Yıl:30  Sayı: 314 TEMMUZ 2011 Mükellef 

 
Uşak SMMMO Bşk. Azmi YILANCIOĞLU

Yeni TTK tehlikeler içeriyor

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili önemli açıklamalar yapan Uşak SMMM Odası Başkanı Azmi YILANCIOĞLU  Bu piyasa koşullarında 6102 sayılı yeni TTK uygulamasından istenilen verim alınamayacağı gibi. Mevcut piyasa koşulları iyileştirilmeden Yeni TTK 'nun uygulanmaya başlaması mesleğimiz açısından da tehlikeler içeriyor dedi.  Gazetemizin sorularını cevaplayan Azmi Başkan Maliye Bakanlığına  TÜRMOB ve ilgili tüm kesimlere. dikkatli olmalıyız uyarısında bulundu.

 

Sayın YILANCIOĞLU Yeni TTK  ile ilgili yönetmelik hazırlıkları var. 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girecek  1 ocak 2013 tarihinde de firmaların bağımsız denetimini ve iç denetiminin düzenlemesini zorunlu kılan yasa Muhasebecileri ve denetçileri yakından ilgilendiriyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz

 

Azmi YILANCIOĞLU  Yeni TTK  kanunu mesleğimizin önemi artıyor gibi görünse de çok önemli sorumluluklarda meslektaşlarımıza yüklüyor. Son TÜRMOB başkanlar  kurulu toplantısında dile getirdim. MALİYE BAKANLIĞI VE İLGİLİ KESİMLER yeterince işin önemini kavramamış ileride olacakları yeterince öngöremiyorlar. Benim düşüncem önce belge düzeni sağlıklı bir yapıya kavuşturulmalı, kamuda ve piyasada sağlıklı muhasebe bilgilerinin oluşabilmesi için bu şart. Bizlerden Yeni TTK ile denetim konusunda da sorumluluklar yüklenmeye çalışılıyor.  Bizlere yeterince yetki verilmeden bu sorumlulukların TTK ile tevdi edilmesini doğru bulmuyorum. TÜRMOB'un bu konuda ileriyi iyi görmesi gerekir.

 

Sayın YILANCIOĞLU Yeni TTK ile TÜRMOB yetkilendirildi. Denetim standartları kurulu oluşturuluncaya kadar yapılacak çalışmalarda ve kanunun uygulaması ile ilgili yönetmelik hazırlıklarında TÜRMOB Sanayi bakanlığı yetkilileri ile birlikte çalışıyor. Görüşmeler seçimlerden sonra hız kazandı  ama sizin tereddütleriniz var. Bunları biraz açarmısınız.

 

Azmi YILANCIOĞLU  Yönetmelik hazırlıklarında çok dikkatli olunmalı. Meslektaşımıza yetkisiz sorumluluklar yüklenmesi durumu ile karşı karşıya kalabiliriz. AB ülkelerinde bile BASEL 2 kriterleri uygulamaları sorun yaratıyor. Uluslar arası denetim standartlarının ve Muhasebe standartlarının oluşturulmasında ve uygulanmasında hala uyuşmazlıklar var. Tüm dünyada bunlar uygulanmışta biz geç kalmışız gibi algılamalar yanlış olduğu kanaatindeyim. Biz öncelikle kayıt dışı ekonominin hakim olduğu ülkemizde ekonomiyi kayıt altına almadan belge düzenini yerleştirmeden sorumlu muhasebecilikten bağımsız denetimden sorumlu denetçilikten bahsetmek ve bunda diretmek yanlış. Yeni TTK bizlere ve ticaret erbabına  ilgili tüm kesimleri ağır sorumluluklar getiriyor. Bu sorumlulukları kaldıracak bir piyasa işleyişi yok. Yeni TTK uygulanabilir olması için kayıt dışı ekonominin önlenmesi belge düzeninin oturtulması şart. Bu şartlarda yeni TTK ile ilgili uygulamaların yürürlülük tarihlerinin erteleneceği  erteleneceği kanaatindeyim.