Yıl:34  Sayı: 332 Mayıs 2015 Mükellef 

Bursa SMMMO Başkanı Ahmet Hikmet SÖNMEZ
"Aile şirketleri anayasasının oluşturulması artık bir gerekliliktir"


Bursa SMMMO'ın TURMOB katkıları ile İZNİK'te 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği ‘1. KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ KONTROL SEMPOZYUMU’ hakkında basını bilgilendiren SÖNMEZ
"Aile şirketleri anayasasının oluşturulması artık bir gerekliliktir" dedi..Değerli Basın Mensupları

Etkin bir iç kontrol sistemi ile desteklenen kurumsal yönetim anlayışının benimsenmesi; şirketlerde kurumsallaşmanın sağlanması açısından önemli bir adımdır.

Ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan aile şirketlerinde kurumsal yönetim ve iç kontrol anlayışlarının benimsenmesi ve uygulanması; aile şirketlerinin nesiller boyu faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından önem taşımaktadır.

Diğer yandan aile şirketlerinde aile içi çatışmaları en aza indirgemeyi amaçlayan aile anayasasının oluşturulması artık bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hem kurumsal yönetim hem de iç kontrol mekanizmalarının şirketlerde oluşturulmasında mali müşavirlere de görevler düşmektedir.

Bu çerçevede; kurumsal yönetim ve iç kontrolün önemine vurgu yapmak ve farkındalık oluşturmak üzere; Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak, TÜRMOB’un katkılarıyla, İznik Belediye Başkanlığı ve İznik Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde; 30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde İznik’te ‘1. Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sempozyumu’na imza atacağız.

İki gün süreli sempozyum etkinliğimiz kapsamında;

• Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim, İç Kontrol ve Aile Anayasası,

• Aile Şirketlerinde Risk Temelli İç Kontrolün Önemi ve Üst Yönetim Sorumluluğu,

• Etkin Bir İç Kontrolün Özellikleri, Etkinlik Nasıl Ölçülür?

• İç Kontrol Uygulaması Sunumu,

• Kurumsallaşma Yolunda Kurumsal Risk Yönetimi,

• İşletme Üst Yönetimindeki Uyuşmazlıkların Çözümü ve Kurumsal Yönetim,

• Kurumsal Yönetim Raporlaması: Türkiye’deki Gelişimi

konularında Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden değerli akademisyenlerin sunumları gerçekleşecektir.

Sempozyum programı; son dönemlerin önemli konusu ‘Aile Anayasası’ ve ‘Aile Anayasasının Oluşturulmasında Meslek Mensubunun Rolü’ konulu panel ile sona erecektir.

Türkiye genelinden meslek mensuplarının katılımıyla gerçekleşecek olan sempozyum etkinliğimize; 50 ilden, 250 civarı kişi katılacaktır.

(Bursa dahil toplam: 400 katılımcı)

İş dünyasının son dönemdeki önemli konularının tartışılacağı sempozyumumuzun ülke çapında duyurulması konusunda siz değerli basın mensuplarının desteklerini bekliyoruz, katılımınız için teşekkür ediyoruz

Ahmet Hikmet SÖNMEZ

BURSA SMMM Odası Başkanı

Sempozyum Broşürü ve katılım için tıklayınız....