Yıl:34  Sayı: 335 Ağustos 2015 Mükellef 

KGK BAŞKANI Seyit Ahmet BAŞ
Maliye Bakanı Müsteşarlığına atandı

29 Ağustos 2015 Tarihli ve 29460 (Asıl) Sayılı Resmî Gazete atama kararnamesi yaımlanan Seyit Ahmet BAŞ 660 sayılı KHK ile kurulan denetim ve denetçi kurumları arasında otorite boşluğunu doldurmak kamu yararlarını azami derecede gözetim kontrol altında tutmak için kurulan süper yetkilerle donatılmış (medyada süper kurul adı ile anıldı)  Kamu Gözetimi ve Denetleme üst kurulunun 2011 yılından beri ilk başkanlığın yürütüyordu..

 

TÜRMOB camiasını da yakından ilgilendiren KGK'nun Başkanı BAŞ Üzerindeki ağır baskılara rağmen kısa zamanda ilgili kurumların saygısını kazandı...

. BAŞ Maliye Bakanı Müsteşarlığını Milletvekilliği için istifa eden Naci AĞBAL a  vekaleten eden  İsa COŞKUN dan görevi devralacak...

-------------------------------------------------

ATAMA KARARI

Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı
 

29 Ağustos 2015 Tarihli ve 29460 (Asıl) Sayılı Resmî Gazete

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/602

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Seyit Ahmet BAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.  28/8/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı