Yıl:34  Sayı: 334 Temmuz 2015 Mükellef 


İNFİALLLL
ERZURUM SMMMO'nın Başkanı ORHAN AKGÜLOĞLU'un HUKUK TANIMAZLIĞI SÖZLEŞME TANIMAZLIĞI İLE DE DEVAM EDİYOR..

 10 Nisan 2010 tarihinde 5980 sayılı kanun ile değiştirilen 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununun 18 Md.sinde yapılan değişiklik ile Kamu Kurumu niteliğinde seçimle göreve gelmiş Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Millet vekili adayı gösterilirlerse görevlerinden istifa etmeleri hükmü getirilmişti ki hala yürürlükte;   2011 Gn. seçimlerde Erzurum SMMM Odası yönetim kurulu üyesi iken AKGÜLOĞLU, AKP milletvekili adayı oldu.  Orhan AKGÜLOĞLU'nun 2011 de Erzurum SMMM Odası Yönetim Kur. görevinden Hukuk ve mesleki elit-en  ve Etik'en istifa etmemesi camiada hoş karşılanmadı  şık olmadı...Mükellef Gazetesi'de teferruatı ile araştırıp yazdı..

 

AKGÜLOĞLU 31 /05/2013 tarihinde imza attığı sözleşmeyi de kabul etmiyor..

 

Örneğin 2015 seçimlerinde MBG 'dan İst. Yönetim Kurulu üyesi Mustafa ÇAYA istifa etti. 2013 yılında MBG Başkan AKGÜLOĞLU'nun listesinden Yönt.Kur. sadece AKGÜLOĞLU girmiş 5 Kişilik Yönetim Kur. üyeliğinin 2 tanesini Bşk. Zeki AKAL listesi 2 tanesini'de AKAL dan önce başkanlık yapan Şimşek AKPINAR listesi kazanmıştı..3 grupta başkan benden olacak tartışmaları ile   yönetim Kur. Görev dağılımında (31/05/2013 tarihli protokolla  )    ayda zor yapıldı. Netice de AKGÜLOĞLU başkan oldu..2-2-1 maçı-yarışı kaybeden MBG AKGÜLOĞLU başkanı 31/05 /2013 tarihli sözleşmeyide hiçe sayıp istifa etmeyip bende sizi odanın denetim kurulunu hiçe sayar bağımsız denetim kurulu oluşturur denetletirim fiiline girince Tüm taraflar bölge idari mahkemesinde soluğu aldı...Denetleme Kurulu başkanı Turgut AKTAŞ bu kurulumu ve 3568 tamamen hiçe saymaktır...diyerek.. AKGÜLOĞLU'nun başkanlığındaki Erz.SMMMO yönetimini dava etmiştir...Erz. Birinci bölge idare mahkemesi 3568 amir hükümlerine göre Temyiz yolu açık AKGÜLOĞLU 'nun kişisel hırsı aşırı güveni ERZ. SMMMO'nın  aleyhine karar  verilmesine sebep olmuştur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mükellef Diyor ki....

 

Şimdi Özetli değil teferruatlı 25 yılınızın değil 78'den berinizin bizdeki bilgi birikim ve arşivimiz araştırmacılığımız dayanakllığı ile soruyoruzzz..

 

Muhasebenin temel ilkelerinden dürüstlük şeffaflık kavramları ile yetişmiş Akademik Elit kamu kurumu niteliğindeki bir odanın değil tüm camiasına  yakıştı mı ?  Şık mı Etik kodlarınıza uyuyor mu ?

 

Bunu ABD AB uluslar arası kurumlar bilmiyor mu...?  Piyasada birbirleri ile rekabet eden diğer guruplar ve meslek odaları birbirerini  bilmiyor mu...?

 

 Etik eğitimi al ile çan eğrisi oluşmuş kişilerin etik olması beklenemez...Muhasebenin temel kavramlarını ruhen beynen bedenen benimsemiş kişiler zaten etik eğitimini almışlardır. 3 yılda staj sınavdan sonra ruhen muhasebeci yetiştirilemiyorsa nitekim ülkenin vergilemesi de ekonomisinin denetimi de etik ellerde değildir sonucu peK ala çıkar..

 

Ancak ve ancak kendine ve işine saygılı kişilerden Yönetici olur...Yoksa kontrol edemedikleri güce hasbel kader ulaşmışlar  bunu şuraya getirelim idare etsin zihniyeti ile maslahat güzarcı emir eri yaratır... lar. Emir erlerinin zararı eninde sonu da emrinde olduğu gücü baltalar.

 

TURMOB a bağlı odaların 2016 yılı seçimli genel kurulları var. Grupların karar vericilerine önerimiz...aday adayları arasında seçim yaparlarken  bile sicilleri tertemiz bu mesleğe yakışık liyakat ta karşısındakine en az kendisi kadar saygı duyacak 'demokrat' nitelikte kişileri seçecek kadar oy kaygısından ari metaneti geçmişte TÜRMOB onursal başkanı Mustafa ÖZYÜREK in gösterdiği kadar gösterebilmeleridir..

 

O zaman grup temayülleri oy kaygısı ile aşınmamıştı...İlkelerden vaz geçilmiyordu...Meslekte birlikte çabuk yıpranıyor..Tüm grupların karar organları sandıktan çıkan adaylar arasında seçim yapmalı gerekirse asıl kazananın liyakatı müsait değilse yedekten bile adayını seçerek gerekçesini de kamu oyu ile paylaşmalıdır...

 

Son bir aya adayların belirlemeyi  bırakanlar ..ümitlerle oynarlar ki buda kazanma arzularına zarar verir..
 

Hepinize sağlıcakla hoşça ve birbirinize dostça kalabileceğiniz seçim kulisleri diliyoruz..

 

Osman ERTEM

 

 

İşte belgeler...Erzurum SMMMO Orhan AKGÜL 'istifa etmem KAOSU  2009-2011