Yıl:34  Sayı: 336 ARALIK 2015 Mükellef 


TOPÇU 'Vergide Elektronik Tebligat Dönemi Başlıyor'

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri Odası (İZSMMMO) ile İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı işbirliği ile “e-Tebligat ve e-Yoklama” semineri 2 Aralık 2015 Çarşamba günü İZSMMMO Konferans Salonu’nda Mali müşavirlerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah TOPÇU, açılış konuşmasında İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı ile müşterek olarak düzenlediğimiz seminerimizde emeği geçen İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin’e teşekkür ederiz” dedi.

TOPÇU, Ülkemizin okur yazarlık düzeyine, mükellef profili ve bilgi teknolojisini kullanma becerisi ve bilgisine bakmadan getirdiği bu düzenleme ile gelecekte birçok mükellefin ve biz meslek mensuplarını zorda bırakacak maddi yükümlülüklerle karşı karşıya bırakacağı aşikardır. Dolayısıyla bu aşamada küçük esnaf diyebileceğimiz ve bu teknolojiyi kullanma imkanı ve bilgisi olmayan mükellef gruplarının bu sistemin dışında bırakılması daha doğru olurdu. Öncelikle e-Tebligatın uygulamada yer bulabilmesi için Maliye Bakanlığının büyük çapta bir tanıtım kampanyası yapması gerekirdi” dedi.

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin’de konuşmasında şu görüşlere yer verdi: Gelir İdaresi Başkanlığı 2005 yılında kurulduktan sonra mükellef haklarını gözeten, vergide gönüllü uyumu sağlayan, teknolojiye uyum sağlayan yenilikçi bir kurumdur. Bu kapsamda elektronik beyanname, elektronik kira beyannamesi, elektronik yoklama ve elektronik tebligat ile teknolojik ve çağdaş bir kurum olarak hızla ilerlemektedir. e- Tebligat uygulamasıyla teknolojiden yararlanarak zamandan ve kağıttan, insan gücünden tasarruf sağlamak ve geçen sürede mükelleflerimize ulaşılamaması yada bilgi sahibi olmamasından dolayı yaşadıkları mağduriyeti en aza indirmeyi amaçlamaktayız. Bu kapsamda Bakanlığımız gerekli alt yapı çalışmalarını yapmıştır. 01 Ocak 2016 itibarı ile zorunlu olarak e-tebligat işlemleri başlayacaktır.

Bugüne kadar mükellefler ceza, vergi ve diğer işlemlerden haberdar olmadıklarını ya da taşındıkları nedeniyle tebligatın kendilerine ulaşmadığını iletmekteydiler. E-tebligat ile bu sorunlar çözülecektir. E-Tebligat sistemiyle yapılan tebligatlar, kâğıt, zaman ve enerji tasarrufu sağladığı için doğanın, yeşilin ve insanlığın en büyük dostudur.” diye belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından e-tebligat ve e- yoklama hakkında yapılan bilgilendirme sunumu ile seminer sona erdi.

Elektronik Tebligat (E-Tebligat) Nedir?

Vergi dairelerince düzenlenen ve mükellefler ile diğer muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesidir.E-Tebligat Ne Zaman Başlıyor?

E-tebligat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinde başlayacaktır. Ancak, bu tarihten önce e-tebligat uygulamasına geçmek için bildirimde bulunanlara 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren e-tebligat yapılabilir.

Kimlere E-Tebligat Yapılacak?

Kurumlar vergisi mükelleflerine zorunlu, Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlara (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) zorunlu,

Kendilerine e-tebligat yapılmasını talep edenlere isteğe bağlı, olarak e-tebligat yapılacaktır.