmamıştır. Ekonominin büyümesi için teknolojik yatırım yapılması gerekir. Kendini üreten sanayidir. 
 
Levent ÇAKIROĞLU
( Koç Holding A.Ş. CEO’su)

Teknolojinin çok hızla gelişmesi ve  belirsizlik iş dünyasını olumsuz etkiliyor. Belirsizlik devam etse de belirli noktaya geldi. IMF dünya ekonomisindeki beklentisinin yükselmeye başladığını açıkladı. Finansman maliyetindeki yükselme beklentisine rağmen piyasada coşku var. Sebebi ise likidite bolluğu. Büyük firmaların likiditesi 7.000.000.000 USD. Gelişmekte olan ülkelere büyük fon gidişi artıyor. Bir önceki yılın tamamından fazla. Trump korumacı politikaları adapte edeceğini söyledi. Davosta “ Dünya Ekonomik Forumu”  konuşmasını Çin açtı. Globalleşmeyi savundu. Yeni ipek yolu projesi, deniz ipek yolu projesi var. Küreselleşme ile ilgili tereddütlere rağmen savunmalar var. 
İngiltere Türkiye’nin ihracat pazarında ilk beşte yer alıyor, bazen ilk üç olduğu görülüyor. Kamu sektörünün mali disiplini.  Yurt dışında en önemlisi bu. Risklere karşı dayanıklı yapısı ile finansal destekler görüyor. Toplam borçta yabancı para içindeki pay yüzde 30-40’lardadır. 

Bankacılık;  
Banka bilançoları büyümeye devam ediyor. Karlılığı düşük olmasına rağmen bankalar güçlü durumda. Türkiye’nin güçlü bankalara ihtiyacı var.  Hane halkı borçluluğu 2008 yılından 2012 yılına kadar artış gösterdi.Toplam hane halkının milli gelire oranı yüzde 17,7 seviyesinde. İlave borçlanmaya fırsat verecek düzeyde.  Kobilerin borçları 25-30 milyar dolar seviyesinde.  Ekonomideki hareket son derece önemli. ÖTV indirimi olumlu etki yaptı.

Turizm gerilese de gelen turistlerin batı Avrupa turistlerinden farklılık gösteriyor.

Türk Lirası krediler yüzde 18 büyüdü, mevduat yüzde 4 büyüdü. Yabancı para mevduatı artıyor. Türk Lirası likiditeyi azaltıyor. Merkez Bankası kaynak maliyetleri yüzde 13. Vadeli mevduat gelirleri yüzde 13’ü geçti. Enflasyonda iki faktör birleşti. Emtia fiyatları arttı ve döviz kuru yükseldi.
  
Türkiye’nin eğitimli iş gücünün yeniden yapılandırılması gerekiyor. AR-GE, İnovasyon ve Dijital Dönüşüm bizim için çok önemli. Tedarik dağıtımı zinciri, yapay zeka önemli.  Türkiye’nin genç nüfus potansiyeli güçlü.  Yeni ekonominin çözülmeye muhtaç sorunları var.Para fazlalığı ve türev yatırım araçları sorunu ortaya çıkarıyor.açıklamaları ile aralarda ve iftar yemeğinde  ÇAKIROĞLU dinleyicilerinde ilgi odağı oldu..Soru yağmuruna tutuldu.

Dinleyicilerden Prof. dr. Nevzat SAYGILIOĞLU, TÜRMOB Onursal Başkanı Mustafa ÖZYÜREK, TÜRMOB Başkanı MasisYONTAN, Prof. Dr. YMM Tuğrul DİRİMTEKİN soru ve açıklamaları ile dikkat çeken isimlerdi...

Haberin devamı hazırlanıyor...

Oturum sonunda plaket töreninde de Kamuoyunun yakından tanıdığı Ferman'a plaketini  YMM Hüsnü GÜRELİ, GİB eski başkanlarından ve Devlet Bakanlarından Aykon DOĞAN Ayhan YAVRUCU ya plaketinin takdim etti

Haberin yazımı devam ediyor


 

Devlet eski banlarından ve
GİB başkanlığıda yapmış
Aykon DOĞAN YAVRUCU'YA
Plaketini verirken önemli
açıklamalarda yaptı...

Prof. Dr. Murat FERMAN ' a Plaketini kamuoyunun yakından tanıdığı

Baker TILLY Güreli YMM AŞ nin Yönetim Kurulu başkanı geçmişte;

TÜRMOB kurullarında da görev almış, 

Hüsnü GÜRELİ verdi

Levent ÇAKIROĞLU Plaketini
TÜRMOB onursal başkanı CHP Eski başkan yardımcılarından
 Mustafa ÖZYÜREK in elinden aldı

 

Bakanlık
ve
 Maliye bakanlığı Müşteşarlığı
yapmış
Hasan Basri AKTAN Sabancı Holding CEO su Mehmet GÖÇMEN'e plaketini sunarken önemli uyarılarda ekonomi ile ilgili yaptı..

Habere katkı sunan  SMMM ve CPU Menşure ŞEKER e teşekkürler