Yıl:30  Sayı: 322  Mayıs  2012 Mükellef 

 
Yüksek Tic. İşt. Şb Genel kurulunda  İSMMMO Bşk Yahya ARIKAN
Mesleki örgütlenmemiz yok sayılarak geleceğimiz şekillendirilemez !

Yüksek Ticaretliler ve Marmara Üniversitesi  İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (
İŞLETME, İKTİSAT, SİYASAL BİLGİLER şeklinde 3 ayrıldı) mezunları derneği İst. Şb'nin 12 /05/2012 tarihinde yapılan. 39 ncu  gn. kurulunda  konuşan İSMMMO Bşk. ARIKAN  Kamu Yararını Gözetleme ve Denetim Standartları Kurulunun 10 tane yetkisinin  meslek örgütleri ile  paylaştırılmadığına dikkat çekerek. TÜRMOB ve odaları yok sayarak kapalı kapılar ardında muhasebe ve denetim mesleği şekillendirilemez.  dedi

 

İSO Toplantı salonunda yapılan Genel Kurul  İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşu ile başladı. Divan Başkanı Ziya DİSANLI Ekonominin borçla genişlediğini aslında büyümediğine  vurgulayarak başladığı konuşmasında DİSANLI Üretimin azaldığı, işsizliğin artığı bir ortam da 100 binlerce mezun vermiş akademisyenlerden oluşan derneğimize önemli görevler düşüyor. Derneğimiz bir yandan üyeleri ile ilişkilerini  geliştirecek birlik ve beraberliği sağlayacak diğer taraftan bu zorlu ekonomik ve siyasal koşullarda üzerine  düşen toplumu uyarma  görevini  yürütecektir. dedi. Şube başkanı Mehmet ŞAHAN'ı açılış konuşmaları için kürsüye davet etti.


Mehmet ŞAHAN 
(Yüksek Tic. İst. Şb.Bşk.)

 

 128 yılda  Yüksek Ticaret,  Akademi, Marmara Üniversitesi şeklinde okullarının adının değiştiğini açıklayan ŞAHAN   Bu sık değişimler üyelerimiz arasında aidiyet duygularının zaafiyete uğramasına sebebiyet veriyor. Bizde bu sorunu  'Geçmişten geleceği el ele Yüksek Ticaret Akademi Marmara 'sloganını yerleştirip  aşma çalışmalarını başlattık dedi.

 

SAHAN 23 Mart 2012 tarihli RG yayımlanan, Bakanlar kurulu kararı ile MÜ. iktisadi idari bilimler fakültemiz     İŞLETME- İKTİSAT- SİYASAL  isimli fakültelere bölündü.   Her yeni değişiklikte isim değişikliklerinde aidiyet bağı daha da zayıflıyor  Derneğimiz Bundan sonraki süreci iyi değerlendirmeli.  Bu soruna köklü çözüm  üretmelidir açıklamalarını yaparak  yaptıkları çalışmalar ile  206 yeni üye kazandırdıklarını  belirterek yaptıkları sosyal ve kültürel faaliyetleri de anlattı.

 

Saffet AÇIKGÖZ

Yüksek Ticaretliler Derneği Gn. Bşk.

 

Genel Kurula ilgisizliği GS - FB derbisi ile ilişkilendirerek söze başlayan AÇIKGÖZ Okulumuz 1883 ekonomik siyasal sorunlar yaşanan zor dönemde kuruldu. Yeni Cumhuriyetin kurulması ile okulumuz Umumi Aliye Ticaret mektebi olmuş daha da önemsenmiş Kız ve Erkeğin birlikte okuduğu Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi    1936 kurulmuş.  Rozet olması önemsenmiş. Bu gün   aidiyeti belirtmek için kullandığımız rozetin üstündeki şekiller çok önemlidir. dedi.

