Mükellef   Yıl:32 Sayı: 332  MAYIS  2013

AYMMO Başkanı Halil BAŞAĞAÇ
 421 Nolu VUK tebliği ve 58 NOLU sirküleri  yeniden ele alınmalı


ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI  AYMMO Başkanı Halil BAŞAĞAÇ yaptıkları açıklamada E-Defter ve E-Fatura uygulama zorunluluğunun 01-09- 2013 başlayacak olmasın dikkat çekerek mükellefler ve kamu oyunun yeterince haberdar ve hazır olmadıklarını belirtiler.

BAŞAĞAÇ Özünde bu uygulamayı  savunuyoruz ancak  AYMMO sının   VUK 421 NOLU TEBLİĞİNİN VE 58 SIRA NOLU SİRKÜLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ NİN tekrar ele alınmasını öneriyoruz dedi.

AYMMO Basın Açıklaması Görüş ve önerileri için .....