Yıl:30  Sayı: 330 TEMMUZ 2012 Mükellef 

 
Azmi YILANCIOĞLU  BOZUK ZEMİN ÜZERİNE
GÖKDELEN İNŞA EDİYORUZ

    Muhasbe ve Denetim Mesleği ile ilgili gündemdeki gelişmeler üzerine   Gazetemizin sorularını cevaplayan
Uşak SMMM Odası Başkanı Azmi YILANCIOĞLU Maliye Bakanlığı tüm kesimlere şu açıklamaları yaptı


6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve YTTK bazı değişiklikler yapan 6335 sayılı kanunla  ile ilgili önemli açıklamalar yapan Uşak SMMM Odası Başkanı Azmi YILANCIOĞLU  Bu piyasa koşullarında 6102 sayılı yeni TTK uygulamasından istenilen verim alınamayacağı gibi. Mevcut piyasa koşulları iyileştirilmeden Yeni TTK 'nun uygulanmaya başlaması mesleğimiz açısından da tehlikeler içeriyor dedi.  Yeni TTK  kanunu mesleğimizin önemi artıyor gibi görünse de çok önemli sorumluluklarda meslektaşlarımıza yüklüyor. Son TÜRMOB başkanlar  kurulu toplantısında dile getirdim. MALİYE BAKANLIĞI VE İLGİLİ KESİMLER yeterince işin önemini kavramamış ileride olacakları yeterince öngöremiyorlar. Benim düşüncem önce belge düzeni sağlıklı bir yapıya kavuşturulmalı, kamuda ve piyasada sağlıklı muhasebe bilgilerinin oluşabilmesi için bu şart. Bizlerden Yeni TTK ile denetim konusunda da sorumluluklar yüklenmeye çalışılıyor. KGK 2 nci mevzuatını  hazırlarken bizlerden yararlanmak isteyecektir. 660 sayılı KHK bu doğrultuda ihdas edilmiş

 

 Bizlere yeterince yetki verilmeden belge düzenin oturtulamadığı kayıt dışı ekonomi ye dayalı büyüme seyreden ülkemizde muhasebe ve denetimdeki ağır sorumlulukların  gerek YTTK ile veya 660 sayılı KHK ile kurulan KGK yaptırımları ile tevdi edilmesini doğru bulmuyorum. Ben bu durumu bozuk zemin üzerine gökdelen inşa itmeye benzetiyorum dedi.

 

Sayın YILANCIOĞLU son gelişmeler hakkında neler söyleyeceksiniz ?

 

Azmi YILANCIOĞLU  Yönetmelik hazırlıklarında çok dikkatli olunmalı. Meslektaşımıza yetkisiz sorumluluklar yüklenmesi durumu ile karşı karşıya kalabiliriz. AB ülkelerinde bile BASEL 2 kriterleri uygulamaları sorun yaratıyor. Uluslar arası denetim standartlarının ve Muhasebe standartlarının oluşturulmasında ve uygulanmasında hala uyuşmazlıklar var. Tüm dünyada bunlar uygulanmışta biz geç kalmışız gibi algılamalar yanlış olduğu kanaatindeyim. Biz öncelikle kayıt dışı ekonominin hakim olduğu ülkemizde ekonomiyi kayıt altına almadan belge düzenini yerleştirmeden sorumlu muhasebecilikten bağımsız denetimden sorumlu denetçilikten bahsetmek ve bunda diretmek yanlış. Bu geçiş sürecinde yanlış üzerine yanlış yapılmamamı. Sorunların  zemin etüdü iyi yapılmalı ki üzerine sağlam bina inşa edilebilsin bina uzun yıllar ihtiyaca cevap verebilsin.  Maliye Bakanlığı na bağlı  KGK bu durumu dikkate almadan sorumluluklarımızı artırmak için yeni eğitimler  lisanslamalar yapması doğru olmaz.  kanaatindeyim dedi.