AÇIKGÖZ Mekanı olmayanın geleceği olmaz anlayışı ile hareket eden derneğimiz Ankara da İstanbul da kendi mülkleri ile üyelerine hizmet vermektedir.  Mezunumuz Aydın DOĞAN vakfı ile işbirliği yaparak fon oluşturduk. Maliye Bölümünün başarılı talebelerine burs verdik  Bu Fon denetimini Suat BOYDAŞ a verdik. Vakfımızı yeniden şekillendirdik. 7 yıllık yönetimimizde geldiğimizde ki borç devirlerini bitirdik Ülkenin her yerinde mezunumuz var. Edirne, Bursa, Samsun'da Adana'da  temsilcilikler açtık Tabela derneği değiliz. Bu işler emek ve zamanını gerçekten ayırabilecek kişilerle yürür. Seçimden seçime ortaya çıkmakla değil  şeklinde açıklamalarla sözlerini tamamladı.

 

Yücel AKDEMİR

TÜRMOB Gn. Sekreteri.

 

AÇIKGÖZ'DEN sonra kürsüye gelen Yücel AKDEMİR      Yeni 6102 sayılı TTK ve 660sayılı kararname ile kurulan Kamu Yararını Gözetleme ve Denetim Standartları Kurulu (KYGDSK) oluşturulmasından sonra tekrar lisanslama sınavlarının yapılıp yapılmamasının  çok sık tartışıldığı vurgusunu yaparak  Samsun'da düzenlenen Muhasebe Kongresinde Muhasebe mesleğimizi ve önemli uzmanlık alanı  olan denetim konularını SPK dan KYGDSK BDDK dünyadaki gelişmeler ışığında değerlendirdik dedi.

AKDEMİR Esas tartışma konusu meslek mensuplarımızın mesleğimizin önemli uzmanlık alanı olan denetçiliği Kamu Yararının Gözetleme kurulunun açacağı sınavlarla mı ? alacağı Yoksa TÜRMOB'un  uluslararası gelişmelere paralel çizdiği yollarla mı alacağı yönünde yoğunlaştı. dedi.

 

AKDEMİR TÜRMOB olarak SMMM olmak için lisans mezuniyeti staj ve sınavlar  ile asgari 9 yıl , YMM olmak içinde  asgari 19 yıl harcandığını  kuruldan arkadaşlara anlatıp tekrar yapılacak şekli sınavlarla lisanslama yapmanın bu işin dünyada ve Türkiye'de ki örnekleri düşünüldüğünde çokta doğru olmadığını anlattık. İFAC uygulamaları da  KGDSK kurullarının sınav yapmaması yönünde olduğunu anlattık  Norveç ve İsveç 2 ülkenin haricinde  sınav yapan yok.

 

AKDEMİR Kurulun denetiminin gözetimi görevini  kurulmadan önce üstlenen SPK sınavlarında başarı oranı % 6,8  civarlarında. Düşük. Yanlış anlaşılmasın SPK sitesinden aldık Lisansladığı 47 kuruluşu denetlemiş 2 sinin lisanlarını iptal etmiş, 16 tanesine para cezası vermiş, 20 sine uyarma kınama cezası geriye ne kaldı sınavlarda sorunu çözmüyor. İlgililere anlattık. Samsun'da  TÜRMOB tarafından eğitilmiş 42 bin TÜRMOB'a bağlı meslek  mensupları ile denetim ihtiyaçlarının karşılanabileceği görüşü  büyük çoğunlukla kabul gördü. dedi.

 

AKDEMİR Denetimin Gözetimi anlamında  KYGK kurulmasını faydalı bulduklarını ancak sınavlara gerek olmadığını vurgulayarak Yukardan düymeye basıldı AKP'nin  Akademik meslek odalarının tek çatı altında toplama girişimlerinin veya bölme şeklindeki düşünceleri tatışılıyor. dedi.

 

 AKDEMİR  TÜRMOB yönetim kurulunda beraber çalıştığımız meslektaşımız Osman ARIOĞLU ' Bugün Gazetesinde çıkan yazısında ( ARIOĞLU 'nun yazısı için tık)  Akademik Meslek odaları sivil toplum kuruluşu gibi hareket ediyor. diyor çok ilginç. Yani diyorki akademik meslek odaları bu ülkenin ekonomik sorunları ile cumhuriyetle bağımsızlıkla hukukla hiç bir konu ile ilgilenmesin bu işi sizler yapmayacaksınız cemaatler bu işi gayet düzgün yapıyor demeye getiriyor.

