Yıl:30  Sayı: 335 Haziran 2015 Mükellef 

Türkiye Muhasebe Uzmanları derneğinin (TMUD)  aylık bilgilendirme  toplantısında konuk YMM Talha APAK
 
Gayrimenkul-İnşaat vergilendirmesinde dikkat ve önem arz eden sorumlulukları anlattı .. APAK inşaat vergilendirmesinin çok karmaşık olduğunu ve uygulama esnasında Mali idarenin çözmesi gereken bir çok sorunla karşılaştıklarına vurgu yaparak en son danıştay net metrekare alanı tanımlarına yeni boyut getiren emsal karar çıkardı. dedi

YMM Talha APAK 11 Mayıs 2015 tarihinde yaptığı sunumunda en ince ayrıntılara kadar İnşaat işlerinin vergilendirmesi ile ilgili yasal düzenlemeleri ve uygulama da karşılaşılan dikkat arzeden meslektaşların sorumluluklarını içeren konuları anlattı. Dinleyicilerin sorularını cevapladı...

Sunumundan dolayı teşekkür eden Oturum başkanı Sabri TÜMER ise mesleki sorumluklarımızı içeren konularda sıkıntıya düşülmemesi için gerek İSMMMO gerekse İst. YMM odası olarak yoğun çaba içerisindeyiz. Daima üyelerimizin ağır sorumluluklardan korumaya yönelik çalışıyoruz. Bu konuda eğitimlere derneğimizde odalarımızda gereken önemi veriyor. dedi.

Soru cevap ve katkı sunmak isteyenlere söz verdi, Özellikle yıllara sari inşaat ve kooperatif inşataları ile KDV iade işlemlerine tabi inşaat maliyet bedellerinin nasıl belirleneceği konularında soru ve katkı sunanlar oldu..

Mercek Bağımsız Dış Denetim ve YMM lik AŞ başkanı M.Ferruh ÖZGÜÇ YMM sorumlulukları konusuna VUK ilgili madde tebliğler dikkat edilmesi gerekir uyarısında bulunarak KDV iade işlemlerinde VUK baz alınmalıdır uyarısında bulundu..

ANIL YMM lik ve bağımsız Dış Denetim AŞ yönt.Kur Bşk. ve TÜRMOB Dent.Kur. bşk Nazım ANIL (sol alt foto) ise TÜRMOB eğitmeni olarak 3 saat anlatmamıza rağmen, anlatmak ve anlaşılmasında zorlandığımız bir konu.

ANIL İnşaat yap işlerini denetleme Yapı denetim firmalarının sorumluluğunda Belediyeden Bu raporlar istenebilir. Belediyelerin iç denetçilerinden gerekli bilgiler alınabilir. İnşaat maliyet değerlerini gösterecek en önemli kıstaslar bunlardır Mükellefte de bunların olması zorunludur açıklamaları şeklinde açıklamaları ile katkı sundu..

Toplantı TMUD Sekr. Arif AYTOLUN 'un 15 Haziranda  Tranfer Fiyatlandırması ve yeniden değerleme konusunda Maliye Bakanlığı Grup Md.den  M.Ali KAYA davet edeceklerini duyurması ile son buldu..


Mükellef TV  diğer bölümünde.. 

 YmmTalhaAPAKinInsaatVeAraziVergilendirmeSorunlariSunumu110542015.pdf