Yıl:30  Sayı: 314 TEMMUZ 2011 Mükellef 

 
Ankara SMMMO Başkanı Mehmet KOÇ
Yeni TTK Mesleğimizin önemi artacak

Gazetemizin Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili yönetmelik hazırlıkları konusunda sorduğu soruları cevaplayan Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Mehmet KOÇ 6102 sayılı TTK kanunu genel hatları ile Muhasebe ve denetim mesleğinin önemini artıracak vurgusunu yaparak Muhasebe ve Denetim Mesleğinde de yenileşmelere zemin hazırlayan Yeni TTK hayata geçmesi ile Mesleğimizin önemi artacak dedi. 1534 Maddelik YTTK Denetleme Başlıklı  3 ncü bölümü 397 dahil 406 Md leri Muhasebe ve Denetim Camiasını Mesleğimizi yakından ilgilendiriyor. 397 ile 400. Md. yürüklülük tarihi ise 01/01/2013 olarak belirlenmiş.dedi.

 

Yeni TTK Yönetmelik hazırlıkları var söylemlere göre 4 ler olarak adlandırılan Uluslararası Bağımsız Denetim Firmalarının  hazırladıkları yönetmelik taslakları ile kulisler yaparak Maliye ve Sanayi Bakanlığı üzerinde kendi lehlerinde yönetmeliklerin çıkmasına çalışıyorlarmış sizin bilginiz var mı ?  Sorumuzu cevaplayan KOÇ Böyle bir girişimden haberim yok. YTTK 'nun 396 ve 400 maddeleri ile geçici 2 nci ve 3 ncü maddeleri Muhasebe ve Denetim Camiasını çok yakından ilgilendiriyor. Geçici 2.Madde Türkiye Denetim Standartları Kurulunun  kurulmasını Geçici 3 ncü Md 400 ncü maddeye atıf yaparak Kamu adına düzenleyici bir üst kurul kuruluncaya kadar denetçilerin denetlenmesini Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bırakıyor. Genel seçimler yeni bitti önümüzdeki günlerde Sanayi Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak bir kurulla Odalar birliğimiz çalışmalara başlayacak.  Henüz kurullar yeni oluşturuluyor. Çıkar çevrelerinin girişimlerinin olması ihtimal dahilinde ancak bizim bildiğimiz bir şey yok Söylentidir kanaatindeyim deyerek cevapladı.

 

Yeni TTK Türkiye Denetim Standartlarının Kurulmasını da öngörüyor konuya açıklık getirir misiniz ?

KOÇ  ; 01/07/2012 yürürlüğe girecek olan YTTK 'nu  Geçici 2 nci maddesi 397 maddeye atıf yaparak  Denetim Standartları Kurulu kuruluncaya kadar Türkiye Denetim Standartları; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile ilişkili bir Kurul tarafından uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu olarak belirlenir hükmünü koyuyor. Kurulun, hangi kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacağı ile çalışma usul ve esasları, TÜRMOB tarafından hazırlanacak ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yayımlanacak bir yönetmelikle düzenleneceğini  Geçici 2 nci Md emrediyor. Geçici 2 nci maddenin yürürlülük tarihi ise 6102 sayılı TTK yayım tarihi yani 14 şubat 2011 bundan da anlaşılacağı gibi yönetmelik hazırlıklarında ve mesleki her tür kararda TÜRMOB çalışmalara katkı sunacaktır görüşmeler başladı ancak seçimler araya girince duraksadı. Yeni hükümetin oluşmasından sonra hızlanacaktır şeklinde açıklamalar ile sözlerini tamamladı.

. Yeni TTK kanunun tamamı
Gerekçeleri ile Birlikte  YTTK  Meclise Geliş Hali.
..için TıkY
TTK ile ilgili
Esas Komisyon  (Adalet Komisyonu Raporu) .için  tık..
 
Genel Kurul Tutanakları 376-515 nci md.  için tık