Yıl:34  Sayı: 334 Temmuz 2015 Mükellef 


PARLAMENTOMUZ ONAYINA SUNULACAK
ABD- TÜRKİYE  MALİ BİLGİ DEĞİŞİMİ ANLAŞMASI İMZALANDI...!
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması” Ankara’da İmzalandı.  
Anlaşma  Türkiye adına Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Adnan ERTÜRK ile ABD adına Büyükelçi John R. BASS tarafından 30 Temmuz 2015 tarihinde imzalandı.
 

Anlaşma ile Türk finansal kuruluşlarındaki ABD’li hesap sahiplerine ilişkin belirli bilgiler ile ABD finansal kuruluşlarındaki Türkiye mukimi hesap sahiplerine ilişkin belirli bilgiler iki ülke arasında karşılıklı olarak değişime tabi tutulacaktır.

 

İmzalanan  anlaşma ile vergi kayıp ve kaçağı ile etkin şekilde mücadele edilmesi ve vergiye gönüllü uyumun artırılması bakımından iki ülke arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesi amaçlandığı açıklamasını yapan GİB başkanlığı  Anlaşma uyarınca değiştirilecek bilgilerin türü ve değiştirme zamanını önceden belirleyen taraflar, düzenli bilgi değişiminde bulunacaklarını beyan etti.

 

Anlaşma ile Türk finansal kuruluşlarındaki ABD’li hesap sahiplerine ilişkin belirli bilgiler ile ABD finansal kuruluşlarındaki Türkiye mukimi hesap sahiplerine ilişkin belirli bilgiler iki ülke arasında karşılıklı olarak değişime tabi tutulacaktır.

 

Anlaşma ülkemiz Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA GENİŞLETİLMİŞ BİLGİ DEĞİŞİMİ YOLUYLA ULUSLARARASI VERGİ UYUMUNUN ARTIRILMASI ANLAŞMASI

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA TO IMPROVE INTERNATIONAL TAX COMPLIANCE THROUGH ENHANCED EXCHANGE OF INFORMATION