Yıl:30  Sayı: 323  TEMMUZ  2012 Mükellef 


İLK KEZ  YMMO KATILMADIĞI TÜRMOB
67 NCİ BŞK.
TOPLANTISI  KURULU 24/07/2012 TARİHİNDE  YAPILDI
 
(YMM, SMMM ortak bir karara varmak için 31 /07/2012 tarihinde bir araya gelip ortak hareket etmenin yollarını arayacaklar)
 
23 /07/2012 tarihinde KGK'nın bağımsız denetim yönetmelik  taslağını (bdyt) www.kgk.gov.tr sitesinde kamu oyununu görüşlerine sundu. Edindiğimiz bilgiler bu tebliğ taslağı konusunda TÜRMOB - KGK  görüşmeler olumsuz neticelenmiş KGK taslağı kamuoyunun GÖRÜŞLERİNE SUNMUŞTUR.  Tatmin olmayan TÜRMOB Başkanlar kurulunu 67 nci kez 24 TEMMUZ 2012 tarihinde toplantıya çağırmıştır. YMM odaların
ın katılmadığı toplantıda  Genel Başkan Nail SANLI “TÜRMOB’un iki evladı vardır. Biri YMM, birisi SMMM’dir. Biz meslektaşlarımızın elde ettikleri haklara karşı çıkmayız. Elde edemeyenlerin hak elde etmesi için mücadele ederiz.  dedi

Bursa SMMMO BŞK Mesut TOPÇU  'KGKNun  görüşlerimizi dikkate almaması  halinde, yönetmelik mutlaka yargıya götürülmelidir.

ASMMMO Bşk. Mehmet KOÇ YMM odaları katılmayarak TÜRMOB'u protesto etmiştir. Hiç kimse kendisini meslek örgütünün üstünde görmemelidir..


SANLI BAĞ KURULMADAN HAZIRLANDI
TÜRMOB Genel Başkanı Sanlı, Yeni TTK ile ilgili yapılan yasal düzenlemeler ve bu süreçte yapılan çalışmalarla ilgili de geniş bilgi verdi. TÜRMOB’un bir çatı kuruluşu olduğunu vurgulayan Genel Başkan Nail Sanlı, “TÜRMOB’un iki evladı vardır. Biri YMM, birisi SMMM’dir. Biz meslektaşlarımızın elde ettikleri haklara karşı çıkmayız. Elde edemeyenlerin hak elde etmesi için mücadele ederiz. YMM’lerin elde ettikleri hakları SMMM’lerin de elde etmesi için çaba sarf ettik” dedi. TTK’nın 400. maddesinden meslek unvanlarının çıkartılması girişimlerinin önlenmesini, TÜRMOB’un ciddi bir başarısı olarak değerlendiren Sanlı, “Değiştirilen 400. madde meslek yasasına ve meslek unvanlarına eskisinden daha fazla vurgu yapmaktadır. Bağımsız denetimin meslek mensubu dışındaki kimseler tarafından yapılması tartışmasını artık geride bırakmış durumdayız” diye konuştu. Konuşmasında, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Yönetmeliği Taslağı hazırlandığını da hatırlatan Genel Başkan, “Bu taslağı elimizin tersiyle itemeyiz ama bağrımıza da basamayız. Odalarımızdan gelecek görüşler doğrultusunda bir rapor hazırlayarak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu ile görüşeceğiz. Bu yönetmelik TÜRMOB’la ve meslek örgütümüzle bağ kurulmadan hazırlanmıştır” dedi.


YMM ODALARI KATILMADI
TÜRMOB 67’nci Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın devamında, toplantıya katılan Oda başkanları ve temsilcileri tek tek söz alarak, konuşma yaptılar. YMM Odaları’nın Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katılmamalarını eleştiren Ankara SMMMO Başkanı Mehmet Koç, “Hiç kimse kendisini meslek örgütünün üstünde görmemelidir. Meslek örgütünü bu şekilde protesto etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bir sorun varsa bir araya gelinir ve tartışılır. Başkanlar kurulu toplantıları bunun için yapılıyor” dedi. Koç konuşmasının devamında, Kamu Gözetim Kurumu’nun açmış olduğu eğitimlere meslek mensuplarının başvurmamaları için, başkanları hep birlikte tavır koymaya davet etti.


YARGIYA TAŞIMALIYIZ
Toplantıda konuşan BSMMMO Başkanı Mesut Topcu ise “Kamu Gözetim Kurumu (KGK) çalışmalarını TÜRMOB ile işbirliği halinde yürütmek durumunda olduğuna dair bir işaret henüz görünmüyor” dedi. Bağımsız Denetim Yönetmelik Taslağı hakkında olumsuzlukları maddeler halinde sıralayan Topcu, ”Bağımsız Denetim Yönetmelik Taslağı’na ilişkin meslek örgütünün görüşlerinin dikkate alınmaması halinde, yönetmelik mutlaka yargıya götürülmelidir. Yönetmelikleri yargıya taşırken anayasaya aykırılık iddiasında da bulunulması gerekmektedir. Zira KGK oluşturan 660 Sayılı KHK, yetki yasasındaki yetki aşılarak çıkarılmış bir kararname olup, kararnamenin tümüyle ortadan kaldırılması birçok sorunu ortadan kaldıracaktır” şeklinde konuştu

 

Gazeteniz Mükellef Diyorki...!

