Yıl: 18 TEMMUZ  1988  MÜKELLEF Sayı : 248
BAŞARDILDI... !

Mükellef TV ve Gazetesi     30 TEMMUZ 1988  SAYI...248 

Yıl:18  1998

 
4369 Sayılı Vergi Keanunlarında değişiklik yapan Kanun

VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER


KIRMIZI YAZILARI (MAVİDEN  SONRAKİ  TIKLAYINIZ )
 


BAŞARDILDI... !
 

2 Temmuz 1998 Çarşamba günü 79 red oyuna karşılık 219 oyla kabul edilen ve 29 Temmuz 1998 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren toplam 88 madde, ek ve geçici maddelerle 117 maddeyi bulan vergi yasa tasarısının, Türkiye'deki 50 yıllık vergi sistemini kökünden değiştirmesi bekleniyor.

Yasanın en önemli yanı gelirin tanımını değiştirmesi. Tanıma her türlü tasarruf ve harcamada dahil edildi. Vergi kaçıran belirlenirken sadece gelire değil, harcama ve tasarrufa da bakılacak.

Tasarının geçmişe sünger çeken "Mali Milad" tarihi 30 Eylül 1998 olacak. Bu düzenleme geçmişe dönük vergi incelemesi yapılmamasını öngörürken, herkesin elindeki nakit varlıkları mali sisteme sokarak en az 1 gün bloke etmesini düzenliyor. 30 Eylül 1998 tarihine kadar belirlenen limitin üzerinde kıymete sahip olup da bunu beyan etmeyenler hakkında cezai işlem yapılacak.


 

4369 sayılı kanunla vergi kanunlarında değişiklik yapıldı. 22.07.1998 tarihinde kabul edilen  VE 29 TEMMUZ 1988 TARİHLİ MÜKERRER 23417 DOĞUM LU 4369 sayılı kanun mevcut vergi kanunlarının tümünde değişiklikler içeriyor.  Mükerrer Resmi gazete
 
VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE TIKLAYINIZ
 
VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
 
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ H.K. İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
 
GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
 
KURUMLARVERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
 
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
 
GİDER VERGİLERİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
 
EMLAK VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
 
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
 
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
 
DAMGA VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
 
HARÇLAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
 
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
 
DEĞİŞTİRİLEN İBARELER
 
DİĞER HÜKÜMLER
 
178 VE 190 SAYILI K.HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER