Yıl:30  Sayı: 323  TEMMUZ  2012 Mükellef 

EY TÜRMOB !  EY ODALAR !

23 yıldır meslek mensuplarına rüya sattınız. Büyük  laflar ettiniz “GELECEĞİ BU GÜNE GETİRDİĞİNİZİ” ilan ettiniz. Kamu Gözetimi Kurumu”nun  hazırladığı Bağımsız Denetim Taslağı ile başta SMMM ler olmak üzere meslek mensuplarımızın ezici çoğunluğu 3568 sayılı temel meslek yasamızla elde ettikleri DENETİM YAPABİLME haklarını kaybetmektedirler. Bu duruma müdahale etmeyi düşünmüyor  musunuz? Bu gün 23 Temmuz 2012 pazartesi Web sayfalarınıza bakıyoruz. Saat: 14:00 itibariyle;

-TÜRMOB ’un sayfasında hiçbir tepki ve açıklama yok.

-İSMMMO ’nun sayfasında –Bağımsız Denetim Tebliğ Taslağını  kabul etmiyoruz-yazısı asılı.

-Ankara ve İzmir SMMM odalarının sayfalarında  ise taslak hakkında görüş ve öneri bildirilmesi isteniyor.

Ateş bacayı sarmış, sizler oralı değilsiniz. Eğer işin ciddiyetine uygun hareket etseydiniz hemen bugün olağanüstü başkanlar kurulu toplantısı yapardınız. Üyelerinizi harekete geçirecek acil eylem planlarınızı yapardınız. İnternet sayfalarınızda bu doğrultuda açıklamalara yer verirdiniz.

En başta da belirttiğimiz gibi boş hayaller pazarlayarak meslektaşın geleceği ile oynadınız. Meslek mensubu  3568 sayılı yasadan gelen denetim hakkının korunmasını bekliyor. Artık “geleceği bugüne getirdik” safsatalarından vazgeçip  haklarımıza sahip çıkın.!

Kamu Gözetimi Kurumu Taslak(!) yayınladık diyor ama bir yandan da Sakarya Üniversitesi ile yaptığı anlaşmayı ilan ediyor. Meslekte 15 yılını dolduranları          4.500.-TL’dan başlayan bedellerle eğitime çağırıyor. Bu durum KGK ’nun taslak dediği tebliği fiilen yürürlüğe koyduğunu göstermektedir. Ayrıca Türmob’un düzenlediği eğitimlerin de KGK tarafından ciddiye alınmadığını ortaya koymaktadır. Ortaya çıkan acı tabloyu sizler hariç herkes görmektedir. Kabul ettiremediğiniz eğitimlerle meslektaşın enerjisini de, zamanını da boşa harcadınız.

Eğer bir mücadele vermeyi düşünüyorsanız, mücadele 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Kamu Gözetimi Kurumunun kaldırılması temelinde yürütülmelidir. Bu yapısı ile KGK ’nu olumlamak veya onun otoritesine tabi olmak demek meslek mensupları için sürekli  hak kayıplarına uğramayı ve ayırımcılığa fırsat vermeyi kabul etmek demektir.

Bilindiği gibi 6335 sayılı yasa ile denetime tabi olacak şirketler ve olmayacak şirketler  Bakanlar Kurulu ’nun yanı sıra KGK ’nın kararları ile tespit edilecektir. Eğer müdahale edilemezse sonuç bellidir. Denetime tabi çok az sayıda şirket kalacak ve bu denetimler 6102 sayılı TTK ’nun ruhuna uygun olarak Yabancı Denetim Şirketleri’ne yaptırılacaktır. Bir Kaç YMM firması da bu pastaya kıyısından köşesinden dahil olacaktır. Dolayısı ile, sürecin en başından beri sesini çıkarmayan, kapalı kapılar arkasında lobi faaliyetleri ile bir yerlere varmayı hesap eden Yeminli Odalarının yöneticileri de meslek mensuplarının yararına çalışmamışlardır. TÜRMOB disiplinine bağlı olması gereken Yeminli Odaları halen daha gelişmelerin dışında durmakta ve genel mesleki kazanımlar yerine fırsattan istifade bir şeyler elde edebilir miyiz  anlayışı içinde davranmaktadırlar.

Sonuç olarak; “mış”gibi davranmadan meslektaşa yapılan bu haksızlıkları her ne pahasına olursa olsun önleyin…Şunu bilin ki !Hiçbir mazeret sorumluluğunuzu ortadan kaldırmayacaktır.23/07/2012

Saygılarımızla
ULUSAL MUHASEBECİLER BİRLİĞİ  YÜRÜTME KURULU
Adına
OKTAY YEŞİLYURT