 

SMMM ve YMM birbirini tamamlayan bir bütündür. 3568 sayılı meslek yasası bunun hukuki dayanağıdır.  Muhasebe kayıt ve nizam olmadan denetim olmaz.  Temel muhasebe ilmi alınır muhasebeci olunur. Muhasebecilik ayrı denetçilik  ayrı iş ve işçiliktir. isteyen muhasebecilikten sonra denetçiliğe geçer. Dünya dada böyledir... 3568 e göre de böyledir.Yıllarca 3568 var olan YMM, SMMM, yetki karmaşasını ama bilnçli ama bilinçsiz düzeltmeyenlerden  tarih hesap soracaktır.

Şu soruyu onca olan bitenden sonra TÜRMOB tabanı aklı selimler soruyor. Hepimiz denetçi isek  muhasebeci kim. Yıllarca geçiminizi muhasebecilikten temin ettiniz. YMM olma hakkınızda var denetçi olma hakkınızda...

Bu kavga neden...?

Sizi birbirinize düşürmekten nemalanan kesimin oyununa neden alet oluyorsunuz ?

Neden kiminiz sınavsız denetçi olalım, derken kiminiz sınav sız bu belgeyi hakkediyoruz diyorsunuz?
 

KGK kurulmasın daki maksat  bağımsız dış denetimde kamunun daha etkin rol alması kamu tarafından kriterleri belirlenip belirlenen bu  kriterleri taşıyanlar arasından kamuca yani KGK ca yetkilendirilmiş kişilerce denetimin kamu yararı gözetilerek yapılmasıdır. Kısacası KGK lar gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sermaye piyasalarının denetlenmesinde ki  SPK ların yerine konulmuş bağımsız dış denetimdeki dünyada yaşanan güven bunalımını giderecek uluslar arası konsirsuyumlar la oluşturulmuş dayanağı da Sorbanes Oxly olan yasadır. ABD nce AB ye dayatılmış ve kabul ettirilmiştir.  ABD taraftarı oluruz kaygısı ile  AB yönergelerine sığınmak ta hoş değildi. hoş değildir. Bu gerçekten uzaklaşılarak  çözüm aramak TÜRMOB camiasını bilinçli yada bilinçsiz uyutmaktır .
 

SMMM ler KGK deseki (yani TÜRMOB) biz zaten YMM olmak için verilen 10 dersin 7 sini vererek SMMM oluyoruz.  Farklı 3 ders var KGK ya bu 3 dersten elli bir eğitimden sonra sınav neticesinde biz YMM olalım. Ha YMM ismimi yanlış  Kamu Mali denetçisi deyin veya Yeminli denetçi deyin...Muhasebeci Muhasebeciliğini denetçi denetçiliğini yapsın birbirlerinin sorumluluk görev ve yetki alanlarına tecavüz etmek istercesine körüklenen ekmek kavgasına tabanlarına hoş görünmek adına, oy kaygısı adına hava üfleyenleri çanak tutanları  tarih yargılayacaktır. 2 ileri bir geri adım atan

 

KGK artık kararını kamuoyunun taktirine bırakıyoruz havasında yönetmelik taslağını sözüm ona kamunun görüşüne açıyoruz diyerek  bir şeyler yapıyoruz görüntüsünden sıyrılarak  YMM ler denetçidir SMMM  olabilecek. kişilerdir.  Yönetmeliği görüşe açtık demek olmaz. Kara verilmiş  bu kararda ağırlığınızı koyun SMMM - YMM kavgasının bitmesinde etkin rol oynayın. Varlığınız dünya ve Türkiye de ki gelişimler düşünülünce de budur.. Herkes Muhasebeci ise denetçi kim herkes denetçi ise muhasebeci ulusal basında kamu oyuna açıkça anlatın.  Kamu Kurumuyuz ciddiyeti katılaştırmayın. Şeffaf ve anlaşılır olun ve bunu yeterince duyurun ki (günlük medya kullanılarak yapılına bilinir)

 

Bize göre gerçekler bunlardır..Bu  gerçekleri kimse bazı hesaplar için gizlemesin YMM odalarına TÜRMOB Bşk. toplantısına katılmamayı yakıştıramadık. Bir temsilci ile 66 ncı bşk. kurulu toplantısına olduğu gibi  katılıp diyalogdan zarar gelmez anlayışı ile olgunluğu ile hareket etmeleri gerekirdi diyoruz. KGK bşk TÜRMOB aynı akşam verdiği iftara katılmamasını da şık bulmadık. ...

 

3568 sayılı yasanın bütünlüğüne zarar verecek girişimlerin kimseye fayda sağlamayacağı gibi uzun vade de  ülkemizde gelişmekte olan YMM'lik ve SMMM 'lik mesleklerine büyük zararlar verecektir.

 

Önce eğitimi verecek kurumların kriterleri sonra eğitim. Önce eğitimi verelim sonra kriter belirlemek  yönteminin muhasebe meslek camiasında inandırıcılığı kalmadı.................bu 3 ncü hatırlatmamız .

 

Umarız 31 Temmuz 2012 tarihi SMMM ve YMM lerin arasındaki savaşın adilane çözüm günü olur...