AYMMO Başkanı Halil BAŞAĞAÇ
KYGMDSK özel hukukla kurulmuştur.

6102 sayılı  TTK değişikliği ile ilgili sorularımızı yanıtlayan AYMMO dönem Bşk. Halil BAŞAĞAÇ değişiklikleri genel olarak olumlu bulduğunu Kamu Yararını Gözetleme Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu KYGMDSK hukuksal yetkilenmesinin Yeni 6102 sayılı TTK da değişikliği tasarısının 9 md  ile tamamlandığını vurguladı.

Sayın BAŞKAN özellikle SMMM ler sizlerin ayrı lobi yaparak YTTK 400 ncü md. YMM ler lehinize çevirdiğiniz kamu oyunda tartışılıyor ?

BAŞAĞAÇ Bunlara doğru değil biz  3568 sayılı meslek yasamıza sahip çıkılması kurumlarımıza sahip çıkılması yönünde hareket ettik. Yeni TTK yapılırken YMM odaları olarak biz  hazırlayan komisyon Bşk. Ünal TEKİNALP sadece 3568 sayılı yasaya atıf yapmasını istedik. Hoca ya her taraftan baskı olduğu için etki altında kalarak çok teferruata girdi. Anlaşılmaz durumlar, sorular yarattı. Bizim hep savunduğumuz  denetimin muhasebeci ve denetçinin tarifi    3568 de yapılmıştır. Bunu görmemezlikten gelerek çıkarılacak yasalar hak gaspı yaratır doğrultusunda olmuştur.  Biz SMMM leri meslektaşımız sayıyoruz. Yeni TTK çıktıktan sonra 660 sayılı KHK ile kurulan Kamu Yararını Gözetleme Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu  (KYGMDSK) da denetçinin muhasebecinin kimlerin olacağı ilgili maddelerinde belirtirken 3568 sayılı yasaya göre ruhsata almış SMMM ve YMM leri işaret ediyor. bu açıdan bakınca Yeni TTK nın 400 ncü md. değiştirilip değiştirmeyeceği pek bir şey ifade etmiyor. Değişiklik tasarısının 400 md üzerindeki önerileri 660 varlığına hukukuna uygun düzenlenecek dedi.

KYGMDSK oluşumu ve hukuku tartışılıyor bu özellikle yetkileri

Bilindiği üzere 660 KHK olup, kanun hükmündedir.Ayrıca,TTK dan sonra çıktığı ve özel düzenleme olan bir kanun sayıldığı icin hükümleri TTK dan önce gelir ve ikisinin çatışması halinde üstünlük 660 dadır.. 660 sayılı kararname incelendiğinde görülür ki özel hukuk düzenlemesidir. Diğer kanunların üstündedir Kamu Yararını Gözetleme Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu hukuksal yetkilenmesinin Yeni 6102 sayılı TTK da değişiklik öngören tasarın 9 md. ile 88 md atıf yapılarak tamamlanmıştır. Biz 660çıktığı zamanda belirttik Sınava hayır eğitimlere evet dedik.KYGMDSK kurumun 2 ncil düzenlemelerinde olayın takipçisiyiz. Biz böyle düşünüyoruz da  tamamen karar KYGMDSK tasarrufunda. SMMM ve YMM birlikte 3568 göre hareket edersek sorunların ve çıkabilecek sorunların üstesinden geliriz. Biz YMM ler olarak bunu savunuyoruz ancak yanlış değerlendiriyorlar. 3568 e göre değil başka kanunların vereceği haklar olsun istiyorlar. Bunlar karmaşa yaratıyor. SPK BDDK gibi kurumların veya TTK  denetçiyi tarif etmesi doğru değildi. Geçmişte yaşanan bu tür karmaşa ve otorite boşluklarından KYGMDSK.ihdas edilmiştir. Biz sizinle geçmişte yaptığımız söyleşide denetimin yeterince gözetimi var önemli olan kurumlar arasındaki otorite boşluğunun giderilmesidir demiştim. Kurumlar arası otorite ve yetki karmaşası sonucu dünyadaki gelişmelerde göz önüne alınarak KYGMDSK kuruldu. dedi.

KYGMDSK yapacağı sınavlar için sınav olsun neden çekiniyoruz bilgisi olan kendine güvenen sınavdan kaçmaz görüşünde olanlar var. Birde sınavsız eğitimlerden sonra sertifika verelim diyenler var siz ne düşünüyorsunuz

 SMMM ve YMM olmak için yeterince zorlu aşamalar kat ediliyor ve yeterince sınavlar veriliyor. KYGMDSK.bu durumu değerlendireceğine inanıyoruz. Biz YMM olarak eğitime evet sınava hayır diyoruz. SMMM arkadaşlarında 3568 sayılı meslek yasamıza sahip çıkmalarını istiyoruz. onların YMM olmaları mümkün.10 yıllık süre uzun olabilir. bunlar kendi aramızda çözümlenecek sorunlar. KYGMDSK hazırlayacağı tebliğ ve tüzükleri görmeden konuşmak afaki olur. Esas sorun birlikteliğimizi bozacak lüzumsuz tartışma ve arayışlardır. dedi.