Yıl:34  Sayı: 333 HAZİRAN 2015 Mükellef 
 


TÜRMOB TÜRKİYE 6. ETİK KONGRESİ

 

Soldan MBP Bşk ve TÜRMOB Yönt. Kur Üyesi Abdulaziz URAL, İzmir SMMMO panalist Asuman KARADOĞAN, Ülkü SÖNMEZ, YMM Odaları dönem tesilcisi Nurettin ÇEKİCİ, Hatay SMMMO Bşk. Abdullah KORKMAZ, İSMMO ve TÜRMOB Haksız Rekabet Kur. Bşk. Dr.Yahya ARIKAN, TÜRMOB Etik Kur. Bşk. Feyzullah TOPÇU, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kur.Bşk. Prof. Sedat MURAT, TÜRMOB Gn.Bşk. Nail SANLI,  TÜRMOB İdari işler koordinatörü..Aysel ŞİMŞEK, EBEN Bşk. Anthony GORTZIS, TÜRMOB Gn. Sekreteri..Yücel AKDEMİR, ve Seçim yorgunu DSP Gn. Bşk. Dr. Masum TÜRKER...


6. Türkiye Etik Kongresinde TÜRMOB Etik Komitesi Başkanı Feyzullah TOPÇU 
Farklılığımız kamu yararına hareket ediyor
olmamızdır

SANLI
Ben meslektaşlarımın her zaman etik davranacağına inanıyorum....

Başbakanlık Kamu görevlileri
Etik Kurulu Başkanı Prof Dr. Sedat MURAT KAMU KURUMLARI ARASINDA İŞ ETİK  KURALLARINI OLUŞTURULMASI GÖZETLİYORUZ... 

Kongrenin açılış bildirgesini sunan Yaşar HOLDİNG CEO' Dr.Mehmet AKTAŞ
'(sağ al foto) MALİ İŞLERE GÖSTERİLECEK ÖZEN İŞLETME ETİKLİK DÜZEYİNİN EN ÖNEMLİ  GÖSTERGESİDİR !'


İ
şletmelerdeki Etik dışı davranışları ilk farkedebilecek bilgi birikimine sahip muhasebeciler. Ağır sorumlulukların altında tehditlede karşı karşıya kalıyorlar. Bu ve benzeri sorunların çözümünün de tüm detayları ile tartışıldığı  Türkiye 6.ETİK  Kongresi 27/06/2015 tarihinde Wov Otel de yapıldı.
Kongre den  Zor Olsa da doğru olanı yapalım mesajı çıktı.  TÜRMOB Genel Başkanı Nail SANLI uygulama oturumunda Ben meslektaşlarımın her zaman etik davranacağına inanıyorum. dedi...
 Prof Dr. Melih ERDOĞAN'nın  moderatörlüğünü yaptığı bildiri oturumunda  TÜRMOB  Kurucu Başkan yardımcısı Ziya DİSANLI benim memurum işini bilir anlayışının , Çalanın yanına kar kaldığının sıkça   yaşandığı ülkemizin içinde bulunduğu  ekonomik koşullarda  mevcut piyasa şartlarında meslektaşlarımız etik etik kalabilirler mi ...?  Sema ÇALIŞIR ise Yasa ile Muhasebecilik ibaresi kaldırılsa da...bizi toplumun gözündeki muhasebeci imajından ayıracak SMMM ünvanını tam kullanalım.. 

TÜRMOB Gn. Bşk. Nail SANLI  6 NCI ETİK KONG. KONUŞMASI ...TIK

ETİK KURUL BŞK  Feyzullah TOPÇU'nun konuşmaları  için..tık

 KongreninTamamı eksiksiz...
.Mükellef TV Eğitim bölümünden seçip izleyebilirsiniz...
 

Yükleme devam ediyo...

 

 
 
 
   

 
 Katılanlar günün anısına fotoğrafladık...Fotoğrafın orjinalini açmak için tıklayıız....