Yıl:32  Sayı: 334 TEMMUZ  2013 Mükellef 


Bursa SMMMO Panelinde GV.Yasa Tasarısı Tartışıldı

    TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanan
'Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı nın konuşulmadan, tartışılmadan, farklı görüşler alınmadan hazırlanarak TBMM ye sunulduğunu söyleyen Uludağ Ü.Dekan Yard.Prof. Dr. Mehmet YÜCE, Vergi kanunları, iktisadi hayatın yanı sıra sosyal hayatımızı da etkiliyor.Bu kadar kapsamlı bir yasanın tıpkı anayasa çalışması gibi katılımcı bir anlayışla hazırlanması gerekirdi”dedi.

     Bursa SMMMO Bşk.
 
Ahmet Hikmet SÖNMEZ, “Uzun yıllardır yapılacağı söylenilen gelir vergisi reformu, ‘Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’ olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. Meclis’e sunulan tasarı ile yatırım, üretim, istihdam ve tasarrufların teşvik edilmesi, vergiye gönüllü uyumun artırılması ve kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması, vergi tabanının genişletilerek vergi adaletinin pekiştirilmesinin hedeflendiği belirtiliyor”
 
BSMMMO’nun BAOB Yerleşkesi’ndeki hizmet binasında, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet YÜCE'nin sunumunda, 'Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı Üzerine Görüşler' konulu seminer düzenlendi. Meslek mensuplarının katılımıyla gerçekleşen seminerin açılış konuşmasını yapan BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet SÖNMEZ, meslek mensupları olarak, mesleklerini icra ederken sürekli değişen kanun tasarıları ve yasalarla boğuştuklarını söyleyerek, mesleki sorumluluklarının yanı sıra mevzuatla ilgili bilgilerini de güncel tutmaları gerektiğini belirtti. Türkiye’de kapsamlı bir vergi reformuna duyulan ihtiyacın, hükümet dahil tüm kesimler tarafından yıllardır dile getirildiğini de ifade eden Ahmet Hikmet SÖNMEZ, “Uzun yıllardır yapılacağı söylenilen gelir vergisi reformu, ‘Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’ olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. Meclis’e sunulan tasarı ile yatırım, üretim, istihdam ve tasarrufların teşvik edilmesi, vergiye gönüllü uyumun artırılması ve kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması, vergi tabanının genişletilerek vergi adaletinin pekiştirilmesinin hedeflendiği belirtiliyor” dedi.

UMARIZ HEDEFİNE ULAŞIR

Kürsüden yaptığı konuşmasında, yakın geçmiş zamanda Yeni TTK’nın yasalaştığını da ifade eden Ahmet Hikmet SÖNMEZ, şunları söyledi: “En başında kayıt dışının tamamıyla kayıt altına alınmasını hedefleyen ve bizim de desteklediğimiz bir süreç vardı. Ama, Yeni TTK’nın son haline baktığımızda, yasa adeta kadük hale geldi. Umarız Yeni Gelir Vergisi Kanunu, hedefine ulaşır.” Seminer esnasında sunulan görüş ve önerilerin derlenerek, Meclis’te çoğunluğu sağlayan üç partinin il başkanlıklarına iletileceğini de hatırlatan Ahmet Hikmet SÖNMEZ, meslektaşlarına görüş ve önerilerini dile getirmeleri çağrısında bulunarak, sözü sunumunu gerçekleştirmek üzere, Prof. Dr. Mehmet YÜCE’ye bıraktı.

SOSYAL HAYATI DA ETKİLİYOR

Kanun değişikliklerinin Türkiye’de sık sık karşılaşılan bir durum olduğunu dile getirerek sunumuna başlayan Prof. Dr. Mehmet YÜCE, “Şu anda da bir değişim düğmesine basıldı. Üzerine konuşulmadan, tartışılmadan, farklı görüşler alınmadan tasarı hazırlanarak, birden ortaya çıktı. Vergi kanunları, iktisadi hayattan öte; sosyal hayatımızı da etkiliyor. Bu kadar kapsamlı bir yasanın tıpkı anayasa çalışması gibi katılımcı bir çalışma olması gerekirdi” dedi. Şu anda Meclis’e sunulan yasa tasarısının çok ham olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. YÜCE, şöyle konuştu: “1960 yılında kabul edilen ve 53 yıldır yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu, 76 kez değişikliğe uğramış ve bu değişiklikler kanunun sistematiğini zamanla bozmuştur. Yeni bir reforma gerek olduğu aşikardır. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Ancak, eğer revizyon olacaksa, basit bir iki ekleme ve çıkartmayla, edebiyata büründürülüp sunmakla değil de katılımcı bir anlayışla olmalıydı.” Prof. Dr. YÜCE, sunumunda, yasa tasarısının içeriğinden bahsederek, eleştirilerini de dile getirdi. Soru-cevap bölümüyle devam eden seminerin sonunda meslek mensupları tasarıya ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi.
 

Prof. Dr. Mehmet YÜCE'nin sunumunda, 'Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı Üzerine Görüşler' konulu seminer düzenlendi.
 

Tasarı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu yürürlükten kaldırılarak, gerçek kişilerin gelirleri ile kurumların kazançları üzerinden alınan gelir vergisine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Tasarının Tamamı ve Gerekçeler için.................... tıklayınız