Yıl:34  Sayı: 344 Ağustos  2016 Mükellef 


Maliye Müfettişleri Derneği  Bşk. Yard. YMM
Kürşat ÖZGÜLER bizim
TÜRMOB adayımız  Musa PİŞKİN'dir ..
Türkiye'nin  Maliye Bakanlığının kokü 1879'a dayanan en eski devlet denetleme birimi Maliye Teftiş Kurulu, Memurlarıda Maliye Müfettişleridir..

Çok önem arzeden Mali İdarelerimizin tarihine haiz bu kurumun bugünkü temsilcisi Maliye Müfettişleri derneğini ziyaretimizde Bşk. vekili Kürşat ÖZGÜLER  ile hasret giderip ülkenin içinde bulunduğu durumu ve dolayısı ile TÜRMOB Genel seçimlerini konuştuk.

ÖZGÜLER TÜRMOB'indede   Kurulduğundan beri ERKİ elinde bulunduran Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Gurubunun tarihinde temayüllerinde de bu kuruma sayıları çok az olmalarına rağmen gereken önem verilerek kurullarda temsili sağlanmıştır...Nitekim disiplin kurulu Bşk. daha önce Nüri DEĞER 2 dönem şimdiki Alper KUŞ gibi çok titizlikle yetişmiş ..2 değerli üstad ve hala delege..TÜRMOB camiasının ve tüm ekonomi ve mali idaremizin yakından tanıdığı Musa PİŞKİN üstadımız delege  toplam 3 delegemiz var. Bizim kendi kararımız ki üstadlarımız arasında da saygı ön plandadır Bu dönem TÜRMOB kurulları için adayımız Musa PİŞKİN ÜSTADIMIZDIR açıklamasını yaptı...

ANKARA YMMO seçimlerinde delege olduğunu gördüğümüz Musa PİŞKİN'ini TÜRMOB yapısını çok iyi bildiğine kanaat getirdiğimiz için TÜRMOB çok iyi tanıyan Kurulduğundan 2008'e  kadar ÇDMBG ile ekip mantığı içinde hareket etmiş tüm birlikte çalıştığı arkadaşlarının,  bilgi birikimi Kamu Mali İdaresindeki saygınlığı ile taktirini kazanmış BAŞKAN  adayı arayan lara önerdiğimiz.. ÇDMBG dikkatini çekmesi için açıkladığımız bir kaç isimden biri idi...

Musa Bey ile bunun üzerine konuştuğumuzda emekli süresinin dolmasına rağmen Kamu Görevinin devam ettiğini ancak ÇDMBG da kurulduğundan beri aktif üyesiyim TÜRMOB için birlikte önemli adımlar attık. Türkiye mizin bu güzide kurumunun bana ihtiyacı varsa ÇDMBG Yahya Bey ile görüşüyoruz kendilerine gerekirse istifa ederim dedim..açıklamasını yaptı... Seçimlerde diğer listeler hakkında ne düşünüyorsunuz ? TÜRKER Liste çıkaracak...

 
PİŞKİN  Masum üstadın bu dönemde ÇDMBG ayrı  hareketle durumu zorlamaması  gerektiği kanaatindeyim diyerek ben ÇDMBG aidiyet hissediyorum..Başka teklif olsada nezaketzsiliği yapmam dedi..