Yıl:34  Sayı: 334 Temmuz 2015 Mükellef 


İzmir Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO)

 Başkanı Feyzullah TOPÇU  UYARDI...!!!


Ar
tık İşverenler Mali Müşavire Borçlarını Ödemeden Başka Bir Mali Müşavire İş Yaptıramayacağına dikkat çeken İZSMMMO ve TÜRMOB Etik Kurulu Bşk. Feyuzullah TOPÇU Uzun mücadeleler sonucunda TÜRMOB tarafından hazırlanan HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE YAZILIMININ MESLEK MENSUPLARINCA KULLANILMASI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI 13 Aralık 2013 tarih ve 28850 sayılı resmi gazetede yayınlanmış, 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir açıklamasını yaparak  Bu mecburi meslek kararı gereğince işveren ve mali müşavirler için yeni bazı zorunluluklar getirilmiştir

Artık İşverenler Mali Müşavire Borçlarını Ödemeden Başka Bir Mali Müşavire İş Yaptıramayacak!

İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı Feyzullah Topçu yaptığı basın açıklamasında,

Uzun mücadeleler sonucunda TÜRMOB tarafından hazırlanan HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE YAZILIMININ MESLEK MENSUPLARINCA KULLANILMASI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI 13 Aralık 2013 tarih ve 28850 sayılı resmi gazetede yayınlanmış, 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir dedi.

l Bu mecburi meslek kararı gereğince işveren ve mali müşavirler için yeni bazı zorunluluklar getirilmiştir.

Bunlardan;

· Hizmet sözleşmesi düzenlemeden iş kabulü yapılayamayacak,

· Her yıl hizmet sözleşmeleri yeniden yapılacak,

· Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Ücret Tarifesinde belirlenen ücretler altında iş kabul edilmesinin yasaklandığı,

· Sözleşmeden dolayı ücret borcu olan işverenin bu edimini yerine getirmeden bir başka meslek mensubuna iş yapılmasının engellenmesi,

· Stajyerlerin ve bürolarda bağımlı çalışan meslek mensuplarının işten ayrılması halinde daha önce çalıştığı büronun müşterilerine iki yıl geçmedikçe hizmet vermemeyecektir.

Topçu, İşverenler de mali müşavirliklerini yapan meslek mensupları ile sözleşme yapmaları gerektiğini, tarifenin altında ücretle çalışamayacaklarını, meslek mensubunun kendisi ile doğrudan iletişim kurması gerektiğini bilmelidir. Odamız mensubu olmayan kişilerin mesleki yeterliliğinin ve bilgisinin olması mümkün olmadığı gibi sorumluluğu da bulunmamaktadır. Bu nedenle hizmet sözleşmesi yapacakları kişilerin Mali Müşavirlik Ruhsatı olup olmadığının, Mali Müşavirler Odasına kaydı olup olmadığının araştırılarak sözleşme yapmaları ileride çıkacak sorunlarla muhatap olmamaları yönünden önemlidir.

İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu ilçe ve semtlerde bu projenin tanıtılmasıyla ilgili farkındalık eğitimlerini gerçekleştirerek meslek mensuplarını bilgilendirmiştir. İZSMMM Odası olarak, meslek mensuplarının meslek yasasına uygun hizmet vermesi ve vermiş oldukları hizmet karşılığında almaları gereken ücreti alabilmelerini sağlamak amacıyla her türlü eğitimi vermektedir. Programın Türkiye genelinde kullanım5?na bakıldığında İzmir Odası mensuplarının % 80 dolayında programa giriş yaptığı görülmektedir. Bu da meslek mensuplarının mecburi meslek kuralını benimsediklerinin ve haksız rekabeti önleyecek tedbirlerin alınmasına destek verdiklerini göstermektedir.

Meslektaşlarımız bu yazılım programına sahip çıkarak; hem mesleklerine ve emeklerine sahip çıkacak, hem de kendi maddi menfaatlerini korumuş ve mesleki standartlarını yükseltmiş olacaklardır.

Ayrıca işverenlerde, bundan böyle daha dikkatli olmalılar. Aksi takdirde maddi anlamda cezai sorumluluk altına gireceklerdir.

Kamuoyunun bilgisine sunarım.

Feyzullah Topçu
Başkan