ARIOĞLU meslek odaları zorunlu üyelik değil gönüllü üyelik olsun daha farklı bir şey söylüyor. Aynı konuda birden fazla oda olsun isteyen istediği odaya üye olsun NİSBİ temsilde onları kesmedi bölersek daha kolay elde ederiz diyor. Bugünlerde daha fazla dayanışmaya ihtiyaç var açıklamaları ile sözlerini tamamladı.

 

Yahya ARIKAN

İSMMMO Yönt. Kur. Bşk
 

Denetimlerde Cumhuriyet mitinglerine katıldığımızın hesabını soran denetimi yapan arkadaşa Cumhuriyet Mitinglerine katıldığımızın hesabın soracak yargıçlar varsa gider seve seve hesap veririz diyerek sözlerine ARIKAN ülkemizde oynana oyunlar hepimiz görüyoruz hesapları başka. dedi.
 

ARIKAN  ENRON  olaylarından sonra denetimin gözetimi yapılandırmaları  çalışmalarının başladığını vurgulayarak Dünyada Kamu Yararını Gözetleme Kurumları Kuruluyor. TÜRKİYE 'DE  660 sayılı KHK İLE kurulan KYGDSK  dünya daki benzerlerinin farklılık gösteriyor. Denetliyor, Gözetliyor, sınav yapıp Denetçiyi belirliyor, Standartları belirliyor bu yetkilerin tek çatıda toplanması son derece tehlikelidir şeklinde açıklamalarda bulundu. İSMMMO Bşk. ARIKAN  Kamu Yararını Gözetleme ve Denetim Standartları Kurulunun 10 tane yetkisinin  meslek örgütleri ile  paylaştırılmadığına dikkat çekerek. TÜRMOB ve odaları yok sayarak kapalı kapılar ardında muhasebe ve denetim mesleğini ve meslektaşının geleceğini şekillendirmelerine müsaade etmeyeceğiz. dedi. ARIKAN KYGK bu şekilde devam ettiği sürece TÜRKİYE de Enron olaylarından çok daha beter olaylar yaşarız açıklamasını yaparak. Akademik odaları ele geçirmek isteyen AKP odaları tek çatı altında toplamak amacında. Bunu başarırsa yönetmesi daha kolay olacak dedi.  ARIKAN mensubu olduğum Yüksek Ticaretliler Camiasının ülkemizde yaşanan sorunlara duyarlılığını biliyorum. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Küçük hesap ve kaygılarla örgütlü güçlerimizde bölünmelere neden olmaya hakkımız olmadığını biliyorum diyerek sözlerini tamamladı.

 

Prof. Dr. Ercan GEGEZ

Marmara Ü. İşletme Fakultesi  Dekanı

 

Marmara Üniversitesi indeki İİB Fakultesinin İktisat İşleteme ve  İktisadi idari bilimler Fakultsinin 3 bölündüğünü  belirtip hepsi adına buradayım şeklinde açıklamalar ile genel kurulullun iyi geçmesini diliyorum

 

Hayri GÖRE

 

Gn. Kurulda Üyelerden Hayri GÖRE Muhasebe kültürünü oluşturmada beceriksiz davranıldığına rikkat çekerek. Fakültemiz 3 e bölünmüş neden Muhasebe bölümü yok ? Muhasebe ve denetimin ayrı bir bilim dalı olduğunu hocalarımız artık kabul etmeli. Derneğimiz bu konuda çalışmalı dedi.
oktay

 Oktay YEŞİLYURT
 
Faaliyet Raporundaki Müşteri Odaklı üyeyi müşteri gibi görmenin sakıncalarını anlatıp Post modern söylemler lüzumsuz zaman harcanıyor.  Uzak duralım dedi.

Tahsin USTA
Derneğin geçmiş dönemlerde İs, Bşk

Muhalefet kanatla hareket eden  Şb. Bşk Tahsin USTA  Derneğimiz üyeye yönelik insan odaklı çalışmak tan uzaklaştı seklinde eleştirilerle. Ticari olarak ta 33 bin lira basın yayın gideri var üyenin eline geçen bir dergisi bülteni yok. eleştiriler getirdi. Bizim dönemler eleştirildi. 2 yıl başkanlıkta kaldım.

 

GENEL KURULUN TAMAMI  Mükellef TV..NİN de. diger bölümü Seçeneklerinde. tık

 

Genel kurulda  Yönetimin desteklediği tek liste seçimlere gidildi. Muhalif kanadın başkan adayı Arife ÇELİK 'e son anda listeyi neden vermediklerini sorduğumuzda 'Maalesef sürü mantığı ile haraket edildi' dedi Hayrettin ERYILMAZ listesi 157 oyun 154 geçerlisi ile Yüksek Ti.c. MÜ. İİBF Mezunları Dern.  İst. Şb. Yeni başkanı oldu 
 

Soldaki Resimde (SOLDAN )Gn. Bşk. Saffet AÇIKGÖZ, Yeni Şu Bşk Hayrettin ERYILMAZ, ve 2 dönemdir İst. Şb başkanlığını yapan Mehmet ŞAHAN  birlikteler

 

 

 

 

Yönetim Kurulu

Hayrettin ERYILMAZ   Bşk.

Ceyda TÜFEKÇİ ........Bşk. Yard.

A.NURPER BOZOK....Sekreter ...

Bayram ERAT

Mehmet Özkan ERSERİM

Kemal AKSU

Seda YAZGAN

Ergün İLGEN

Asuman TOPAL

Caner AKBABA

İhsan KARAUĞUZ

isimlerinden oluştu

 

 

Denetim Kuruluna ise 

Ali FINDIK,  üye

Şükrü YILMAZ,  Başakan

Fisun ÜLGEN  üye seçildiler.

 

Not görev dağılımı 2 hafta sonra yapıldı

 

ve Fenerbahçe  Galatasaray şampiyonluk maçı da genel kurulla aynı gündeydi..

 

İlk defa süper lige konulan kural ile getirilen ilk dördün arasındaki süper final (playof ile şampiyonu belirleme)  Ligi lider tamamlayan Galatasaray, 2 nci tamamlayan Fenerbahçe, 3 ncü tamamlayan Trabzonspor ve 4 ncü tamamlayan Beşiktaş arasında yapılan dörtlü play of fnalin son maçı Şükrü Saraçoğlunda FB _GS arasında oynanıyordu.Fenerbahçe şampiyon olması için Galibiyet gerekiyorken GS şampiyonluğu için GS beraberlik yetiyordu.

 

Yüksek ticaretlilerin  İst. İstikal caddesi mısır apartmanındaki lokalinde (Pera da) Genel kurul yorgunluğunu atamaya çalışan Gn. bşk. saffet AÇIKGÖZ ve arkadaşları ile birlikte  meslek kamuoyunun yakından tanıdığı ve koyu GS olan YMM Arif AYTOLUN mesleki konularda sohbet ediliyorduk  ancak hepimizin bir kulağı da FB-GS şampiyonluk maçında idi.  İstiklal caddesi de zaten Sarı kırmızıya bezenmişti....Cadde inliyordu...

 

maç sıfır sıfır devam ediyor son dakikalara girildi...AYTOLUN yerinde duramıyor heyecan dorukta  ve derken maç bitti işte manzara Arif Aytolun'un sevinci

ve istiklal caddesi...

 

ve biz fenerlilerde hüzün ...AYTOLUN nezdinde tüm GS camiasını ve taraftarını tebrik ediyoruzzzzz. Tabutumuzu İsitkala Cd. taşısalar da onlar bizim ezellerinde ezelimizde en çok yendiğimiz gol attığımız ebedi rakibimiz...TEBRİK EDERİZ ...

Acımızı Peranın güzel usta orkestrası ve güzel sesli sanatçısı da teselli edemedi